Page 68

Futures by Design; met data meer mans Futures by Design, een Interreg B project, streeft ernaar om het MKB in de Noordzeeregio te stimuleren om data in hun bedrijfsprocessen te gebruiken. Het MKB is van groot belang voor de Friese economie, maar hun succes kan worden beperkt door onvoldoende toegang tot gegevens of het onvermogen om gegevens te analyseren. Futures by Design wil de Friese ondernemers in het MKB bij deze overgang ondersteunen. Het project biedt een gratis traject aan met als doel om duurzame groei, productiviteit en innovatie te stimuleren. Projectmedewerkers Aleid Brouwer (45), lector Betekenisvol Ondernemen aan NHL Stenden Hogeschool en Charlotte Strijbos (25) van de Provincie Fryslân geven een ‘kijkje in de keuken’ van Futures by Design.

68

OF 2021-05

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 5 2021  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded