__MAIN_TEXT__

Page 4

Colofon

FIND Bedrijven wil klankbord voor haar klanten zijn

Uitgeverij Ondernemend Friesland BV

FIND Bedrijven is een lokale speler in Noord-Nederland op het gebied van asbestinventarisatie, -inspectie en -analyse en is gevestigd in Heerenveen. Het werkgebied strekt zich grotendeels uit over de noordelijke helft van Nederland. Onder FIND ressorteren twee bedrijven: de inventarisatietak, dat team blauw wordt genoemd en de inspectie- en analysetak, team groen. Een nadere kennismaking.

Hoofdredactie Menno Bakker Bladmanagement Ed Klijnman Coverfoto Ed Klijnman Advertentie exploitatie en administratie Ondernemend Friesland BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Telefoon 0512-366326 Jasper van der Sluis 06-46033589 Gerrit Landman 06-18882116

18

‘BRControls maakt gebouwen slim’

Redactie NARVIC Inhoudgevers, met: Casper Ferwerda, Menno Bakker, Wiebrand de Boer, Tine van Knijff-van Hijum, Thea van der Schaaf, Klasina van der Werf en Johan Weitenberg.

“BRControls adviseert, ontwikkelt, produceert en levert innovatieve gebouw gebonden functionele hard- en softwareproducten,” citeert salesmanager Albertus Boonstra de centrale boodschap van de informatiefolder. “Wat concreter: wij houden ons bezig met gebouwbeheer, wij creëren comfort met onze systemen en de aansturing daarvan, zodat werknemers in een gezond en prettig werkklimaat hun werk kunnen doen.”

nieuwsberichten@of.nl Vormgeving VDS Crossmedia

36

Drukker Scholma Druk ISSN 1383-9314 © De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op i­nformatie uit deze uitgave. Uit deze u ­ itgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

Bouwmensen: schakel tussen ROC’s en bouwbedrijven

26

ROC’s leiden studenten bouw zo goed mogelijk op. De behoeften van bouwbedrijven kunnen echter nét iets anders zijn dan waar ROC’s op inspelen. Bouwmensen-FNZ vormt een schakel tussen beide. “Samen met de ROC’s zorgen wij ervoor dat jongeren goed kunnen beginnen in de bouw”, vertelt directeur Mart Eerligh.

www.of.nl

4

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv