Page 56

De meetbare aardbeving Wat gebeurt er onder de grond tijdens een aardbeving? Tijdens het symposium OMEM (Onafhankelijk Meten Effecten Mijnbouw in Middelstum) heeft een aantal vooraanstaande, onafhankelijke deskundigen op hun vakgebied, hier hun visie op gegeven. Dat deze op veel punten structureel afwijkt van de gangbaar gepredikte versie zal u niet verbazen. Wat wel verbazingwekkend is, is dat deze visie opvallend veel verklaringen geeft op schade’s welke volgens de experts van NAM en CVW geen schade zijn, maar volgens bewoners wel. Een veel gehoorde uitspraak hierbij is: “Ik ken mijn huis goed, deze scheur zat er echt voor de aardbeving echt niet.” Een bijdrage van Robert Benedictus van Benedictus Bouwkundig Adviesbureau. In de ondiepe ondergrond, tot ca. 3 kilometer, spelen zich vele processen af welke nog dagelijks zorgen voor de aardbevingen ten gevolge van de gaswinning. De een is voelbaar voor de mens, een ander alleen te meten 54

met apparatuur. Vele factoren zorgen er voor dat de ene locatie en woning gevoeliger is voor aardbevingen dan de ander. Dit heeft onder andere te maken met de exacte diepte waarop de beving plaatsvond, de opbouw van de

ondergrond en de aanwezige obstakels(opslingering) en of er sprake is van liquifaction. Het hoeft natuurlijk geen uitleg dat een ondiepe aardbeving meer schade aan kan richten bij dezelfde kracht. Nu blijkt dat,

door exact te meten, er niet alleen bevingen plaatsvinden op 3 kilometer diepte, maar ook op 2 kilometer diepte. Juist door het ondiepe karakter van de bevingen en de daarbij optredende oppervlaktegolven, schud alles aan het

Kijk op het noorden juni 2017 - nr 402  

Kijk op het noorden signaleert al 48 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in noord Nederland. Het magazine...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you