__MAIN_TEXT__

Page 49

Met dat positieve voorbeeld maken we nog een rondgang langs de ondernemers. Welke positieve punten zien zij in het crisisjaar 2020 aan de horizon? EM: “Als uitzend-ondernemer ben ik hier aan tafel natuurlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Maar ik zie dat er in de bouw in ieder geval nog steeds heel veel te bemiddelen is. Belangrijk punt is wel de sector aantrekkelijk te houden voor werknemers. Instroom van jongeren vanuit bouw-opleidingen is een uitdaging. Maar zo lang er nog voldoende gebouwd moet worden is er werk. En met een opgave in Nederland van 1 miljoen nieuwe woningen ziet dat er goed uit.” MC: “De vraag is wel: waar ga je dan bouwen? Voor de kleinere bouwers die, zoals wij niet seriematig willen bouwen, maar graag bijzondere dingen willen doen, meestal voor particulieren, is het lastig. Je hoeft maar even ergens in een buurtje met een centimeter-lint te lopen, of je hebt al een advocaat aan de lijn.” JS: “Ik ben wel optimistisch over de transitie waar de overheid zelf in zit.

Eén impuls kan zijn dat er door de instroom van meer externe mensen die zelf ondernemers-ervaring hebben meer flexibiliteit en daadkracht kan ontstaan.” RD: “Ik denk dat je zelfs corona als een kans kunt zien, hoe erg ook. Nederland heeft nu serieus geleerd thuis te werken. Het zal bij bedrijven in de Randstad ook gaan dagen dat ze ook een Fries kunnen aannemen, omdat reistijd en reiskosten veel minder meetellen.” RdJ: “Ja, en daar ligt dan mogelijk ook een kans voor de bouw. Want nu al zie je vanuit de Randstad mensen verhuizen, die voor de aanzienlijke lagere prijzen die hier gelden een woning willen kopen, of willen laten verbouwen.”

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

BdH: “Je mag ook best wel optimisme putten uit de innovatiekracht van de bouwsector. Kijk eens wat een transitie er al is gemaakt op het gebied van duurzaam bouwen. Daar ligt de komende decennia nog steeds een enorme uitdaging en daar zal dan ook wel geld voor beschikbaar komen.”

De Tafelgenoten Zie pagina 51

49

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv