Ondernemend Friesland editie 4-2022

Page 35

‘Het Nederlandse mbo heeft in Europa veel aanzien’ Brussel kijkt heel erg naar hoe wij het hier doen. Ons onderwijs is naast het opdoen van kennis en vaardigheden ook het ontwikkelen van beroepshouding om te komen tot wendbaar vakmanschap.” Erna van der Werff : “We willen meer dat studenten competenties en vaardigheden ontwikkelen door internationaal samen te werken. Als je samenwerkt met mensen met een verschillende achtergrond, leer je niet voor verschillen terug te deinzen en wendbaar te zijn. Als je jongeren in een Europese leerweek laat samenwerken, ontwikkelen ze zoveel meer in een breder perspectief. Proactief handelen, ondernemendheid, wendbaarheid ontwikkelt zich supersnel. Dat is belangrijk voor de ontwikkeling van de rest van hun carrière. Zij zullen niet meer twintig jaar bij een werkgever blijven. Ze zullen meer van beroep naar beroep gaan.”

Wat zijn de plannen en ambities voor 2022 en 2023? Pieter Hoekstra: “De partners zijn veranderd. Schotland is afgevallen door de Brexit. Daarnaast hebben we nieuwe landen en scholen aan weten te trekken. We begonnen vorig jaar met 12 partners. Dat zijn er nu 23. We moeten elkaar de komende tijd eerst goed leren kennen. Daarnaast bouwen we voort aan het uitwisselen van studenten, docenten en professionals. We gaan aan de slag met Virtual Reality zodat we ook op afstand de kennis kunnen laten stromen. We leren als regio’s van elkaar.”

Waarom zijn deze ontwikkelingen goed voor de Friese economie? Pieter Hoekstra: “Friese studenten leren van andere partijen. Onze partner Vitens heeft bijvoorbeeld steeds meer te maken met de verzilting van het grondwater. Onze partners op Malta kennen deze problematiek van ontzouten van water. Daar kunnen wij van leren. In Spanje wordt afvalwater hergebruikt voor irrigatie in de meest droge gebieden waar ze komkommers en tomaten kweken. Wij krijgen ook steeds meer te maken met droogte. Daarvan kunnen wij leren. In ons

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

programma wordt die kennis gedeeld. Binnen dit PoVE Water programma, biedt CIV Water als intermediair ook bedrijven de mogelijkheid in deze regio’s te gaan kijken om ervaring op te doen.” Kijk voor meer informatie op povewater.eu

Learning Hub Friesland Learning Hub Friesland heeft verstand van Europese financieringsmogelijkheden. Naast het aanvragen van een subsidie participeert ze in de projecten die ze aanvraagt. “Wij gaan altijd naast de school staan om de Europese samenwerking te coördineren. We halen goede ideeën op in zo’n consortium en vertalen dat naar lesmateriaal in de klas”, legt Erna van der Werff uit. “Wij vinden dat elke Friese jongere een Europese ervaring op zou moeten doen. De blik naar buiten!”

35

OF 2022-04