__MAIN_TEXT__

Page 69

Voordelen EproTwin voor de maritieme en offshore sector EproTwin biedt drie belangrijke voordelen: 1. Hogere betrouwbaarheid van de elektrische installaties. 2. Meer veiligheid aan boord. Met UET worden ongelukken door ontwerpfouten voorkomen. 3. Significante kostenbesparing. Ontwerpverificatie levert verderop in het ontwerp- en bouwtraject grote besparingen op omdat de diepgaande ontwerpcontrole al in de beginfase plaatsvindt. Daarmee kunnen faalkosten tijdens de bouw, inbedrijfstelling, bedrijfsvoering en onderhoud worden voorkomen. Als je de potentiële schade vergelijkt met de kosten van een EproTwin UET scan dan is de keuze gauw gemaakt.

We leveren een volwaardig Digital Twin ontwerp dat de basis vormt voor de aankoop van elektrische toestellen en de aanleg of aanpassing van de installatie. We inventariseren, configureren, berekenen, controleren en specificeren de elektrotechnische details.” Meer veiligheid, minder kosten Met EproTwin worden alle vereiste berekeningen en documenten vanuit één bron gegenereerd in overzichtelijke dashboards en rapporten. “Deze bron noemen we Unified Electrical Twins (UET), een Safety by Designprincipe waarbij eerst de digitale kant wordt beproefd, voordat iets in de fysieke installatie wordt geïmplementeerd. Zo voorkomen we dat er iets wordt gewijzigd zonder het eerst digitaal te verifiëren. Dit alles kan op afstand, dus ook terwijl een schip ergens op de oceaan vaart.” Voor nieuwe schepen raadt Soolsma partijen als rederijen, scheepswerven en scheepsontwerpers aan om eerst een onafhankelijke EproTwin ontwerpscan te laten uitvoeren en dat pakket in te dienen ter goedkeuring. “Keuringsinstanties zullen onze rapportage vanwege de internationale erkenning van het platform sneller accepteren waardoor het hele ontwerp in één keer wordt goedgekeurd. Daarmee kun je een hoop kosten besparen.” Snel duidelijkheid De EproTwin service is gebaseerd op data-uitwisseling waardoor de controle op afstand en in de cloud kan plaatsvinden. Het werkt snel, digitaal en is accuraat. “De klant stuurt ons via een beveiligde verbinding of met encryptie de elektrische installatieschema‘s en datasheets van de componenten (bestaand of nieuw te bouwen). De ontwerpcontrole kan volledig digitaal

op afstand worden afgehandeld. Dankzij onze ervaring met de geavanceerde Digital Twin software kunnen we het ontwerp van elektrische installaties snel en realistisch in een virtuele wereld nabouwen en automatisch doorlichten.” Een schip doorlichten kost een paar dagen tot een week tijd. Afhankelijk van het type schip en de grootte van de elektrische installatie. “Binnen een paar dagen weten we of de installatie veilig en betrouwbaar zal zijn, nog voor deze wordt

gebouwd. Gaat het over een ontwerpverificatie van een bestaande installatie, dan zullen we bij het detecteren van een gevaarlijk situatie direct de installatieverantwoordelijke waarschuwen, zodat er actie kan worden ondernomen.” Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem contact op met Eprocon via onze contact pagina op www.eprocon.nl of stuur een mail naar info@eprocon.nl

Inzicht met Unified Electrical Twins De samenhang van alle onderdelen in de elektrische installatie inclusief generatoren en elektrische voortstuwing worden automatisch conform de eisen van classificatiebureaus doorberekend en geverifieerd. Een Digital Twin heeft geïntegreerde databases met normen en fabrikantgegevens ‘aan boord’. Het elektrische systeem wordt natuurgetrouw gedigitaliseerd en alle belastingscenario’s, van hotel load, voortstuwing, tot noodstroombedrijf worden doorberekend. Resultaten van berekeningen zoals load flow, kortsluitstromen, aderdoorsneden kabels, bus bars (stroomrailsystemen), onderlinge selectiviteit beveiligingstoestellen, vlamboog energie, inschakelstromen, blindstroom en hogere harmonischen zijn direct zichtbaar in Digital Twin Dashboards en overzichtelijke rapportage.

Unified Electrical Twins voor een behouden vaart!

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

69

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv