__MAIN_TEXT__

Page 59

helpen wij onze klanten om out off the box te denken als het gaat om contractvorming en aanbestedingen, om de geschikte bouwer te vinden voor het project.” Mart Eerligh: “Het is zeker een leuke sector! Wij zijn een stichting die bestuurd wordt door de aannemers zelf. Wij hebben de opdracht om zoveel mogelijk leerlingen aan te leveren voor diverse functies in de Bouw, zoals metselaars, timmermannen, tegelzetters of voegers. Er is voor iedereen nog voldoende leuk werk in de bouw.” Albertus Boonstra: ”Uiteraard is dat nog boeiend. Corona en de vraag naar ventilatie en een goede luchtkwaliteit bieden bovendien mogelijkheden voor onze huidige- en toekomstige oplossingen.”

Wat is uw verwachting voor 2021? Gerrit de Vries: “Wij zien gebeuren dat de bouwsector eind 2020 weer aantrekt ten opzichte van het eerste halfjaar. Echter zullen we hiermee niet de opgelopen achterstanden bij kunnen werken. Voor 2021 verwachten we dat de bouw een mooie inhaalslag zal maken, al zal het wel wat tijd vergen voordat de markt weer helemaal is gestabiliseerd.”

Gerben Sloothaak: “De vraag is groot; of het nu gaat om de bouw van woningen of het vervangen van verouderde infrastructuur. Als wij met z’n allen werken aan een gezonde sector en innovatie toejuichen moet 2021 zeker positief eindigen.” Mart Eerligh: “De politiek ziet gelukkig in dat het investeren in nieuwbouw, verbouw en isoleren voordelen op drie fronten oplevert: werkgelegenheid, huisvesting en energietransitie. Alle seinen staan wat dat betreft op groen. Het goedkeuren van projecten en het afgeven van vergunningen kan wat vertraging opleveren, maar ook daar vertrouwen wij op de medewerking van de overheid, ook in 2021.” Albertus Boonstra: “Moeilijk te voorspellen. Dit is onder andere afhankelijk van de eventuele vertragingen die we in verband met de coronacrisis kunnen oplopen.”

In hoeverre spelen verduurzaming en innovatie een rol bij jullie? Is het inmiddels een integraal onderdeel van het bedrijfsproces?

opnemen van de asbestinventarisatie wordt zoveel mogelijk gedigitaliseerd. Dit werkt voor ons efficiënter en beperkt fouten bij invoering. Voor de klant bespaart dit tijd en zo ook de kosten.” Gerben Sloothaak: “Wij zijn een adviesbureau en geen bouwer. Maar we zijn wel iedere dag bezig met de vraag hoe wij processen efficiënter kunnen organiseren en klanten kunnen helpen bij vraagstukken over circulariteit en duurzaamheid. Door dit een plek te geven in contracten en aanbestedingen stimuleren wij de traditionele markt om andere materialen, oplossingen of werkmethoden toe te passen die passen bij de ambitie van morgen. Daarnaast spelen wij een rol bij de kwaliteitsborging van bouwprojecten en daar is veel efficiëntie te bereiken met digitale middelen. In het kader van de Wet kwaliteitsborging moet de bouw ‘aantoonbaar’ goed zijn en moet je dat als aannemer kunnen laten zien. Een mooie uitdaging waar wij graag bij adviseren.”

Gerrit de Vries: “Digitale innovatie speelt bij ons een grote rol in het gehele proces. Bij het

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

59

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv