__MAIN_TEXT__

Page 74

Fripel: al pionierend belangrijke schakel in energietransitie

‘Duurzame pellets slechts begin van oplossing’ Fripel verwerkt A-kwaliteit hout uit regionale reststromen tot pellets. “Er worden dus geen bomen gekapt voor onze pellets.” Ruben Hut, samen met Niek Witteveen directeur van pelleteerfabriek Fripel in Drachten, kan het niet vaak genoeg benadrukken. “Mensen denken bij houtpellets alleen aan de kap van bomen in Canada en de lange transporten naar Europa. Daarmee wordt Fripel over één kam geschoren met anderen, terwijl wij juist een concept hebben waarbij we lokale reststromen omzetten in duurzame houtpellets.” Het allerliefst zouden Hut en Witteveen biocoal maken, een product dat voortkomt uit een verkolingsproces van reststromen tuinafval en hout. Ook willen ze de warmte die dat proces genereert gebruiken om vanuit een eigen centrale - bijvoorbeeld - complete bedrijventerreinen van energie te voorzien. “Veel biomassa gaat nu naar locaties buiten Friesland en in de verbrandingsoven. Wij zijn met Provincie Fryslân in gesprek gegaan omdat Friesland heel geschikt is voor het maken van biocoal: al onze houtopstanden en wateren brengen biomassa voort zoals riet, gras, blad, takkensnoeisel, bermsnoeisel, etc. Honderden bedrijven wereldwijd zijn hier al mee bezig, maar we lopen allemaal tegen

74

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv