Kijk op Noord-Holland Noord editie juni 2021

Page 44

Circulair? Totally in control! Duurzaam en circulair worden vaak in één adem genoemd. Toch zijn het in wezen twee verschillende concepten. “Als je overstapt op led-verlichting ben je al duurzaam bezig. Circulair vraagt meer van je, maar levert je uiteindelijk ook veel meer op.”

Kevin Loomans is met zijn bedrijf heel bewust de circulaire weg ingeslagen. “Door iets simpels te veranderen ben je zoveel beter voor het milieu en de maatschappij. Goed voor je bedrijf en goed voor de toekomst.”

44

KIJK OP NOORD HOLLAND NOORD | WWW.KIJKOPNOORD-HOLLAND.NL