Page 1

NUMMER 412 | JAARGANG 51 | 2019

VAN DER HEIDE

SMART GROUP

ENERGIE INSPECTIE

KENNIS HOOR JE TE DELEN

HET DRAAIT BIJ ONS OM MENSEN

GESPECIALISEERD IN VERDUURZAMEN VASTGOED

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


VERHOOG DE SLAAGKANS VAN UW INNOVATIEPROJECT! Heeft u een innovatief idee voor een nieuw product of productieproces en wilt u de haalbaarheid daarvan onderzoeken? Maak dan gebruik van de subsidieregeling MIT Haalbaarheid 2019 die per 9 april 2019 opengaat.

Deze toegankelijke subsidieregeling geeft u de mogelijkheid om

De subsidie voor een MIT-haalbaarheidsproject bedraagt

de technische, organisatorische en economische risico’s van een

maximaal € 20.000,- tot een maximum van 40% van de kosten.

voorgenomen innovatieve ontwikkeling in kaart brengen.

Subsidiabel zijn de loonkosten van medewerkers, de kosten van eigen arbeid van ondernemers, de kosten van verbruikte

U kunt dit doen door middel van deskresearch, inventarisatie van

materialen en hulpmiddelen en de kosten van het inhuren van

beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning

derden. Voor de loonkosten en kosten van eigen arbeid mag

en concurrentieanalyse. Eventueel aangevuld met ‘trial & error’

worden gerekend met een forfaitair uurtarief van € 60,-.

onderzoek om het potentieel van nieuwe producten, procedés of diensten te analyseren.

Aanvragen is mogelijk tot 10 september 2019, maar wacht niet te lang hiermee. De aanvragen worden behandeld op volgorde

Aan het einde van het onderzoek dient u een antwoord te hebben

van (volledige) indiening, en het budget is beperkt. Dit instrument

op de vraag of het technisch en economisch haalbaar is om over te

is erg populair bij ondernemers en MKB-bedrijven, daarom

gaan tot ontwikkeling van het innovatieve idee.

adviseren wij u tijdig te starten met uw subsidieaanvraag!

ONZE DIENSTVERLENING LEVERT MEER OP DAN ZIJ KOST! Voor innovatieprojecten zijn er vele subsidiemogelijkheden, van

de concrete subsidiemogelijkheden voor uw innovatieproject(en) te

laagdrempelige tot complexe subsidieregelingen. Wilt u weten hoe

bespreken. Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt

u optimaal gebruik kunt maken van subsidies waaronder de MIT-

u contact met ons opnemen via telefoonnummer 0598-853903 of

regeling, neem dan vrijblijvend contact op met onze adviseurs om

door een email te sturen naar info@asqasubsidies.nl.

Bezoekadres Groningen

Bezoekadres Wageningen

Bornholmstraat 76 

Agro Business Park 71

9723 AZ Groningen

6708 PV Wageningen

Meer nieuws

www.asqasubsidies.nl


VOORWOORD

Verbinding Na ‘duurzaamheid’ en ‘ontzorgen’ waart er een nieuw modewoord rond in ondernemersland: verbinding. Nu is dit er eens eentje waarbij ik niet demonstratief mijn pen neerleg. Verbinding geeft namelijk hoop. Ten tijde van de economische crisis was de blik naar binnen gekeerd en vierde het individualisme hoogtij. Ondernemers probeerden uit alle macht de hoofd boven het water te houden en keken met een scheef oog naar de buurman: ging die nu wel of niet kopje onder? Het recht van de sterkste gold als nooit tevoren. En vaak ook het recht van de goedkoopste. We zijn de crisis ten boven. En hoe! De mondhoeken staan bij de meeste ondernemers alweer een paar jaar omhoog. Bedrijven groeien, er worden investeringen gedaan en er wordt tijd en geld gestoken in innovatie en duurzaamheid (ja, dat mag! Als je het maar écht doet en het containerbegrip niet louter als modewoord gebruikt). Het scheve oog richting de buurman wordt een uitgestoken hand: ondernemers zoeken elkaar op, leren van elkaar en gaan samenwerkingen aan. En we leren iets nieuws met z’n allen, of misschien waren we het gewoon even vergeten: verbinding kost niks. Echt met elkaar in gesprek gaan, met klanten, mede-ondernemers, werknemers: het kost je hoogstens een klein beetje tijd en kan je zoveel meer opleveren. In Kijk op het Noorden sijpelt de verbinding als het ware tussen de pagina’s door, want zonder er expliciet woorden aan te geven gaat eigenlijk elk verhaal over verbinding – het gaat namelijk over mensen. < Tine van Knijff Hoofdredacteur Kijk op het Noorden

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

1


PAGINA 21 STABIEL DATANETWERK DANKZIJ GRONDWERK VAN ORSATEL

‘WE LEGGEN DE LAT HOOG ALS HET GAAT OM MENS EN MILIEU’

Een trage internetverbinding, daar heeft menig

Lamb Weston® is een wereldwijd merk

ondernemer een broertje dood aan. Op

diepgevroren aardappelproducten. De locatie

bedrijventerrein De Haven in Drachten zorgde

van aardappelproducent Lamb Weston /

Orsatel uit Hoevelaken onlangs voor een

Meijer in Oosterbierum is de kleinste van

sneller en stabieler datanetwerk, door het

Nederland; in heel Europa zijn er zes fabrieken

omleggen van een aantal kabels. <

en wereldwijd zelfs 24. In Oosterbierum komen 24 vrachtwagens vol aardappelen per dag aan en er wordt per uur 25 ton aardappels verwerkt. In anderhalf uur tijd transformeert

HONDERDJARIG VAN DER HEIDE VERNIEUWT ZICHZELF IN DRACHTEN

een aardappel in de hypermoderne fabriek op het Friese platteland tot patat. <

De verhuizing van Kollum naar Drachten heeft Van der Heide in een stroomversnelling gebracht. Maar liefst 99 jaar zetelde het innovatieve bedrijf – dat het imago van louter

PAGINA 24

‘bliksembeveiliger’ van zich afschudde – in het

PAGINA 32

Noordoost-Friese dorp. <

EN VERDER O.A.:

2

Aan de keukentafel begonnen����������������������������28

Syplon zorgt voor realistische en

Over mensen en maatwerk����������������������������������46

Bij Lifting Plus mag techneut

objectieve kijk op huisvesting�������������������������������38

weer techneut zijn���������������������������������������������������34

De kleren maken de man - én vrouw����������������42

Samen de goederenstroom naar een hoger niveau brengen�����������������������������������50

Daan Roosegaarde – Presence

Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs:

Tentoonstelling In het

in Groninger Museum��������������������������������������������36

zestig jaar vertrouwd����������������������������������������������44

Veenkoloniaal Museum Veendam���������������������53

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


INHOUD

KIJK OP INHOUD ‘OPTIMAAL GEBRUIKMAKEN VAN SUBSIDIEREGELINGEN’ ASQA Subsidies ziet kansen die anderen laten liggen en doet veel meer dan alleen het aanvragen van subsidies. Op de kantoren in Groningen en Wageningen leveren de subsidieadviseurs hun klanten toegevoegde waarde door klanten en projecten succesvol te verbinden aan subsidieregelingen. “Wij gaan voor kwaliteit in onze dienstverlening en onze slagingskans op het verkrijgen van een toekenning is bewezen hoog”, aldus directeur Klaas Zijlstra. <

PAGINA 40 ‘WE ZITTEN OP ONZE TOP QUA WERK EN OMZET’ Na een ‘fantastische en onvergetelijke’ open dag op zaterdag 1 juni gaat het werk bij Houthandel Barkmeijer aan de Riddersmaweg weer gewoon door, want het honderdjarige Kollumer bedrijf heeft het enorm druk. “Maar we zijn wel trots op dit unieke jubileum en wilden daarom graag iets extra’s doen voor onze klanten, leveranciers en de inwoners van Kollum”, verklaart directeur Jan Kempenaar. . <

PAGINA 18 CVB: PARTNERS IN PROCES VAN BEDRIJFSOPVOLGING Als ondernemer bent u gewend om uw eigen zaken te regelen, zegt Richard Temmink, partner bij het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB). “In het geval van een overname is dat niet altijd handig. De eerste stappen kunt u makkelijk zelf zetten, het probleem zit in de laatste stappen. Het is simpelweg onmogelijk om anoniem te zoeken naar een koper.” <

PAGINA 48 Kijk op het Noorden is een uitgave van: Kijk op uitgevers BV, BV, Het Tussendiepen Voert 3B, 1613 21, 9206 KL Grootebroek, AA Drachten,www.kijkophetnoorden.nl www.kijkophetnoorden.nlHoofdredacteur: Hoofdredacteur:Tine Tinevan vanKnijff KnijffRedactie: Redactie:Tine Tinevan vanKnijff, KnijffIsabella en anderen Brus Aanleveren nieuwsberichten: nieuwberichten: nieuwsberichten@kijkophetnoorden.nl nieuwsberichten@kijkophetnoorden.nlBladmanagement: Bladmanagement:Ed EdKlijnman KlijnmanFotografie: Fotografie: Ed Ed Klijnman, Klijnman Marcel en anderen Rob en Advertentie-exploitatie anderen Advertentie-exploitatie en planningen bedrijfsreportages: planning bedrijfsreportages: ? Vormgeving: Piet VDS Wiersma Crossmedia, +31 6 53 Emmen 42 42 78 Druk pietwiersma@kijkopuitgevers.nl, en afwerking: Veldhuis Media,Arnold RaalteStins +31 6 40 51 00 46 arnoldstins@kijkopuitgevers.nl Vormgeving: VDS Crossmedia, Emmen Druk en afwerking: Veldhuis Media, Raalte Aan de inhoud van de artikelen is veel aandacht aandact besteed. besteed.De Deredactie redactieen ende deuitgever uitgeveraanvaarden aanvaardengeen geenaansprakelijkheid aansprakelijkheidvoor vooreventuele eventueleonvolledigheden onvolledighedenofofonjuistheden onjuisthedenininde detekst. tekst. Overname van artikelen uit deze uitgave is uitsluitend toegestaan met bronvermelding en na schriftelijke toestemming van de uitgever.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

3


INFO@LIF

INGPLUS.N T IF L | L .N S U TINGPL

li s a t ie ia c e p s e z n O

P h a rm a & c le a n roo m

s z ij n :

Wa te r

F oo d

L

A te x

Verkoop | Inspecties | Keuringen | Projecten

tdekken!

le MSI on ië tr s u d in i m e uwe s

Kom onze nie

Weth. Ohmannstraat 12 7951 SB Staphorst 0522 202084 manitou-center.nl

VERKOOP - VERHUUR - SERVICE

Manitou_Ad_KijkOpHetNoorden_210x135_NL_v1.indd 1

19/02/19 09:36


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS VERNIEUWINGEN BINNEN ADMIRALITEITSDAGEN De Admiraliteitsdagen start de negende officiële editie - op 5, 6, 7 en 8 september - met een aantal vernieuwingen in het programma en organisatie. De grootste vernieuwing is een nieuwe spectaculaire start van de Admiraliteitsdagen in Dokkum. Voorzitter Jan Michiel van der Gang: “Met de Challenge of the Admiraal wordt heel Noordoost Fryslân uitgedaagd een spannende route vol uitdagingen af te leggen in en rond de binnenstad van Dokkum. Je komt op de gekste plekken.” De Challenge wordt gehouden voor schoolkinderen, jeugd en volwassenen. “De Challenge is een evenement op zich, met een eigen geldstroom en twee grote sponsoren, De Friesland en NAM.” De Challenge betekent voor de Admiraliteitsdagen de bijdrage aan verbinding, leefbaarheid en vitaliteit van de regio. “Speciaal voor de Challenge zijn de eerste foodtrucks al op open op donderdag en draait het reuzenrad ook.” Historie in straattheater Ook is er een nieuwe frontvrouw voor het historisch straattheater: Ruth Hanemaaijer. “Haar ambitie is om het straattheater op meerdere plekken door de stad te laten plaatsvinden, een interactief improvisatietheater toe te voegen en de geschiedenis breder te trekken dan alleen de Admiraliteit. Ook de historie uit de regio zal daarin naar voren komen.” Foto: Bote Sape Schoorstra

WEINIG TIJD VOOR PERSOONLIJKE ONTWIKKELING: 13 MINUTEN PER DAG De leiders van Nederlandse bedrijven besteden weinig tijd aan eigen ontwikkeling: slechts 13 minuten per werkdag. Bovendien zou bijna de helft liever leervormen zien die beter aansluiten bij de tijd die zij hebben. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction in opdracht van &samhoud onder meer dan 500 leidinggevenden. “Om bij te blijven in deze snel veranderende wereld is het continu ontwikkelen van nieuwe vaardigheden essentieel,” zegt Salem Samhoud, adviseur en coach op CEO-niveau. Uit het onderzoek blijkt dat de meeste uren worden besteed aan traditionele class-room trainingen (workshops, cursus). Bijna de helft van de leiders (48%) vindt echter dat veel huidige leervormen onvoldoende aansluiten bij de tijd die zij hebben om zichzelf te bekwamen als leidinggevende. Er is een behoefte aan nieuwe leervormen. Een game/app waarin zij zelf kunnen bepalen waar en wanneer zij zichzelf trainen als leidinggevende spreekt 62% van de leiders aan. 64% van de leidinggevenden traint zijn/haar leiderschapsvaardigheden liever vaker en korter dan minder vaak en langer. De belangrijkste vaardigheden die leiders willen ontwikkelen zijn feedback geven en ontvangen, coaching, luisteren en vertrouwen creëren. Salem Samhoud: “Ik zie veel leiders die weinig tijd nemen voor hun eigen ontwikkeling, terwijl zij hun werknemers moeten inspireren en verbinden met goed leiderschap. Jezelf ontwikkelen als leider is belangrijk, maar dat besef is wat nu soms simpelweg ontbreekt.” Daarnaast moeten de huidige leervormen kritisch onder de loep genomen worden, aldus Salem Samhoud. “Ik merk dat een deel van de leiders graag ‘on the job’ leert, zodat ze lessen direct in de praktijk kunnen brengen. Liever elke dag een paar minuten op een zelfgekozen moment, dan af en toe een paar dagen op vaste momenten. Er zijn alleen weinig leervormen die hierop aansluiten.”

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

5


NIEUWE DIRECTIE VOOR HOUTSKELETBOUWER DE MAR 2D

KENNISMAKEN MET ELEKTRISCH RIJDEN

Houtskeletbouwer De Mar 2D heeft een nieuwe directie. Eén

het Wilhelminaplein in Leeuwarden. Zij mochten onder begeleiding van een

van de huidige directieleden, Jaring Rijpma, heeft de 65-jarige

elektrisch rijden-ambassadeur van de ANWB gratis één van de acht

leeftijd bereikt en verlaat gefaseerd de directie. Rijpma is een

verschillende elektrische auto’s twintig minuten uitproberen. Er was die dag

man met passie voor zijn vak; de innovatie van houtskeletbouw

ook een informatiemarkt op het Wilhelminaplein waar experts van de ANWB

in het bijzonder. “Ik ben in mijn hele carrière elke dag met

en de Freonen fan Fossylfrij Fryslân uitleg gaven over elektrisch rijden en waar

plezier naar mijn werk gegaan.”

verschillende elektrische voertuigen te bewonderen waren.

NTijdens een ANWB-proefritdag, in samenwerking met de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, maakten belangstellenden kennis met elektrisch rijden op

In Nederland verschijnen steeds meer elektrische auto’s op de weg. Eind vorig Het nieuwe directieteam zal bestaan uit huidig algemeen

jaar reden in Nederland zo’n 135.000 elektrische auto’s, plug-in hybrides,

directeur Klaas Droog, met Erwin Faber als commercieel

volledig elektrische auto’s en waterstofauto’s, rond. Dit aantal zal de komende

directeur en Eelke Buis als operationeel directeur. Beide zijn

jaren fors groeien, zo verwacht ook de ANWB. Autofabrikanten brengen de

reeds werkzaam bij De Mar 2D. De nieuwe directie heeft de

komende vijf jaar meer en betere modellen op de markt, met een actieradius

plannen klaar om de toekomst vol energie in te gaan.

van minimaal 300 km. Het opladen van deze auto’s zal sneller gaan dan we tot nu toe gewend zijn. Het aantal snelladers, ‘gewone’ oplaadpunten en

Vanuit Grou verwerkt het team van De Mar 2D dagelijks vele

waterstof-tankstations groeit snel, niet alleen in Nederland, maar ook in de

meters duurzaam hout tot nauwsluitende daken(en

meeste andere Europese landen. Kortom: elektrisch rijden wordt steeds

dakkapellen), desgewenst volledig geïntegreerd met wanden en

makkelijker.

vloeren, maar ook casco’s in houtskeletbouw behoren tot het

Wat veel mensen nog tegenhoudt is, dat elektrische auto’s duur zijn qua

prefab assortiment. Voor de komende jaren zijn er vier

aanschafkosten. Maar heeft men eenmaal een elektrische auto, dan blijken

segmenten waar de nieuwe directie zich op richt. De

de kosten per kilometer niet hoog: stroom is relatief goedkoop, de

seriematige en enkelvoudige woningbouw, de villabouw en

onderhoudskosten zijn laag en de wegenbelasting staat voorlopig op nul.

houten casco’s voor nieuwe woningbouw. Deze specialisatie heeft tot gevolg dat De Mar 2D zich nog beter kan richten op de innovatieve factor, circulariteit en het duurzaamheidsaspect. Een thuis in 1 dag is het streven. De Mar 2D wil die betrokken specialist zijn, die een ander altijd een stap voor is, die meedenkt en meegroeit en persoonlijk adviseert. Partnerships realiseren en elkaar versterken betekent o.a. de bouwsnelheid bevorderen, zodat de kostprijs overeenkomt met de gewenste kwaliteit van de eindklant. De Mar staat op scherp.

