Page 34

Samenwerking gemeente De Fryske Marren en ondernemers komt op stoom

Klankborden en concrete actie Hoe stimuleer je regionaal ondernemersklimaat en onderlinge samenwerking tussen ondernemers en overheid? In de gemeente De Frsyke Marren pakken ze dat op een bijzondere manier aan: bedrijven die zich nieuw in de gemeente vestigen krijgen het lidmaatschap aangeboden van de lokale ondernemersvereniging. Maar waarschijnlijk nog ietsje belangrijker: er is een ‘Economische Kerngroep’, waarin gemeente en ondernemers van gedachten wisselen over te voeren beleid. En dat schijnt in De Fryske Marren tot prima resultaten te leiden. Voor wie een beetje achterloopt: we hebben het over een voor Fryslân belangrijke economische gemeente, met kernen als Joure, Lemmer, Balk, maar ook Sint Nicolaasga. En waar met knooppunt Joure een uiterst belangrijke infrastructurele poort van en naar Fryslân wordt gerealiseerd. Hoe gaat het eigenlijk, daar aan de zuidkant van Fryslân. En: op welke wijze werken overheid en bedrijfsleven er samen? OF nam een duik in De Fryske Marren. “Ik ben trots op wat we gezamenlijk bereiken”, stelt Lourens Bergsma, Senior Economische Zaken bij Gemeente De Fryske Marren, desgevraagd. “Er is regelmatig overleg tussen de gemeente en de drie overkoepelende ondernemersverenigingen. Vertegenwoordigers van de drie besturen vormen ook de Economische Kerngroep van de gemeente. Hierin wordt het sociaaleconomisch beleid in de gemeente besproken. Dit beleid is dan ook samen met de ondernemers in De Fryske Marren tot stand gekomen. Verder hebben wij structureel overleg met de winkeliersverenigingen in Balk, Joure en Lemmer. Zo ook met de ondernemersvereniging in Terherne, Bakhuizen en Sint Nicolaasga. En verder is er nog regelmatig overleg met de belangenverenigingen op de bedrijventerreinen Eigen Haard,

Lourens Bergsma

34

OF 2017-04

Ondernemend Friesland editie 4 juli 2017  

OF is al 28 jaar de dé informatie- en inspiratiebron voor ondernemers in Friesland. In iedere editie van het magazine, belichten wij de econ...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you