Page 42

Klimaattop Noord NL: Meters maken in de energietransitie Brexit of geen Brexit, op donderdag 31 oktober is hoe dan ook de Klimaattop Noord NL! Twee jaar geleden ontstond de eerste editie naar aanleiding van het ‘Parijs-akkoord’ in 2015 en de nationale klimaattop in 2016. De regio-editie is een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de kennis- en netwerkorganisatie New Energy Coalition, vanuit de behoefte om als ‘energie-regio-met-urgentie’ de lopende en opkomende ontwikkelingen en initiatieven in het gebied bij elkaar te brengen. Om elkaar te informeren en te inspireren én vooral om de regionale inzet op klimaatdoelen verder te brengen.

40

Het evenement bleek een schot in de roos, met

wijzen op dezelfde grote toestroom voor de

Regionaal toekomstperspectief

een toeloop van deelnemers en bezoekers die 3

komende editie, die gehouden wordt in de Oude

Het klimaat en de energietransitie zijn de

x hoger was dan oorspronkelijk verwacht.

Suikerfabriek van Groningen. Een iconisch

thema’s van nu en morgen. Met een

Ondernemers, beleidsmakers, politici,

gebouw en een broedplaats van vernieuwing,

reikwijdte van wereldwijd tot landelijk en

kennisinstellingen, industrie en maatschappelijke

experimenten en toekomstontwikkeling. En een

lokaal. Of je nu voor of tegen bent, de

organisaties stroomden toe. De voortekenen

uitstekende plek voor de klimaattop.

dagelijkse realiteit is dat er hard gewerkt

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

Profile for OF BV

Kijk op het noorden oktober 2019 - nr 413