6

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Vincent van Gogh, De Turfschuit, 1883, olieverf op doek, collectie Drents Museum

NIEUWS

KIJK OP NIEUWS DINA BOONSTRA NIEUWE DIRECTEUR NOM Op voordracht van de Raad van Commissarissen van de NV NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland, zal met ingang van 1 september 2019 Dina Boonstra worden benoemd tot directeur van de vennootschap. Mevrouw Boonstra is momenteel interim bestuurder van Jeugdhulp Friesland en was hiervoor actief als directeur van de NDC mediagroep. Rudy Rabbinge, voorzitter Raad van Commissarissen NV NOM: “We zijn blij met de komst van mevrouw Boonstra als directeur van de NOM en hebben veel vertrouwen in de toekomst van de NOM met haar aan het roer.” Dina Boonstra: “Als noordeling kan ik alleen maar trots zijn deze rol te mogen oppakken. Ik kijk er naar uit, om samen met het huidige team NOM, mijn bijdrage te leveren aan de versterking van de economie in Noord-Nederland.”

START INVENTARISATIE VAN GOGHLOCATIES IN DRENTHE Het Drents Museum, het Drents Archief en Het

Sporen van Van Gogh

Resultaat: lijst van erfgoedlocaties

Drentse Landschap hebben de handen ineen

Het doel van de inventarisatie van de Van

Het onderzoek gaat ongeveer een jaar in

geslagen voor een grondig onderzoek naar

Goghlocaties is om feitelijk te definiëren welke

beslag nemen en resulteert in een publicatie

monumenten en erfgoedlocaties die te maken

sporen Van Gogh in Drenthe precies heeft

met een lijst van erfgoedlocaties met een

hebben met de periode dat de

achtergelaten en welke status deze

waardekaart en onderliggende archivalia. Met

wereldberoemde schilder Vincent van Gogh in

erfgoedlocaties momenteel hebben. De

deze lijst kunnen overheden, culturele

1883 in de provincie Drenthe verbleef. Het betreft de periode van 11 september 1883

inventarisatie levert materiaal op voor de

instellingen, toeristische organisaties en lokale

ontsluiting van het erfgoed en voor op feiten

middenstand bijzondere activiteiten ontplooien

toen Van Gogh met de trein in Hoogeveen

gebaseerde ‘storytelling’ over Van Gogh in

die recht doen aan de historische betekenis

aankwam tot en met 5 december 1883 toen hij

Drenthe. De start van het traject gemarkeerd

van de betreffende locaties. De lijst levert

Drenthe verruilde voor Nuenen. Het

met een informatiebijeenkomst in Hoogeveen

bovendien materiaal op voor de database van

inventarisatietraject is afgelopen april gestart

voor lokale ondernemers en historische

het Geheugen van Drenthe. Alle locaties

en duurt circa één jaar. De resultaten van het

verenigingen die zich in Drenthe op een of

kunnen met behulp van de resultaten van dit

onderzoek, dat uit diverse deelonderzoeken

andere manier bezighouden met Van Gogh.

onderzoek verwerkt worden in de digitale

bestaat, worden medio 2020 bekendgemaakt.

encyclopedie van Drenthe.

PETER PAULIDES START PAULIDES VASTGOED Peter Paulides heeft Paulides Vastgoed opgericht. Paulides Vastgoed heeft de focus op taxaties, advies en beleggingen, met als werkgebied Noord-Nederland. Peter Paulides (38) is sinds 2004 een bekend gezicht in de Noord-Nederlandse vastgoedmarkt. Vanaf 2011 heeft hij vanuit Heerenveen RBMT bedrijfsmakelaars & taxateurs opgebouwd. Dit kantoor heeft mede dankzij hem binnen enkele jaren een leidende positie in de Friese markt ingenomen. Sinds 2016 is Paulides naast Register-Taxateur ook één van de weinige Noordelijke RICS Registered Valuers. Na 8 jaar RBMT werd het tijd voor een eigen kantoor en op 1 mei is Paulides Vastgoed van start gegaan.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

7


O N T D E K D E K R A C H T VA N

BEZOEK HET GROOTSTE NOG WERKENDE STOOMGEMAAL TER WERELD

Het Woudagemaal, uniek in de wereld Ontdek de kracht van stoom in het bezoekerscentrum en beleef het mee in 3D. De rondleiding voert je langs de fascinerende techniek van het grootste, nog in werking zijnde stoomgemaal ter wereld. Een indrukwekkende kathedraal van stoom gebouwd in de architectuur van de Amsterdamse School. Dat mĂłet je gezien hebben. Oog in oog met de beschermende kracht tegen het water. Zonder het Woudagemaal zag Nederland er heel anders uit! dinsdag t/m zaterdag zondag

10.00 - 17.00 uur 13.00 - 17.00 uur

Voor openingstijden tijdens feest- en bijzondere dagen n zie op www.woudagemaal.nl

- Unesco Werelderfgoed - Spannende 3D-film - Educatieve activiteiten - Prachtige architectuur - Technisch hoogstandje - Gezellige koffie- en theeschenkerij - Gratis audiotour app in negen talen - Rolstoel- en rollatorvriendelijk

ER

ELD

ER FG

O

E

D

W

Bezoekadres: Gemaalweg 1a, 8531 PS Lemmer

t

t

United Nations (GXFDWLRQDO6FLHQWLÂżFDQG Cultural Organization

GE

I

N

RI

E

MO

E R LD H

N D I AL

WO TA

t

PA T R I M

O

Ir. D.F. Woudagemaal Werelderfgoed sinds 1998

Magistrale beleving van stoom, architectuur en water


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS BADHUIS DAMWÂLD EERSTE GASLOZE GEBOUW VAN DANTUMADIEL Het voormalig Badhuis Damwâld is in Dantumadiel het eerste gemeentelijke gebouw zonder gasaansluiting. Met het installeren van twee warmtepompen door Bijlstra Installaties is voormalig Badhuis Damwâld klaar voor de toekomst. De warmtepompen zijn ter vervanging van de CV ketels met gasaansluiting. De gasaansluiting liep van de sporthal naar het voormalig badhuis toe. Door de voorbereiding van de nieuwbouw van de Campus Damwâld is de sporthal inmiddels gesloopt en daarmee kwam de gasaansluiting te vervallen. Een goed moment om de overstap te maken van gas naar elektrisch verwarmen. Tijdens de renovatie van het voormalig Badhuis in 2010 is er al rekening gehouden met de komst van de warmtepompen. Op dit moment zijn er vier huurders: Kids First, Fysio Dokkum-Damwâld, het consultatiebureau en logopedie Meijwaard- Fransen. Ambtenaar Marco Feenstra en wethouder Gerben Wiersma (gemeente Dantumadiel), Ruben Riem Vis en Andele Hellema (Bijlstra Installaties).

EERSTE IKC IN GRONINGEN IS AARDBEVINGSBESTENDIG GEBOUW De bouw van het eerste Integraal Kind Centrum Borgman Ebbinge is in

Groningen feestelijk gestart. In het hart van de stad gaan twee locaties van de Borgmanschool en Stichting Kinderopvang Stad Groningen (SKSG) intensief samenwerken in een aardbevingsbestendig gebouw met een grote buitenruimte. Een Integraal Kindcentrum (IKC) is een plek voor kinderen van 0 tot en met 12 jaar waarin kinderopvang, onderwijs en eventuele andere partijen gehuisvest zijn en vanuit een gezamenlijke visie werken: een plek zijn waar kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen in een veilige omgeving. Bij de officiële starthandeling waren wethouder Carine Bloemhof en Wessel Rothsegge van de gemeente Groningen, architect LIAG uit Den Haag, Joost Coolegem van Van Wijnen, Enno van der Werff van SKSG en Hans Jansen van Openbaar Onderwijs Groningen aanwezig.

KEURMERK SOCIAAL VERANTWOORD INCASSEREN VOOR SLAGMAN GERECHTSDEURWAARDERS Slagman Gerechtsdeurwaarders & Juristen is als eerste gerechtsdeurwaarder in Noord-Nederland drager van het Keurmerk Sociaal Verantwoord Incasseren (SVI). Het keurmerk is voor Slagman een tastbare bevestiging op de reeds bestaande werkwijze en laat zien dat het Buitenposter bedrijf zich bewust is van haar rol in de veranderende maatschappij door hier actief op in te spelen. Het doel van het Keurmerk SVI is om met een onafhankelijke toetsing aantoonbaar te maken dat een gerechtsdeurwaarderskantoor zich bewust is van haar sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid en daar ook naar handelt. Hierbij spelen de belangen van de schuldeiser een grote rol, maar zeker ook de belangen van de schuldenaar. Zo zal de gerechtsdeurwaarder zich inspannen om de kosten voor de schuldenaar te beperken en onnodige kosten te voorkomen. Organisaties die het Keurmerk SVI mogen voeren hebben aangetoond zich bewust te zijn van hun sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Deze organisaties handelen hiernaar en dragen het betreffende beleid duidelijk uit. De impact van schulden op de samenleving is groot, kost ons allen veel geld en veroorzaakt veel leed. De huidige schuldenproblematiek in onze maatschappij vraagt om een verandering in de aanpak daarvan. De situatie dwingt ons allen meer dan ooit bewust stil te staan bij onze eigen sociale en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit geldt uiteraard ook voor de gerechtsdeurwaardersbranche.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

9


in control

Uitgebreid shopassortiment Zorgen dat je nooit misgrijpt

Bureau Schmidt is een adviesbureau op het gebied van infra Wij werken aan alles wat je buiten ziet. Van de aanleg van een weg, riolering of haven, tot aan de (her)inrichting van dorpen, stadspleinen en natuurgebieden. We adviseren, ontwerpen én begeleiden tijdens de uitvoering.

Je vindt BMN Appingedam Wij zijn Lievense! op de Opwierdermeerweg 2 op Fivelpoort in Appingedam. We staan voor je klaar! Zien we je daar?

Vanaf 1 september 2018 heten wij niet meer LievenseCSO of Bartels. Voortaan zijn wij Lievense! Een multidisciplinair advies- en ingenieursbureau op gebied van bouw, infra, water en milieu. Dagelijks staan onze 300 medewerkers van 10 locaties, waaronder vanuit Leeuwarden, voor je klaar.

BOUW

INFRA

MILIEU

Je kunt bij ons terecht voor: • Projectmanagement • 3D-ontwerpen • Contractvorming

• Uitvoeringsbegeleiding • EMVI-plannen • Inspectie en advies

Bureau Schmidt - Leeuwarden

Bureau Schmidt - Groningen

Westerplantage 15

Winschoterdiep 50

8911 DC Leeuwarden

9723 AB Groningen

058 - 79 20 020

050 - 76 20 744

WATER

lievense.com

bureauschmidt.nl

0592 - 344 641 | www.itn-assen.nl


REIDMARROUTE IS KLAAR EN BEVAARBAAR VOOR ELEKTRISCHE SLOEPJES Na een jaar vol werkzaamheden konden inwoners van Westhem voor het eerst gebruikmaken van de nieuwe vaarroute die door hun dorp heenloopt. Met een sloepje, in een kano of peddelend op een SUP-board openden ze samen met wethouder Maarten Offinga de vaarroute officieel. Maarten Offinga vertelt: “Volharding is het woord dat past bij dit project. Jarenlang zette de werkgroep, met daarin inwoners van Blauwhuis, Greonterp, Westhem en Wolsum en initiatiefnemers van het Lytse Marrenplan, zich in voor de komst van de route. Hier heb ik veel waardering voor. Ik mocht samen met hen de route openen, een gezamenlijke wens die in vervulling gaat!” De Reidmarroute is een voormalige kanoroute, die vanuit Bolsward over de Blauhûsterpollen naar Oudega loopt. De route komt onder andere langs de meertjes It Fliet, het Reidmar en het Sipkemar. Een groot deel van de Reidmarroute is alleen toegankelijk voor elektrische of hybride aangedreven boten. Ook voor kanovaarders en SUPpers (Stand Up Paddling) is de route heel geschikt. Om de sloepenroute klaar voor gebruik te maken, verwijderde aannemer de Waard in opdracht van de provincie Fryslân en gemeente Súdwest-Fryslân een aantal dammen. Daarnaast werd een aantal bruggen vervangen of verhoogd en is de vaart gebaggerd.

Elektrisch varen in Fryslân Nergens anders in Nederland is de watersport zo groot als in Fryslân. Met een elektrische boot ‘horen’ watersporters de rust en de ruimte van de Friese wateren. Daarnaast zijn elektrische vaartuigen ook nog eens schoner. De Reidmarroute is de derde electric-only route van Fryslân. Eerder werden ook de Bûtenfjildroute en de vaarroute tussen Heeg en Oudega geopend.

SCHOORSTEEN WOUDAGEMAAL VIERT HONDERDSTE VERJAARDAG De schoorsteen van het UNESCO Werelderfgoed Woudagemaal is een landmark, onderdeel van de skyline van Lemmer en een baken voor de scheepvaart. Het is in augustus precies een eeuw geleden dat de schoorsteen van het stoomgemaal voor Lemmer werd opgeleverd. De schoorsteen gebouwd voor de afvoer van de rook van het actieve stoomgemaal werd in de loop der jaren veel meer dan dat. Reden temeer om op woensdag 7 augustus de schoorsteen centraal te stellen in een aantal activiteiten voor jong en oud. Er zijn op deze dag een knutselmiddag voor de jeugd; schilderen voor amateurkunstenaars en een lezing over de bouw van de schoorsteen door Pierre Geelen, zoon van de bouwer van de schoorsteen. Deze dag staat helemaal in het teken van de schoorsteen. Amateurkunstenaars zijn van harte welkom om in één dag een schilderij te maken met de schoorsteen als middelpunt. De kunstwerken zullen door een professionele jury worden beoordeeld en de mooiste stukken worden tentoongesteld in 2020 bij het UNESCO Werelderfgoed in Lemmer. Foto: Jurjen Rozeboom/Waterland van Friesland

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

11


Brein R

T p W

GCON COMMUNICATIECONCEPT ADV A5 DEF.indd 3

Actie en incentive gaan prima samen. gaan prima samen. Meer goede redenen? Sneekermeer, Fryslân. eekermeer, Fryslân. www.gcb.nl/weknow

Organizer Company.

We We know. know.

Meer goede www.gcb.nl/weknow

GCB Full service Professional Congress Organizer and Destination Management Company.

GCON COMMUNICATIECONCEPT ADV A5 DEF.indd 3

06-08-12 12:01

ALTIJ

Al meer dan 10 jaar: Uw vacatures, ons werk! R047-0513 HOB Groningen.indd 10

OB Groningen.indd 10

Vestig Emme Vrieswijk 6-B n Postbus 246 n 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 n Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl n Internet: www.its-projects.nl

R047-0513 HOB Groningen.indd 10

BENGS

AUTO

www.bengs.nl

ONZE EXPERTISES: DEUREN

ZONWERING TOEGANGSTECHNIEK

Bouw & Facility Nederland is een jong en innovatief bedrijf. Wij ondersteunen en ontzorgen de zakelijke markt op bouwkundig en facilitair gebied. Met in totaal meer dan 50 jaar ervaring in de bouw beschikken we over een goede dosis vakmanschap en praktische deskundigheid. We zijn gespecialiseerd in: Verbouw | Technisch beheer | Brandbeveiliging Onderhoud (NEN 2767 conditiemeting) Bouwonderzoek bij schades of lekkages

Uw gebouw in vertrouwde handen!

BEVEILIGING Eestumerweg 49 Ten Post • 050 520 1100

Stettinweg 16, 9723 HD Groningen | Telefoon: 050-8200195 | E-mail: info@bouwenfacility.nl

WWW.BOUWENFACILITY.NL

w w


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS KIJK EENS MET ANDERE OGEN: AANDACHT VOOR HET WEIDELANDSCHAP Friese Milieu Federatie, Kening fan ‘e Greide en Natuurmonumenten hebben een bijzonder project gelanceerd: Kijk Eens Met Andere Ogen. Gedeputeerde van de Provincie, Johannes Kramer, verrichtte de opening van het project in de vogelkijkhut van Skrins. Met dit project willen de initiatiefnemers aandacht vragen voor het

vanuit hun perspectief bekijken. Een bijbehorende fietsroute neemt

NIEUWE DIJKGRAAF NODIG: PAUL VAN ERKELENS GAAT MET PENSIOEN

je verder mee dat landschap in; je stapt op de fiets met een

Dijkgraaf Paul van Erkelens (66) gaat per 1 januari 2020 met pensioen.

vernieuwde blik.

Dat kondigde hij aan tijdens de vergadering van het algemeen bestuur.

Deze fietsroute begint en eindigt in Sneek. De fietsroute neemt

Van Erkelens was sinds 2004 voorzitter van het algemeen en dagelijks

bezoekers mee de Greidhoeke in, het gebied tussen de steden Leeuwarden, Sneek, Bolsward en Franeker. De organisaties zullen

bestuur van Wetterskip Fryslân. “Na 26 dienstjaren als dijkgraaf is het nu tijd om het stokje over te

hierna nieuwe fietsroutes en nieuwe personages ontwikkelen om zo

dragen”, aldus Paul van Erkelens. Hij startte zijn loopbaan als dijkgraaf

de steden rondom de Greidhoeke te verbinden met de verhalen en

bij Waterschap Regge en Dinkel, nu Waterschap Vechtstromen, in

perspectieven van het buitengebied. Ook voor toeristen is het een

Almelo. Na tien jaar maakte hij de overstap naar het Friese waterschap,

unieke manier om dit landschap te ontdekken.

waar hij zestien jaar aan het roer heeft gestaan. Secretaris-directeur

Kijk Eens Met Andere Ogen is een project van de Friese Milieu

Oeds Bijlsma: “Dankzij Paul van Erkelens heeft Wetterskip Fryslân een

Federatie met steun van Provincie Fryslân, Kening fan ‘e Greide,

gewaardeerde maatschappelijke positie gekregen naast de andere

Natuurmonumenten en Promotie Greidhoeke.

overheden. Belangrijk, gezien de uitdagingen die door

belang van het bijzondere Friese weidelandschap. In de hut maak je kennis met verschillende personages die het omringende landschap

klimaatverandering voor ons liggen. Met zijn deskundige blik wordt hij gezien als een autoriteit in Fryslân én Nederland op het gebied van waterbeheer. Zijn bevlogenheid en unieke persoonlijkheid gaan we missen.” Wetterskip Fryslân start de procedure op voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf. Dijkgraaf Paul van Erkelens gaat met pensioen. Fotograaf: Daniël Harto

BELEVINGSTHEATER: ‘NOORD OP DE SCHAAL VAN RICHTER’

Foto: Jaap Menses

‘NOORD op de schaal van Richter’ is een vorm van belevingstheater waarbij het publiek meegaat onder water en de aarde in. De voorstelling speelt vanaf maart 2020 veertig keer in de Eurohal bij het Van der Valk Hotel in Zuidbroek, die speciaal voor deze productie wordt omgebouwd tot semipermanente theaterhal. ‘NOORD op de schaal van Richter’ vertelt het verhaal van de Groningse studente Menke, die iedere zaterdag op haar fiets de krant bezorgt op het platteland. Tot haar verbijstering blijkt op een dag een boerderij totaal verdwenen - en van bewoner Tjeert, een oude man, is geen spoor meer te bekennen. Een groep jonge studenten is vastbesloten de waarheid boven tafel te krijgen. Een spannende zoektocht volgt, met een spectaculaire ontknoping. De voorstelling is een productie van theatermaakster Geke Hoogstins (Kollum, 1956), en is ontstaan vanuit haar betrokkenheid met de problematiek rondom klimaatverandering en zorg over de toekomst van onze jonge generatie. Met 3D-projecties op een 180º-filmscherm met een lengte van 80 meter en 8 meter hoog, en rondom het publiek livemuziek, zang, dans, spectaculaire effecten en bewegend decor is het met recht totaaltheater te noemen. Kijk voor meer informatie op www.noordrichter.nl

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

13


Beveiliging op maat! Advies en projectmanagement civiele techniek Objectbeveiliging Evenementenbeveiliging Hondenbeveiliging Horecabeveiliging AD HOC Diensten Winkelsurveillance Met de warmste zomer ooit zien wij de noodzaak van Diensten lichtreflecterend asfalt, bestrating en beton inVCA/BHV de buitenruimte in 2018 toenemen. PolyCiviel doet onderzoek en ontwikkeling van Bouwbewaking deze verhardingen van lichtreflecterend tot CO2-absorberend. Lichtreflecterend asfalt en bestrating is 10-15Verkeersregelaars Ë&#x161;C. minder heet op warme dagen. Dat heeft positieve effecten op binnenstedelijke opwarming en is bovendien goed tegen spoorvorming in asfalt waardoor minder onderhoud op lange termijn nodig is.

security-noord.nl PolyCiviel Civiele Techniek | Kalkoven 16 | 9351 NP Leek

Richterlaan 3-10 Drachten | 0512 - 35 88 04 | info@security-noord.nl

Vrieswijk 6-B n Postbus 246 n 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 n Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl n Internet: www.its-projects.nl


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS UITBREIDING TOLSUM ENERGIE ADVIES MET ENERGIELABEL NEDERLAND EN DE ENERGIELABELAAR Tolsum Energie Advies uit Franeker heeft de handelsnamen de Energielabelaar en Energielabel Nederland overgenomen. Energielabel Nederland is sinds 2007 betrokken bij het labelen van gebouwen en is nu ook gecertificeerd voor het registreren van energielabels voor woningbouw en utiliteit. Tolsum Energie Advies gaat zich meer richten op maatwerk op het gebied van energieadvies en energiescans voor bedrijven. Met de Energielabelaar is de basis gelegd voor een landelijk dekkend netwerk van zelfstandige EPA-adviseurs, een aantal adviseurs in Gelderland en Overijssel is al aangesloten. “Als zelfstandige adviseur heb je veel vrijheid,

MET EERSTE ZONNEAUTO VAN HET NOORDEN NAAR DE BRIDGESTONE WORLD SOLAR CHALLENGE

maar omdat je veel alleen op pad bent mis je soms een sparringpartner”, weet eigenaar en initiatiefnemer Dick Tolsma. “Bij grotere projecten werkte ik al samen met andere adviseurs. Dit beviel mij zeer goed: je houdt je zelfstandigheid, maar deelt je kennis en verhoogt daarmee de kwaliteit. Dit principe krijgt nu verder gestalte met de Energielabelaar.”

Kwaliteit voorop

Top Dutch Solar Racing, bestaande uit studenten van de Hanzehogeschool

De registratie van energielabels vindt voortaan in eigen huis

Groningen, Rijksuniversiteit Groningen, Friesland College en Noorderpoort,

plaats door Energielabel Nederland. Tolsum: “Het is belangrijk

heeft met trots de allereerste zonneauto van Noord-Nederland onthuld. Met

om de kwaliteit van registraties hoog te houden. De markt van

deze auto doet het team mee aan de Bridgestone World Solar Challenge

energielabels ligt onder een vergrootglas, de methodiek en

(BWSC): een wedstrijd van ruim 3000 kilometer door de outback van Australië.

rekenkern gaat met de NTA8800 binnenkort drastisch

De race start op 13 oktober in Darwin en eindigt in Adelaide op 20 oktober.

veranderen.” De adviseur vervolgt: “De kwaliteit van de

De zelfgebouwde zonneauto kan een snelheid van 140 kilometer per uur

energielabels wordt geborgd door structurele interne controles

halen. Aangezien de studenten in Australië uitsluitend op zonne-energie

en overleggen. Daarnaast wordt nagedacht over een verplicht

rijden, is het de kunst om deze energie zo effectief mogelijk in te zetten.

certificaat kwaliteitsborging EPA-U van de branchevereniging

Daarvoor ontwikkelde het team onder andere een speciaal model voor de juiste snelheid. Het model baseert zich op bijvoorbeeld windkracht en

FedEC, ook worden er gesprekken gevoerd over een gezamenlijke inkoop van software. Zo creëren we een snelle, efficiënte

weersverwachtingen en geeft daardoor continu de meest effectieve snelheid

én kwalitatief goede afhandeling van energielabels.” Stuur voor

aan. Een mobiel weerstation, die meegaat in het autokaravaan, moet zorgen

meer informatie een mail naar info@tolsumadvies.nl www.

voor goede data.

tolsumadvies.nl | energievoorelkaar

Onderdelen zelf gemaakt Twee jaar geleden begonnen de studenten met het ontwikkelen van de auto. Vrijwel alle onderdelen hebben zij zelf gemaakt. Teamlid Eldert Zeinstra, structural engineer: “Door zoveel mogelijk zelf te maken, weten we dat de verschillende onderdelen naadloos op elkaar aansluiten. Hierdoor werkt alles efficiënt en wordt de auto zo licht mogelijk.” Om de auto helemaal veilig en betrouwbaar te krijgen, moet er nog veel getest worden. De tests vinden onder andere plaats op het TT Circuit in Assen en op een deel van de openbare wegen in Appingedam.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

15


Beveiliging op maat! Objectbeveiliging

Al meer dan 10 jaar: Uw vacatures, ons werk! Specialist in maatwerk liften

Evenementenbeveiliging Hondenbeveiliging

HeBu Synergy B.V. Postbus 5221 9700 GE Groningen

Kijk voor meer informatie en vacatures ook op www.hebu-synergy.nl

Deurroosters en levensbomen worden door ons op maat geleverd.

Horecabeveiliging AD HOC Diensten

LievenseCSO.com

Winkelsurveillance VCA/BHV Diensten

Wij produceren, installeren, repareren en onderhouden liftinstallaties.

Bouwbewaking

ingenieu enieurs

Verkeersregelaars

ruimte, e, milieu en duurzaamheid duur

bodem en ondergrond onde ecologie

Tel. 050-544 5600 info@hebu-synergy.nl www.hebu-synergy.nl

Tot wel 10 jaar garantie

security-noord.nl afvalwater juridisch advies

asbest 3-10 Drachten | 0512 - 35 88 04 | info@security-noord.nl Richterlaan

adviseurs adviseu

Over LievenseCSO

Direct contact?

LievenseCSO is een middelgroot advies- en ingenieursbureau op het gebied van (leiding)infrastructuur, (water)bouw, ruimte, milieu en duurzaamheid. Met 350 medewerkers is LievenseCSO een prominente speler op de markt. Onze diensten leveren wij van plan- en studiefase tot en met

LievenseCSO Noord Orionweg 28 8938 AH Leeuwarden 088 – 91 020 00 info@LievenseCSO.com

Wat doen wij? een breed scala aan omgevingsonderzoeken en –advisering. Wij werken voor diverse opdrachtgevers zowel bij de overheid als het bedrijfsleven.

Paul Zandstra

Een goede service

Edisonstraat 60 6902 PK Zevenaar

Hoenderkamp gebouwen en (water)bodemonderzoek en -beheer.27,

7812 VZ Emmen T. 085 773 41 71 E. info@vdscrossmedia.nl

www.vdscrossmedia.nl

Geen voorrijkosten

Snelle ombouwtijd en levering

Levensbomen en www.lohrliften.nl deurroosters

0316 344 336 info@lohrliften.nl

in diverse soorten en maten zorgen ervoor dat elk pand op passende wijze een eigen uitstraling krijgt. Zie onze website en bekijk Wilt u online goed gevonden worden en goed zichtbaar zijn? onze catalogus.

Dan bent u bij ons aan het juiste adres voor een goede website.

ONLINE

OFFLINE

 Websites

 Grafische vormgeving

 Webshop

 Huisstijlen

 Zoekmachine optimalisatie (SEO)

 Promotiematerialen  Handelsdrukwerk

PZandstra@LievenseCSO.com

Denk hierbij aan afvalwaterbemonstering en -advies,

Kwaliteit en exclusiviteit zijn twee begrippen die onlosmakelijk verbonden zijn met de producten van siersmederij Wilpstra B.V.

WILPSTRA BV | HOOFDSTRAAT 160 9861 AM GROOTEGAST | 0594 - 61 21 12 www.wilpstra.nl voor onze digitale brochure.

Bouwadvies

U kunt bij ons terecht voor:

Beumer is een jong en dynamisch allround bouwadviesbureau in Appingedam en gespecialiseerd in mijnbouwschades.

Ø

Ø Aardbevingsbestendiger ontwerp

Verkoop, Verhuur en Installatie Ø Bouwkundige keuring

Bouwkundige keuringen en opnames

Bouwadvies Beumer Stadshaven 19a | 9902 DA Appingedam T. 0596 567 254 | T. 06 43 22 42 98 info@bouwadviesbeumer.com

Totaalleverancier op het gebied van licht, geluid en beeld

Bouwadvies Beumer is als enig ingenieursbureau in Groningen aangesloten bij Passief Bouwen

Ø

Bouwtekeningen

Ø

Vergunningen

Wij adviseren u graag! Ø

Ø

Australiëweg 8

berekeningen 9407 TE Assen

Bouwbegeleiding/ 0592 – 342098

www.dialgb.nl

wil


NIEUWS

KIJK OP NIEUWS

TWEEDE EDITIE KLIMAATTOP NOORD NL: PLATFORM VOOR ENERGIETRANSITIE In de Oude Suikerfabriek in Groningen vindt op donderdag 31 oktober 2019 de tweede editie plaats van de Klimaattop Noord-Nederland. Na een succesvolle eerste top in 2017 met 1200 deelnemers en bezoekers zijn er verdere afspraken gerealiseerd en nieuwe duurzame initiatieven geboren. De provincies Drenthe, Groningen en Fryslân namen in 2017 het initiatief voor de Klimaattop Noord NL. Samen met New Energy Coalition creëerden ze daarmee een platform voor bedrijven, beleidsmakers, innovators en andere belanghebbenden in de regio die betrokken zijn bij de energietransitie.

Afspraken en innovaties Op de Klimaattop Noord NL worden de laatste ontwikkelingen getoond, afspraken gemaakt en verbonden gesmeed om als regio blijvend voorop te gaan in de energietransitie. Deelnemers en bezoekers kunnen een programma boordevol afspraken, showcases en innovaties verwachten. Als een van de hoofdsprekers is Diederik Samsom vastgelegd, de presentatie zal in handen zijn van Harm Edens en Marijke Roskam. Bedrijven en organisaties kunnen zich met hun presentatie of ander initiatief aanmelden via de website www.klimaattopnoord.nl.

DIRK BRUINS NIEUWE VOORZITTER LTO NOORD Dirk Bruins (44), melkveehouder in Dwingeloo, is benoemd als nieuwe voorzitter van Land- en Tuinbouw Organisatie Noord. Bruins neemt per 1 juli de voorzittershamer over van Jakob Bartelds. Eric Douma, voorzitter van de vertrouwenscommissie en tevens vicevoorzitter van LTO Noord: “Dirk Bruins start in een organisatie met een stevig fundament. Dat is te danken aan de inzet van Jakob Bartelds. Die heeft de afgelopen drie jaren de nodige rust gebracht en gestuurd op continuïteit van de vereniging met een robuuste bedrijfsvoering. Het is straks aan Dirk Bruins om als energiek boegbeeld met visie en toekomstbestendig leiderschap door te bouwen op dat stevige fundament.” Volgens Douma past Dirk Bruins bij de huidige en toekomstige opgaven van LTO Noord. “Hij kan de lijnen uitzetten en leiding geven aan vernieuwing in verbinding.”

Vooruit als trotse sector Dirk Bruins blikt vooruit op zijn rol als boegbeeld voor LTO Noord. “De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is om goed in verbinding te blijven met partners en andere ketenpartijen, maar vooral ook met onze leden. Samen dragen we met trots ons verhaal uit en krijgen burgers als bondgenoten en daarmee houden we de waardering van onze sector onverminderd hoog. Zo kunnen we samen een sterke partner vormen voor de uitdagingen die op onze sector afkomen. Denk daarbij aan de bijdrage van de agrarische sector aan een CO2 neutrale maatschappij, het pad naar kringlooplandbouw, revolutionaire teelten en technologische ontwikkelingen en welke rol wij daarin als sector en belangenbehartiger nemen. Niet volgend, afwachtend, maar als sector en organisatie aan stuur staan.”

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

17


‘PRACHTBEDRIJF’ HOUTHANDEL BARKMEIJER HONDERD JAAR

‘We zitten op onze top qua werk en omzet’ Na een ‘fantastische en onvergetelijke’ open dag op zaterdag 1 juni gaat het werk bij Houthandel Barkmeijer aan de Riddersmaweg weer gewoon door, want het honderdjarige Kollumer bedrijf heeft het enorm druk. “Maar we zijn wel trots op dit unieke jubileum en wilden daarom graag iets extra’s doen voor onze klanten, leveranciers en de inwoners van Kollum”, verklaart directeur Jan Kempenaar.

18

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


JAN KEMPENAAR Functie: Directeur Woonplaats: Zwagerbosch Burgerlijke staat: Gehuwd Hobby’s: Voetbal, schaatsen en fietsen. Lijfspreuk/motto: Doe maar gewoon, je doet al gek genoeg.

JAKOB BARKMEIJER Functie: Bestekzoeker Woonplaats: Kollum Burgerlijke staat: Gehuwd Hobby’s: Fietsen, wandelen en hardlopen. Lijfspreuk/motto: Samen zijn we sterk.

“Jakob Barkmeijer is al de vierde generatie in

Kwaliteit en maatwerk

steeds groeiende groep. “Als we naar

het bedrijf. Honderd jaar geleden nam

De bouw floreert weer, na een crisis die ook in

tevredenheid leveren, worden we opnieuw

Barkmeijer de houthandel over van familie

de houtbranche zijn sporen naliet. “In de

ingeschakeld. Zo groeit de relatie uit tot een

Koerts in Kollum. Eerst was het bedrijf

crisistijd gingen aannemers voor de laagste

vaste. Wij zijn ook trouw aan onze eigen

gevestigd aan het einde van het dorp, maar op

prijs. Nu is het bellen en meteen bestellen,

leveranciers.” De ‘duurzame bouw’ komt eraan

een gegeven moment zat het vanwege de groei

ongeacht de prijs. Snel leveren is belangrijker”,

en ook daar speelt Barkmeijer op in, door veel

van Kollum midden in het dorp. Er was een

weet Kempenaar. Barkmeijer heeft een goede

FSC- en PFC-hout te leveren. “We volgen de

hele woonwijk omheen gebouwd. Dat werd

reputatie: professionals weten dat de

ontwikkelingen op de voet.” Dat is een

steeds minder praktisch en ook gevaarlijker

houthandel altijd kwaliteit levert. “Daar durven

behoorlijke uitdaging, want de dagen zijn goed

qua vervoer. Het stond er helemaal vol: overal

ze blind op te varen.” Naast houten planken

gevuld bij Barkmeijer. “We hebben het

waren loodsen neergezet. Dertien jaar geleden

worden er steeds meer verwante producten

ontzettend druk. We zitten op onze top qua

zijn we daarom verhuisd naar de locatie aan de

geleverd. “We zijn allang niet meer alleen een

werk en omzet. We hoeven niet per se te

Riddersmaweg, we zijn hier goed bereikbaar en

houthandel: van deuren, gevelbekleding,

groeien, maar met de markt zoals die nu is gaat

hebben de ruimte.” Barkmeijer is een groothandel in hout,

kozijnen en dakramen tot isolatiemateriaal:

dat vanzelf.”

plaatmateriaal, isolatie en deuren voor de

bewerken: wij zagen, schaven en profileren

Kempenaar vertelt het bescheiden, maar hij en

professionele markt. Het bedrijf onderscheidt

diverse houtsoorten.” Tijdens de rondleiding

Jakob Barkmeijer zijn best trots op wat ze

zich met een speciale afdeling voor machinale

door het nette en ruim opgezette bedrijf zien

dagelijks met hun team neerzetten. “Ik werk

houtbewerking. Daarnaast is het team van vijftien

we de specialisten aan het werk. “Wij zijn

hier nu bijna 25 jaar. Dit is gewoon een

vaste medewerkers goed op elkaar ingespeeld

allrounders en leveren maatwerk. We zijn

prachtbedrijf. Zo nu en dan laten we ook kleine

en delen ze een schat aan kennis en ervaring. De

bovendien snel, lossen problemen meteen op

groepjes scholieren zien wat hier gebeurt. Ja,

houthandel levert vrijwel uitsluitend aan

en bieden zowel service als garantie. Wij

dat is toch de volgende generatie. De

bedrijven, particulieren kunnen er echter terecht

rekenen geen administratiekosten of

toekomst? We gaan eerst maar gewoon zo

voor een uitgebreide collectie aan binnen-,

vrachtkosten: wij hebben het het liefst zo

door. We zijn goed bezig.” <

buiten- en garagedeuren. “In onze showroom is

praktisch en duidelijk mogelijk.”

het uitgebreide assortiment te bekijken.”

De vaste klantenkring is dan ook een nog

alles kan de vakman bij ons krijgen. En laten

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

19


Klaar voor de succesvolle digitale transformatie? De digitale transformatie. Je wilt wel, maar je weet niet waar te beginnen, waar je de tijd vandaan haalt en hoe je de medewerkers met de veranderingen meeneemt? Dan is het tijd voor TSVH Wij ontzorgen je met een heldere aanpak, de optimalisatie en digitalisering van de processen en het begeleiden en coachen van de medewerkers. Bekijk de website voor meer informatie en bel ons voor een vrijblijvende kennismaking.

Sociaal enterprise met ambitie zorgt voor circulaire werkomgevingingen door (eigen) kantoormeubilair te refurbishen en OPnieuw! te gebruiken. www.tsvh.nl | info@tsvh.nl | 06 â&#x20AC;&#x201C; 11 39 73 09

www.opnieuw.nl


Stabiel datanetwerk dankzij grondwerk van Orsatel Een trage internetverbinding, daar heeft menig ondernemer een broertje dood aan. Op bedrijventerrein De Haven in Drachten zorgde Orsatel uit Hoevelaken onlangs voor een sneller en stabieler datanetwerk, door het omleggen van een aantal kabels. Orsatel werd door een tussenpartij ingeschakeld in opdracht van telecombedrijf KPN. â&#x20AC;&#x153;Wij werken landelijk en voeren derhalve ook projecten uit hier in het Noorden.â&#x20AC;?

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

21


Walkyre presenteert

Totaaltheater

3D film surround en dans live muziek, zang ncast noordelijke sterre

op de schaal van

RICHTER Een Geke Hoogsti

0

2 Vanaf MAART 20 in Theaterhal Zuidbroek (G)

ns Productie

F O D I E H R A A W D I E H K J I L E K R WE tickets: www.noordrichter.nl

‘Grootste Groningse productie ooit’ Quote Dagblad van het Noorden

IF

IdFrm IF YOU WANT GOOD LIGHT

Wij bieden hoogwaardige architectuur aan professionele opdrachtgevers. In nauwe samenspraak met onze opdrachtgevers werken wij aan nieuwbouw en transformatieprojecten waarbij de eindgebruiker centraal staat. Prettige, functionele, maar vooral ook mooie gebouwen zijn het resultaat.

BAKKERWEG 3 9755 PM ONNEN T 050 211 01 80 WWW.MINTARCHITECTEN.NL

Mens, geloof in jezelf! TSvH gelooft in de kracht van mensen!

IdFrm is de specialist in het leveren van goed licht. Duurzaam, van hoge kwaliteit en ontworpen met uw specifieke situatie als uitgangspunt. Meer informatie: www.idfrm.nl of info@idfrm.nl


Het doel van de grootscheepse omzetting in

een locatie verder weg”, weet Cornelissen.

effectief. We zijn altijd oproepbaar: ook

Drachten was vooral het verhogen van de

“Daardoor heeft de klant profijt van een

weekends. Alles draait erom de klanten zoveel

snelheid van de internetverbindingen voor de

stabieler netwerk”, voegt Cramer toe. De

mogelijk te ontzien en eigenlijk geruisloos te

bedrijven die gevestigd zijn op het

werknemers van Orsatel werken vaak net langs

werk te gaan, zodat klanten praktisch geen last

industrieterrein. De werknemers van Orsatel

de weg: daar liggen de kabels weggestopt in de

hebben van dit soort storingen.”

waren ongeveer een week werkzaam in

grond. Er moeten regelmatig stoepen worden

Drachten: de daadwerkelijke overname van de

opengebroken om oude lassen om te kunnen

Betrouwbaarheid en innovatie

nieuwe verbinding vond ’s nachts plaats, zodat

zetten naar nieuwe. “Dat is heel wat

Naast snelheid is betrouwbaarheid namelijk

de bedrijven er geen last van hebben gehad.

ingewikkelder dan even een draadje

het meest belangrijk als het gaat om

“Wel leg ik altijd contact met de gemeente en

doorknippen en een nieuw draadje

datanetwerken. “Wat dat betreft is het

met de ondernemers op de locatie, zodat we in

neerleggen”, vertelt de uitvoerder lachend.

kopernetwerk nog steeds het meest

goed overleg onze werkzaamheden kunnen

“Onze mensen hebben jarenlange ervaring en

betrouwbaar”, weet Cornelissen. “Al neemt het

uitvoeren”, vertelt uitvoerder Hans Cornelissen. “Wij zorgen hier in Drachten en op vele andere

weten precies wat ze doen. Bovendien wordt

glasvezelnetwerk natuurlijk enorm toe: er zijn

er uitgebreid vooraf geschouwd, gemeten en

ook combinaties mogelijk van koper en glas.”

locaties voor een snel en storingsvrij

tijdens het proces herhaaldelijk gecheckt of

Directeur Cramer: “Net als de telecombedrijven

datanetwerk”, aldus directeur Martin Cramer.

alles naar wens verloopt. Bovendien is

zijn ook wij voortdurend bezig met innoveren:

“Een optimaal functionerend datanetwerk is

veiligheid erg belangrijk: zowel het zorgen voor

wat is de beste oplossing? Is dat in sommige

tegenwoordig ontzettend belangrijk. Hier in

een veilige verbinding als het zorgen voor een

gevallen toch glasvezel, of kunnen we

Drachten leveren en installeren we een

veilige werkomgeving voor onze mannen. Ook

inderdaad een combinatie maken van een

traditioneel kopernetwerk, daarin zijn wij

daarom gaan wij uiterst zorgvuldig te werk”,

traditionele en een nieuwe oplossing?” Cramer

gespecialiseerd. Maar uiteraard leveren we ook

aldus Cramer.

weet waarover hij praat: hij begon zelf met

glasvezelnetwerken.”

‘grondwerk’. “Ik heb nu eenmaal een enorme

Storingen

passie voor dit werk. Eind 2017 heb ik samen

Veilig en stabiel

Naast het omzetten van verbindingen verricht

met mijn compagnon Orsatel overgenomen.

Orsatel werkt voor verschillende partijen, die

Orsatel ook veel ‘storingswerk’: door

Complexe overnames om snelle netwerken te

op hun beurt weer werkzaam zijn voor

bijvoorbeeld werkzaamheden van derden kan

creëren vind ik erg mooie projecten en gelukkig

telecombedrijven als KPN. “Bij KPN is het zo dat

het zijn dat een netwerk wordt onderbroken.

kan ik volledig vertrouwen op de kennis en

die de apparatuur dichter naar de klant wil

Aan de werknemers van Orsatel de taak om op

ervaring van onze werknemers om grote

brengen, bijvoorbeeld door middel van

te sporen waar de storing zich precies bevindt

projecten succesvol te volbrengen.” <

verdeelkasten in de wijk zelf, in plaats van op

en deze te verhelpen. “Dat doen we snel en

Totaaloplossing De diensten van Orsatel zijn veelomvattend: het Gelderse bedrijf legt in opdracht van ondernemers, aannemers en installateurs onder andere netwerkbekabeling aan voor zowel data als voice. “Wij leveren totaaloplossingen,”, aldus Martin Cramer. “Wij leveren, installeren én certificeren snelle en storingsvrije netwerken, zowel kopernetwerken als glasvezelnetwerken.” Orsatel is specialist

MARTIN CRAMER

HANS CORNELISSEN

werknemers hebben jarenlange

Functie: Directeur

Functie: Uitvoerder

ervaring met het aanleggen, lassen en

Woonplaats: Enschede

Woonplaats: Doornenburg

monteren van bekabeling. “Dat doen we

Burgerlijke staat: Gehuwd

Burgerlijke staat: Samenwonend

zowel inpandig bij bedrijven als buiten

Hobby’s: Duiken, reizen, Lego

Hobby’s: Muziek (saxofonist)

en ondergronds. Bovendien verzorgen

Lijfspreuk/motto: Waar een wil is,

Lijfspreuk/motto: Aanname is dodelijk!

we desgewenst ook het onderhoud.”

maken we een weg.

in het realiseren en onderhouden van ondergrondse kabelnetwerken. De

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

23


24

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


INNOVATIE, VERHUIZING EN VITALITEIT

Honderdjarig Van der Heide vernieuwt zichzelf in Drachten De verhuizing van Kollum naar Drachten heeft Van der Heide in een stroomversnelling gebracht. Maar liefst 99 jaar zetelde het innovatieve bedrijf – dat het imago van louter ‘bliksembeveiliger’ van zich afschudde – in het NoordoostFriese dorp. Het honderdste jaar luidde een nieuwe fase in. Directeur Tanja Lendzion wist het team te motiveren en activeren om nieuwe stappen te zetten vanuit Drachten.

“We zijn beter bereikbaar op een meer centrale

TANJA LENDZION

locatie in het Noorden, aldus Lendzion. “We hebben het eerste opleidingspracticum voor hoog- en laagspanning neergezet.” Van der

Functie: Directeur Van der Heide

Heide heeft zeven locaties in Nederland, waar

Woonplaats: Hengelo

ruim tweehonderd mensen werken, het werk

Burgerlijke staat: Gehuwd

zelf speelt zich wereldwijd af. Lendzion:

Laatst gelezen boek: ‘De tekens verstaan’

“Mensen willen beveiligd worden, opgeleid

van Morten Hjort

worden, beschermd worden, inspecties laten

Beste film: Sherlock Holmes, met

uitvoeren en examens afleggen. Allemaal

Downey jr.

oplossingen door elektrotechnische veiligheid.”

Motto/lijfspreuk: Je kunt het altijd proberen, dan zie je of het leuk is…

Datacentra en festivals Van der Heide beveiligt gebouwen tegen bliksem door op daken externe beveiliging aan te brengen en ontwikkelt daartoe ook de engineering. “We verzorgen, bij bijvoorbeeld datacentra, de interne beveiliging. Bovendien verzorgen we beveiliging op festivals”, somt Lendzion op. “We hebben een onweerdetectiesysteem ontwikkeld waarmee we niet alleen de poppodia beschermen tegen blikseminslag. Wij kunnen tot een afstand van honderd meter berekenen waar een onweersbui langskomt,

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

25


n i w d o Nieuwbouw, Onderhoud Ghoa n& Refit. o l i e d e l

www.jachtservicezuiderbaan.nl info@jachtservicezuiderbaan.nl

vement

pro ss Im e n i s u B

Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra. Jan Bakker 06 51 59 36 Navigatieapparatuur & 88Vuilwatersystemen. www.noviolnoord.nl Hybridesystemen & Polyester reparaties. Smeermiddelen Poetsen, Antifouling etc. Producten, processen en technieken veranderen steeds sneller, dat stelt steeds nieuwe eisen aan kennis en vaardigheden van Foodgrade uw vakmensen.

smeermiddelen

Ik help bedrijven, en vakmensen optimaal te presteren, onder steeds veranderende omstandigheden, dat noem ik duurzaam vakmanschap. Vakmanschap van uw mensen bepaalt de prestaties (productiviteit) van uw bedrijf. Hoe zit dat voor uw bedrijf? Presteren uw mensen wat u van hen verwacht? vandaag? Ook volgend jaar? of over 3 jaar? Ik realiseer duurzaam vakmanschap, Door vakmensen nieuwe skills aan te leren, afgestemd op de ontwikkeling en de plannen van uw bedrijf. Uw bedrijf verandert, nieuwe klanten, nieuwe producten, nieuwe machines . Ervaren vakmensen die vertrekken, nieuwe mensen die binnenkomen in uw bedrijf. Veranderingen die veel van u en uw vakmensen vragen, veranderingen die steeds weer andere eisen stellen aan u en de vakmensen die in uw bedrijf werken. Met een strategisch profiel krijgt u overzicht op de veranderingen. Een strategisch profiel is een verkenning van uw bedrijf aan de hand van de vragen: ‘Hoe ziet het er hier uit over 1, 3 of 5 jaar?’ en ‘Wat voor invloed heeft dat op de bedrijfsvoering?’

Brandstoffen / Ad Blue Branche gerelateerde artikelen

Gangbare producten zijntel.uit Meer weten? Bel Rob Cuperus 06 voorraad 81740084 leverbaar

FORWARDING WAREHOUSING DISTRIBUTION

with you in mind

Vuurtorenweg 21 8531 HJ Lemmer Tel. 06-226 638 16

Nieuwbouw, Onderhoud & Refit. Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra. Navigatieapparatuur & Vuilwatersystemen. Hybridesystemen & Polyester reparaties. Poetsen, Antifouling etc. BOTTERWEG 21, 8042 PA ZWOLLE TEL. +31-38-8501500 INFO@TGNFRITOM.NL WWW.TGNFRITOM.NL

Beheersbare, betrouwbare en betaalbare huisvesting voor onderwijs, gemeente, mkb, zorg en industrie

Bouwkostenbegroting  Projectvoorbereiding  Directievoering & toezicht Meerjaren onderhoudsplannen  Onderhoudsinspectie Vluchtplannen Contractenscan  Energiecontrole & -advies Koningsweg 35a I 9731 AR Groningen I 050 573 56 72 I www.syplon.nl


VITALITEIT Het vitaliteitstraject is een deel van het antwoord op het arbeidsmarktvraagstuk, waar ook Van der Heide mee te kampen heeft. “We werken samen met mbo-scholen, gemeente en UWV om nieuwe instroom en zijinstroom mogelijk te maken. Daarnaast willen we de mensen die we hebben, vasthouden. Betrokkenheid, mobiliteit en vitaliteit zijn daarbij belangrijk.” Naast bedrijfsfitness, vers fruit en deelname aan sportieve evenementen worden werknemers intern opgeleid voor andere functies binnen het bedrijf. “Niets is verplicht, maar we bieden het wel aan. We houden ontbijtsessies, geven tips op intranet en hebben elk maand een

VAN LOODGIETER NAAR TOPVROUW

ander thema, zoals voeding.” Ex-topsporters Renate Groenewold en Marije

Tanja Lendzion komt oorspronkelijk uit Duitsland en wilde altijd al de techniek in. Ze

Joling kunnen bovendien dankzij

werkte als loodgieter, maar kon moeilijk doorgroeien. In Nederland ging een wereld

Europese subsidie ingezet worden voor

voor haar open. Ze werkte als tekenaar, werkvoorbereider, projectleider en adviseur. “Ik

professionele begeleiding. Alles om de

heb de HTS afgerond en mijn MBA gehaald. Ik werd gevraagd Van der Heide klaar te

werknemers te behouden voor Van der

stomen voor de komende honderd jaar.” Een centrale locatie in het Noorden, innovatie

Heide. “Zij zijn onze ambassadeurs. Een

en vitaliteit, zomaar een paar pijlers waarop Lendzion beleid vormde. Haar visie wordt

goed verhaal moet van de mensen zelf

gezien: vanuit het niets zette Cobouw haar onlangs op plek 27 in de Top 50 Topvrouwen

komen én het moet kloppen.”

in de Bouw.

heel belangrijk voor festivals als Pinkpop en

Opleiden en examineren

werknemers tegen kunnen komen terwijl ze

Zwarte Cross. We stellen ze daarmee in staat

Van der Heide leidt in haar eigen

werken bij hoogspanningsmasten of een

tijdig maatregelen te nemen of om

opleidingscentrum werknemers op. “Werken

transformatorhuisje.” Van der Heide is

noodplannen - wel of niet - in werking te

met elektrotechnische installaties vraagt een

markleider in Nederland, maar ziet opleiden en

stellen.”

grote mate van nauwkeurigheid. Wij hebben

examineren als een grote verantwoordelijkheid.

Inspectie en bescherming

opstellingen waarmee mensen in een veilige

“Kennis hoor je te delen, daarom leiden we ook

Ook het uitvoeren van inspecties is dagelijks

omgeving kunnen oefenen. Momenteel zijn we

werknemers van concurrenten op. Dit brengt

werk. “Voor het doormeten van

met een pilot bezig, om met behulp van

nieuwe inzichten voor alle partijen en stelt ons

elektrotechnische installaties moet je speciaal

VR-brillen situaties te simuleren die

allemaal in staat te ontwikkelen.”

opgeleid zijn”, benadrukt Lendzion. Er zijn panden waar inspectie verplicht is, ook verzekeraars bouwen graag zekerheden in. “ Maar ook bedrijven willen zelf graag weten hoe

Het ‘Van der Heide-DNA’ bestaat uit echt, in

ONDERZOEK RUG

het ervoor staat. Denk bijvoorbeeld aan

beweging, inspiratie, durf, en samenwerken. “Onze werknemers zijn ons kapitaal. Wij werken toe naar een open bedrijfscultuur omdat we

ziekenhuizen.” Onder de grond ligt Nederland

Blikseminslag is heel moeilijk te

dat met z’n allen heel graag willen én omdat

vol met buisleidingen. “Die zijn vaak van metaal,

voorspellen. Van der Heide werkt

ons bedrijf dat nodig heeft. Ook in de

dat gaat roesten”, weet Lendzion. Met behulp

daarom mee aan een onderzoek van

elektrotechnische branche, waar alles draait

van elektriciteit worden buisleidingen,

Rijks Universiteit Groningen (RUG), naar

om veiligheid en nauwkeurigheid, is oog voor

kademuren, bruggen, kunstwerken en vele

de reden waarom de bliksem ergens

de mens van belang, en misschien juist wel

andere objecten beschermt tegen roest. “Vaak

inslaat. “Het zou fantastisch zijn om dat

extra belangrijk.” Lenzion zette de koers uit en

vragen partijen als provincies, waterschappen

te weten, want dan kun je daar

is dankbaar voor de welwillendheid van ‘haar’

en woningcorporaties ons kathodische

preventief beveiliging neerzetten”, aldus

werknemers om mee te varen, om Van der

bescherming toe te passen, omdat het de

Lendzion.

Heide naar een hoger plan te tillen. Op naar de

levensduur van deze objecten verlengt”..”

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

volgende honderd jaar. <

27


MARTIJN VAN DER HARST VAN ENERGIE INSPECTIE

Aan de keukentafel begonnen 28

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Nadat hij iemand met een zoekvraag naar eenvoudige energielabels spreekt, besluit Martijn van der Harst de juiste certificering te behalen en zijn baan op te zeggen. Als zelfstandig ondernemer start hij Energie Inspectie en voorziet hij woningen en kantoren van energielabels. Nog geen vier jaar later proost hij samen met twaalf collegaâ&#x20AC;&#x2122;s op het feit dat zij nu een BV zijn en door het hele land opereren.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

29


6902 PK Zevenaar

info@lohrliften.nl

www.lohrliften.nl

WWW.MINTARCHITECTEN.NL

E-mail: its@its-projects.nl n Internet: www.its-projects.nl

IF

IdFrm

Uw e Uw event o vent p a op m t maa at!!

IF YOU WANT GOOD LIGHT

Bouw & Facility Nederland is een jong en innovatief bedrijf. Wij ondersteunen en ontzorgen de zakelijke markt op bouwkundig en facilitair gebied. Met in totaal meer dan 50 jaar ervaring in de bouw beschikken we over een goede dosis vakmanschap en praktische deskundigheid. We zijn gespecialiseerd in: Verbouw | Technisch beheer | Brandbeveiliging Onderhoud (NEN 2767 conditiemeting) Bouwonderzoek bij schades of lekkages

Bouwadvies

Uw gebouw vanaf september 2017 tevens uwdtee Urk in vertrogevestigd handen!

U kunt bij ons terecht voor: Bedrijfsuitjes, teambuilding Ø en vrijgezellenfeestjes Bedrijfsuitjes, en vrijgezellenfeestjes bij teambuilding Ottenhome Heeg Events! Beumer is een jong en dynamisch allround bouwadviesbureau Ø Events! Aardbevingsbij Ottenhome Heeg bestendiger in Appingedam en gespecialiseerd in mijnbouwschades. Van sportieve en actieve tot rustige ontwerp Vanen sportieve en actieve tot rustige ontspannende activiteiten, Ø Bouwkundige keuring en ontspannende wij maken graag een activiteiten, event op maat! Bouwkundige keuringen en opnames wij maken graag een Ø eventBouwtekeningen op maat!

Ø

Vergunningen

Ø

Ottenhome Heeglicht. BV IdFrm is de specialist in het leveren van goed berekeningen Ottenhome BVHeeg De Draei 3 | Heeg 8621 CZ Duurzaam, van hoge kwaliteit en ontworpen met De Draei 3 | 8621 CZ Heeg Ø Bouwbegeleiding/ Tel.: +31 (0)515 442898 T. 0596 567 254 | T. 06 43 22 42 98 Tel.: +31 (0)515 442898 aangesloten bij Passief Bouwen info@bouwadviesbeumer.com uw specifieke situatie als uitgangspunt. Stettinweg 16, 9723 HD Groningen | Telefoon: 050-8200195 | E-mail: info@bouwenfacility.nl DESKUNDIG & ONAFHANKELIJK www.ottenhomeheeg.nl | www.ottenhomeheegevents.nl Meer informatie: www.idfrm.nl of info@idfrm.nl WWW.BOUWENFACILITY.NL www.ottenhomeheeg.nl | www.ottenhomeheegevents.nl

Postbus 647 Bouwadvies Beumer 9200 AP Drachten Stadshaven 19a | 9902 DA Appingedam T 0512 580 300

410 410KoHN.indd KoHN.indd 24 22

nevenvestiging in Amersfoort Bouwadvies Beumer is als enig www.boorsma-consultants.nl drachten@boorsma-consultants.nl ingenieursbureau in Groningen

n i w d o Nieuwbouw, Onderhoud Go & Refit.

ent provem

Im siness

u

B Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra. Navigatieapparatuur & Vuilwatersystemen. Hybridesystemen & Polyester reparaties. Poetsen, Antifouling etc.

Producten, processen en technieken veranderen steeds sneller, dat stelt steeds nieuwe eisen aan kennis en vaardigheden van uw vakmensen. Ik help bedrijven, en vakmensen optimaal te presteren, onder steeds veranderende omstandigheden, dat noem ik duurzaam vakmanschap. Vakmanschap van uw mensen bepaalt de prestaties (productiviteit) van uw bedrijf. Hoe zit dat voor uw bedrijf? Presteren uw mensen wat u van hen verwacht? vandaag? Ook volgend jaar? of over 3 jaar? Ik realiseer duurzaam vakmanschap, Door vakmensen nieuwe skills aan te leren, afgestemd op de ontwikkeling en de plannen van uw bedrijf. Uw bedrijfArchitecten verandert, nieuweHarlingen klanten, nieuweBV producten, nieuwe machines . Alynia Ervaren vakmensen die vertrekken, nieuwe mensen die binnenkomen in uw bedrijf. Zuiderhaven 73 van u en uw vakmensen vragen, veranderingen die steeds Veranderingen die veel Postbus weer andere187 eisen stellen aan u en de vakmensen die in uw bedrijf werken. Met 8860 AD een strategisch profiel krijgt u overzicht op de veranderingen. Een strategisch Harlingen profiel is een verkenning van uw bedrijf aan de hand van de vragen: ‘Hoe ziet het er uit over 1,413 3 of 5333 jaar?’ en ‘Wat voor invloed heeft dat op de bedrijfsvoering?’ Thier(0517) E info@alynia-architecten.nl I Meer ww.alynia-architecten.nl weten? Bel Rob Cuperus tel. 06 81740084

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw www.jachtservicezuiderbaan.nl info@jachtservicezuiderbaan.nl

Stienstra Vanmagazine der Wal-IJlst Krant&of ISO en

Ook kunt u bij ons terecht voor: • Remmings- en geleidewerken • Stalen damwanden • Haven aanleg en steigerwerk • Houtleverantie • Diverse typen walbeschoeiingen • Houten bruggen

Vuurtorenweg 21 8531 HJ Lemmer Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte 638 16 kunt u altijd contactTel. met06-226 ons opnemen.

S&W

it & kwalite iligheid Waar ve samengaan nauw

05-12-1814:0 1 erd 05-12-18

certifice

VCA ge

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw Stienstra & Van der Wal Rogmolewei 6, 8651 EP IJlst Tel. 0515-533243, Fax 0515-531362 info@stienstra-vanderwal.nl www.stienstra-vanderwal.nl

Nieuwbouw, Onderhoud & Refit. Motoren, Scheepsinstallatie & Elektra. Navigatieapparatuur & Vuilwatersystemen. Hybridesystemen & Polyester reparaties. Poetsen, Antifouling etc.


In den beginne

ondersteunen we bij het aanvragen van

Voordat Martijn van der Harst in 2015 Energie

subsidies. Ook ondersteunen we ondernemers

Inspectie opricht, begint hij zijn loopbaan op de

op het gebied van wetgeving zoals de

steiger, waarna hij onder andere de LTS en de

meldingsplicht en de energieaangifte. Verder

HTS afrondt. Tijdens de opleiding Technische

verzorgen we nog steeds het energielabel en

Bedrijfskunde focust hij zich op de efficiëntie

bieden we beleidsondersteuning voor

van bouwprocessen zoals ketensamenwerking

woningcorporaties. Tot slot helpen we

en behaalt hij zijn ingenieurstitel. Hierna

aannemers bij het berekenen van de EPC en

verzorgt hij het onderhoud van vastgoed voor

het luchtdichtbouwen door het uitvoeren van

verschillende woningcorporaties. “In 2008

een blowerdoortest. We zijn écht uitgegroeid

kwamen de verduurzamingsregelingen en

tot een landelijk allround adviesbureau,

subsidies. Zodoende heb ik via mijn toenmalige

gespecialiseerd in het verduurzamen van

werkgever de juiste diploma’s behaald en

vastgoed”, ligt hij toe. Martijn zijn rol is door de

hebben ze mij een baan aangeboden waarin ik

jaren wel veranderd. “Ik opereer nu meer als

mij kon richten op de verduurzaming van de

manager en ben minder bij de daadwerkelijke

woningen”, legt Van der Harst uit.

uitvoering betrokken. Het team van twaalf zeer gemotiveerde energieadviseurs verzorgt dit

Knikkende knieën

nu.”

Niet veel later loopt hij een kennis met een zoekvraag tegen het lijf. “Hij was op zoek naar

Energie aangifte

iemand die woningen van een eenvoudig

Wat de energieaangifte betreft wil Martijn nog

energielabel kon voorzien. Het energielabel

iets urgents met zijn mede-ondernemers

werd steeds belangrijker voor de verkoop van

delen. “Voor bedrijven is er in 2019 de

de woning. Echter was er nagenoeg niemand in

energieaangifte. Vóór 1 juli van dit jaar moeten

Friesland die gecertificeerd zo’n energielabel

alle bedrijven die onder de regeling vallen – en

kon uitschrijven. Dus besloot ik de juiste

dat zijn er nogal wat – hun energiebesparende

certificering te halen, om vervolgens met

plannen melden. Wie dit niet op tijd doet,

knikkende knieën mijn baan op te zeggen”,

riskeert een boete die kan oplopen tot in de

vertelt Martijn lachend. Met een nieuw

duizenden euro’s”, benadrukt Martijn. “Als één

gekochte laptop begint hij als ondernemer aan

van de weinige adviesbureaus van Nederland

zijn keukentafel en begint hij woningen van het

bieden wij ondersteuning bij het indienen van

waardevolle energielabel te voorzien. In de drie

deze aangifte”

jaren die volgen, verhuist Martijn van zijn

MARTIJN VAN DER HARST

zolderkamer naar een kantoor in Crystalic en

Nuchter

verzamelt hij een sterk en slim team om zich

Van der Harst en zijn team blijven alert, ze

heen.

houden de laatste ontwikkelen en innovaties

Geboortedatum: 8 december 1983

goed in de gaten. Verder kijkt de ondernemer

Geboorteplaats: Maarssen

Wat doen ze precies?

nuchter vooruit. “Ik had 3,5 jaar geleden nooit

Woonplaats: Badhoevedorp

Kort gezegd levert Energie Inspectie advies

gedacht zo te groeien. Ik hoop over 3,5 jaar te

Burgerlijke staat: vader en

voor het verduurzamen van vastgoed. Echter

zijn verdubbeld, met een tweede vestiging erbij.

samenwonend

doen ze veel meer. “We hebben een

Maar eerst verhuizen we binnenkort naar de

Hobby’s: varen, culinair koken, allerlei

onafhankelijke adviserende rol. Daarnaast

LEDFactory, één van de partners waar we mee

soorten sport

inspecteren we gebouwen op

samenwerken.” <

energiebesparende maatregelen en

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

31


‘PEOPLE, PLANET, PROFIT’ VOOROP BIJ LAMB WESTON

‘We leggen de lat hoog als het gaat om mens en milieu’ Lamb Weston® is een wereldwijd merk diepgevroren aardappelproducten. De locatie van aardappelproducent Lamb Weston / Meijer in Oosterbierum is de kleinste van Nederland; in heel Europa zijn er zes fabrieken en wereldwijd zelfs 24. In Oosterbierum komen 24 vrachtwagens vol aardappelen per dag aan en er wordt per uur 25 ton aardappels verwerkt. In anderhalf uur tijd transformeert een aardappel in de hypermoderne fabriek op het Friese platteland tot patat.

Al is het maken van verschillende patatvariaties

en leidinggevenden tools geven om machine-

het hoofddoel van de Lamb Weston / Meijer,

operators aan te sturen ”, vertelt Van Damme.

ook ‘people’ en ‘planet’ zijn ontzettend belangrijk bij deze grote internationale speler.

De productie gaat continu door in

Aan tafel vertellen HR Officer Marcel Hirs en

Oosterbierum. “Het is zelfs zo dat een oudere

plantmanager Bas van Damme dat hun

werknemer in het weekend opbelt als hij ziet

werkgever veel investeert in het welbevinden

dat er geen rook uit de schoorsteen komt:

van de medewerkers, met als ambitie voor

‘draaien jullie wel?!’ vraagt hij dan”, vertelt Hirs.

2020 ‘Great Place to Work’ te worden. “Dat is

“Dat is geweldig, dat commitment. En dit

een methodiek om het vertrouwen van onze

verwachten we ook bij nieuwe mensen waar

mensen te meten”, legt Hirs uit. Hij komt uit

we naar op zoek zijn. We werken graag met

Noord-Holland, Van Damme uit Zeeland. Toch

een breed spectrum aan mensen. We zoeken

voelen ze zich beiden thuis in ‘het Friese’. “De

bijvoorbeeld Operators. Die kunnen we zelf

betrokkenheid van onze werknemers is enorm.

intern opleiden: in anderhalf jaar tijd groeien ze

Dat willen we zo houden”, aldus Van Damme.

door naar operator B.” Maar ook risicoanalisten zijn welkom: ook bij Lamb Weston /

In diensten van vijf ploegen werken zo’n 120

Meijer maakt de productie een

mensen aan – vooral – de verpakkingslijn. Het

computerisering door. “We willen graag van

produceren van de aardappelproducten zelf

‘bedienen naar beheersen’”, aldus Van Damme.

gebeurt namelijk bijna volautomatisch. Vanuit

32

een gloednieuwe controlekamer overzien de

Transparantie

Operators het hele proces van

Lamb Weston / Meijer maakt

aardappelontvangst, de productie en het

aardappelproducten voor het hogere

verpakken. “We hebben geïnvesteerd in

kwaliteitssegment en wil niet alleen kwaliteit

camera’s die van A tot Z de productie in de

maar ook stabiliteit kunnen bieden. “We

gaten houden, kunnen inzoomen op storingen

hebben nieuwe machines, die optisch op de

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


BAS VAN DAMME lengte van onze frites sturen en bijvoorbeeld

op het gebied van verduurzaming. De mensen

Functie: Plantmanager

automatisch oneffenheden van een

in Oosterbierum juichen dat toe. Van Damme

Woonplaats: Harlingen

patatstaafje afsnijden. Ook wordt er continu

en Hirs vertellen enthousiast over de eigen

Burgerlijke staat: Gehuwd

gemeten en gewogen.” Nieuwe, meer

biogasinstallatie en waterzuiveringsinstallatie,

Hobby’s: Vissen en bouwen.

ambachtelijke producten zoals grotere

druppelirrigatie bij telers van de

Lijfspreuk/motto: Als je er voor open

snijmaten of aardappelproducten met de schil

aardappelplanten in plaats van ‘gewoon’

staat leer je elke dag.

er nog omheen vragen om een steeds

irrigeren, het gebruik van gezonde plantaardige

flexibeler productieproces. “Zodat we nog

olie en het onderzoek naar het recyclen van

sneller kunnen inspelen op verschuiving in de

het gebruikte plastic. “Ook vervoeren we steeds

markt. Ook zijn er regelmatig klantenaudits in

minder over de weg en steeds meer via het

onze fabriek. Dit zien wij als een kans: wij

water en het spoor. Wat wel over de weg gaat,

kunnen onze klanten nieuwe producten laten

wordt vervoerd in langere vrachtwagens. We

zien”, legt de plantmanager uit. “We worden

willen een zo laag mogelijke CO2-uitstoot en

steeds transparanter naar klanten; de

hebben die al met dertig procent weten te

voedselindustrie als geheel wordt steeds

verminderen ten opzichte van 2008”, aldus Van

opener. Mensen willen weten waar en hoe hun

Damme.

voedsel geproduceerd wordt. Daar staan wij

MARCEL HIRS

achter.” Hirs voegt toe: “Tijdens de week van de

“We zijn op alle vlakken een lerende

levensmiddelentechnologie stellen we onze

organisatie;, transparantie en samenwerking is

locatie ook open voor daaraan deelnemende

ons motto”, benadrukt Hirs. Van Damme voegt

Functie: HR Officer

scholen. Aan de hand van proefopstellingen

toe: “Bovendien voelen we beiden dat we hier

Woonplaats: Harlingen

krijgen ze zo een idee van wat hier gebeurt. Dat

niet zijn om puur ‘op de winkel te passen’, maar

Burgerlijke staat: Gehuwd

helpt qua beeldvorming enorm.”

om uitdagingen aan te gaan. Juist daarom

Hobby’s: outdooractiviteiten: klimmen,

leggen we de lat graag hoog als het gaat om

hiken, canyoning, duiken.

mensen, machines en milieu.” <

Lijfspreuk/motto: One Life Live It!

Duurzaamheid Het bedrijf wil gezien worden als industrieleider

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

33


Bij LiftingPlus mag techneut weer techneut zijn LiftingPlus is gespecialiseerd in complete oplossingen op het gebied van hijs- en heftechniek. Van ontwerp via levering en installatie tot inspectie en onderhoud. Het in Meppel gevestigde bedrijf werkt onder meer voor bedrijven als Astellas, Friesland Campina en Scania en andere grote bedrijven in Noorden Oost-Nederland, maar ook zeker het midden- en kleinbedrijf in de regio.

34

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Service - 24/7 servicedienst. - Eigen test- en beproevingsinstallaties. - Staalkabel, ketting en hijsbanden confectie. - Verhuur en engineering.

papierwerk bezig. Dat is zonde. Daar waar

jongen in dienst die zijn technische opleiding

goede technici steeds schaarser worden, moet

bijna afgerond heeft en via ons werken en

je ze juist dat laten doen waar ze goed in zijn

leren kan combineren. Ook hebben we een

en wat ze zelf ook graag willen: technische

zestigplusser in dienst die altijd met kranen en

oplossingen bedenken en implementeren.”

installaties heeft gewerkt, maar dit niet meer in de buitendienst kon doen. Bij ons kan hij

Dat laatste gebeurt bij LiftingPlus, waar de

terecht in de werkplaats, waar hij zijn geliefde

monteurs niet meer dan tien procent van hun

vak kan blijven uitoefenen.”

tijd met administratie bezig zijn. Dankzij slimme Marcel Stalknecht (links) en Johan Wagenaar (rechts).

ICT-oplossingen. “De techneut mag bij ons

Hoogwaardig

weer techneut zijn. Bovendien zijn bij een

Het Meppeler bedrijf richt zich, naast het mkb

bedrijf van onze schaal de lijnen kort en

in de directe omgeving, op vier hoogwaardige

kunnen we zeer slagvaardig opereren.”

werkomgevingen: farmacie/cleanroom, water, food en Atex. Die allen zo hun specifieke eisen

LiftingPlus is in mei 2017 opgericht door Johan

Partners

hebben op het gebied van met name hygiëne

Wagenaar, die in augustus 2018 gezelschap

Voor klanten worden slimme oplossingen

en veiligheid. In die omgeving voelen de

kreeg van Marcel Stalknecht. Onder leiding van

bedacht die snel en goed uitvoerbaar zijn. Met

specialisten van LiftingPlus zich als een vis in

dit duo groeit het bedrijf gestaag. Eind 2019

inzet van leveranciers: “Die zien we als partners,

het water en worden oplossingen bedacht die

zijn er zeven mensen aan het werk.

met wie we brainstormen, waarbij wij hen

aan alle hoge eisen voldoen.

voorzien van feedback uit de markt en zij ons

Minder papierwerk

helpen met de juiste en beste materialen. Zo

Focus

Wagenaar en Stalknecht zelf zijn samen goed

vul je elkaar aan, creëer je wederzijdse loyaliteit

Dit alles met een no-nonsense mentaliteit,

voor ruim veertig jaar ervaring en

en zorg je samen voor de Plus die niet voor

24/7 service en vooral veel passie voor het

deskundigheid op het gebied van hijs- en

niets in onze bedrijfsnaam staat.”

vak. Op die manier bouwen Wagenaar en Stalknecht gestaag verder aan LiftingPlus. Maar

heftechniek, eerder opgedaan bij een grotere organisatie. “We merkten daar echter dat we

Vakmensen

wel alles op de juiste schaal en de juiste plaats,

steeds verder van de praktijk af kwamen te

Bij LiftingPlus werken gedreven vakmensen;

met de juiste focus. “Wij willen niet de grootste

staan. De monteurs in de buitendienst zijn

werktuigbouwkundigen en elektrotechnici van

worden, maar wel de beste, en dat lukt door

dertig tot veertig procent van de tijd met

alle leeftijden: “We hebben een gedreven

passie en focus.” <

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

35


Daan Roosegaarde, Presence, 2019, Groninger Museum. Foto: Studio Roosegaarde.

Daan Roosegaarde – Presence in Groninger Museum

Roosegaarde is onder andere bekend van Icoon Afsluitdijk en internationale projecten als Waterlicht en Smog Free Tower. Als pionier van het landschap van de toekomst onderzoekt hij het begrip schoonheid, dat vorm krijgt in nieuwe maatschappelijke kernwaardes als schone lucht, schoon water en schone energie. Presence maakt deze thematiek met nieuwe materialen en natuurkundige principes zichtbaar, waardoor de bezoeker op een bijzondere manier bewust wordt van de eigen aanwezigheid.

In het Groninger Museum is de tentoonstelling Presence te zien: het eerste grote museale soloproject van kunstenaar en innovator Daan Roosegaarde. Presence is een nieuw, baanbrekend, interactief kunstwerk dat hij speciaal voor het Groninger Museum ontwikkelde. Dit is de eerste keer dat hij als ‘buitenkunstenaar’ de binnenruimte verkent, met een groot lichtgevend landschap dat door de aanwezigheid van bezoekers van vorm en kleur verandert. Waar tentoonstellingen meestal vragen om kunst op gepaste afstand te bekijken, daagt deze installatie uit tot fysieke interactie.

Levend lab Presence is een 800 m2 groot levend lab. Hoewel het kunstwerk het resultaat is van innovatief materiaaltechnisch onderzoek, is Presence voor de bezoeker heel intuïtief. De installatie bestaat uit verschillende sferen waardoor de bezoeker allerlei perspectiefwisselingen ondergaat – van groot en massief naar klein en beweeglijk, van donker

36

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Daan Roosegaarde, Presence, 2019, Groninger Museum. Foto: Studio Roosegaarde.

naar licht. In de ene zaal tekenen futuristische

aarde. Roosegaarde: “Jij maakt het kunstwerk

technologie en creativiteit waarbij de grenzen

bollen lijnen op de grond. Een andere zaal lijkt

en het kunstwerk maakt jou. Het effect van je

tussen alfa- en bètawetenschappen vervagen

gevuld met lichtgevend sterrenstof, wat doet

aanwezigheid maakt je bewust van jouw relatie

en die volgens de kunstenaar de drijvende

denken aan het uitzicht op een grote stad

met de omgeving en de manier waarop we

kracht is achter maatschappelijke

vanuit een vliegtuig. Er zijn ook ruimtes die

deze kunnen maken of breken.” Een andere

veranderingen. In samenwerking met zijn team

bezoekers lijken te scannen door ze in

bron van inspiratie is de landschaps- en

van ontwerpers, engineers en projectmanagers

silhouetten en patronen vast te leggen. De

omgevingskunst uit de jaren ’60 en ’70 van de

onderzoekt hij thema’s als de relatie tussen

interactie tussen bezoeker en kunstwerk levert

vorige eeuw. Ook hierin speelden het sterke

mens en technologie, tussen digitaal en fysiek

steeds nieuwe beelden op. Kijken en

besef van de kwetsbaarheid van de aarde en

en tussen levende en niet-levende materie.

observeren, maar vooral aanraken, voelen en

interactiviteit een grote rol. Waar deze

Natuurfenomenen als lichtgevende kwallen en

bewegen zijn essentieel.

kunstenaars het landschap tot onderdeel van

vuurvliegjes fascineren hem en het element

hun werk maakten, zet Roosegaarde een

licht speelt vaak een grote rol in zijn werk.

Inspiratie

nieuwe stap en brengt zijn werk voor het eerst

Klimaatverandering en de wens om de

binnen de muren van een museum.

leefbaarheid van ons landschap te verbeteren,

Presence is ontwikkeld in samenwerking met curatoren Sue-an van der Zijpp en Mark

inspireerden Roosegaarde tot het maken van

Daan Roosegaarde

Presence. Met de sporen die bezoekers in de

Daan Roosegaarde (Nieuwkoop, 1979) staat

installatie achterlaten, die na verloop van tijd

bekend om zijn innovatieve ontwerpen voor de

verdwijnen en plaatsmaken voor nieuwe

openbare ruimte, waarin social-design, kunst

patronen, symboliseert Roosegaarde de

en (bio)technologie samenkomen. Hij typeert

invloed van onze menselijke aanwezigheid op

zijn werk als ‘techno-poetry’: een mix van

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

Wilson. De tentoonstelling is tot en met 12 januari 2020 te zien. <

37


38

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Syplon zorgt voor realistische en objectieve kijk op huisvesting Als gebouweigenaar krijg je vanuit de bedrijfsvoering vroeg of laat te maken met huisvestings-vraagstukken zoals ruimtetekort, slecht binnenklimaat of functiewijzigingen. Tevens is er vanuit de media en overheid volop aandacht voor duurzaamheid, wet Milieubeheer, asbestverbod en energie-labeling.

minder beïnvloedt door externe factoren. Dit past geheel in lijn met hoe Syplon is ontstaan; Systematisch Planmatig Onderhoud. Bij een schoolbestuur lag de vraag over één van hun locaties; nieuwbouw of renovatie? Het gebouw uit de jaren ’60 is grotendeels

Kortom, als je geen duurzaam gebouw hebt

per branche: Voor de één is flexibiliteit of

doe je niet mee. Vandaar dat een realistische

bouwhoogte van belang, terwijl bij een andere

afgeschreven maar de constructieve elementen zijn nog goed. Syplon heeft samen met

en objectieve kijk gewenst is. Er komen namelijk

akoestiek en binnenklimaat de prioriteit heeft.

deze opdrachtgever naar de mogelijkheden

zoveel aspecten bij kijken, dat het overzicht en

Tevens is het belangrijk om in verschillende

gekeken en dit vertaalt naar een intern

de gevolgen niet altijd helder zijn. Met meer

termijnen (5, 15 of 40 jaar) te denken en om de

huisvestingsplan (IHP) en een vlekkenplan.

dan 30 jaar ervaring helpt onafhankelijk

wensen en eisen duidelijk te specificeren. Denk

Hieruit is renovatie met kleine uitbreidingen als

adviesbureau Syplon uit Groningen gebouweigenaren met het maken van de beste keuzes

van binnenuit maar weet goed wat de

beste optie naar voren is gekomen.

door met een helikopterview hiernaar te kijken

onhaalbare huisvesting. Syplon stelt aan de

en hierin discipline overstijgend te adviseren.

hand van alle informatie een beleidsmatige

Syplon bouwmanagement & huisvestingsadvies - Koningsweg 35a Groningen - 050

document op wat de ruggengraat wordt van

5735672 - www.syplon.nl <

wettelijke kaders zijn. Hiermee voorkom je

Syplon bepaalt gezamenlijk met een opdracht-

alle toekomstige beslissingen. Dit voorkomt dat

gever wat de beste huisvesting is. Dit verschilt

je gaat leven in de waan van de dag en word je

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

39


ASQA SUBSIDIES

‘Optimaal gebruikmaken van subsidieregelingen’ ASQA Subsidies ziet kansen die anderen laten liggen en doet veel meer dan alleen het aanvragen van subsidies. Op de kantoren in Groningen en Wageningen leveren de subsidieadviseurs hun klanten toegevoegde waarde door klanten en projecten succesvol te verbinden aan subsidieregelingen. “Wij gaan voor kwaliteit in onze dienstverlening en onze slagingskans op het verkrijgen van een toekenning is bewezen hoog”, aldus directeur Klaas Zijlstra.

40

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


ASQA Subsidies bespaart klanten die hun

zorgt ervoor dat wij onze klanten kunnen

subsidietraject uitbesteden, veel tijd en moeite

helpen bij het maken van de juiste keuzes en

Duurzame innovaties

bij het aanvragen, beheren en vaststellen van

hierin faciliteren. Denk bijvoorbeeld aan het

ASQA Subsidies is actief in een groot

subsidies. De adviseurs zijn op de hoogte van

opzetten van het samenwerkingsverband, het

aantal sectoren. “Wij vinden juist de

alle mogelijke regelingen en kansen voor vaste

uitwerken van een businessmodel of het

diversiteit aan sectoren en

en nieuwe klanten. “De kwaliteit van de

aanreiken van hulpmiddelen bij de

innovatieprojecten interessant.

samenwerking tussen projectpartners, de mate

administratieve verantwoording.”

Momenteel speelt in vele projecten duurzaamheid en de maatschappelijke

van innovatie, het delen van kennis en een goed businessmodel bepalen vaak de

Om welke innovatie, sector of branche het ook

uitdagingen een grote rol. Wij vinden het

slagingskans. Dat vertalen wij effectief naar een

gaat: “Ons vertrekpunt is de klant, goed

erg interessant hoe dat zich vertaalt naar

realistisch projectplan en kansrijke aanvraag.”

luisteren en communiceren verhoogt de

innovaties binnen bijvoorbeeld de

slagingskans van de subsidieaanvraag

agrarische sector, hightech, tuinbouw en

De dienstverlening bepaalt de succesformule

aanzienlijk en draagt bij aan een effectieve

biochemie. Wij leren van de experts en

van ASQA Subsidies. ”Ik ben in 2010 begonnen.

projectuitvoering. Wij weten snel voor welke

zijn goed in staat om snel te begrijpen

Omdat het aantal klanten en projecten snel

subsidieregeling(en) een project in aanmerking

wat er in een bedrijf en sector gaande is.”

groeide, kon ik eind 2013 mijn eerste

komt. Bovendien verdiepen wij ons in de

werknemer in dienst nemen, inmiddels werken

materie en zijn er soms meerdere regelingen

we met een team van tien mensen”, vertelt

geschikt, die mogelijk gecombineerd kunnen worden. Hierdoor kunnen onze

sommige projecten zijn vrij complex en het

Zijlstra. Met ingang van april 2019 vestigde ASQA Subsidies zich op een zichtlocatie in

klanten optimaal gebruikmaken van

opgedane kennis van klant, project en

Groningen. “We zijn goed bereikbaar en

subsidieregelingen.”

samenwerking met partners.”

ontvangen.” Vanuit Groningen worden klanten

Elke subsidietraject is uniek, zowel in omvang

Dientengevolge leren de subsidieadviseur en

in Noord-Nederland bediend. Het kantoor in

als in tijd. “Van belang is om de juiste

de klant elkaar goed kennen. “We bespreken

Wageningen richt zich op de andere provincies.

verwachtingen te scheppen en die te managen:

de businesscase met een klant en gaan in op

succes van een aanvraag hangt af van de

kunnen op representatieve wijze klanten

“Vanuit onze twee vestigingen kunnen we de

de benodigde technologie en innovatie, maar

nationale markt goed bedienen.”

we kijken eveneens mee naar de toekomst en

Het succesvol laten verlopen van subsidietrajecten voor grote innovatieprojecten gaf ASQA Subsidies de mogelijkheid om te investeren en te groeien. “Naast klanten die eenmalig een subsidie willen aanvragen, hebben we een grote kring trouwe klanten: terugkerende bedrijven die voor verschillende projecten subsidie nodig hebben. Ook zijn er structurele regelingen zoals de WBSO, waarvoor meerdere keren per jaar aanvragen ingediend kunnen worden. Onze expertise

‘We gaan voor het meest optimale resultaat voor onze klanten’

het plan van aanpak. Bevlogen ondernemers enthousiasmeren ons ook: wij worden meegenomen in hun ambities en wensen. En we spelen een belangrijke rol in het doen slagen daarvan. Dat maakt ons werk als dienstverlener ontzettend dankbaar.” <

www.asqasubsidies.nl

‘Verdiep je in regelingen en kansen’ Ondernemers in het Noorden laten onbewust kansen liggen. “De budgetten van diverse regelingen in Noord-Nederland raken niet op omdat er onvoldoende kwalitatieve aanvragen worden gedaan. Dat is zonde, want het geld is juist bedoeld om de ambities van innovatieve ondernemers te ondersteunen”, aldus Zijlstra. “Er zijn veel kansen voor innoverende ondernemers, wij roepen hen daarom op zich hierin te verdiepen.” “Voor het MKB is bijvoorbeeld de VIA 2019 een hele mooie subsidieregeling; die is deze maand gestart. Ondernemers die niet zeker weten of zij voor zo’n regeling in aanmerking komen, kunnen bij ons terecht voor advies.” De programmaperiode voor een aantal Europese regelingen loopt tot van 2014 tot en met 2020. “Tot en met halverwege volgend jaar is het nog mogelijk om aanvragen in de huidige programmaperiode in te dienen. Projecten waarvoor subsidieaanvragen worden gedaan, hoeven overigens niet binnen die periode afgerond te zijn: die mogen gerust een aantal jaar langer duren.”

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

41


Fotografie Theresa Rudzki

De kleren maken de man - ĂŠn vrouw Toen ze eind 2015 in Brussel werkte bij de duurzaamheidsafdeling van ING, merkte ze op dat de mode-industrie nog weinig aanstalten maakte om te verduurzamen. Nanette Hogervorst, altijd al een maatschappelijk betrokken fashionista geweest, besloot dat hier verandering in moest komen en startte Modeplatform Our World.

42

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Fotografie Rosa van Ederen

Fotografie Theresa Rudzki

NANETTE HOGERVORST Functie: Eigenaar Modeplatform Our World Woonplaats: Amsterdam Favoriete ontwerpers: Alexander McQueen, Isabel Marant en Ronald van der Kemp Hobby’s: Mode, dans en muziek Lijfspreuk/motto: Je kan beter spijt hebben van de dingen die je wel hebt gedaan, dan van dingen die je niet hebt gedaan.

“Maar liefst 75% van de mensen vindt

net zoveel water als een gemiddeld persoon in

“Ik spreek soms mensen die niet weten dat wat

duurzaamheid belangrijk, maar voor slechts 7%

drie jaar drinkt.

ze aan hebben van een merk is dat zich inzet

is het een belangrijk criterium bij het kopen van

voor een meer duurzame mode-industrie. Als

kleding. Hier moet verandering in komen”,

“Bewustwording is de eerste stap, maar het

ik dat vertel, zie ik ze altijd enthousiast worden.

vertelt Nanette vastberaden. “In Nederland zijn

gedrag van mensen veranderen is moeilijk.”

Als je iets draagt wat je mooi vindt en je weet

we daarom het eerste modeplatform dat

Samen met de style coaches en later dit jaar

dat het een positieve bijdrage levert, dan voelt

mensen helpt hun kledingkast te

met de Sustainable Fashion Giftcard, hoopt

dat altijd beter.”

verduurzamen door samen te werken met

Nanette mensen op een positieve manier te

style coaches die op een duurzame manier te

bewegen om eens een andere kledingkeuze te

Om deze reden worden de style coaches niet

werk gaan.” Daarnaast is ze druk bezig met de

maken dan normaal. “Een kledingstuk koop je

alleen door individuen bij Nanette geboekt,

lancering van de Sustainable Fashion Giftcard

omdat je het nodig hebt, je het heel graag wil

maar ook door bedrijven. “Steeds meer

later dit jaar. Het idee is dat je deze

hebben of een combinatie van beide. Het gaat

bedrijven vinden duurzaamheid belangrijk en

cadeaukaart kan verzilveren bij winkels,

er dus vooral om dat mensen een bepaalde

zien ook dat hun medewerkers bewuster leven.

webshops, platformen en experiences (zoals

stijl of merk willen dragen, die daarnaast ook

Wat ik samen met de style coaches bedrijven

een sessie bij een duurzame style coach) die

nog eens duurzaam produceert. Andere opties

biedt, is hun medewerkers met workshops

bijdragen aan het verduurzamen van de

zijn tweedehands kopen, ruilen of gebruik

ondersteunen hoe zij hun persoonlijkheid en

mode-industrie.

maken van huurconcepten, zoals

duurzame waarden kunnen vertalen naar hoe

kledingbibliotheek LENA in de Westerstraat in

zij eruit zien. Dit vertaalt zich door naar gedrag.

Dankzij de vele media aandacht en tv-

Amsterdam. Je moet als consument alleen wel

Mensen voelen zich nu eenmaal beter en

programma’s als Genaaid zijn steeds meer

weten waar je dit allemaal kan vinden.” De style

hebben meer zelfvertrouwen als ze het gevoel

mensen bewust geworden van de negatieve

coaches en de Sustainable Fashion Giftcard

hebben dat wat ze aan hebben goed bij hun

impact die kleding heeft op mens, milieu en

geven mensen een klein duwtje om deze

karakter, waarden en uiterlijk past. Er is niet

dier. Zo is er voor de katoenproductie van een

wereld van duurzame mode te ontdekken en

voor niets het gezegde: Kleren maken de man

standaard t-shirt 2700 liter water nodig. Dat is

verkennen.

- én vrouw.” <

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

43


44

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


NUCHTER MAATWERK VOOR ELKE ONDERNEMING

Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs: zestig jaar vertrouwd Risico’s van brand of aansprakelijkheid, die ziet iedereen wel. Maar de risico’s van cyberaanvallen? Zoiets overkomt ons bedrijf niet, wordt vaak gedacht. En wat branchespecifieker, de onderaannemer kan denken: Construction Allrisk (CAR) is niet nodig, dat heeft de hoofdaannemer toch geregeld. Best begrijpelijk. Want het op orde brengen van je verzekeringszaken is nou niet bepaald een hobby van de meeste ondernemers. “Maar wél een must”, zo weten ze bij de Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs intussen al zestig jaar. Toen grondlegger Klaas Thoma in 1959 een

mensen in deze regio houden van nuchterheid

riskmanagement en uiteindelijk is verzekeren

eigen assurantiekantoor begon, gewoon

en no-nonsense. Doen wat je belooft.”

dan maar één van de oplossingen. Een middel,

achter zijn huis in de Achterhoek, had hij nooit

niet het doel.”

kunnen vermoeden dat de latere Thoma

Persoonlijke service

De uitdaging zit ‘m er wat Kappers betreft

Groep zou uitgroeien tot dé assurantie-

Deze adviseur weet - en dat is een pre in zijn

vooral in te begrijpen welke onderneming wat

intermediair met meerdere verstigingen,

vak - ook hoe het níet moet; twintig jaar lang

nodig heeft. Wat hem betreft wordt teveel

onder andere in het mooie Norg bij Assen.

was hij in dienst bij een grote verzekeraar, tot

gestandaardiseerd, “terwijl het toch bij uitstek

Thoma is een begrip in de financiële

de opmerkelijke switch in zijn carrière, in 2018.

maatwerk is dat je bij grote bedrijven levert.

dienstverlening en één van de grootste

Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs werd

We maken de vertaalslag naar de juiste

adviseurs op het gebied van verzekeringen,

z’n nieuwe werkgever. “Ik verwachtte er een

verzekeringsportefeuille.” Welke risico’s draagt

hypotheken en pensioenen die de belangen

stuk service aan te treffen zoals ik dat vroeger

de ondernemer zelf en welke draagt hij over?

van duizenden particulieren en bedrijfsrelaties

zelf ook kon leveren.” Daarin werd Kappers

“Thoma heeft veel expertise op het gebied

behartigt: van kleine ZZP’er tot de

niet teleurgesteld. “Ik houd van het

van contractmanagement. We onderscheiden

beursgenoteerde multinational. De waarden

persoonlijke contact. Alleen contact op afstand

ons in begeleiding, in de leverings- of

van het oorspronkelijke familiebedrijf bleven in

is niks voor mij; liever kom ik bij bedrijven over

inkoopvoorwaarden.”

zestig jaar tijd stevig verankerd, want de naam

de vloer, praat fysiek met ondernemers en zie

Thoma staat ook in de 21ste eeuw nog voor

hun situatie met eigen ogen. Dat leidt tot het

Uniek product uit eigen huis

zekerheid en vertrouwen.

juiste maatwerk en het schept ook een band.”

Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs

No-nonsense mentaliteit

Zorgplicht en riskmanagement

Nederland: de CAR-verzekering voor ontstane

Danny Kappers is adviseur zakelijke relaties bij

Die band is belangrijk. Want vertrouwen is de

schade tijdens de (ver)bouw van een pand.

de Thoma Assurantie- en Pensioenadviseurs

basis. Altijd. “Het is onze taak en zorgplicht om

“Hoofdaannemers hebben vaak al zo’n

en maakt zich, als geboren en getogen

de risico’s inzichtelijk te maken”, stelt Kappers.

verzekering, de variant die wij met onze kennis

Zwollenaar, sterk voor meer bekendheid op de

“Of de ondernemer zich daar vervolgens voor

in eigen huis hebben ontwikkeld is bedoeld als

Zwolse markt. “Onze oorsprong ligt in de

verzekert, is zijn eigen vrije keus, maar hij moet

oplossing voor onderaannemers en

Achterhoek, maar ook in de regio Zwolle

zich er wel bewust van zijn.” Daar komt het

installateurs, waarbij rekening wordt gehouden

hebben we aanzienlijke klanten.” Niet zo

team van Thoma in beeld. “Onze hoofdtaak is

met primaire en secundaire omzet.” <

verwonderlijk, vindt hij. “Thoma past goed bij de

het voorkómen en verminderen van

mentaliteit in Noord- en Oost-Nederland; de

bedrijfsrisico’s. Thoma pakt de regierol in

lanceert dit jaar een uniek product in Noord-

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

www.thomagroep.nl - 06 233 626 44

45


De heren op de achterste rij van links naar rechts: Henk-Jan Grobbe, Jaap Wouda, Rik Nijkamp, Harry Berga. De dames op de voorste rij: Nathalie Kamphuis, Wilma Meijerhof, Mireille Jansen, Marjo Zwakenberg, Marga Potma, Rianne Bösecke.

SMART GROUP

Over mensen en maatwerk Smart Group specialiseert zich in het ontwikkelen van organisaties op gebied van cultuur, management, structuur en strategie. Ze zijn werkzaam in diverse branches zoals, de financiële- en zakelijke dienstverlening, industrie, kinderopvang en onderwijs- en zorginstellingen. Het bedrijf startte in het voorjaar van 1990 onder de bezielende leiding van Roger Lenssen die al sinds 1984 als extern adviseur bij grote en middelgrote bedrijven in heel Nederland werkzaam is. Het hoofdkantoor van Smart Group zit sinds 1993 in Vught, met daarnaast locaties in Houten en Leeuwarden. In totaal werken er ongeveer 60 mensen, waarvan 12 op de vestiging in Leeuwarden.

Wilma Meijerhof werkt als projectmanager bij

waarbij voor ons de ‘Smart factor Mens’

Smart Group. Ze praat vol passie over haar

centraal staat.”

het starten van een eigen onderneming. Smart

werkzaamheden. “Het draait bij ons om

46

de naam van de klant uitvoeren. Dat kan zijn van werk naar werk, maar ook bij

mensen. Dan kun je niet standaardiseren.

Afbouw

Group heeft vanaf 1990 meer dan 30.000

Smart Group is gespecialiseerd in de ‘ombouw’

Op het moment is Smart Group onder andere

medewerkers succesvol mogen begeleiden

van organisaties. Zowel op het terrein van de

druk bezig met het ondersteunen van

naar zo’n nieuw perspectief. In 2019 en 2020

afbouw, oftewel afslankingen, als ook de

ondernemingen bij grotere reorganisaties en

zullen we met Smart Group in het Noorden van

opbouw van organisaties. Voor ons staat de

de werkzaamheden die in het kader van een

het land meer dan 200 medewerkers

ontwikkeling van de organisatie, maar bovenal

reorganisatie verricht worden. Meijerhof: “Maar

begeleiden en laten doorstromen naar een

de ontwikkeling van de mens binnen de

het kan ook zijn dat we de begeleiding van

voor hen nieuw perspectief. Het betreft met

organisatie centraal. Wij zijn goed in de afbouw,

medewerkers op zoek naar een nieuw

name goedgeschoolde mensen die in de

de ombouw en de opbouw van organisaties,

perspectief geheel of gedeeltelijk voor 100% in

noordelijke provincies (Friesland, Groningen,

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


Drenthe en Overijssel) werkzaam willen blijven.

gericht op de volgende stap in de ontwikkeling

arbeidsmarkt danig in beroering is. Er zijn veel

Ons team zoekt voor deze mensen contact met

van de medewerker. De uitkomst van deze

nieuwe vormen ontstaan. Je kunt parttime

bedrijven in deze regio. Op basis van

meting wordt naast de huidige of het

werken, zelfstandige zijn, mengvormen tussen

gesprekken inventariseren we welke vacatures

toekomstige functieprofiel gelegd. De adviseur

ondernemerschap en werken in loondienst

zij hebben uitstaan en of er een match is met

is met behulp van dit instrument in staat inzicht

(hybride) en ga zo nog maar een tijdje door.

onze kandidaten.”

te verschaffen, in de affiniteit die de

Steeds meer medewerkers willen de regie in

medewerker heeft op meer dan 100 aspecten,

eigen hand hebben. Ook organisaties willen

Opbouw

een 40-tal competenties en het potentieel. Op

snel op de markt kunnen inspelen, een zzp-er,

Smart Group ondersteunt organisaties bij

basis van de kwaliteiten en competenties die

interimmer of consultant kan dan uitkomst

ontwikkelingen op gebied van zowel

aan functies in de huidige arbeidsmarkt gesteld

beiden.”

strategische vraagstukken, als wel

worden, zijn we in staat om het

“Smart Group speelde ongeveer 15 jaar

organisatorische aanpassingen en ook het

ontwikkelingspad van betrokkenen mede vorm

geleden al in op medewerkers die hun talent

ontwikkelen van management, medewerkers

te geven. Om het compleet te maken nemen

wilden benutten om een eigen onderneming

en processen die daaruit voortvloeien. “Volgens

we ook een ‘foto’ van de huidige arbeidsmarkt

op te zetten. Van het opzetten van een

onze filosofie zijn medewerkers de grootste

en mogelijke ontwikkelingen. De grote kracht

beautysalon tot een zelfstandige makelaar tot

kracht van een organisatie”, geeft Meijerhof

van de loopbaan/ondernemingsscan zit in het

het overnemen van een bestaande

aan. “Daarom ondersteunen we organisaties

terugkoppelingsgesprek tussen de adviseur

onderneming van welke aard dan ook. Het

en medewerkers in de zoektocht naar een

van Smart Group en de medewerker. De

door Smart Group ontwikkelde

passend antwoord op de voortdurende

medewerker krijgt hierdoor inzicht in de

Ondernemerschapstraject sluit hier naadloos

ontwikkelingen. Zo helpen we ze klaar te zijn voor, zoals wij dat

huidige situatie versus zijn toekomstige

op aan. Hierin blijven we nuchter en zakelijk.

situatie.”

