a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 42

Always the best climate “Always the best climate” – daar staat Zehnder voor. Het merk is wereldwijd vertegenwoordigd in 20 landen en levert producten en systemen op het gebied van verwarming, koeling, ventilatie en filtering. Deze producten en systemen dragen bij aan een energiezuinige, comfortabele en gezonde woon- werkomgeving, ook wel een vitaal binnenklimaat genoemd.

42

“Onze missie is om de levenskwaliteit van mensen

Total Cost of Ownership

Ook zorgen we dat onze verpakkingen

te verbeteren door uitstekende oplossingen te

Jan Zagers, Procurement Manager bij Zehnder,

duurzaam worden ingezet. Veel van onze

bieden voor dit binnenklimaat” geeft Erik van

is verantwoordelijk voor de inkoopactiviteiten in

producten worden geleverd in returnable

Heuveln, Algemeen Directeur Zehnder Group

Nederland. “Bij onze inkoop hanteren we de

packaging, die vervolgens weer ingezet kan

Nederland & België aan. “Het thema ‘gezondheid’

Total Cost of Ownership (TCO) methode. We

worden tussen Zehnder en haar

staat daarbij centraal. Niet alleen in het

gaan niet voor de laagste stuksprijs, maar voor

toeleveranciers. “Het vergt een fikse investering

ontwikkelen van uitstekende technische

de beste overall prijs. Een van onze

om over te gaan naar (een duurdere)

oplossingen, maar ook in het stimuleren en

leveranciers is bijvoorbeeld Tiem, de sociale

retourverpakking, maar onderaan de streep is

bijdragen aan de gezondheid van mensen,

werkplaats in Zwolle, waar we producten laten

dit beter voor de andere twee P’s; Planet en

organisaties en de natuur in het algemeen. Dit

assembleren. Maar ook andere

Profit. Ik vind het mooi te merken dat, wanneer

doen we door thema’s als duurzaamheid,

arbeidsintensieve werkzaamheden zijn

we eenmaal de inkoopafspraken met onze

circulariteit en kennis volgens het ‘Think Global,

ondergebracht bij organisaties die

lokale (MKB) leveranciers in de uitvoeringsfase

Act Local’ principe te vertalen en concreet toe te

medewerkers met een afstand tot de

hebben gebracht, ook zij hiervan de voordelen

passen in al onze bedrijfsprocessen; van inkoop

arbeidsmarkt een werkplek bieden. Dat people

ervaren. Zo creëer je met elkaar meerwaarde

tot verkoop en van productie tot logistiek.”

gedreven aspect geeft mij een goed gevoel.”

in het hele inkoopproces.”

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

Profile for OF BV

Kijk op Oost Nederland maart 2020 - nummer 243