__MAIN_TEXT__

Page 29

Bij Bouwmensen-FNZ kunnen studenten een tweejarige BBL-bouwopleiding volgen, waarbij BBL staat voor Beroepsbegeleidende Leerweg. Een combinatie van werken en leren, met andere woorden. Studenten gaan naar een ROC om theorie en basisvaardigheden te leren en doen daarnaast praktijkervaring op bij een bouwbedrijf. Dit moet een erkend leerbedrijf zijn. Bij Bouwmensen begint alles met maatwerk. Wat wil een student leren? Wat kan en weet hij al? Is hij ook al sterk genoeg om op de bouw te werken - want het zijn soms nog heel jonge mensen en het werk kan zwaar zijn. “Op basis hiervan kijken we hoeveel uur per week een student het best naar school kan gaan en hoeveel uur bij een bedrijf kan werken.”

Verder helpen Voor studenten heeft een opleiding via Bouwmensen verschillende voordelen, zo vertelt Eerligh Ze krijgen de vereiste intredekeuring voor de bouw, gereedschap, kleding, een arbeidscontract en weten dat ze goed voorbereid de arbeidsmarkt op gaan na afronding van de opleiding. “En ze weten dat er altijd iemand achter ze staat. Wij zijn hun vangnet. Wij zorgen ervoor dat ze alle aspecten leren die ze moeten leren voor hun diploma. En blijkt de bouw voor iemand toch niet de juiste branche, dan kijken we wat iemand beter past. Dat is niet in ons belang, maar wel in het belang van de student. We willen ze altijd verder helpen.”

Aannemers vinden het volgens Eerligh fijn dat door Bouwmensen de voorselectie van de studenten wordt gedaan en dat de administratieve rompslomp uit handen wordt genomen. “En is er even minder werk, dan herplaatsen we de student. Daar hebben bedrijven geen omkijken naar.” Zo zijn er studenten die door de anderhalvemeterregel geen werk meer hadden bij woningbouwcorporaties, aangezien daar het werk terugliep. “Deze studenten zijn elders weer aan werk gekomen.”

Student centraal Dat de student centraal staat, is heilig wat Eerligh betreft. Hier ligt nog wel een uitdaging, stelt hij. ROC’s bieden een Beroeps Opleidende Leerweg (BOL), waarbij studenten vooral op school les krijgen. “Het streven is dat de BOL en de BBL meer één worden. Zodat je samen kunt bepalen: iemand is nog niet helemaal klaar voor de BBL, het is beter dat eerst wordt gekozen voor de BOL.” Het leertraject wordt dan volledig afgestemd op de student in kwestie.

nog jong en hebben nog veel te leren als het bijvoorbeeld om het plannen van huiswerk gaat.”

Kansen bieden Dat de student goed terecht komt is niet alleen het uitgangspunt bij Bouwmensen, maar ook een persoonlijke drijfveer van Eerligh. “Eerder werkte ik bij een commercieel uitzendbedrijf, waar het draaide om kortetermijncijfers en resultaat. Misschien komt het doordat ik nu wat ouder ben, maar inmiddels vind ik dat het gaat om lange termijn en de mensen. Zoals Jopie Huisman zei: geld moet je gebruiken en van mensen moet je houden, niet andersom. Bouwmensen is een stichting zonder winstoogmerk. Wat we verdienen, gaat terug naar de leerlingen en bedrijven om de kwaliteit te verbeteren en extra praktische scholing te geven waar nodig. Dat moet het uitgangspunt zijn: jongeren de kans bieden om een goed en leuk vak te leren.” 

Samen met de ROC’s werkt Bouwmensen momenteel aan een nieuwe vorm van samenwerking. Daarmee zou ook een betere samenwerking ontstaan tussen de verschillende personen die een student begeleiden: de leerkracht op de ROC, de leermeester op de bouwplaats en de instructeur die vanuit Bouwmensen de student begeleidt. “Begeleiding is ontzettend belangrijk. De studenten zijn

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

29

OF 2020-06

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 6 oktober 2020  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv