__MAIN_TEXT__

Page 66

BügelHajema Adviseurs schiet te hulp

Raad weten met energie Raadsleden worstelen met duurzaamheid. Wat kunnen zij betekenen bij de energietransitie? BügelHajema biedt hulp. Het adviesbureau - met een vestiging in Leeuwarden - geeft gemeenten, provincies, organisaties en particulieren advies, ontwerpt en ontwikkelt juridische instrumenten, doet onderzoek en meer. Mischa Teensma en Janneke Schurer, landschapsarchitecten bij BügelHajema, lichten toe. Wat valt jullie op bij de worsteling met duurzaamheid? Mischa: Waar raadsleden mee in hun maag zitten, is dat de dertig energieregio’s vanuit het Rijk de opdracht hebben om een Regionale Energie Strategie (RES) te maken. Gemeenten, waterschappen en de provincie die samen een regio vormen, moeten in een RES afspraken maken over verduurzaming. Het lijkt voor raadsleden dat ze hierbij op afstand staan en de beslissingen elders worden gemaakt. We zien dat sommige gemeenten het doel om energieneutraal te worden vastpinnen op een datum; ver voor

66

OF 2020-06

de ambities op rijksniveau. Ons advies is om dat niet te doen. Zulke beloftes zijn niet vrijblijvend meer. Janneke: Realiseer je welke consequenties beloftes hebben. Gelukkig zijn we de laatste jaren meer gaan rekenen met energie. Het blijkt dat je koploper kunt zijn zonder wurggreep van te ambitieuze doelstellingen.

Hoe gaat het met de RES in Friesland? Janneke: Friesland is in zijn geheel een energieregio. Ik help bij het opstellen van de Friese RES door ontwerpend

onderzoek. Gemeenten vinden het lastig dat energiebeleid vanuit het Rijk wordt opgelegd, terwijl op regionaal niveau dingen gebeuren. Lang niet altijd is de benodigde kennis aanwezig. Raadsleden vinden het daarom moeilijk om hun rol te pakken. Een lastig item is windenergie. Het levert veel rendement op, maar heeft forse impact op het landschap. Over meer onderwerpen is discussie. Het is veel en complex.

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv