__MAIN_TEXT__

Page 54

Vlnr: Anita Zimmerman, Ivo Kottink, Jan Peter Nooijen, Sjoerd van Es

Stel, een ondernemer verkoopt zijn bedrijf. Of een mkb-bedrijf presteert zo goed dat hij vermogen overhoudt dat niet in de onderneming geïnvesteerd hoeft te worden. Wat doe je met dat geld? Op een spaarrekening zetten levert geen rooie cent op. Beleggen is zeker een optie. Private bank InsingerGilissen adviseert haar particuliere en zakelijke klanten hoe je dat op een verantwoorde manier kan doen.

uiteraard ook beleggingsportefeuilles aanbieden en beleggingsadvies geven. Volgens directeur Jan Peter Nooijen van InsingerGilissen Twente en MiddenNederland is er wat dat betreft een wereld van verschil tussen een ‘boutique’ private bank en een ‘reguliere’ bank: “Wij geven onze klanten een bepaalde persoonlijke aandacht die grootbanken niet kunnen geven omdat ze enorme klantportefeuilles hebben. Bij ons is het bestand beperkt tot maximaal 70 à 80 klanten, zodat we enkele keren per jaar met

54

Ervaar een rijker leven, samen met een

onze klanten aan tafel zitten om hun

partner die u als klant helpt bij het nemen van

vermogen te beheren of vermogensadvies te

belangrijke financiële besluiten. Dat is het

geven. Elke klant heeft een vast

motto van deze private bank die op zes

contactpersoon, in principe voor vele jaren.

locaties in Nederland is gevestigd, waaronder

Voordeel daarvan is dat de

Enschede. Met haar persoonlijke, op maat

communicatielijnen kort zijn en dat er vrij snel

gesneden dienstverlening wil InsingerGilissen

een maatwerkproduct voor de kant opgesteld

zich onderscheiden van de grootbanken, die

kan worden.”

KIJK OP OOST NEDERLAND | WWW.KIJKOPOOSTNEDERLAND.NL

Profile for OF BV

Kijk op Oost Nederland editie 247  

In Chinees schrift bestaat het woord ‘crisis ‘uit twee tekens: het ene staat voor ‘gevaar’, het andere voor ‘kans’. Pak je kansen! En laat j...

Kijk op Oost Nederland editie 247  

In Chinees schrift bestaat het woord ‘crisis ‘uit twee tekens: het ene staat voor ‘gevaar’, het andere voor ‘kans’. Pak je kansen! En laat j...

Profile for ofbv