Page 14

Natuurlijk genieten... 琀愀氀攀渀琀 爀攀挀爀甀椀琀洀攀渀琀  戀攀洀椀搀搀攀氀椀渀最攀渀 瘀漀漀爀 琀攀挀栀渀椀猀挀栀攀  瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀氀猀

琀愀氀攀渀琀 爀愀欀攀渀 Wandelen Vergaderen Trouwlocatie (Kinder)feestjes Kunst en cultuur Kerst- relatiegeschenken ( h)eerlijk eten van lokale producten Gasterij Natuurlijk Smeerling - tel: (0599) 312611 - Smeerling 15, 9591 TX Onstwedde info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl - www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

琀爀愀椀渀椀渀最 ☀ 挀漀愀挀栀椀渀最 瘀漀漀爀 琀攀挀栀渀椀猀挀栀攀  瀀爀漀昀攀猀猀椀漀渀愀氀猀

眀眀眀⸀琀愀氀攀渀琀椀渀栀攀琀渀漀漀爀搀攀渀⸀渀氀 伀漀欀 稀漀ᤠ渀 猀椀琀攀㼀 䜀愀 渀愀愀爀 搀攀漀渀琀眀攀爀瀀猀洀椀搀⸀渀氀

Topkwaliteit voor een goede prijs As- en naafverbindingen Overbelastingskoppelingen Precisie spandoorns Precisie spanlichamen Slipkoppelingen

Opspantechniek Precisie spanlichaam Precisie spandoorn Spankoppelingen RCS® Remote Control Systems Push/Pull Cables

Ingenieuze oplossingen in de Aandrijftechniek & Opspantechniek RINGSPANN Benelux B.V. Nieuwenkampsmaten 6-15 7472 DE Goor T. 0547 26 13 55 RINGSPANN F. Benelux 0547 26 B.V. 13 54 Nieuwenkampsmaten 7472 DE Goor E. 6-15, info@ringspann.nl T. 0547 26 13 55I. | www.ringspann.nl F. 0547 26 13 54 E. info@ringspann.nl | I. www.ringspann.nl

Vrieswijk 6-B n Postbus 246 n 8100 AE Raalte Telefoon: 0572 - 362240 n Fax: 0572 - 362245 E-mail: its@its-projects.nl n Internet: www.its-projects.nl

Kijk op het noorden december 2016 - nr 400  

Kijk op het noorden signaleert al 48 jaar de economische, trendy, culturele en toeristische ontwikkelingen in noord Nederland. Het magazine...