__MAIN_TEXT__

Page 33

Overzicht Corona-regelingen In de onderstaande tabel zijn enkele regelingen summier uitgelicht. Echter kunnen zaken veranderd zijn tijdens het realiseren van deze OF als gevolg van wijzigingen door de RvO. Kijk daarom voor het complete en actuele overzicht op www.ynbusiness.nl/informatiepagina-coronavirus/

Wat

Waarvoor

Bijzonderheden

Verstrekkende partij

TVL

Vaste lasten voor mkb-ondernemers met vastgestelde SBI-codes.

- Eis van SBI-code komt in Q4 te vervallen. - Eenmalige toeslag voor horeca wordt toegevoegd (HVA).

RVO

HVA

Eenmalige toeslag voor horeca (vastgestelde SBI-codes)

Wordt automatisch verrekend bij aanvraag TVL.

RVO

NOW

Tegemoetkoming in loonkosten.

Tozo

Tegemoetkoming voor zelfstandigen

Geen vermogenstoets tot 1 april, wel een partnerinkomens-toets.

Woongemeente/BZF

Lok-op-1: 1,5 meter regeling

Subsidie (50%) voor gastvrijheidssector voor een tegemoetkoming in aanpassingen voor de 1,5meter-maatschappij.

- aantal SBI-codes toegevoegd. - stichtingen mogen ook aanvragen. - onderneming mag drie keer aanvragen.

SNN/Provincie Fryslân

Subsidie (50%) voor innovatieadvies, MKB Voucher bedrijfsontwikkeling HRM advies en Fryslân bij- en omscholen

Max twee keer aanvragen per onderneming

SNN/Provincie Fryslân

Overbruggingskrediet voor Friese Ondernemers MKB’ers die niet regulier gefinancierd impuls Fryslân kunnen worden

Leningen van € 50.000,- tot € 250.000,-. Aflossen in vier jaar, eerste jaar aflossingsvrij.

Friese OntwikkelingsMaatschappij (FOM) / Provincie Fryslân

sitecontent zelfs letterlijk overgenomen door Ikbendrentsondernemer en Economic Board Groningen. Jojanneke Gootzen, tevens voorzitter van het Operationeel Overleg Noord Nederland waar al deze eerstelijns partijen bij betrokken zijn: “Tijdens dit overleg wisselen we uitdagende praktijksituaties van ondernemers uit, die soms tussen wal en schip van de coronaregelingen dreigen te komen. Ook zoeken we gezamenlijk naar oplossingen. Dat heeft enorm bijgedragen aan de inhoud van de regelingen en de informatie erover.”

Geld voor vernieuwing businessmodel De frequentie van dit overleg is wel omlaaggegaan, van drie keer per week tot nu eens per maand. Arjen Schol: “De grote lijnen van de regelingen staan nu en het proces loopt. Ook merk ik steeds vaker ‘aan tafel’ dat ondernemers weer bezig zijn met de lange termijn, willen praten over innoveren en vernieuwen van hun businessmodel en willen investeren op dit vlak. Dáár zoeken ze nu financiële ondersteuning voor.” Er zijn een aantal bestaande regelingen zoals het MKB Voucher Fryslân, die soelaas bieden.

UWV

En ook in 2021 komen er weer nieuwe of heropende regelingen en (innovatie) subsidiemogelijkheden. Dit jaar zette de Provincie Fryslân € 5 miljoen extra in om bedrijven en organisaties te ondersteunen, het zogeheten Lok-op-1 pakket. Zo kunnen ondernemers in de horeca- en recreatie nog maximaal 3x 1500 subsidie (50%) krijgen voor aanpassingen en investeringen rondom COVID. Arjen: “Het aanvragen van deze subsidies lijkt moeilijker dan het daadwerkelijk is. Daarom hebben we voor deze subsidie een webinar georganiseerd waarin we de kijker stapsgewijs door de aanvraag mee nemen. Ook Arjen doet de oproep dat bedrijven zich niet bezwaard moeten voelen bij het aanvragen van (corona)steun: “Al je eigen geld wat je nu in je onderneming stopt om de gevolgen van Covid-19 het hoofd te bieden, kun je straks niet meer inzetten om te investeren!” Dus neem gerust contact met hem op om uw situatie te bespreken of kijk op www.ynbusiness.nl/informatiepaginacoronavirus/ 

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Sparren met Ynbusiness is kosteloos, maar niet vrijblijvend Deze tijden vragen van veel ondernemers om opnieuw naar hun businessmodel te kijken. Soms wilt u daar even over sparren met een onafhankelijk iemand, om een andere invalshoek te verkrijgen. Als opmaat naar een businessplan, een financieringsvraagstuk of andere acties. Heeft u ook zo’n vraagstuk? Neem dan contact op met één van onze specialisten voor een gesprek. Hier zijn geen kosten aan verbonden, maar we verwachten van u wel een serieuze inzet en de bereidheid om aan te pakken.

Contactgegevens Ynbusiness: (058) 7600500 info@ynbusiness.nl Turfmarkt 11 te Leeuwarden

33

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv