Page 62

Haastige spoed, zelden goed Ik heb in mijn vak veel te maken met bedrijfsoverdrachten en financiering. Als bedrijfsadviseur ben ik vaak de spil tussen de diverse disciplines welke in zo’n gecompliceerd traject ingeschakeld moeten worden. Op zich al een lastige klus en vandaag de dag speelt de snelheid waarmee de betrokkenen (moeten) reageren ook nog eens een behoorlijke rol. Alles in onze maatschappij moet sneller en is vaak ook sneller geworden. Toch trek ik hier aan de rem. Bij een bedrijfsoverdracht lost juist de tijd veel problemen op. Advies: begin tijdig na te denken wanneer je je bedrijf te koop wilt aanbieden. Een voorbereidingstijd van circa 5 jaar is niet abnormaal. Een gedegen voorbereidingstijd nemen zorgt ervoor dat er fiscaal optimaal geschakeld kan worden en dat komt het rendement van de verkoop weer ten goede. Het vinden van een koper is ook niet tijdgebonden. Elk bedrijf is te verkopen; een goede koper vinden echter dikwijls veel tijd.

62

Als de potentiele koper is gevonden begint het spel van de juiste prijs afspreken. In algemene zin zal de verkoper de hoofdprijs willen en de koper heeft niet veel voor het bedrijf over. Juist in deze fase lost de tijd veel op. Vaak hebben verkopers een te rooskleurig beeld van hun mooie bedrijf. Het moeten bijstellen van de verkoopprijs naar beneden is altijd een erg lastig proces, maar het realisme ontstaat naarmate in de onderhandelingen de tijd wordt genomen. De roze bril gaat langzaam af. Voor de kopende partij is juist het tegenovergestelde van toepassing. Hier speelt tijd een rol om een beter beeld bij het bedrijf te krijgen. Hoe beter dat beeld is; hoe meer de koper voor het bedrijf over heeft. Kortom: verkoper en koper moeten de tijd hebben om naar elkaar toe te groeien. Een overdracht financieren is tegenwoordig ook niet echt makkelijk. Ook hierbij is druk neerleggen op het proces niet de juiste methode. Zeker als er bancaire financiering bij de overdracht te pas komt is het echt op je tellen passen. Met name

OF 2019-03

de bank zal bij te veel tijdsdruk de financiering zelfs af kunnen wijzen. De kredietcommissie van de bank is niet meer lokaal gevestigd maar veelal in de randstad. Deze commissie zal uitgeoefende tijdsdruk bij de beoordeling veelal als vervelend ervaren. De koper is gevonden, de financiering is rond. We kunnen de deal snel sluiten, toch? Nee dus. Ook in deze laatste fase van een verkoop/koop proces is voorzichtigheid geboden. Er zal nog een Due Dilligence (boekenonderzoek) plaatst moeten vinden. We willen zeker geen lijken in de kast aantreffen. En op het juridische vlak moeten de contracten kloppen, zodat we achteraf geen gedonder krijgen.

OF SPECIALIST

Gerke Wispelwey Gerke Wispelwey is Ondernemer, MKB Adviseur, Strategie en Business planner, Accountancy specialist, za-

De onderliggende boodschap van mijn relaas zal nu wel duidelijk zijn: neem de tijd voor je vraagstuk en leg er geen druk op. Je zult zien dat de betrokkenen daardoor uiteindelijk beter presteren en betere kwaliteit zullen leveren. Realiseer je ook dat je meestal maar één keer in je leven je bedrijf verkoopt. Succes!

kelijk Mediator en Meedenker. In het dagelijks leven is Gerke werkzaam als MKB Adviseur en tevens Commercieel Directeur(DGA) bij Buro360 Adviseurs en Accountants te Leeuwarden. Reageren? Mail Gerke@B360.nl. Kijk voor deze en alle andere columns op www.of.nl/de-specialisten.

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 3 juni 2019  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 3 juni 2019  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv