__MAIN_TEXT__

Page 31

Maar ook het meewerken aan de bouw van een windmolenpark op de kop van de Afsluitdijk, de bouw van drie bruggen in de nieuwe woonwijk Wiarda in Leeuwarden, een rioolwerk in het hart van oud-Grou en de eerdergenoemde Ring Zuid in Groningen stellen Jansma Drachten voor uitdagingen die gretig worden aangenomen. “Je kunt niet elke aanbesteding winnen, maar dit soort werken mogen uitvoeren zijn wel de kers op de taart.” Bovendien wordt Jansma vaak gevráágd mee in te schrijven. “We zijn een hele bekende speler op het gebied van asfalt en betonbouw; er wordt al snel aan ons gedacht.” Niet in de laatste plaats omdat Jansma een eigen asfaltploeg heeft, maar ook omdat het aannemersbedrijf samen met een aantal partners nieuw en duurzaam asfalt ontwikkelt. Zo wordt bijvoorbeeld gebruikt asfalt gerecycled en wordt nieuw asfalt op lage temperatuur geproduceerd: zo wordt een aanzienlijke CO2-reductie bereikt, primaire grondstoffen bespaard en een behoorlijke geluidsreductie wordt gerealiseerd.

Ook bij rioolwerken en vele projecten voor Wetterskip Fryslân en de grotere Friese gemeenten zijn de bekende groene busjes en materieel van Jansma Drachten vaak te vinden. “We zijn inderdaad behoorlijk herkenbaar en werken vooral hier in het Noorden, met name in Friesland en Groningen.”

Met de tijd meegaan, óók dit jaar In dit coronajaar verlopen veel zaken anders dan anders, maar Heslinga en Kempenaar concluderen zo tegen het einde van 2020 dat het dit jaar eigenlijk nog drukker is geweest dan vorig jaar. “We hebben een aantal mooie aanbestedingen gewonnen, ook voor grotere werken. Daar zijn we blij mee. Samen met twee andere bedrijven zijn we eigenaar van de asfaltcentrale in Kootstertille. We zijn tevens mede-eigenaar van baggerdepot Eastersanding in Drachten, waar licht verontreinigde grond en baggerspecie wordt hergebruikt. En onze planontwikkeling heeft enkele industrieterreinen en woonlocaties in de verkoop.”

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Waar Heslinga zich vooral met de lopende zaken van het bedrijf bezighoudt, heeft Kempenaar bovendien ook nog eens zitting in het bestuur van Bouwend Nederland en in de Raad van Toezicht van SOMA Bedrijfsopleidingen. Toch vinden de directeuren nog tijd om ook de ontwikkelingen in hun branche, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, op de voet te volgen. “Als wij kansen zien, gaan we daarin mee. Zowel op het gebied van het vervangen van materieel als op het gebied van samenwerken met partners. Het geheim van een moderne aannemerij is wat ons betreft met de tijd meegaan en de continuïteit voortdurend blijven waarborgen. Daarmee kun je zomaar nog eens honderd jaar vooruit.” 

31

OF 2020-08

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Ondernemend Friesland editie 8 2020  

Lenigheid: ondernemers wringen zich dit jaar in vele bochten om 2020 positief af te kunnen sluiten, maar Steinfort Glas doet dat met bijna z...

Profile for ofbv