Kijk op Oost-Nederland editie 251

Page 38

Een beter bedrijfsproces door innovatie

De Moekotte Groep staat bekend om slimme innovaties op het gebied van engineering en industriële automatisering. Meer dan ooit smelten in deze innovaties de fysieke en digitale wereld samen. Volgens innovatie-directeur Arent de Groot past deze ontwikkeling in het beeld van de vierde industriële revolutie – ook bekend als Industrie 4.0 – waarin de wereld zich momenteel bevindt. “Dankzij toenemende data en digitalisering kunnen bedrijven zelfs hun eigen Smart Factory creëren.”

38

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL