Page 45

Een speciale rol hierin is weggelegd voor twee zogenaamde makelaars voor het Oost-Nederlandse MKB in Duitsland. Hans Brouwers is er voor de slimme maakindustrie (Tech) en Jochem Wolthuis richt zich op agrifood. “Zij verbinden het OostNederlandse mkb met relevante clusters in Duitsland”, zegt Lucassen. “Juist om een goede relatie voor de lange termijn te bouwen.” <

INNOVATIE

Nog niet zo lang geleden deden regionale organisaties hun eigen internationale activiteiten. Maar het heeft meer zin om dit samen met anderen te doen, zegt voorzitter Lucien Perizonius van de Verenigde Maakindustrie Oost (VMO). “Door dit te bundelen in GO4EXPORT breng je krachtige netwerken uiat Gelderland en Overijssel samen.” Met meer mensen leer je meer van elkaar, vult GO4EXPORT-project manager Remco Lucassen aan.

Mkb’ers uit Oost-Nederland beter helpen Tegelijk is de kracht van de regio dat je de individuele ondernemer beter bereikt, weet Lucassen. “Samenwerking op Oost-Nederlandse schaal met oog voor de individuele regio’s zorgt voor meer overzicht, meer afstemming en de mogelijkheid om meer te doen met dezelfde middelen.”

Simpelweg te klein Op 40 kilometer over de grens weet men niet wat de Twente regio, de Achterhoek, Stedendriehoek of regio Zwolle is, zegt hij. “Men kent Nederland (Amsterdam) en het heeft geen zin om in het buitenland dat onderscheid in regio’s te maken. Daar zijn we simpelweg te klein voor. ‘Holland’ is een sterk merk. En wij moeten er samen voor zorgen dat ons mkb in Oost-Nederland hier de vruchten van plukt.” GO4EXPORT is in 2017 in opdracht van provincie Overijssel en later Gelderland door Oost NL opgezet. Een consortium van 15 publieke en private partijen om de versnippering van aanbod tegen te gaan. “Deze groep heeft bij haar achterbannen in Oost-Nederland opgehaald wat ondernemers als knelpunten ervaren bij internationaal ondernemen”, vertelt Lucassen. “We brachten bestaande regelingen samen om mkb’ers te helpen bij hun exportstrategie. Nu ontwikkelen we ook aanvullende instrumenten.” Oost NL is programmamanager van GO4EXPORT.

Door export groei je als ondernemer Export is buitengewoon belangrijk, weet Perizonius uit eigen ervaring. Dat merkt hij ook bij de VMO-leden die zich met name op de Duitse industrie richten. “Export doe je niet alleen vanwege de extra omzet, je groeit op veel meer manieren. Het brengt focus in je bedrijf. Je moet extra presteren, het maakt je op alle fronten beter.” De Duitsland-relatie verschilt per VMO-lid, zegt hij. “Een aantal van hen heeft al jarenlang hele diepe banden, anderen staan nog helemaal aan het begin.” GO4EXPORT kan in de verschillende fases helpen. “Voor starters zijn er landelijke bijeenkomsten, coachingstrajecten om je voor te bereiden en kun je deelnemen aan grote handelsreizen en beurzen. Ook bieden we ondernemers native Duitse afstudeerders aan die een exportplan schrijven en ook helpen bij de uitvoer.”

Handelsbeurzen Op verzoek van bedrijven neemt GO4EXPORT deel aan wat kleinschaligere handelsbeurzen en gaan ondernemers in kleinere groepen mee naar voor hen interessante regio’s, vertelt Lucassen. “Daarnaast organiseren we met experts op diverse gebieden kleine, meer diepgaande bijeenkomsten in de regio. Bijvoorbeeld over veranderde internationale wetgeving.”

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

ONTDEK DE 15 PARTNERS VAN GO4EXPORT Kijk dan op www.o4export.nl <

45

Profile for OF BV

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Profile for ofbv