Dat past ook goed bij de cultuur in Noord-

noemen, de Future. In toenemende mate

Een ander voorbeeld van een door Smart

Nederland.”

wordt er een beroep op Smart Group gedaan

Group ontwikkelde tool is het management

om bedrijven van klein tot groot hierin te

ontwikkelingstraject (MOT). Het MOT is

Passie

ondersteunen. Het benadrukken van de sterke

modulair opgebouwd, van visie tot en met

“Het voordurend ontwikkelen van organisaties,

punten en het verbeteren en bijslijpen van

implementatie. “In principe komen de

management en medewerkers, is onze passie.

minder ontwikkelde kanten, kan hier onderdeel

deelnemers vanuit management, staf en vanuit

We weten dat dit alleen kan op basis van

van uitmaken. Zo kunnen medewerkers ook

meerdere lagen en digitaal door de organisatie

maatwerk. Vooral omdat niet alle organisaties

beter anticiperen wanneer ze bijvoorbeeld hun

heen. We volgen daarbij de keten van het

en branches in eenzelfde situatie zitten. Er

baan verliezen of door willen stromen naar een

proces. De te realiseren Smart doelen hebben

kunnen veel verschillen zitten tussen markten,

andere functie. Belangrijk aspect is; hoe ga je

we vanaf dag 1 hoog in het vaandel. Managers

culturen, ontwikkelingen van welke aard dan

om met de wereld van nu en hoe kijk je naar de

en staf leren om veranderingsprocessen die

ook, financiële posities etcetera. Een van onze

toekomst?”

voortvloeien uit dit traject vorm te geven met

motto’s: ‘Er is niets zo ongelijk als ongelijken

hun medewerkers en de gestelde doelen te

gelijk te behandelen’, helpt ons enorm om

“Door telkens anders naar de dingen te kijken

realiseren. In de praktijk komen vanuit dit

maatwerk te kunnen leveren.” <

proberen we organisaties en de medewerkers

traject ook een of meerdere verbeter- en

steeds een stap verder te brengen. Waar zitten

ontwikkelingsprojecten naar voren voor de

de ontwikkelingen en trends? Dat vraagt soms

medewerkers. Smart Group is er trots op dat

om een aanpassing van product of dienst. Dit is

we ook op deze manier een bijdrage hebben

een continu proces. Zowel organisaties als

mogen leveren op de ontwikkelingen van

medewerkers dienen voortdurend in staat te

organisaties, management en medewerkers op

zijn om op tijd te kunnen ombouwen en zo te

weg van Nu naar Morgen”, aldus Meijerhof.

kunnen voldoen aan de wensen die vanuit de werkomgeving worden gevraagd.”

Ontwikkelingen Meijerhof heeft de arbeidsmarkt in rap tempo

Ombouw

enorm zien veranderen. “De arbeidsmarkt lijkt

Om de ombouw in organisatie mede vorm te

in bijna niets meer op hoe het was. 20 jaar

geven is Smart Group al zo’n 30 jaar bezig

geleden was het in verschillende branches nog

diensten te ontwikkelen voor de ondersteuning

‘normaal’ dat je een leven lang voor dezelfde

van zowel management als ook medewerkers

werkgever werkte, momenteel is dit niet of

om zich in het proces voortdurend te kunnen

nauwelijks nog aan de orde. Maatschappelijke,

Functie: Projectmanager/HR Business

aanpassen. Een voorbeeld van een instrument

technologische, mondiale ontwikkelingen, maar

Partner

om de medewerker bij voortduring in beweging

met name ook de ontwikkeling van het individu

Geboorteplaats: Wolvega

te houden is de Loopbaanscan/

zelf, die steeds meer een balans zoekt tussen

Woonplaats: Oosterwolde

ondernemersscan. Meijerhof: “Deze scan is

werk, eigenontwikkeling en privé, maakt dat de

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

WILMA MEIJERHOF

47


48

V.l.n.r. Klaas Olijnsma, Jeroen Huisman en Richard Temmink

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


CvB: partners in proces van bedrijfsopvolging Als ondernemer bent u gewend om uw eigen zaken te regelen, zegt Richard Temmink, partner bij het Centrum voor Bedrijfsopvolging (CvB). “In het geval van een overname is dat niet altijd handig. De eerste stappen kunt u makkelijk zelf zetten, het probleem zit in de laatste stappen. Het is simpelweg onmogelijk om anoniem te zoeken naar een koper.”

Bij bedrijfsopvolging gaat het over continuïteit

Sparringpartner en adviseur

een ondernemer zich ervan bewust zijn dat

van de onderneming, zegt Temmink. “Het gaat

“Wij zijn onafhankelijke partners en adviseurs

een opvolgingstraject gemiddeld zo’n drie tot

over vertrouwelijkheid en zekerheid. Over

met een scherpe blik die waarde-creatie

vijf jaar duurt”, relativeert hij ook direct. “Je moet

werknemers, bij wie je draagvlak wilt creëren.

teweeg brengen”, zegt Temmink. “We houden

zo’n proces zorgvuldig voorbereiden en

En over het thuisfront dat betrokken is.”

de ondernemer een spiegel voor, denken mee

uitvoeren en geen stappen overslaan.

Bovendien, zegt hij ook, is de verkoop van een

over zijn of haar visie en overnamestrategie en

Ondernemers willen nog wel eens denken: ik

onderneming een intensief en vaak langdurig

laten de alternatieven zien.”

verkoop en dan is het klaar.” Maar zo werkt het

proces, waar de meeste ondernemers maar

De meeste van de zestien partners binnen het

niet, weet Temmink. “Als je als ondernemer

één keer in hun leven mee te maken krijgen.

CvB zijn zelf ondernemer geweest, anderen zijn

meteen uit beeld bent, dan betekent dat wat

Het CvB adviseert ondernemers dan ook om

specialist op bijvoorbeeld juridisch of fiscaal

voor je personeel en je klanten. Wil je een reële

voor de verkoop – net als voor aankoop of

gebied. Ze zijn ervaren, kennen de markt en

opbrengst dan kun je beter tijdig beginnen en

familieopvolging – experts in te schakelen die

delen graag onderling hun kennis. Op deze

zorgen voor een warme overdracht.”

hen het verkoopproces zoveel mogelijk uit

wijze stellen zij altijd een team samen dat

handen nemen. Daardoor kan de ondernemer

aansluit op de wensen en voorkeuren van hun

Eigenlijk zijn wij de katalysator in het proces van

blijven ondernemen en focussen op resultaat.

relaties. De partners zijn over het gehele land

bedrijfsopvolging, zegt Temmink.

“Het is goed om te beseffen dat een

verspreid waardoor ze ook een grote

“Ondernemers die denken over verkoop of

overnameproces veel tijd vergt”, zegt Temmink.

dekkingsgraad kennen in allerlei netwerken.

aankoop van een onderneming en gebruik

“Wanneer een ondernemer dit in zijn eentje

CvB werkt vanuit twee locaties – Zwolle voor

willen maken van onze kennis en expertise,

gaat doen, blijft er minder tijd over voor dat

Noord- en Oost-Nederland, en Maartensdijk.

nodigen we graag uit voor een vrijblijvend gesprek.” <

waar hij goed in is, namelijk ondernemen. Onze ervaring is: elke euro winst die een

Zorgvuldig proces

ondernemer mist door zijn afwezigheid kost

Richard Temmink gelooft in de ideale match.

hem straks waarschijnlijk 4 tot 7 euro bij de

“En dat is in principe binnen een jaar te regelen,

overname.”

míts je het goed hebt voorbereid. Toch moet

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

49


DE VAKSPECIALIST ALS EXTERN LOGISTIEK MANAGER

Samen de goederenstroom naar een hoger niveau brengen Een rij trailers staat paraat, herkenbaar aan de blauwgrijze huisstijl en het sympathieke logo van een gezicht met kuif en sikje. Tegelijk doet het logo denken aan een brandende fakkel. Zo te zien wacht een reeks laadperrons goederen op, voor op- en overslag. Wie het terrein verkent bij TGN Fritom aan de Botterweg in Zwolle, krijgt de indruk een transporteur in actie te zien. Maar de noemer ‘transporteur’ doet geen recht aan de werkelijke dienstverlening, vertellen managing director Marcel Punselie en sales manager Mart Deelman.

Plaats in de supply chain

Dat klinkt breed en dat is het ook”, vult

Expertise en netwerk

“Want transport is slechts een deel van ons

Deelman aan. “Wij stellen onze klanten

“Ook onze grote flexibiliteit kan meer

verhaal”, licht Punselie toe. “Neemt een bedrijf

regelmatig de vraag: ‘Waarom doe je dat zelf?’

betekenen voor onze klant. Wij hebben eigen

contact met ons op voor transport van A naar

Wij pakken namelijk dagelijks om, stickeren

trailers, maar geen eigen vrachtwagenvloot.

B, dan stellen wij vervolgvragen. Is dit transport

om, roepen af; wat er maar nodig is in het

Daarom maken wij ons niet druk om de

incidenteel? Of structureel? Is dat laatste het

belang van het bedrijfsproces van de klant.

optimale bezetting van vrachtwagens”, vertelt

geval, dan verkennen we de achtergrond en

Daarbij zijn we ook bereid te investeren om

Deelman verder. “Wij schakelen variabel op en

bekijken we of we van toegevoegde waarde

samen de goederenstroom naar een hoger

af als het bedrijfsbelang van de klant daar om

kunnen zijn. Daartoe willen we weten welke

niveau te brengen. Zo doen we bijvoorbeeld

vraagt. We switchen moeiteloos naar andere

belangen dit transport heeft voor het bedrijf.

in China de kwaliteitscontrole van

manieren van transport. Of het gaat om lucht-

Welke plaats heeft het transport in de supply

onderdelen. Dat betekent in dit geval dat

of zeevracht, om spoorvervoer, zee- of

chain? Welke zorgen kunnen wij wellicht

alleen goedgekeurde producten op transport

binnenvaart, de best passende manier bij de

overnemen? Want we willen dicht bij het belang

gaan naar Europa. De klant kan nu rekenen

situatie van dat moment is voor ons de juiste.

van onze klant staan. Om dat te kunnen

op 100% kwalitatief goede onderdelen voor

Samen met onze zusterbedrijven bieden we

bereiken en uit te kunnen bouwen, hebben we

de assemblage van zijn eindproduct. En die

een fijnmazig distributienetwerk en

intensief contact.”

onderdelen zijn door de juiste afstemming

specialistische kennis voor elke bestemming.

tijdig beschikbaar. Daar zorgen wij voor, dat is

Logistiek geldt als de basis van onze expertise,

onze value added service.”

douanezaken horen daar bij. We zijn altijd op

Waarom doe je dat zelf? “Logistieke oplossingen, dat is wat wij bieden.

50

de hoogte van de laatste ontwikkelingen en

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL


wet- en regelgeving. Daar kunnen onze klanten op bouwen.”

Richten op de core business “We zien regelmatig dat een bedrijf haar kennis van logistiek bij één medewerker heeft liggen. Dat is een kwetsbare situatie”, besluit Punselie. “We kunnen ook voorbeelden noemen van ‘verwatering’ van die kennis, omdat functionarissen elkaar opvolgen of omdat medewerkers de logistieke zaken er eenvoudigweg bij krijgen op hun bordje. Logistiek is een vak op zich. De goederenstroom optimaal laten verlopen is van levensbelang voor een bedrijf. Noem ons de extern logistiek manager, zo je wilt. Onze diensten zorgen ervoor dat de klant zich kan richten op datgene waar het voor hem om draait, zijn core business.” <

‘We willen dicht bij het belang van onze klant staan’

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

51


bureauschmidt.nl

IE

ke et en

LOVE IT...

E E N U N I E K E V E R G A D E R L O C AT I E I N M E S S C H E N S TA E T E A S S E N . 05-12-18 14:09

MET AL JE VRIENDEN IN ACTIE KOMEN KOM OOK IN ACTIE ChECK fIghTCANCEr.NL

Naast vergaderarrangementen kunt u bij ons terecht voor zakelijke lunches, diners en teambuildingactiviteiten. In samenwerking met de in Messchenstaete gevestigde ondernemers bieden we iedereen een passend programma.

Bel voor meer info met T. (0592) 79 40 25 Hoekbree 1, 9403 GR Assen. info@messchenstaete.nl, messchenstaete.nl


TENTOONSTELLING

‘De fabrikant verzamelt: kunst uit de collecties van fabrikanten in de Veenkoloniën’ In het Veenkoloniaal Museum Veendam 7 JULI T/M 17 NOVEMBER 2019

Jan Altink (1885-1971), Houtopslag en dextrinefabriek K. & J. Wilkens, particuliere collectie

Nicolaas Riegen (1827-1889), Het zeilen, particuliere collectie. Schilderij gemaakt voor Willem Albert Scholten, de fabrikant trotseert hier met opgeheven armen de storm.

De fabrikant verzamelt: kunst uit de collecties van fabrikanten in de Veenkoloniën

In de Gouden Eeuw van de Veenkoloniën, de

episodes uit zijn leven op doek vast te leggen.

negentiende eeuw, schoten de fabrieken als

Het zijn grote schilderijen geworden, van meer

paddenstoelen uit de grond. Denk aan

dan anderhalve meter breed, gemaakt door

Voor het eerst in honderd jaar hangen de

aardappelzetmeel- en strokartonfabrieken,

onder meer Nicolaas Riegen en Charles

grote schilderijen die de succesvolle

maar ook aan houtzagerijen. Het was geen

Leickert. Ze sierden de muren van Scholtens

aardappelmeelfabrikant W.A. Scholten voor

uitzondering dat de directie van een fabriek

huis aan de Grote Markt in Groningen en

zichzelf liet maken weer naast elkaar in het

kunst verzamelde of in opdracht liet maken. De

hangen nu in het Veenkoloniaal Museum.

Veenkoloniaal Museum. Op elk werk speelt

fabrikant bouwde soms ook een persoonlijke

hij zelf de hoofdrol. Ontdek op deze

verzameling op, zonder een specifieke link met

Engbert Jurjen Duintjer (1873-1956) kon “van

expositie ook de collectie van E.J. Duintjer,

zijn fabriek. In de expositie is een brede selectie

aardappelmeel alleen niet leven” en bouwde

waarvan een gedeelte nog nooit eerder is

te zien van al deze werken. Zo schilderde

een indrukwekkende kunstcollectie op. De

getoond. De aardappelmeelfabrikant

Ploeglid Jan Altink de houtopslag van K. & J.

muren in zijn huis in Veendam hingen vol met

Duintjer bouwde in Veendam een van de

Wilkens in Veendam met op de achtergrond de

zowel oude als moderne kunst. Door het

belangrijkste Nederlandse particuliere

dextrinefabriek. Herman Heijenbrock brengt in

enthousiasme van zijn erven en andere

kunstverzamelingen van zijn tijd op. In 2019

zijn tekeningen de productie van

bruikleengevers is het mogelijk om nu in het

bestaat het aardappelzetmeelconcern

aardappelzetmeel in beeld.

Veenkoloniaal Museum een gedeelte van zijn

Avebe honderd jaar. In het kader van dit

collectie te tonen. <

jubileum organiseert het Veenkoloniaal

Willem Albert Scholten (1819-1892), die zijn

Museum van 7 juli tot en met 17 november

aardappelmeelimperium opbouwde vanuit de

2019 een kunstexpositie met werk

Groninger Veenkoloniën, gaf aan verschillende

verzameld door fabrikanten uit de regio.

kunstenaars de opdracht om bijzondere

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

53


26 september 2019

het gro

kennisf

van noord VERKOOP GESTART

hetgrootstekennisfestivalvannoordnederland.nl/tickets


INNOVATIEF ORGANISEREN

ooTste

festival nederland MET OA

HessiĂŤlle Kerkhoff | Kees klomp | engbert breuker| Janke stoker harry garretsen | Egbert jan van den bel | nick stevens kees jansen | joyce moons | susan boot | mark vletter | kevin weijers | maaike kester | Frank boon | nadia van der vlies | agnes schilder | meindert talma | esther van dijk | Kevin Blom Hans van Breukelen | Benno Diederiks

binnenkort meer

SUIKERUNIE TERREIN GRONINGEN


KERAMISCH VAKMANSCHAP VAN AMBACHT TOT DESIGN !

H A R L I N G E R V O O R S T R A AT 8 4 8 8 6 1 B P

A A R D E W E R K -

&

T E G E L F A B R I E K

H A R L I N G E N | T H E N E T H E R L A N D S | T E L . 0 5 1 7 - 4 1 5 3 6 2 | W W W. H A R L I N G E R . N L


b

a

www.belabela.nl

9101DC Dokkum, 1e etage

Dé houthandel van Noardeast-Fryslân.

Houthandel Barkmeijer

Houten gevelbekleding

Deuren

Houtbewerking

Houthandel Barkmeijer is dé groothandel voor hout, plaatmateriaal, deuren en isolatie voor de professionele verwerker. Naast de handel in deze producten, bewerken wij veel hout in onze machinale afdeling.

Houthandel J. Barkmeijer & Zn. B.V.

Riddersmaweg 2 9291 NC Kollum

T 0511 45 25 25 F 0511 45 34 07

Adviseurs voor bouwconstructies Stadskanaal

Wij geven ontwerp draagkracht! Onze specialismen: • Sterkte • Stijfheid • Stabiliteit • Aardbevingsbestendigheid • Utiliteitsbouw • Woningbouw • Weg- en waterbouw • Industrie

• Energieprestatienormering (EPN) • Ventilatie • Daglicht • Isolatie • Geluid • Brandveiligheid • 3D-scannen

Gasselterstraat 25 | 9503 JA Stadskanaal | T. 0599-612438 | info@ritsma-bv.nl | www.ritsma-bv.nl

E verkoop@barkmeijerbv.nl I www.barkmeijerbv.nl


Profile for OF BV

Kijk op het noorden juli 2019 - nr 412  

Kijk op het noorden signaleert al 51 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in noord Nederland. Het magazine...

Kijk op het noorden juli 2019 - nr 412  

Kijk op het noorden signaleert al 51 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in noord Nederland. Het magazine...

Profile for ofbv