__MAIN_TEXT__

Page 4

Colofon

‘Lenig denken zit in ons DNA’

Uitgeverij Ondernemend Friesland BV

Een tweede verdieping in de trailers zodat er meer glas in één keer kan worden vervoerd, kuchschermen voor scholen en bussen zodra de coronapandemie zijn kop opstak: Steinfort Glas in Franeker is zo’n onderneming die vanwege corona niet in een kramp schoot, maar juist energie stak in nieuwe projecten.

Hoofdredactie Menno Bakker Bladmanagement Ed Klijnman Coverfoto Ed Klijnman Advertentie exploitatie en administratie Ondernemend Friesland BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Telefoon 0512-366326 Jasper van der Sluis 06-46033589 Gerrit Landman 06-18882116

24

‘Omdat het goed voelt’

Redactie NARVIC Inhoudgevers, met: Casper Ferwerda, Menno Bakker, Wiebrand de Boer, Tine van Knijff-van Hijum, Thea van der Schaaf, Klasina van der Werf en Johan Weitenberg.

DutchBoxx, de ‘dozenfabriek’ aan de A7 bij Heerenveen, is een stabiele, betrouwbare producent van kartonverpakkingen. Een baken van rust zou je kunnen zeggen, in een jaar zoals we dat nog niet eerder meemaakten. Directeur Piet Stilma leidt zijn team – ‘één grote familie’rustig door roerige wateren. “Wij doen waar we goed in zijn, omdat het goed voelt zoals we het doen.”

nieuwsberichten@of.nl Vormgeving VDS Crossmedia

42

Drukker Scholma Druk ISSN 1383-9314 © De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op i­nformatie uit deze uitgave. Uit deze u ­ itgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

www.of.nl

‘Geheel is meer dan som der delen’ Het bedrijf Water Waves, verbonden aan WaterCampus Leeuwarden en lid van de Water Alliance, is druk bezig om de ecologische footprint van de glastuinbouw te verminderen. Op dit moment wordt een combinatie van vooruitstrevende technologieën getest bij APM Aardbeien in het Friese Berlikum. Het gaat om een alles-in-één-concept, waarbij onder meer spuistromen worden aangepakt. De stap naar deze ‘launching customer’ was mogelijk dankzij het Waterapplicatiecentrum (WAC) en een financiële bijdrage vanuit het zogenaamde ‘VIDAprogramma’.

4

OF 2020-08

48

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv