__MAIN_TEXT__

Page 35

“ITBB heeft nog steeds het betrokkene van een

beconcurreren elkaar niet. Wat je voor elk

gaat worden. “In 2018 leerde ik Jelle kennen.

kleine onderneming, maar we hebben ook de

onderdeel doet, kun je uitvergroten als je

Mijn team en ik stonden te springen om op de

professionaliteit van een grote onderneming.

genoeg volume hebt: je hebt schaalgrootte

manier te gaan werken zoals ITBB dat doet,

Dat is onze basis en dat is de manier waarop je

nodig. Wij zijn in Noord-Nederland gewend om

daarom hadden we direct een klik. Voor ons is

het in mijn optiek in Noord-Nederland kunt

schapen met vijf poten te vinden: je gaat naar

een betrokken directeur heel belangrijk.”

winnen”, aldus Boorsma. ITBB werkt met

een grote partij omdat je voor alle onderdelen

Boorsma legt uit waarom hij Wonink en zijn

business units: Heerenveen, Groningen en

een specialist aan tafel hebt. Het is het

team graag wilde hebben. “Er is een enorme

Zwolle vormen die units. “Wij hebben geen

samengestelde geheel wat het succes brengt.”

transitie gaande in de installatiewereld: of je

vestigingscultuur: we hebben het zo ingericht

kiest voor een uitvoerende installateur, of voor

dat we allemaal onderdeel uitmaken van het

Van ontwerp tot uitvoering (“de hele kolom”) en

een innovatie-installateur. De eerste zit in de

grote geheel. We bedienen met z’n allen

van klimaat- en elektrotechniek tot industrie

concurrentiehoek en het snelle werk, de

Noord- en Midden-Nederland en

(“de hele techniek”): je moet alles in huis

tweede gaat mee in planontwikkeling. Om

hebben.” Want dan kun je ziekenhuizen

naast de ‘grote broers’ in de woningbouw te

bouwen, woonwijken, hotels… Maar ook

kunnen staan, hebben wij beide nodig.”

kleinere klussen succesvol uitvoeren. ITBB doet

Alleen dit jaar al worden er vanuit Zwolle vele

het al meer dan twintig jaar en Boorsma ziet er

honderden installaties in woningen geplaatst.

niet alsof hij sinds dag één ook maar iets aan

Wonink: “Verregaande automatisering,

energie verloren heeft. “Zeker niet. Ik wil dat wij

robotisering en digitalisering maakt dat

op elk terrein goed zijn: van industrie en

mogelijk. Wij gaan verder dan de gemiddelde

utiliteitsbouw tot woningbouw. Wat overigens

collega: die maakt ook bouwpakketten, maar

met de energietransitie bijna kleine

wij maken álles in prefab: complete

utiliteitsbouw is geworden, als je kijkt welke

montagesets worden samengesteld afgeleverd

installaties in nieuwbouwwoningen worden

op de bouwlocatie en daar in elkaar geklikt. We

geplaatst.” ITBB stort zich wel op die ‘w’, de

werken met bouwstenen die verregaand

woningbouw. “We lopen in Nederland 100.000

gestandaardiseerd zijn.” Boorsma: “Juist

woningen achter op de vraag, dat zie je nog

daardoor kun je de meest moeilijke projecten

steeds. Naast nieuwbouw is er bovendien heel

maken: in de ontwerpfase is alles mogelijk. Dat

veel vraag naar renovatie van bestaande

vraagt aan de voorkant veel focus, maar in de

bouw.” Ontwikkelingen zoals

uitvoering heb je profijt van de balans die je in

comfortinstallaties, balansventilatie,

de basis creeërt. We maken geen gemakkelijker

warmtepompen, zonnepanelen: dagelijks werk

werk, we proberen ons werk makkelijker te

voor ITBB.

maken voor iedereen.” Het werkt: ITBB krijgt volop nieuwe aanvragen

Geen makkelijk werk, wel makkelijker werken

voor projecten in de woningbouw. De volgende

Maar om de ‘w-poot’ écht perfect te kunnen

de vijf poten kan nog completer, als het aan

bedienen, is een nieuwe vestiging in Zwolle

Boorsma ligt. “Het kan altijd mooier en beter,

gebouwd. Vestigingsleider Dick Wonink (what’s

maar de basis blijft hetzelfde. Het klópt bij ons

in a name) schuift aan: hij zwaait de scepter

gewoon en dat voelt goed.” <

stap is landelijke dekking, want het schaap met

over de grote assemblagevestiging die ‘Zwolle’

Techniektoppers gezocht! ITBB zoekt (onder andere voor de nieuwe vestiging in Zwolle) vele nieuwe techniektoppers. Vakmensen – jongens en meiden, mannen en vrouwen - die zich thuisvoelen bij het betrokken bedrijf dat ITBB is en zin hebben in de uitdaging die de unieke manier van werken bij ITBB vormt. Op de website van ITBB is een keur aan vacatures te vinden. Wonink: “We hebben op elke vlak mensen nodig, met name uitvoeringstechnisch.” Boorsma: “Onze slogan is ‘Toppers in techniek’. Het is een keuze om een topper te zijn. Als je jezelf een topper voelt: kom solliciteren! Wij zitten in de topgroep en willen je er graag bij hebben.”

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

35

Profile for OF BV

Kijk op het noorden september 2020 - nr 417