Page 75

Met een juiste risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) en het bijbehorende Plan van Aanpak kan uw bedrijf gestructureerd de risico's aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Onderzoeken of de werkzaamheden gevaar opleveren of schade veroorzaken aan de gezondheid van de medewerkers Evalueren en prioriteren van de risico’s om tot een goed plan van aanpak te komen Doeltreffende maatregelen op te stellen om gevaar of schade zo veel mogelijk te beperken Voldoen aan de Arbowet en uw zorgplicht als werkgever Ter voorkoming van boetes bij een inspectie. Tragter Groep kan de volledige RI&E voor u uitwerken in een overzichtelijke rapportage met een bijbehorend Plan van Aanpak. Meer informatie? Bel 0545-820203 of mail naar info@tragtergroep.nl

Profile for OF BV

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Profile for ofbv