Kijk op oost Nederland november 2015 - nr 222

Page 35

TEKST: TEKST: GERARD MENTING

Luchtverkeersleiding vertrouwt op software van ProData Luchtverkeersleider worden is niet gemakkelijk. De ongebruikelijke mix van competenties die voor dat beroep zijn vereist, vind je niet dagelijks. Slechts een enkeling die aan de selectieprocedure begint, haalt de eindstreep. Het gehele traject van werving, selectie en opleiding tot luchtverkeersleider wordt nu ondersteund door software van ProData uit Doetinchem. Een dik jaar geleden won ProData de Europese aanbesteding waarmee het Achterhoekse bedrijf een opmerkelijke opdracht verwierf. Juist omdat hoge eisen worden gesteld aan de mensen die opgeleid worden om het luchtverkeer te regelen, worden ook aan de applicaties hoge eisen gesteld. En veel, blijkt uit de uitleg van eigenaren Vincent Barink (operationeel directeur) en Jan Luesink (algemeen directeur) van ProData: 600 business requirements beschreven in een dik pak papier. ‘Ze zochten een standaardapplicatie die wel volledig als maatwerk ingericht kan worden. Het moet ook flexibel zijn en zo zijn ingericht dat ze het in de toekomst zelf bij kunnen sturen. Wij bleken na enkele voorselecties, met nog één ander bedrijf, de enige te zijn die dat biedt.’ ProData ontwikkelde met ComTak al een compleet onderwijsma-

nagementsysteem waarmee de LVNL overtuigd kon worden. Maar waar op een gemiddelde school tien van de 300 het niet halen, is dat hier omgekeerd. Maar een enkeling bereikt de luchtverkeersleidingstoren na werving, voorselectie, vooropleiding en vierjarige opleiding. Omdat op die manier opleiden veel tijd, inspanning en geld kost, moet een ketenmonitoring helpen om maximaal resultaat te krijgen. ‘Bijvoorbeeld bij de werving’, vertelt Luesink. ‘Hoe kwamen de mensen die het halen binnen, via de website, Youtube of een billboard? Waar vallen ze uit? Zit daar verschuiving in? Die informatie helpt om steeds slimmer te werven.’ De opleiding zelf kan ook niet standaard zijn. Van luchtverkeersleiders wordt bijvoorbeeld gevraagd dat ze zowel flexibel als rechtlijnig zijn, abstract kunnen

denken maar ook goed samen kunnen werken. De bijzondere mix van competenties leidt tot een opleiding die voor elke leerling is aangepast. Ook daartoe biedt de applicatie, waar ProData inmiddels pilots mee uitvoert, alle mogelijkheden. Het bouwen van maatwerk functionaliteit in de standaard applicatie ComTak is niet nieuw voor ProData. Zo is er veel ervaring in het onderwijs bij ROC’s (mbo-scholen). Hoewel veel zaken hetzelfde zijn, kent elke ROC zijn eigen bijzondere werkwijzen. Het past bij ProData dat niet een aantal standaardoplossingen in de la ligt om een ondernemer met een uitdaging te bedienen. Voor elke vraag wordt maatwerk geleverd, legt Barink uit. ‘Wij denken mee als een ondernemer met een probleem of vraag komt. We kij-

ken naar het totale proces en zien waar het efficiënter kan, waar je tijd kunt besparen.’ Klanten komen met name uit de maakindustrie en de dienstverlening. Als een ondernemer zich ergert dat het maken van een offerte zoveel tijd kost, zijn ze graag een beetje eigenwijs, geeft Luesink als voorbeeld. ‘Wij vragen ons af of het wel nodig is een offerte te maken. Kun je dat met slimme software niet anders oplossen? We zoeken zo naar verbetering van het proces en soms is de software zelf daar maar een afgeleide van. Het doel is om het proces te verbeteren en als slimme software daar bij kan helpen, dan maken we dat graag!’ www.prodata.nl

Jan Luesink en Vincent Barink

KIJK OP OOST NEDERLAND

NUMMER 222, JAARGANG 34

33