__MAIN_TEXT__

Page 86

Wind Groep realiseert

duurzame projecten Dromen. Denken. Doen. Drie woorden die de werkwijze van Wind Groep in Drachten kernachtig omschrijven. Algemeen directeur Harmen Wind vormt, samen met broer Roelof, de directie van het familiebedrijf. ‘De veelzijdigheid van ons bedrijf en de kennis en ervaring van onze medewerkers, daar zit onze kracht. Het toevoegen van waarde is onze missie.’

v.l.n.r. Bouwe de Boer (projectleider Freonen fan Fossylfrij Fryslân) en Harmen Wind (algemeen directeur Wind Groep)

‘Waarde bestaat niet alleen uit geld, maar ook uit wat je nalaat voor latere generaties’, vertelt Wind. ‘De balans bewaken tussen natuur en projectontwikkeling: vanuit die drive zijn wij aan de slag binnen het bedrijf. Wind Groep is altijd op zoek naar de harmonie met de natuur.’ Deze visie vertaalde zich onder meer in project De Sanding in gemeente Smallingerland. Een unieke woonwijk op een grondgebied van 90 hectare, waarvan 70HA is teruggegeven aan de natuur. ‘De kale ruimte van destijds is inmiddels totaal veranderd’, vervolgt Wind. ‘Recreatiegroen, natuurbuffers, boomwallen waterpartijen; de natuur in al haar gedaanten.

86

OF 2020-06

Twintig jaar na de beginfase, zijn de woningen letterlijk omarmd door nieuwe biotopen, vol met vogels en insecten. Zo is Wind Groep bij ieder project op zoek naar een plus, een stuk toegevoegde waarde.’

Blitsaerd Solar De Sanding diende als inspiratie voor de Leeuwarder wijk Blitsaerd. Een ruim opgezette en waterrijke woonwijk, aan de noordzijde van de stad die Wind Groep samen met de gemeente Leeuwarden ontwikkelde. De wijk is op vele fronten zeer duurzaam. Inmiddels is namelijk de bouw van het eigen zonnepark van

Blitsaerd in volle gang. ‘Het terrein van Blitsaerd Solar is 6 hectare groot, daarvan is 3,3 hectare bebouwd met 14.820 zonnepanelen, die 5 megawatt aan zonnestroom opwekken voor 1.600 huishoudens. De rest van het gebied is beschikbaar voor natuurontwikkeling’, aldus Wind. ‘Ook hier maakt biodiversiteit integraal onderdeel uit van het project. Peter de Boer van ecologisch adviesbureau FaunaX tovert een groot deel van het terrein om in een Biodiversum; een maakbaar ecosysteem waar flora en fauna in alle rust veilig haar gang kan gaan. Ook Wind Groep zelf werkt aan een biodiverse invulling van Blitsaerd. De zone rondom de woonwijk en het zonnepark beschikt in de toekomst over een rijke vegetatie. Het gaat dan om gebiedseigen begroeiing met ruime plas-dras gebieden, rietkragen en wilgenstruweel.’ Dit sluit aan op het gebied van ca. 3 hectare aan de noordzijde van Blitsaerd waar in samenwerking met het Fryske Gea het Engelse Raaigras heeft plaatsgemaakt voor een rijke biodiversiteit. Bovendien wordt het gasnet in Blitsaerd binnenkort aangesloten op de monomestvergister op de boerderij van de familie Van Houten, zodat de wijk voorzien wordt van groen gas. De stroom die daarvoor

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv