__MAIN_TEXT__

Page 41

et cetera, houden we meer tijd over voor onze zorgprofessionals. Aandacht en een luisterend oor zijn natuurlijk ook enorm belangrijk. We geloven erin te bouwen aan duurzame relaties bij onze klanten. Geen snelle handel en kortdurende plaatsingen. Nee, wij willen bouwen aan goede zorg. En dat kan alleen op basis van vertrouwen. Afspraak is afspraak en als het even niet lukt, dan zijn we daar eerlijk over. We gaan voor een lange werkrelatie en werven daarom vaste krachten. Samenwerken met Eva betekent minder personeelskosten voor de flexibele schil en meer continuïteit voor de zorgorganisaties. Dat betekent dat wij ons 110% inzetten om te bouwen aan een toekomstbestendige zorg. Dit maakt ons ook direct onderscheidend.

Wat zijn recente ontwikkelingen in de markt? COVID heeft een enorme impact op de diverse instellingen. Het ziekteverzuim en

de oplopende personeelstekorten zullen door het virus alleen maar toenemen. De druk binnen de instellingen is eerder ‘toe’ dan afgenomen. Dit heeft ons creatiever gemaakt, omdat er sneller geschakeld moet worden tussen de diverse stakeholders. We zijn vanaf het begin van de crisis meteen in het gat gesprongen om te kijken waar we kunnen bijdragen. We hebben meteen gekeken of ‘thuiszittende’ mensen met een zorgachtergrond konden bijspringen en hebben de behoefte gepeild bij de mensen die we al aan het werk hadden om extra te werken.

Als we even vooruitkijken, waar willen jullie over zo’n vijf jaar staan? We zijn intermediair tussen zorginstellingen en zorgprofessionals. We werken eraan ook partner te worden voor studenten en het onderwijs en te kunnen bemiddelen tussen studenten en zorginstellingen. Op dit moment zie je dat de druk op de zorg zo

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

hoog wordt dat er binnen zorginstellingen geen ruimte is om studenten tijdens een stage te kunnen begeleiden. Daarom worden er eigenlijk geen stagiaires meer aangenomen. Dit terwijl ze in de zorg de extra handen wel kunnen gebruiken. Wij bieden daarom aan om de begeleiding van studenten tijdens de stage over te nemen, zodat zorgaanbieders dat niet hoeven te doen. Zorgaanbieders hebben op die manier wel de voordelen van extra krachten, maar hoeven geen tijd en mensen in te zetten voor de begeleiding. Op deze manier willen we groeien in zowel interne als externe krachten en ook zuidelijker in het land actief worden. Het doel over vijf jaar is om te behoren tot de top vijf spelers binnen de zorgmarkt en ervoor te zorgen dat iedere afgestudeerde hbo verpleegkundige Eva kent. 

41

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv