Page 13

NIEUWS

KIJK OP NIEUWS TEVEL: TOOLING VOOR MATERIAALTESTEN Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van product of materialen, zijn (non)destructieve praktijk testen noodzakelijk. Vaak is standaard beschikbare Tooling niet toereikend voor de beoogde testen. TEVEL Techniek BV uit Westervoort ontwikkelt maatwerkoplossingen voor test- of meetvraagstukken. De expertise van de specialisten van TEVEL staat tot ieders beschikking om een passend gereedschap te ontwikkelen. Eric Sülter, Managing Director, vertelt: “Wij maken onder andere gebruik van onze FEManalyse vaardigheden om het juiste Tooling-ontwerp te ontwikkelen en de juiste Tooling-materialen te selecteren. Hiermee bent u in staat repeterend betrouwbare materiaaltesten uit te voeren. Of u nu in de automotive, bouw, chemie, metaal of kunststoffen sector actief bent, onze oplossingen geven voor alle industrieën antwoord op uw vraag. Ook als u testen wilt uitvoeren waarvoor (nog) geen normen beschikbaar zijn, kunnen wij passende Tooling-oplossingen ontwikkelen. Desgewenst kunnen we ook reparatie en/of revisie van beschadigde of versleten test gereedschappen verzorgen. Als u aangeeft volgens welke norm u testen met uw Tooling verricht, en op welke trekbank u de testen uitvoert; dan verzorgen wij een passende Tooling-upgrade.” Tooling is er ook voor onderzoeksinstituten die toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek verrichten. Sülter: “Voor het uitvoeren van praktijkonderzoek van nieuwe materialen en producten is standaard Tooling vaak niet toereikend. Samen met uw wetenschappers ontwikkelen wij een testmethode om uw wetenschappelijk onderzoek te kunnen onderbouwen met praktijk experimenten. Op basis van deze meetmethode ontwikkelen we een Tooling-oplossing op maat.”ENDUTEQ ontwikkelt automatische Testen Meetsystemen voor het meten van afstand, beweging, kracht en temperatuur. “Samen met u ontwikkelen wij voor ieder meet-vraagstuk een passende (maatwerk-) oplossing.”. <

MARCEL HIELKEMA NIEUWE VOORZITTER VNO-NCW MIDDEN De nieuwe voorzitter van VNO-NCW Midden is Marcel Hielkema (49). Hij is door de leden benoemd tijdens de algemene ledenvergadering. Sinds het vertrek van Jacco Vonhof naar MKB-Nederland in september 2018 nam hij het voorzitterschap waar en was hij daarnaast provinciaal voorzitter VNO-NCW in Gelderland en regionaal voorzitter VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. Vanuit zijn nieuwe rol vertegenwoordigt hij de regionale leden direct in het Dagelijks Bestuur van de landelijke vereniging VNO-NCW in Den Haag. Hielkema heeft naast veel bestuurlijke ervaring een brede achtergrond in het bedrijfsleven en andere sectoren. Hij gaat door met de huidige koers van de vereniging, die volgens hem voor een sterke en daadkrachtige basis heeft gezorgd. “Wel denk ik dat we nog beter kunnen vertellen wat we allemaal doen. Zowel binnen als buiten de vereniging. Daarnaast is het goed om - net zoals je dat binnen je bedrijf doet - continu te blijven kijken wat onze toegevoegde waarde is in een veranderende wereld. Om dat te bereiken wil ik meer input ophalen bij de leden. Daarnaast wil ik bedrijven, die wij vertegenwoordigen en die baat hebben bij onze belangenbehartiging, motiveren om zich bij ons aan te sluiten en samen op te trekken. Tenslotte denk ik dat we in Den Haag nog beter onze stem kunnen laten horen; te vaak ligt de focus op de Randstad, daar waar onze regio toch echt het centrum van het land is.” Naast zijn werk als directeur van Scalabor en zijn inzet voor VNO-NCW is Hielkema vice-voorzitter van de Economic Board Arnhem Nijmegen, bestuurslid van Legal Valley, commissaris bij Papendal en lid van de raad van toezicht van het nationaal fonds Kinderhulp. <

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

13

Profile for OF BV

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Kijk op oost Nederland mei 2019 - nummer 239  

Kijk op oost Nederland signaleert al 38 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in oost Nederland. Het magazin...

Profile for ofbv