__MAIN_TEXT__

Page 44

‘Bij samenwerken moet het mes aan twee kanten snijden’ Wytze Veenstra is sinds een kleine zes jaar eigenaar van Nullast in Sneek. Tjitte Noppert is samen met compagnon Marijn Castelijn eigenaar van TN Slopen en Saneren in Skarsterbregge. Nullast is een bedrijf dat trappen, ladders, (rol)steigers en elektrisch handgereedschap volgens de NEN-normen periodiek inspecteert en daarmee aansluit bij de veiligheidsregels die in de Arbowet staan vermeld. TN Slopen en Saneren, de naam verraadt het al, is specialist op het gebied van slopen en asbestsanering. Tussen deze twee bedrijven is een profijtelijke samenwerking ontstaan, waarbij het mes aan twee kanten snijdt. Nullast is 20 jaar geleden opgericht aan de Oude Oppenhuizerweg in Sneek. Het bedrijf is gespecialiseerd in de keuring en reparatie van ladders, steigers en elektrisch handgereedschap in het kader van de ARBO wet. “Handgereedschap moet worden onderhouden en met een zekere regelmaat geïnspecteerd worden om er veilig mee te kunnen werken” legt Veenstra uit. “Onze ‘reparatie-klanten’ zitten van Groningen tot Amsterdam en keuringen doen we voornamelijk in Friesland, Noord-Holland, een stukje van Groningen en een stukje polder. Wat ik als het hoogtepunt van Nullast tot nu toe beschouw is het contract met de Pompeblêd Scholengroep voor het onderhoud van hun elektrisch gereedschap en de microscopen in de practicumlokalen. Deze groep bestaat uit zeven scholengemeenschappen voor openbaar voortgezet onderwijs, die elkaar gevonden hebben in een samenwerking.”

Meer aandacht voor circulair slopen Tjitte Noppert, 37 jaar, is voor 50 procent eigenaar van TN Slopen en Saneren. Compagnon Marijn Castelijn is zijn ‘partner in crime’. Zes jaar geleden hebben Tjitte en Marijn het bedrijf overgenomen. TN Slopen en Saneren voert projecten uit van groot tot klein, van fietsenstalling tot een complete woonwijk. “We werken onder meer voor particuliere en zakelijke opdrachtgevers, voor de agrarische

44

OF 2020-06

sector, gemeenten en woningcorporaties. Ons adagium is: Wie het kleine niet eert…. We zien met name in het afgelopen decennium een stijgende aandacht voor de zogenaamde circulaire economie. Tijdens onze projecten proberen we dan ook zoveel mogelijk goede bouwmaterialen, die in aanmerking komen voor ‘een tweede leven’, te redden. Denk aan deuren, ornamenten, keukens, geeltjes enzovoorts. Daar gaan wij de komende jaren nog meer op inzetten, omdat we zien dat de circulaire economie steeds belangrijker gaat worden in de bouw.”

Waarom samenwerking met Nullast? “Ieder bedrijf moet volgens de Arbowet een veilige werkomgeving voor haar personeel waarborgen. Dat betekent voor TN Slopen en Saneren dat trappen, ladders, (rol)steigers en elektrisch handgereedschap periodiek worden geïnspecteerd. Maar dat komt eigenlijk qua tijd en werkzaamheden nooit goed uit. Wytze Veenstra van Nullast uit Sneek wilde dat wel jaarlijks doen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Daar is een samenwerkingstraject uit ontstaan waarbij Wytze wekelijks langskomt, de machines meeneemt die nagekeken moeten worden en bij zijn volgende bezoek de gerepareerde machines weer aflevert. Zo blijft het handgereedschap in perfecte conditie en dat scheelt hem en ons tijd en geld. Het is voor ons beiden een vruchtbare manier van samenwerken.” 

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv