Ondernemend Friesland editie 4-2022

Page 24

Hidde Kriele, algemeen directeur Mous Waterbeheer:

‘Om ambities waar te maken moet je jezelf blijven vernieuwen, blijven uitdagen’

gedeeld met collega’s en wordt gewerkt aan het voorkomen van een ‘braindrain’. Door het koppelen van een docent aan de ervaringsdeskundige wordt het project didactisch goed vormgegeven en stroomt de kennis naar het onderwijs. Het werken met water is dus heel belangrijk.

Wat onderneemt uw organisatie in betrekking tot water? Hoe belangrijk is het werken met water? Hoekstra (CIV Water): CIV Water volgt de ontwikkelingen in de watersector en vertaalt deze samen met het werkveld naar vernieuwend onderwijs. De inhoudelijke kennis is aanwezig in de watersector; het moet alleen ontsloten worden voor een breder gebruik. Veel ervaringskennis is nooit vastgelegd en verdwijnt met het vertrek van medewerkers. Door het opzetten en verzorgen van bedrijfstrainingen door een ervaringsdeskundige uit die organisatie en een docent uit het onderwijs, wordt kennis

Schonewille (Wafilin Systems): Samen met onze klanten ontwikkelen we de best mogelijke oplossing die ervoor zorgt dat zij hoogwaardige voedingsmiddelen en zuivelproducten duurzaam kunnen produceren. Water is een belangrijke drager van de verschillende processtromen in de voedingsmiddelen- en zuivelindustrie. En naast het terugwinnen van de waardevolle grondstoffen, kunnen we met onze oplossingen deze processtromen zover zuiveren dat het geschikt is voor hergebruik. Hierdoor kan het watergebruik substantieel verlaagd worden. Kriele (Mous Waterbeheer): Door de inzet van technische kennis beheren we de installaties van gemeenten en waterschappen in het veld. Deze installaties zijn sluizen, stuwen en gemalen; installaties die zorgen voor regulering van regenwater en rioolwater. We ontwerpen en bedenken vernieuwende oplossingen en zorgen ervoor dat de installaties blijven functioneren. Middels data geven we inzicht in het functioneren van de installaties in het veld. Daarvoor is technische

Hein Molenkamp, directeur Water Alliance:

‘Friesland bouwt een internationale reputatie op als broedplaats voor bedrijvigheid in watertechnologie’ 24

OF 2022-04

kennis van watertechniek onmisbaar. Molenkamp (Water Alliance): Water Alliance stimuleert en ondersteunt bedrijven in het versnellen van innovaties naar de markt. WaterCampus organiseert samenwerking tussen (inter-)nationale bedrijven, kennisinstellingen en overheden in de watertechnologiesector, teneinde synergie te creëren voor innovatie, onderwijs en ondernemerschap van wereldniveau én om daarmee de positie van Europese watertechnologie te versterken. WaterCampus biedt naast deze samenwerkingsfunctie een unieke onderzoeks-infrastructuur en is daarmee een ontmoetingsplaats van wetenschappers en bedrijven uit heel Europa.