__MAIN_TEXT__

Page 73

Martine Pieters

Alex Tabak

Jacob van der Werf

voorzitter communicatie commissie

voorzitter activiteiten commissie

voorzitter leden commissie

Friese zaken is ontstaan in 2016 uit een fusie tussen De Commerciële Club Friesland en de Jongeren Commerciële Club Friesland (DCCF en de JCCF). Alex Tabak, bestuurslid Friese Zaken en voorzitter van de activiteitencommissie: “We zagen bij de DCCF en JCCF een dalend ledenaantal, schotten tussen oud en jong, niet meer passend in de huidige tijdsgeest. De tijd was rijp voor een drastische verandering. In naam, huisstijl, doelstellingen, activiteiten en randvoorwaarden. Je kunt zeggen dat we onszelf opnieuw hebben uitgevonden. Ons credo werd: Friese Zaken maakt je rijker. De belangrijkste veranderingen: jaarlijks worden er activiteiten georganiseerd door heel Friesland, die divers en innovatief van aard en inhoud zijn. Variërend van avonden lunchbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken, kennisgroepen, goede gastsprekers, barbecue, tot sportieve dingen; vernieuwend en actief. De ‘hekken’ tussen jongere en oudere leden zijn verwijderd, waardoor er kruisbestuiving is ontstaan; met het elan en enthousiasme van de jongeren aan de ene kant en de kennis en ervaring van de oudere garde aan de andere kant. Dus ‘win-win’.”

Samenwerking en kennisgroepen Bestuurslid Jacob van der Werf is voorzitter van de ledencommissie. “Het barst in Friesland van het jonge talent. Dus zijn we een samenwerking opgestart met studenten van NHL Stenden Hogeschool en het Friesland College. Studenten kunnen bij ons een kijkje in de keuken nemen en hun praktijkstage invullen. Er wordt een ‘Dragons’ Den’ competitie opgezet. Ergo, jong talent verwelkomen we door ze bij ons een kans te geven. Daarnaast werken we in sommige gevallen met zogenaamde ‘kennisgroepen’. Wanneer er bijvoorbeeld vijf leden zijn die overwegen te gaan exporteren, maar niet precies weten hoe ze dat aan moeten pakken, faciliteren we een startbijeenkomst over dat onderwerp, zetten er een ‘ouwe rot’ in het vak bij, waarna zo’n groep met dat onderwerp aan de slag gaat.”

voldoende diversiteit over de respectievelijke branches en willen we voorkomen dat de club gaat overhangen naar een sector. Dankzij Corona kon de agenda van de ene op de andere dag het vuilnisvat in. Maar toch konden we 21 nieuwe leden verwelkomen en de laatste drie jaar hebben we een constante groei doorgemaakt. Ondernemers weten ons dus te vinden want Friese Zaken, zo krijgen we terug, voelt als een warme jas. Onze leden zijn tevens onze ambassadeurs. Een aantal bedrijven is naast lid zelfs sponsor van Friese Zaken geworden, waarmee ze het realiseren van onze doelstellingen extra ondersteunen. Wat wil je nog meer…”

Actief deelnemen is voorwaarde “We willen zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van de Friese Zakenwereld,” vervolgt Martine Pieters. “We zijn daarbij best kritisch, mensen moeten bij ons passen en omgekeerd, want enerzijds vragen we van leden een actieve instelling, anderzijds streven we naar

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Scan de QR-code en kom meer te weten over Friese Zaken!

73

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv