Page 47

Onbetaalde facturen incasseren: de vele wegen naar Rome Als een debiteur facturen onbetaald laat, kan dit gevolgen hebben voor de liquiditeit van een onderneming. Zeker wanneer de ondernemer afhankelijk is van de inkomsten van deze debiteur, of wanneer er sprake is van meerdere debiteuren. Bij het incasseren van geldvorderingen zijn er gelukkig vele wegen die naar Rome leiden. Een kort overzicht van de verschillende mogelijkheden en procedures.

Sommatiebrief: ingebrekestelling Als u uw vordering uit handen geeft, begint het incassotraject vaak met een sommatiebrief, waarin de debiteur nog één keer de gelegenheid geboden krijgt zijn factuur - met rente en kosten - te voldoen. Een sommatiebrief wordt ook wel een ingebrekestelling genoemd. De incasso advocaat berekent exact de verschuldigde wettelijke rente of de wettelijke handelsrente en de verschuldigde buitengerechtelijke incassokosten. Voldoet de schuldenaar zijn schuld niet? Dan zijn er verschillende marsroutes mogelijk.

Incasso kort geding Allereerst kunt u een incassoprocedure beginnen. Bijvoorbeeld door het laten uitbrengen van een (door Brouwer Advocatuur opgestelde) dagvaarding door de deurwaarder. Dat kan een gewone rechtszaak (bodemprocedure) zijn of een incasso kort geding bij de Voorzieningenrechter (de rechter in kort geding) van de rechtbank. Wil een incasso kort geding kans van slagen hebben, dan mag de zaak niet (te) gecompliceerd zijn en moet uw vordering dus eenvoudig vast te stellen zijn.

Incasso door faillissement aanvragen Daarnaast wordt er regelmatig overgegaan tot het aanvragen van het faillissement van de schuldenaar. De gedachte hierachter is dat een faillissementsprocedure snel en goedkoop is, en dat, als uw debiteur kan en wil betalen, hij dat natuurlijk zal doen als daarmee zijn faillissement wordt voorkomen. De rechtbank spreekt een faillissement in de praktijk pas uit als op de zitting het bestaan van uw vordering summierlijk blijkt. Bovendien moet komen vast te staan dat uw debiteur minimaal nog een andere vordering onbetaald laat (pluraliteit van schuldeisers). Hoe dit ook zij, een debiteur kiest in deze zaken vaak het zekere voor het onzekere en laat hij het niet op een faillissementszitting aankomen.

zoals onroerend goed, banksaldi, salaris, huurinkomsten, inventaris of een auto. Indien de vordering met incassokosten en rente na een (eventueel herhaalde) sommatiebrief door de debiteur is voldaan, zullen de incassokosten ten goede komen aan de incasso advocaat.

Kosten incasso Indien een vonnis wordt verkregen waarin ook incassokosten zijn toegewezen, zullen deze aan u ten goede komen. Afhankelijk van het soort zaak en het volume van uw incasso’s kunnen diverse prijsafspraken worden gemaakt. Uitgangspunt daarbij is om uw kosten zo beperkt mogelijk te houden en zoveel mogelijk kosten te verhalen op uw debiteur.

Incasso door beslag leggen Als uw vordering te gecompliceerd is voor een incasso kort geding of een faillissementsaanvraag, dan kan uw incasso advocaat toch rechtsmaatregelen voor u treffen om te voorkomen dat er later geen verhaalsmogelijkheden meer zijn. Met toestemming van de rechtbank kunt u beslag leggen op alle vermogensbestanddelen van uw debiteur,

L E E S O F M A G A Z I N E O O K O N L I N E V I A W W W . O F. N L E N V O L G O N S V I A

,

EN

.

Brouwer Advocatuur heeft een jarenlange ervaring in het adviseren en procederen op het gebied van incasso. Mr. Jacqueline Brouwer is sterk betrokken bij de zaken van haar cliënten, werkt met korte lijnen en biedt scherpe tarieven.

47

OF 2019-03

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 3 juni 2019  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 3 juni 2019  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv