Page 1

Odense Fotografiske Amatørklub www.ofa.dk oktober-december 2008


Foto: Kent Bovin

Formanden har ordet

Vel ovre landsmødet er det igen tid til at vi koncentrerer os omkring aktiviteterne i klubben. Der har været brugt mange timer på landsmødet, og i de sidste uger har nogle af os måske været lidt svære at få i tale omkring andre emner end dette, men nu skulle der efterhånden være tid og overskud igen. Jeg går ud fra, at flere ligesom jeg glæder sig til igen at arbejde med billeder. Det være sig nye optagelser eller færdiggørelse på computer eller i mørkekammer. Det er jo trods alt det vi brænder for. Når man ser Den Nationale udstilling og specielt lydbillede får man lyst til at gå i gang med en helt masse nye projekter. Hovedet bliver fyldt med nye idéer, som bare lige skal realiseres. Langt de fleste kommer sikkert ikke længere end til tanken, men kunne hver af os blot holde fast i 2

en af idéerne og gennemføre den i løbet af det kommende år, ville det være rigtig fint. Det kan være et bestemt tema eller en genre vi vil udforske, et stilskifte eller måske en eller flere serier. Der er masser af muligheder for at lave noget nyt og dermed bryde vanen. Nu behøver vi naturligvis ikke lave vores stil om sådan en gang om året, mindre ting kan også gøre det. Blot det at snakke om hvad den enkelte vil udtrykke i sine billeder gør tit, at man selv bliver mere fokuseret på, hvordan man får budskabet til at slå igennem. Ofte er det små nuancer, der gør forskellen. Små detaljer som ofte har stor indflydelse på, hvordan andre opfatter ens billeder. Her er det godt at høre andres mening og modtage gode råd fra klubkammeraterne – det kræver blot at man kommer ud af busken, viser nogle billeder frem og er åben for saglig kritik. I sidste kvartal lavede vi billedkritik i mindre grupper, uden at der bagefter skulle fremlægges konklusioner i plenum. Det fungerede fint, og vil blive gentaget i en lidt anden form i dette kvartal. Jeg ser frem til en vinter, hvor vi arbejder med billeder. Poul Chr. Jensen

Forsiden Viggo Rivad, der ses på forsiden, var en central person ved Den Nationale 2008. Dels holdt han åbningstalen, og dels udgav Carlo Pedersen samme dag en fotobiografi om denne store danske fotograf. (Se nærmere på side 22.) Foto: Nicolai Brix


Den Nationale 2008 og landsmødet Af Brian Jagd Mauritzen Forventningerne var store til Den Nationale 2008 og til landsmødet, som skulle holdes i Odense og arrangeres af Odense Fotografiske Amatørklub. Vi vidste på forhånd, at vi - for formodentlig første gang i klubbens over 100-årige historie - havde sikret os Danmarksmesterskabet i foto for klubber, men ville vi også være i stand til at afholde udstillingen Den Nationale 2008 og landsmødet på et niveau, der matchede klubbens nyvundne hæder som Danmarksmestre? Der havde været hektisk aktivitet i klubben gennem længere tid op til landsmødet, og mange gode kræfter havde været aktive. Ingen nævnt ingen glemt - og dog. Vores formand Poul Chr. har ydet en stor og meget flot indsats, og uden hans energi og kreativitet skulle flere andre have løbet endnu stærkere. Scenen var sat på Odense Tekniske Gymnasium, som vi havde fået lov til at låne til lejligheden. Det viste sig at være et godt valg med gode lokaler til foredrag, workshops, spisning og udstilling.

”Det er et kæmpe arbejde at arrangere det som OFA gjorde, og rosende omtale er ikke meget for alt det. De skal have et rungende ”TAK OFA”, så det giver genlyd ud over hele landet. Hvis der skal ydes mere (for at få flere med), skal der indhentes kræfter, der ligger ud over hvad en arrangerende fotoklub formår at trække. Men det er input til bestyrelsen, der skal tages op. Det bør være et bestyrelsesarbejde at lave et oplæg til, "Hvordan får vi flere med til Landsmødet?"”

Erling Hollman, der havde ansvaret for teknikken ved Den Nationale 2008 og landmødet, er her i gang med et mere lavteknologisk projekt. Foto Lars Møller.

Antallet af deltagere lå vist på det samme niveau, som det plejer - nemlig 102 deltagere, hvilket svarer til lidt over 7% af Selskabet for Dansk Fotografi’s 1.400 medlemmer. Lidt lavt - thi Den Nationale og landsmødet er årets store event for aktive fotografer i Danmark. Det forholdsvis lave deltagertal bliver også diskuteret på www.sdf.dk, hvor Jørgen Kryger Hansen fra Maribo Fotoklub bl.a. skriver: 3


Lille del af udstillingen Den Nationale 2008. Foto: Brian Jagd Mauritzen

Poul Chr. Jensen ĂĽbner Den Nationale 2008. Foto: Nicolai Brix.

Den Nationale 2008 og landsmødet

4


Udstillingen Den Nationale Denne udstilling viser toppen af danske fritidsfotografers kunnen. Der var i alt indleveret 2.863 billeder til Den Nationale i år, og heraf havde dommerne udvalgt 529 billeder til udstillingen, hvoraf 461 var antaget. Udstillingen var placeret i et rustikt lokale, der til daglig fungerer som en art værksted. Lokalet var meget velvalgt. Den rå atmosfære og det dejlige ovenlys præsenterede billederne godt. De antagne serier var genialt placeret på søjler, der var samlet midt i rummet. Det var overskueligt og enkelt, og man kunne koncentrere sig om en serie ad gangen. Det var - som altid - befriende at se billederne fra kategorien naturpapir. De var - og skal pr. definition være - uden nogen form for manipu-

lation i PhotoShop eller andet billedbehandlingsprogram - og kvaliteten var høj. Det samme gjorde sig gældende for de antagne billeder i kategorierne monokrom og farvepapir, og det var efter min mening - en positiv overraskelse, at dommerne kun havde ladet forholdsvis få stærkt manipulerede billeder slippe gennem nåleøjet. De digitale billeder i monokrom og farve havde fået en lidt stedmoderlig placering. De var ikke at finde sammen med de øvrige antagne billeder, men blev vist andetsteds på en lille TV-skærm. På kommende udgaver af Den Nationale bør de digitale billeder vises kontinuerligt på større skærme sammen med de øvrige antagne billeder. Men det var et flot arrangement, som vi kun kan være tilfredse med.

Statistik Den Nationale 2008 Kategori

Digital monokrom Digital farve Farvepapir Monokrompapir Dias Naturpapir Serier I alt

Indleveret Procent

240 340 944 572 172 404 191 2863

8,4% 11,9% 33,0% 20,0% 6,0% 14,1% 6,7% 100,0%

Antaget

41 64 146 90 30 60 30 461

Antagel- Udvalgt til Diskvalises-% udstilling ficeret

17,1% 18,8% 15,5% 15,7% 17,4% 14,9% 15,7% 16,1%

12 20 12 10 0 14 0 68

10 2 1 9 0 32 0 54

Deltagere Antal autorer: 241 Antal klubber: 30 Antal personlige medlemmer af SDF: 8

Se flere billeder fra Den Nationale og landsmødet på side 24-25. 5


Ebbe viser flaget

Tredje runde af klubkonkurrencen i hus Af Halldór Gudlaugsson Denne gang valgte vi at overlade vores skæbne, hvad angår æresplaceringer i den fotografiske rangorden, til Kristine Mengel. Hun er uddannet reklamefotograf og har sit firma i Odense, hvor hun blandt andet arbejder med arkitektur, portræt, mad og kunstfotografi. Hun har også udstillet som selvstændig fotokunstner. Nogen husker hendes værk på ”Triennalen” i 2006, men hun har også deltaget i udstillinger udenlands og har holdt kurser i foto. Kristine er opvokset med fotointeressen; hendes mor var også fotograf i Odense. Vi skulle være i trygge hænder! Bedømmelsen foregik i moderat tempo. Alle billederne fik saglige kommentarer med på vejen, og vi kunne mærke, at Kristine vidste, hvad hun snakkede om, og at hun brændte for sit arbejde og fotografiet som helhed. Hun var heller ikke bange for at bruge pointskalaens fulde bredde, og det resulterede i nogle halvkvalte suk fra salen hen ad vejen. Nogle har måske tænkt,, at nu bliver der rykket godt og grundigt rundt på rækkefølgen i klubkonkurrencen. Lignende er oplevet før, når dommere udenfor det etablerede klubmiljø har været på besøg. Det er trods alt meningen, at vi henter dommere ind med forskellig baggrund, netop for at inddrage nye vinkler på vores fotografiske arbejde. Der var i tredje runde en lille tilbagegang i antal indsendte billeder i for6

hold til anden runde, men det overraskede ikke billedsekretæren. Dette er kendt fænomen, og det kaldes fra nu af ”tredje-runde-syndromet”. Nogle velkendte navne fra klubben deltog ikke denne gang, men des mere positivt var det at se Ebbe Rosendahl på banen igen. Han understregede sin høje klasse ved at erobre aftenens højeste samlede pointtal i én kategori for sine to farvebilleder. Placeringerne faldt ellers på følgende måde: I monokrom fik Halldór Gudlaugsson tredjepladsen, Niels Jørgen Valentin et trin højere og på toppen Nicolai Brix med et billede af sin bedstemor. Alle tre billeder var uden titel. I farvepapir tog Ebbe Rosendahl tredjepladsen, Halldór blev nr. to og Valentin fik førstepladsen. I dias var det Halldór, som fik tredjepladsen, mens Thomas Linow satte sig på både første- og andenpladsen. Der var hellere ikke titler på billederne i kategorierne farvepapir og dias. Stillingen efter denne tredje runde ses af tabellerne. Det er lidt overraskende for undertegnede at se, at der ikke er så store forandringer i den samlede stilling, som det kunne føles under bedømmelsen. Enkelte personer fik et rigtig dårligt resultat, men det forandrede ikke helhedsbilledet meget. Så mangler vi bare fjerde runde for at få det hele på plads!!


Halldór Gudlaugssons tredjepladsbillede i monokrom.

Kategorien monokrom

Autor 1. runde 2. runde 3. runde Nicolai Brix 29 35 29 Stefan Faber 27 35 24 Steen Gauss 29 32 22 Halldór Gudlaugsson 23 31 28 Brian Jagd Mauritzen 31 23 26 Carlo Pedersen 23 30 22 Niels Jørgen Valentin 12 31 31 Poul Chr Jensen 24 25 19 Erling C. Hollmann 22 37 Lars Møller 18 28 12 Johnny B. Iversen 25 29 Marianne Møller 12 25 16 Svend Aage Kenlev 23 27 2 Søren Olsen 19 31 Henrik Gils 5 22 18 Preben H. Hansen 13 18 Ole Marseen 24 Thomas Linow 19 Anna Maria Meloni Rønn 8 Bjarne Grubbe 4

Total 93 86 83 82 80 75 74 68 59 58 54 53 52 50 45 31 24 19 8 4

7


8

Niels Jørgen Valentins andenpladsbillede i monokrom.


- efter 3. runde

Kategorien farvepapir

Autor 1. runde 2. runde 3. runde Stefan Faber 25 38 21 Flemming Ø. Pedersen 23 31 28 Nicolai Brix 26 39 16 Steen Gauss 24 39 16 Niels Jørgen Valentin 28 23 24 Brian Jagd Mauritzen 27 26 19 Kåre Selvejer 28 25 17 Halldór Gudlaugsson 15 25 30 Marianne Møller 31 17 19 Poul Chr. Jensen 22 28 15 Lars Møller 23 30 10 Jens Groth 15 31 15 Carlo Pedersen 22 26 10 Johnny B. Iversen 29 25 Erling C. Hollmann 27 26 Henrik Gils 6 24 7 Svend Aage Kenlev 12 20 4 Bjarne Grubbe 14 18 Preben H. Hansen 28 4 Ebbe Rosendahl 32 Carsten K. Poulsen 31 Anna Maria Meloni Rønn 23 Ole H. Nielsen 18 Ole Marseen 13 Thomas Lundsfryd 12

Nicolai Brix’ førstepladsbillede i monokrom.

Total 84 82 81 79 75 72 70 70 67 65 63 61 58 54 53 37 36 32 32 32 31 23 18 13 12

Niels Jørgens Valentins flotte billede af nogle røde rør fik 1. pladsen i kategorien farvepapir. På Den Nationale 2008 fik billedet en guldmedalje som bedste eksperimentelle billede. Ikke desto mindre bliver det kun vist i en mindre udgave på næste side, men vi det i erindring fra det sidste nummer af bladet, hvor det blev præsenteret i stort format i farve på bagsiden. Se alle de tre vinderbilleder fra kategorien farvepapir på side 10-11. 9


Valentins vinderbillede af røde rør klarer sig også flot som monokrom.

Halldórs andenpladsbillede uden titel ydes ikke fuld retfærdighed i monokrom. Ud af husets vinduer strømmer et varmt gult lys.

10


11

Ebbe Rosendahls tredjepladsbillede uden titel.


- efter 3. runde

Kategoren dias

Halldór Gudlaugssons tredjepladsbillede i dias.

12

Thomas Linow er for alvor blevet fanget af de udfordringer, der ligger i det analoge dias. Komposition, eksponering og hele det visuelle udtryk skal sidde lige i skabet, når der trykkes på udløseren. På landsmødet blev der stillet forslag om, at kategorien dias helt udgår, men det blev nedstemt i denne omgang. Men hvis kategorien skal overleve på længere sigt, så er der formodentlig flere unge af Thomas Linows slags, der skal se dias som den store udfordring, det er. Thomas satte sig på såvel første– som andenpladsen i klubkonkurrencens 3. runde. Hans vinderbilleder ses på næste side.

Autor Thomas Linow Poul Chr. Jensen Svend Aage Kenlev Halldor Gudlaugsson Helle K. Waagner

1. runde 28 29 28 26

2. runde 32 31 27 29 31

3. runde 27 14 18 16

Total 87 74 73 71 31


13


(B) = Aftenen egnet til at medbringe billeder, som man vil høre andres mening om.

Program

16.10. Museet for Fotokunst Vi ser udstillingen Marianne Grøndahl. Fotografier 1980 – 2008 i samlet flok. Vi mødes kl. 19 ved billetsalget. Der er gratis entré hver torsdag aften resten af året, så det benytter vi os af. (Erling)

glemmer alt om teknik. Vi fordeler os i mindre grupper og snakker om billedindhold. (Poul Chr.)

23.10. Aflevering 4. runde Der afleveres til klubkonkurrencens sidste og afgørende runde. Dommerne er denne gang Uwe Hess og Lise Aagaard Nielsen fra Herlev Fotoklub. Vi gennemgår de indleverede billeder inden de sendes videre til dommerne. Nogle af dommernes billeder kan ses på www.herlevfotoklub.dk. Se under Galleri. (Halldór). 30.10. Per Morten Abrahamsen på Brandts Vi mødes i auditoriet på Museet for Fotokunst kl. 19, hvor der vil være foredrag ved fotograf Per Morten Abrahamsen. Foredraget afholdes i forbindelse med generalforsamling i Venneforeningen for Museet for Fotokunst, hvor hele OFA er meget velkommen. Der er fri entré på museet fra kl. 17. (Poul Chr.) 6.11. Ikke et ord om teknik Medbring hver 2-3 billeder, hvor der er lagt særlig vægt på billedindholdet. Det kan være egne billeder eller en fotokunstners billeder fra en bog eller et blad. Der må ikke snakkes om tekniske detaljer, men kun fokuseres på billedets indhold og budskab til modtageren. Ofte begynder vi straks at finde tekniske mangler i et billede, og glemmer helt at snakke om indholdet. I aften vender vi bøtten på hovedet og 14

Denne aften er der også bindende tilmelding og aflevering af filer til årets fotobog. Vi laver en fotobog med de bedste billeder fra 2008. Hver deltager afleverer en billedfil i høj opløsning. Alle indleverede filer redigeres sammen til en fotobog, som forventes færdig ved afslutningen den 4.12. Prisen vil være omkring 190 kr. pr. eksemplar. (Erling) 13.11. Temakonkurrence (B) Det er tid for temakonkurrencens 4. runde. Denne gang er temaet ”Hverdagsting close-up”. Der må maks. afleveres 2 umonterede billeder, hvoraf det bedste tæller med i den samlede konkurrence. Bedømmelsen foretages ved pointgivning blandt de fremmødte. (Erling) 15. – 16.11. Fælles Fynske Udstilling kl. 10-16 begge dage på Hunderupskolen. Dommergennemgang søndag kl. 13. Se nærmere på side 26-27. 20.11. Resultat 4. runde Dommerne Uwe Hess og Lise Aagaard Nielsen fra Herlev Fotoklub gennemgår deres bedømmelse af den afgørende runde i klubkonkurrencen. Der er præmier for de bedste billeder. Kåringen af årets klubmestre venter vi med til klubfesten. (Halldór) 27.11. Håndflash del II Kent Bovin fortsætter, hvor han slap den 10.4. med at vise os, hvordan vi


4. kvartal 2008 ved hjælp af simple regler kan skabe et spændende lys med vores håndflash. Medbring kamera og flash. (Poul Chr.)

til relevante artikler - film og fotoblade m.v. af ældre dato kommer ikke med. Som altid går overskuddet ubeskåret til klubkassen.

28.11. Klubfest Medlemmer med ledsager inviteres til klubfest med spisning, hygge og kåring af årets klubmestre. Vi mødes kl. 18.30 på restaurant Mona Rosa i Vintapperstræde. Tilmelding til formanden senest den 13.11. (Poul Chr.)

Inden auktion og æbleskiver er der aflevering til ”Årets billede 2008”. Der må kun afleveres ét billede, som frit kan være sort/hvid, farvepapir eller dias. Ligeledes - inden vi fedter med æbleskiver - udleveres fotobogen med billeder fra 2008 til de, som har bestilt. (Poul Chr.)

4.12. Afslutning Året afsluttes med glögg og æbleskiver samt auktion over brugte fotoartikler. Igen i år begrænses auktionen

8.1. Årets billede Dommeren gennemgår sin bedømmelse af Årets billede 2008. (Halldór)

15


Prikken over i’et Af Søren Olsen Et tilsyneladende svært tema, som kun en halv snes OFA’grafer følte sig fristet til at give et bud på i denne den tredje runde af temakonkurrencen. Fjorten billeder i alt. Den ringe deltagelse skyldtes dog også til dels, at tre af OFA’s topfotografer var udenøs for at inspirere kolleger, og det kan der jo ikke siges noget ondt om. Der var to hovedgrupper i løsningsforslagene: Svend Aage Kenlevs vinderbillede

16

Den ene tog udgangspunkt i den menneskelige torso, enten med klumpen (læs hovedet) foroven som den efterlyste prik, eller med en egentlig (mangeformet) prik som baggrund. Den anden gruppe tog udgangspunkt i belønningen som prikken over i’et. Uden undtagelse var belønningen her en alkoholisk drik med bajeren som favorit. Vi må håbe på, at Sundhedsstyrelsen ikke aflægger OFA et kontrolbesøg. Det skal dog til OFA’s mangel på politisk korrekthed nævnes, at der ikke var ét billede af en ryger. Jo, så var der faktisk en tredje gruppe,


der forvirrede billedlæseren, nemlig en gruppe hvor autorerne anså selve billedet som prikken over i’et. Og så er vi jo helt ude i hampen, der hvor et hvert billede, som autor føler er et pletskud kan bruges til løsning af dette tema. Mod sædvane nævner jeg ikke hvert enkelt billede, der deltog, men springer rask frem til de tre bedste løsninger. Tredjepladsen gik til et close-up billede i stemningsmættede farver af et cognacglas med indhold, en halv kaffekop, flasken og proppen. Velkom-

poneret og intimt. Mester: Jens Groth. Midterpladsen gik til den hjemkomne Jørgen Jørgensen med et smukt solnedgangsbillede: solen for enden af en badebro. Ubestridt gik førsteprisen til Svend Aage Kenlev med følgende sceneri: vi ser en stor græsplæne, den forladte plæneklipper midt i billedet, mens et andepar i baggrunden skrider over den nyslåede plæne. Og ude i venstre hjørne, i havestolen, sidder autors hyppigst brugte model, som her har udført arbejdet og får sig en velfortjent dåsebajer. Samme model blev

Jørgen Jørgensens andenpladsbillede

17


hermed hyldet som vinder af tredje temakonkurrence, for Svend Aage fører jo som bekendt en dobbelttilværelse, spaltet og dog forenet, i autor og model. En velfortjent plads da billedet i ét billede beretter om et tidsforløb af tanker, handling og forventning. Se, dét billede både forestillede og var prikken over i’et. Til lykke!

Jens Groths tredjepladsbillede får mulighed for at brede sig over hele næste side.

Temakonkurrencen - efter 3. runde Autor

1. runde

2. runde

3. runde

Halldór Gudlaugsson

5,88

7,59

5,17

18,64

Jens Groth

5,53

5,77

6,00

17,30

Svend Aage Kenlev

5,29

4,95

6,42

16,66

Lars Møller

6,47

5,18

4,83

16,48

Preben Hansen

6,00

5,27

4,58

15,85

Henrik Gils

5,00

4,55

5,50

15,05

Niels Jørgen Valentin

6,88

5,45

12,33

Steen Gauss

6,06

5,36

11,42

Anna Maria Meloni Rønn

5,47

5,64

11,11

Stefan Faber

6,06

5,00

11,06

Bjarne Grubbe

5,53

5,14

10,67

Søren Olsen Ebbe Rosendahl

5,95 7,94

8,78 7,94

Flemming Østergaard

7,77

7,77

Erling C. Hollmann

7,68

7,68

Jørgen Jørgensen

18

2,83

Total

6,17

6,17

Ole Bøgelund

4,71

4,71

Gert Grønholdt

4,41

4,41


19


Tre fotografers tur til Næstved Fotoklub Af Stefan Faber

Niels Jørgen Valentin, Halldór Gudlaugsson og undertegnede blev spurgt, om vi ville tage turen til Næstved Fotoklub for at vise vores billeder, fortælle om dem og om os selv. Alle, der har set vores billeder vil vide, at de er lige så forskellige, som vi selv er som mennesker. Ville vi tre mon kunne harmonere i en bil, og hvordan ville vores meget forskellige billeder mon gøre sig, når de nu skulle vises side om side? Jeg havde ikke tidligere stillet mig frem og vist mine billeder på den måde, og jeg var lidt nervøs over det. Jeg blev samlet op i Langeskov, og så gik turen øst over i ca. en time, inden vi var i Næstved, og så lige 10 min. ekstra, da min GPS åbenbart ikke ønskede at ankomme det samme sted som os andre. Vel fremme blev vi taget godt imod af Næstved Fotoklub, og mens vi kiggede på deres lokaler og snakkede med folk og hinanden, så kom der stille og roligt flere og flere. Til sidst var alle siddepladser optaget og "showet" begyndte. Vi præsenterede os en for en og fortalte lidt om vores indgangsvinkel, hvor længe vi havde fotograferet osv. Som den yngste blev jeg "sparket" i gang som den første. Jeg fremviste 25 -30 af mine yndlingsbilleder samt nogle nye, som jeg ikke har vist frem før. Jeg var som sagt noget nervøs, men folk var ret flinke til at stille spørgsmål, og til sidst følte jeg selv, at jeg fandt tråden. Selv om det er 20

