a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 54

KOPLOPER SOCIAAL EN DUURZAAMINTEGRAAL GROENONDERHOUD

Van praten naar doen Hoge kwaliteit en duurzaamheid staan voorop bij De Groenmakers. Duurzaamheid voor mens en milieu is verweven in de bedrijfsvoering. Recentelijk investeerde het Doetinchemse sociale groenbedrijf in elektrische maaiers én een deel van het werk wordt uitgevoerd door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. “Op het terrein van sociaal ondernemen valt in de regio nog winst te behalen”, vindt directeur Jan van Ulst.

54

Veel bedrijven willen impact maken met hun

regio, zo stelt Jan van Ulst. “We hebben een

talent een kans is. Als bedrijven niet zelf mensen

dienstverlening en producten. Duurzaam

gezamenlijk doel: mensen met een afstand tot de

kunnen aannemen, dan is het mogelijk werk uit te

ondernemen betekent echter ook oog voor mens

arbeidsmarkt werk geven. Ik vind dat werkgevers

besteden aan een PSO 30+-gecertificeerd bedrijf

en omgeving. Door samen te kiezen voor inclusief

hier meer prioriteit aan kunnen geven. We willen

als De Groenmakers. Hiermee leveren zij een

ondernemerschap bereiken we een sterkere

immers allemaal een sterke regio, waarin voor elk

bijdrage aan Social Return on Investment.”

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

Profile for OF BV

Kijk op Oost Nederland maart 2020 - nummer 243