Page 74

TUV RHEINLAND NEDERLAND

Zijn kwaliteit en veiligheid nou echt belangrijk?

Wat doet het wel?

Medewerkers van TUV Rheinland Nederland horen het toch nog steeds: ‘Wij leveren kwaliteit en wij werken veilig. Waarom zouden wij ons laten controleren en certificeren? Het kost geld en levert eigenlijk niets op.’ Logische bedenkingen die gelukkig wel steeds minder vaak te horen zijn. Certificatie geeft geen garantie dat klanten altijd tevreden zijn met de geleverde dienst of het geleverde product. Het garandeert ook geen absolute veiligheid.

PAGINA 71

Als basis om de kwaliteits- milieu- of veiligheidsrisico’s structureel te beheersen zijn prachtige hulpmiddelen op de markt, zoals ISO 9001 (kwaliteitsmanagement), ISO 45001 (arbomanagement), ISO 14001 (milieumanagement) en VCA (Veiligheidschecklijst Aannemers). Deze normen vormen de basis voor risicobeheersing binnen een organisatie. Effectieve beheersing leidt tot duurzame kwaliteit van het geleverde product of de dienst, duurzame milieubeheersing en borging van arbo- en veiligheidsrisico’s. Een ondernemer wil op een zo efficiënt mogelijke manier zijn product maken of diensten verlenen. Hij wil een tevreden klant die terugkomt voor een vervolgopdracht. Een logisch uitgangspunt waarbij het toch te vaak gebeurt dat er niet veel verder nagedacht wordt dan de levering van het product of dienst conform de opdracht. Bij juiste toepassing helpt ISO 9001 verder te gaan: hoe kom ik tot een meer duurzame relatie met mijn klant én leverancier ? Hoe kan ik (kosten) efficiënter produceren en leveren en daardoor mijn marge vergroten? Zowel werkgever als werknemers wensen ook geen ongevallen mee te maken, of langdurige arbeidsgerelateerde uitval. Verhoging van risicobewustzijn bij werkgever, leidinggevenden en uitvoerenden leidt zeker tot het voorkomen van ongevallen en uitval; risico’s beheersen voordat dit tot ellende leidt! Dit wordt bereikt door de hiervoor genoemde managementsystemen te gebruiken. Certificatie op basis van genoemde normen moet gezien worden als spiegel in de vorm van een jaarlijkse toetsing door een auditor die de ondernemer helpt om de juiste stappen te zetten naar die duurzame verbetering. Het helpt de ondernemer nog doelmatiger te werken en te zorgen dat zijn organisatie veiliger wordt. TUV Rheinland Nederland helpt bedrijven, door middel van toetsing, deze doelmatigheid te bereiken. Henk van Ginkel Manager Sales and Marketing/LSM Industrial

74

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

Profile for OF BV

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Profile for ofbv