svært at stille sig op og fortælle om sine egne billeder, så var det måske noget, vi kunne gøre i klubben, så folk kunne høre om overvejelser, indgangsvinkel til et billede, hvordan det er blevet bearbejdet osv. Efter mig viste Valentin sine billeder samt tre lydbilleder, og det er helt sikkert, at folk fik øjnene op for, at der er motiver alle steder. Det er bare et spørgsmål om at se sig for. Der var enkelte af Valentins billeder, som jeg ikke kendte, og historien bag billederne var spændende. Halldór tog "grande finale" og havde valgt kun at vise billeder, der var taget i år. Således var der rigtig mange billeder, jeg ikke havde set før, og historierne bag dem er lige så spændende som manden selv. Udover at jeg nu er blevet en erfaring rigere, så er jeg glad for at kunne sige, at jeg har lært to klubkammerater bedre at kende på en rigtig positiv måde. Jeg vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke for invitationen, for den gode oplevelse og sidst, men ikke mindst, Valentin og Halldór for en sjov og lærerig tur. Jeg kan kun anbefale andre til at tage imod lignende udfordringer, og jeg vil helt sikkert gerne stille op en anden gang. Stefan På side 21 er vist et par af de billeder, som Stefan præsenterede i Næstved Fotoklub.


Model: Svanhildur. Foto: Stefan Faber.

Model: Brian. Foto: Stefan Faber.

21


Bogen om Viggo Rivad Af Brian Jagd Mauritzen Carlo Pedersen fik for nogle år siden den fantastiske idé, at han ville udgive en bog om ikonet Viggo Rivad, men det skulle ikke være en almindelig biografi. Det skulle være en fotobog, der fortæller om den store fotografs hverdag. Og når Carlo får en idé, så bliver den gennemført - koste hvad det vil. I kr. er det formodentlig 90.000, som Carlo måtte hente i sin sparegris uden større sandsynlighed for, at pengene kommer ind igen. Til gengæld har vi andre fået et sjældent indblik i en stor fotografs hverdag skrevet og fotograferet af Carlo gennem mere end to år. Carlo har som tidligere sælger en

22

naturlig sans for markedsføring, så han fik det hele ordnet, så bogen kunne udkomme på Den Nationale 2008. Carlo og Viggo Rivad havde indrettet en stand, hvor man kunne købe og få signeret et eksemplar af bogen, og det benyttede en del sig af. Salget på udgivelsesdagen blev 107 eksemplarer. Bogen er blevet vel modtaget af flere anmeldere. Jens Tønnesen skriver fx på Presse-fotograf-forbundets hjemmeside: ”Bogen giver på mange måder et fascinerende indblik i den gamle fotografs hverdag.” Bogen er trykt i 1.200 eksemplarer, og det skulle være muligt at sikre sig et eksemplar til 248 kr. hos boghandleren eller forlaget BIOS på www.forlagetbios.dk.


Arker Jørgensen og Viggo Rivad vasker op. Fra ”Fotografen Viggo Rivad” af Carlo Pedersen. Udgivet af Forlaget Bios 2008. Carlo Pedersen solgte sin bog om legenden Viggo Rivad med mesteren selv ved sin side. Foto: Lars Møller.

23


Flere billeder fra Den Nationale 2008 og landsmødet

Viggo Rivad holder åbningstalen ved Den Nationale. Foto: Nicolai Brix. … og så blev der kigget billeder. Foto: Brian Jagd Mauritzen.

24


25

… og der blev spist. Foto: Lars Møller.

… og der blev snakket. Foto: Nicolai Brix.


