{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade.

Page 74

RADMER ARBEIDSADVIES

Uitgaan van mogelijkheden en kansen Radmer Arbeidsadvies ziet het als haar taak om ideeën op het gebied van mens, werk en inkomen om te zetten in plannen en diensten, die aansluiten bij actuele ontwikkelingen. Daarbij staat het ontwikkelen van klanten centraal.

74

De werksituatie van elk individu is anders.

Radmer Arbeidsadvies adviseert en coacht

We werken laagdrempelig en hebben korte

Daarom past Radmer Arbeidsadvies haar

mensen die helaas ziek zijn geworden en gaan

lijnen. Daarom kunnen we snel inspelen op een

diensten volledig aan de situatie van de

re-integreren, mensen die een uitkering van UWV

vraag.”

klant aan, of dat nu een werkgever,

hebben en mensen die hun functie of werk willen

werknemer, zelfstandig ondernemer of

veranderen. Directeur Paul Bloem: “We nemen

Optimistisch van aard

werkzoekende is. Met als streven het vinden

daarbij de mogelijkheden en kansen voor de

Radmer Arbeidsadvies gaat altijd uit van de

van een oplossing voor elke individuele vraag of

werknemer of werkzoekende als uitgangspunt.

mogelijkheden van mensen om te werken en is

probleem.

Die zijn er namelijk, ongeacht de situatie, altijd.

optimistisch van aard. Paul: “Praktisch gezien

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

Profile for OF BV

Kijk op Oost Nederland december 2019 - nummer 242  

Kijk op Oost Nederland december 2019 - nummer 242  

Profile for ofbv