Ondernemend Friesland editie 3 juli 2020

Page 60

NPEX- effectenbeurs lanceert nieuw platform

‘ Volop kansen voor Friese ondernemers en beleggers’ Als Friese ondernemer op zoek naar financiering vanaf 1 miljoen euro? Of juist op zoek naar een mooie belegging die ook nog eens het mkb in Friesland vooruit helpt? Effectenbeurs NPEX brengt Friese ondernemers en beleggers samen. Alan van Griethuysen, Chief Commercial Officer: “Banken zijn gebonden aan stringente regels qua financiering. Terwijl ondernemers juist nu moeten kunnen investeren. Bovendien zijn particuliere investeerders op zoek naar innovatieve projecten met een goed rendement. In Friesland liggen nog heel veel kansen.”

Herfinanciering overbruggingskrediet Veel ondernemers maken tijdens deze coronacrisis gebruik van overbruggingskredieten. Van Griethuysen: “Die moeten straks wel terugbetaald worden. NPEX kan een goed instrument zijn om dat op te vangen. Ondernemingen die dankzij dit krediet weer in goed vaarwater terecht zijn gekomen, kunnen ervoor kiezen om het via NPEX te herfinancieren. Zodat deze bedrijven gewoon door kunnen gaan met waar zij goed in zijn: ondernemen!”


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.