26

Plakatfoto: Kent Bovin. Lay-out: Erling Hollmann


Fælles Fynske 2008 Fælles Fynske bliver igen i år afholdt som en SDF-godkendt udstilling. Der kan altså erhverves SDF-medaljer, -diplomer og -point. På Fælles Fynske udstilles alle indleverede billeder, mens der på Den Nationale kun udstilles de billeder, som dommerne har udvalgt. Fælles Fynskes udstilling giver derfor en god mulighed for at vurdere niveauet blandt de fynske fotografer. Det giver også mulighed for at kigge dommerne i kortene, og lejlighedsvis kan man måske iagttage billeder, som man stille kan undre sig over, at dommerne ikke har antaget - eller omvendt. Udstillingen åbner lørdag den 15. november, hvor det afsløres, hvilke billeder der er antaget, og hvilke der har fået præmier. Af kataloget fremgår det, hvilken autor og hvilken klub, der er blevet Fynsmester. Søndag den 16. november gennemgår dommerne alle antagne billeder og udleverer medaljer og diplomer. Det sker fra kl. 13. Det er et must at opleve denne dommergennemgang for alle, der deltager i Fælles Fynske fotoudstilling 2008.

Sponsorer Støt dem - de støtter os med præmier til vores konkurrencer.

Grøn gade i Rosengårdcenteret FotoMagasinet findes også på Vestergade 5 - 5000 Odense C

Vi siger tak til Web-Hotel Danmark for hosting af OFA’s hjemmeside på

www.ofa.dk

Albanigade 17 - Odense - 66 12 97 07

Det er Odense Fotografiske Amatørklub, der står for ophængningen af de mange billeder på Hunderupskolen. Billederne skal hænges op fredag den 14. november, så sæt et kryds i kalenderen, hvis du har mulighed for at hjælpe til.

Vestergade 69-71 - Odense - 66 12 50 70

27


Redaktøren har ordet

Kontakt os Formand: Poul Christian Jensen Enghavevej 30 • 5230 Odense M Tlf. 66 14 66 35 E-mail: formand@ofa.dk Kasserer: Erling C. Hollmann Heslevej 5 • 5610 Assens Tlf. 28 11 95 11 E-mail: kasserer@ofa.dk

Foto: Jesper Mauritzen

Sekretær: Gert Grønholdt Carlsen-Skiødtsvej 29 • 5220 Odense SØ Tlf. 66 15 50 03 E-mail: sekr@ofa.dk

Næste nummer af OFA-bladet udkommer i januar måned 2009. Stof til dette nummer skal være redaktøren Brian Jagd Mauritzen i hænde senest den 1. december. OFA-bladet er medlemmernes blad. Hvis du har lyst til at skrive en artikel - eller bare vil foreslå, at et eller andet emne bliver taget op i bladet, så kontakt mig på et klubmøde eller på telefon 62 62 55 77 - eller via e-mail: blad@ofa.dk.

Billedsekretær: Halldór Gudlaugsson Møllegyden 54 • Nymark • 5471 Søndersø Tlf. 64 83 15 50 E-mail: billedsekr@ofa.dk Bestyrelsesmedlem: Thomas Müller Linow Killerupgade 3a, 5220 Odense SØ Tlf. 74 48 71 12 E-mail: best@ofa.dk Redaktør: Brian Jagd Mauritzen Døckerslundsvej 6 • 5000 Odense C Tlf. 62 62 55 77 E-mail: blad@ofa.dk

Klublokaler: Asser Rigs Vej 2, kld., Odense. Indgang i gavlen. Der er klubaften hver torsdag kl. 19.30 i henhold til programmet (se side 14-15). Kontingent: 180 kr. pr. kvartal. Unge under 25 år betaler kun halvt kontingent: 90 kr. pr. kvartal. Kontingentet dækker også medlemskab af SDF og abonnement på bladet ”Dansk Fotografi”.

28

Tryk: Discountprint.dk

Odense Fotografiske Amatørklub – www.ofa.dk Stiftet januar 1900. Tilsluttet Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP.

OFA bladet 2008 - 04  

OFA-bladet er klubbens talerør og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFA´s medlemmer, til fotoklubber og kan fås på bibliotekerne i O...

Advertisement