Page 4

Colofon Uitgeverij Ondernemend Friesland BV Hoofdredactie Menno Bakker Bladmanagement Ed Klijnman Coverfoto Ed Klijnman Advertentie exploitatie en administratie Ondernemend Friesland BV Tussendiepen 21 9206 AA Drachten Telefoon 0512-366326 Jasper van der Sluis 06-46033589 Gerrit Landman 06-18882116 Redactie NARVIC Inhoudgevers, met: Casper Ferwerda, Menno Bakker, Wiebrand de Boer, Tine van Knijff-van Hijum, Thea van der Schaaf, Klasina van der Werf en Johan Weitenberg. nieuwsberichten@of.nl Vormgeving VDS Crossmedia Drukker Scholma Druk ISSN 1383-9314 © De uitgever kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van informatie. Uitgever aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de schade, van welk aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebasseerd zijn op i­nformatie uit deze uitgave. Uit deze u ­ itgave mag na toestemming van de uitgever met bronvermelding geciteerd worden.

De gezonde investering van De Friesland Investeren in vitaliteit loont. Zakelijk gezien om verzuim te voorkomen, productiviteit en medewerkerstevredenheid te vergroten én de continuïteit van bedrijven te waarborgen. De Friesland beweegt daarom steeds meer richting vitaliteit en gezondheid. Met de ambitie om het bedrijfsleven in Noord-Nederland vitaler en gezonder te maken, maar ook om van Friesland de gezondste en meest vitale ‘mienskip’ van Nederland te maken.

18 40

Niet volgens het lesboekje Preston Losack van League of Linguists Friesland geeft les in Engels en doet dat niet volgens het boekje, letterlijk. Afkomstig uit Dallas, Texas, is hij de liefde achterna gereisd en woont hij nu in Dronrijp. Journalist Johan Weitenberg ontmoet hem in een café in Leeuwarden, waar de welbespraakte Losack vertelt over zijn visie op het leren van een taal.

www.of.nl

4

OF 2019-03

Profile for OF BV

Ondernemend Friesland editie 3 juni 2019  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Ondernemend Friesland editie 3 juni 2019  

OF is al 30 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Profile for ofbv