Ondernemend Friesland editie 4-2022

Page 25

Hoe ziet u de toekomst van watertechnologie: wat zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen? Kriele (Mous Waterbeheer): Data wordt al jarenlang gebruikt voor het op afstand beheren van de installaties in het veld. Door historische data kunnen we gerichter onderhoud uitvoeren, duurzamer omgaan met grondstoffen en datagestuurd beslissingen nemen over locaties in het veld. Data - en wat we doen met data wordt dus steeds belangrijker, maar ook de manier waarop systemen voor verlichting, verkeersveiligheid, energie en water worden geïntegreerd in Smart City-oplossingen. Molenkamp (Water Alliance): Watertechnologie wordt in de toekomst een steeds belangrijkere sector. Deels vanwege het steeds schaarser wordende beschikbare schone water in de wereld. Anderzijds omdat de gebruikte waterstromen nog veel herbruikbare stoffen bevat die teruggewonnen kunnen worden. Watertechnologie speelt een rol in vele sectoren; zonder water geen voedselproductie en vele industriële processen hebben water nodig in hun primaire proces. En als in grote delen van de wereld water zo schaars wordt dat mensen gaan trekken naar andere gebieden, heeft dat ook grote invloed op de wereldvrede. Kortom: in de meeste maatschappelijke doelen (SDG’s) speelt water een spilfunctie. Hoekstra (CIV Water): Het samenwerken in de WaterCampus met Wetsus, CEW en de Water Alliance biedt mogelijkheden om de belangrijkste trends en ontwikkelingen te volgen. De bewustwording dat bij innovaties de mbo’er heel belangrijk is bij het maken en onderhouden van een product, groeit. Het alleen uitvoeren is allang niet meer de primaire taak van de mbo’er; zij zijn de denkende handen en verbreden kennis en inzicht vanuit hun perspectief. Schonewille (Wafilin Systems): Zonder watertechnologie zijn we nu en in de toekomst niet in staat om de wereld watervoorradig te houden. Maar onze focus ligt niet alleen op het onderdeel water. Wij helpen de klant met het terugwinnen van

waardevolle grondstoffen zoals eiwitten en suikers – die zij als (nieuw) product verder kunnen vermarkten. Hierbij zijn waterbesparing en hergebruik in deze productieprocessen ook zeer essentieel. Daarmee dragen we bij aan het verhogen van de productiecapaciteit en efficiency en het verlagen van de CO2-footprint van de industrie.

Henk Schonewille, CEO Wafilin Systems.

‘Alles wat wij nodig hebben, hebben wij hier binnen handbereik’ Hoe belangrijk is het dat Friesland vooroploopt als het gaat om watertechnologie? Schonewille (Wafilin Systems): Leeuwarden is dé stad van watertechnologie en de WaterCampus, onze vestigingslocatie, is het knooppunt waar watertechnologie in samenwerking met onderwijs, overheid en bedrijven verder wordt ontwikkeld en business ontstaat. Alles wat wij nodig hebben, hebben wij hier binnen handbereik: onze applicatie-faciliteiten, kennisinstellingen en talent. Wij hebben ons succes mede te danken aan deze omgeving en haar netwerk en faciliteiten. Hoekstra (CIV Water): Heel belangrijk, omdat een goede reputatie in de watertechnologie een aantrekkingskracht heeft naar Friesland toe en mogelijkheden biedt kennis in te zetten in andere regio’s en landen. Op mboniveau zijn we met ons internationale project Platform of Vocational Excellence Water het voorbeeld in Europa voor hoe de excellente vakman en vakvrouw in de watersector in ontwikkeling wordt gebracht. Veel partners in binnen- en buitenland willen hiervan leren.

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Molenkamp (Water Alliance): De WaterCampus in Leeuwarden is het knooppunt van internationale watertechnologie-innovatie met organisaties als Wetsus, CIVWater, CEW en Water Alliance. De afgelopen tiental jaren is de reputatie hiervan wereldwijd erg groot geworden en trekt het bezoekers uit alle windstreken. Die reputatie helpt bedrijven uit onze sector om wereldwijd hun technologie onder de aandacht te brengen. Kriele (Mous Waterbeheer): Watertechnologie is cruciaal en dat Friesland daarin vooroploopt legt de lat hoog. En terecht, want de huidige dynamiek vraagt om visie. Om die ambities waar te maken moet je jezelf blijven vernieuwen, blijven uitdagen. Op divers vlak, niet alleen op het gebied van wetenschap en technologie, maar ook door deze kennis door te vertalen naar het veld. Vanuit zo’n rol en functie kun je niets anders dan vooroplopen.

25

OF 2022-04