Ondernemend Friesland editie 4-2022

Page 30

Voor de goede orde: er is dus een reservering gemaakt. De komende maanden zal duidelijker worden of, hoe en waar het geld daadwerkelijk besteed zal worden. De kans lijkt echter groot dat er een aanzienlijke economische spin-off voor de Friese regio van mag worden verwacht.

‘Deze brede coalitie zorgt voor stroming van kennis naar kunde, naar kassa’

Maar eerst heel kort de kern van het Groeiplan Watertechnologie: dat is krachten in Nederland bundelen om voldoende schoon water te behouden voor consumenten, bedrijven, landbouw en natuur. Het plan omvat het gehele ecosysteem: van onderzoek, ontwikkeling en implementatie tot nationale en internationale valorisatie. De komende tijd worden overigens de gevraagde aanpassingen en onderbouwing geleverd om te komen tot een definitieve toekenning die eind dit jaar wordt verwacht.

Samen aan de tekentafel

30

OF 2022-04

Partijen als KWR, Stowa, Waterschap Vechtstromen, TKI Watertechnologie, en Royal HaskoningDHV zijn betrokken en hebben een actieve rol. Dat geldt ook voor Wetsus, het CEW, Centre of Expertise Water Technology en Water Alliance, alle drie gevestigd op WaterCampus Leeuwarden. Die brede samenwerking is uniek, aldus Jantienne van der Meij, directeur van het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Watertechnologie. “In Nederland is de watersector van oudsher verdeeld over vele

partijen. Drinkwaterbedrijven, bedrijven, onderzoeksinstellingen en overheden kunnen nog beter samenwerken. Als we de toenemende droogte en watervervuiling serieus willen aanpakken, dan moeten we integrale oplossingen gaan ontwikkelen. Door samen in een vroeg stadium aan de tekentafel plaats te nemen, komen we tot een duurzame, circulaire en dus toekomstbestendige waterbeschikbaarheid, en waar de sector via export ook nog eens een goede boterham mee kan verdienen.”