__MAIN_TEXT__

Page 67

Mischa: Je hebt ook wat te verliezen. Ik werk door heel Nederland en zeker in gemeenten waar de band tussen overheid en samenleving hecht is en het landschap mooi, blijft het lastig. Als voornaamste pijnpunt hoor ik dan dat een gebied niet kan blijven zoals het is, door bepalingen van het Rijk waarbij het niet uitmaakt of de lokale samenleving het wel wil. Janneke: “Bij de energietransitie moet je kijken naar de mogelijkheden om te verduurzamen die passen bij het landschap en ook voldoende opleveren. Hiervoor is in het kader van het verkennend onderzoek van de RES, samen met de mienskip en deskundigen, een waaier ontwikkeld met mogelijkheden om te verduurzamen, passend bij het landschap. Op 22 september hebben we hem overhandigd aan gedeputeerde Poepjes en wethouder Wassink van Leeuwarden. Mischa. Het is een voordeel dat de relatie tussen verschillende lagen in Friesland hecht is. De provincie, gemeenten en de samenleving praten meer met elkaar vergeleken met de rest van het land. Ook wordt minder van hogerhand opgelegd, maar vanuit de mienskip georganiseerd.

Janneke: Je ziet de zelfredzaamheid terug in het aantal energiecoöperaties in Friesland. Dat is bovengemiddeld.

De energiekwestie raakt duidelijk de nieuwe Omgevingswet (2022). Janneke: Klopt. Gemeenten zijn zich ervan bewust dat zonneparken in een weiland neerzetten niet altijd de oplossing is. Op alle huizen zonnepanelen leggen is niet genoeg. Er zijn steeds meer koppelkansen. Je kunt duurzaamheid bijvoorbeeld koppelen aan de problemen rond veenoxidatie. Om dit goed te doen, moet je de tijd nemen. Mischa: BügelHajema krijgt veel hulpvragen vanuit gemeenten als het gaat om de Omgevingswet. Hierin worden veel bestaande wetten en verordeningen gebundeld. Daarmee wordt het uiteindelijk overzichtelijk. Maar het betreft wel grote wijzigingen die leiden tot veel keuzeopties. Het zal bij gemeenten nog wel vijf tot tien jaar duren voordat alles goed op elkaar afgestemd is.

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Janneke: Gelukkig worden de tools steeds beter. Vroeger moest je aan de hand van kaarten een voorstelling maken. Nu kun je de invloed van maatregelen op het landschap goed simuleren, bijvoorbeeld met virtual reality-brillen.

Over tools gesproken: BügelHajema heeft voor Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen een digitale gereedschapskist ontwikkeld. Mischa: Hier was ik bij betrokken. De rekenkamer van beide gemeenten vroeg ons om onderzoek te doen naar de rol van de raad bij de energietransitie. Begin dit jaar hebben we twee interactieve avonden georganiseerd. Er waren zorgen op het gebied van landschap, mienskip en geld. Hoe blijven bijvoorbeeld maatregelen betaalbaar voor mensen met een kleine portemonnee? We bedachten een digitale arkbak, een gereedschapskist, met daarin informatie en aandachtspunten. Dit op basis van drie rollen van de raad en vier fasen van beleidsvorming. Hij is te bekijken op arkbakenergie.frl.

67

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv