Page 1

Odense Fotografiske Amatørklub ofa-fotoklub.dk oktober-december 2005


Formanden har ordet

Normalt skal der en begivenhed til, stor eller lille, før vi finder kameraet frem og tager et billede. En sjov situation, noget der er anderledes

-

så er vi

klar bag linsen. Ser vi billeder fra fo-

ografiets barndom, får vi det indtryk, at man var bedre til at dokumentere t

hverdagen. Ganske vist ser vi ofte op-

stillede billeder, men det skyldes bl.a. datidens teknik med lange lukketider og store kameraer, som ikke var velegnede til snapshots.

Hvor vil jeg hen med dette? Skal vi til at tage kedelige fotos af hverdagen?

Nej, sådan er der ikke ment, men derfor kan man jo godt tænke over, om

nn a m ll o H gn ilr E: ot oF

vore billeder afspejler den tid, vi lever

i. Det har aldrig været nemmere og billigere at tag

e billeder, så hvorfor

tager vi så ikke lidt flere billeder af hverdagen

-

og så behøver

hverdags-

billeder vel heller ikke være kedelige.

De kan sagtens krydres med godt lys, I

konkurrencer, både klubbens interne

og de nationale i SDF, ser vi ofte bil-

leder af sensationelle ting, fremmede miljøer eller måske helt abstrakte motiver. Alt sammen billeder, som ligger langt væk fra hverdagslivet, og det er

fint i den sammenhæng. Spændende billeder med masse

r af oplevelser og

budskaber.

en spændende optagevinkel og god teknisk udførelse.

Vi har ofte svært ved at se motiverne i vores egen hverdag. Men er vi på rej-

se i fremmede kulturer, ser vi motiver overalt, motiver som de lokale næppe ser. Måske skulle vi se lidt mere på vores egen hverdag

Men hvor er billederne, som beskriver hverdagen

-

sådan lidt på af-

stand ….

Poul Chr. Jensen

– ”den grå hverdag”, vil

nogle måske sige. Forh

åbentlig er

hverdagen ikke grå, for den udgør

trods alt det meste af vore liv. Finder vi billeder af hverdagen i avisen? Ikke så tit. Her er det sensationen og ny-

hedsværdien, som bestemmer. Billederne, jeg tænker på, er beskrivende

billeder. Billeder, som beskriver de

ting, vi foretager os i hverdagen, bill

der, som en historiker vil være glad for om 50 eller 100 år. 2

e-

Billedet på forsiden Jørgen Jørgensen er autor til billedet på forsiden.

Billedet fik en andenplads i 3. runde af klubkonkurrencen i kategorien farvepapir.


Klubkonkurrencens 3. runde Billedsekretærens beretning af Halldór Gudlaugsson

”At fejle er menneskeligt, men det

føles guddommeligt.”

Kort sagt, Jesper levede helt op til for-

ventningerne. Hans fremtræden var behagelig, udmeldingerne klare og saglige, og alle billederne fik kon-

På denne måde har vores naboer i Sverige det måske; fra dem er ordsproget kommet. Men min følelse var

struktiv

kritik, også de højest placer

ee-

de. I starten understregede han sin b

undring over det høje kvalitetsniveau,

vores billeder havde. Det fremgik og-

langt fra de højere luftlag, da jeg fandt

så af hans ord, at han lagde vægt på

ud af, at jeg sidste gang havde givet

mange tekniske effekter kunne forhindre ham i at ”komme bagved billedfladen”, som han kaldte det. Hvis effekterne skulle virke, måtte der være sammenhæng mellem form og ind-

formandens point for hans monokrome billeder til en anden person. Mundtlig undskyldning har han fået,

men her kommer den skriftlige udgave til ham og alle de andre, som sagen

oplevelsesværdien i billedet; at for

vedrører.

hold.

Tredje runde i klubkonkurrencen blev

Jesper påpegede også det besværlige i

afviklet den 29. september. Dommeren Jesper Nors kom kørende fra sit hjem på Mols for at tilmåle os, der

altid er hungrende efter ris og ros, de

rigtige point og passende kommentarer.

Papirerne har Jesper også i orden: han

er uddannet dokumentarfotograf fra ”University of Lincolnshire and Hu

m-

berside”, han har undervist på flere

engelske universiteter i fotografi og

medie, og han har udstillet billeder over det meste a f England.

Jesper har modtaget flere priser for sit fotografiske arbejde, men her i Danmark har han valgt at arbejde med fotografiet som bijob, og klubbens kontakt til ham opstod i påsken, da han holdt en fotoudstilling med s/hbilleder fra Mols i sit lille galleri på

hjemmeadressen i V

rinnes.

at bedømme billeder, hvor emnet er

frit og forskellige genrer præger bill

e-

derne. Dette hører vi mange gange fra dommerne, men sådan er vilkårene, og billedbedømmelsen under disse vilkår bliver det umulig es kunst.

Dommeren valgte at uddele et ekstra diplom, og det tilfaldt Kåre Selvejer for fremragende teknisk arbejde i ndsendte billeder. Alle, som har hans i

oplevet Kåres flotte billeder, kan være enige med dommeren. Tillykke med

præmier og diplomer til

alle aftenens

vindere.

Linjerne i det samlede resultat begynder nu at tegne sig. Denne runde for-

andrede ikke stillingen i toppen, og

det bliver svært at støde Søren og Kåre fra tronen i fjerde og sidste o

m-

gang. Det samlede resultat kan ses i tabellerne på side 6 og 8.

3


Aftenens vinder i monokrom blev Søren Olsen med et af sine flotte ”baller i

ne sl O ne rø S: ro tu A .s da lp .1 : m or ko no M

plastik”-billeder. Halldór Gudlaugssons ”kaninbalder” kom ind på andenpladsen,

og på tredjepladsen kom Henrik R. Kristensens gamle bil (nederst næste side).

ons sg ua ld u G ró dll a H r:o tu A .s da lp .2 : m or ko no M

4


no ss gu al du Gr ód la H: ro tu A. sd al p. 1: ri pa pe vr aF

G

I farvepapir fik

ravid kvinde

A

med

strygejern” førstepræmie.

utor er Halldór

ens ne ts ir K . R kri ne H :r ot u A .s da lp .3 : m or ko no M

Gudlaugsson.

Jørgen Jørgensen er

autor til billedet på andenpladsen i farvepapir. Hans foto pryder

forsiden

af bladet.

N.J. Valentin kom ind som nr. tre. Valentins foto er

gengivet på side 17.

5


n e s n e t s i r K . R k i r n e H

:r tou A .s dla p . 1

sa iD :

D

Alle vinderbillederne, som opnåede

son på andenpladsen og med Poul Chr. Jensen som nummer tre.

ses på OFAs hjemmeside på adressen:

iaskategorien blev i 3. runde vundet

af Henrik R. foran Halldór Gudlaugs-

Dias Kåre Selvejer Poul Chr. Jensen Halldór Gudlaugsson Henrik R. Kristensen Jens Bang Dorthe Havmøller Erling C. Hollmann Lars Møller Heidi M. Andersen Egon Aarenstrup

6

en første, anden eller tredjeplads, kan

dk

www.ofa-fotoklub.

1. runde

2. runde

3. runde

54 43 33 40 33 26 38 33

43 36 34 28 36 35

47 45 42 39 38 33

29 26

Samlet 144 124 109 107 107 94 38 33 29 26


no ss gu al du Gr 贸d la H: ro tu A. sd al p . 2 :

sa iD

n e s n e J . r h C l u o P

:r tou A. sd al p . 2 :

sa iD 7


Monokrom Søren Olsen Henrik R. Kristensen Carlo Pedersen Poul Chr. Jensen Brian Jagd Mauritzen Jørgen Jørgensen Erling C. Hollmann Halldór Gudlaugsson Jens Bang Lars Møller Erik Christensen Egon Aarenstrup Jørgen Borg Jensen Ole Marseen Heidi M. Andersen Søren Pedersen Preben H. Hansen Mira Svensson Rasmus Lind Claus Conradsen Farvepapir Kåre Selvejer N.J.Valentin Erling C. Hollmann Jørgen Jørgensen Jens Bang Lars Møller Carlo Pedersen Halldór Gudlaugsson Brian Jagd Mauritzen Jens Groth Preben Hansen Ebbe Rosendahl Jørgen Borg Poul Chr. Jensen Erik Christensen Ole Marseen Claus Conradsen Kenneth Hansen Henrik R. Kristensen Heidi M. Andersen Jan Lauenborg Egon Aarenstrup Brian Jensen Mira Svensson Carsten Lauridsen Søren Pedersen

8

1. Runde

2. Runde

3. Runde

Samlet

54 39 29 40 42 37 29 29 24 27 18 34 22 27

36 48 44 35 29 28 38 35 28 28 15

52 47 45 42 38 36 31 32 28

142 134 118 117 109 101 98 96 80 55 44 34 32 27 27 23 20 15 5 5

10 27 23

15 5 5 47 39 40 42 47 40 28 24 24 26 25 31 38 32 20 24 18 15 34 24 24 7 6 6

11

50 46 43 34 28 34 35 35 30 31 31 30 25 21 27 24 20 33

20

48 42 41 38 36 31 38 42 43 35 33 21 25 11

28

145 127 124 114 111 105 101 101 97 92 89 82 63 57 52 51 42 35 34 33 28 24 24 7 6 6


eller

hvad han nu er. Dommeren var nde på, at dette foto måtte være arrangeret, og så er det nogle, der me-

Min kommentar

i

ner,

A Arrangerede fotografier f Carlo Pedersen

En af de mest besøgte klubaftener er nok dommergennemgangen ved klubkonkurrencen,

og disse aftener er al-

at det ikke er et rigtigt fotografi,

selv om det arrangerede fotografi nok er det mest anvendte fotografi. For mig er det underordnet om et fotografi er arrangeret eller realisme, blot fotografen ikke udgiver det for

andet

end dét, det er. Mit billedsyn er

drig ens, for dommernes billedsyn er

den oplevelse, jeg får ved at se et foto.

heldigvis forskelligt.

Der

Vores sidste dommer Jesper Nors var særdeles kompetent og meget seriøs,

havde

den

opgave

vores

redaktør

sat mig på som efter min mening skulle bedømmes anderledes - var ikke nem, da jeg var meget enig med dommeren. Men der var et billede, som jeg har l ord med på vejen. at finde et foto,

yst til at give et par

Det er Jørgen Jørgensens ”Tigger”

-

skal

helst

være

over eller opleve.

noget

at

tænke

Det rent tekniske er ikke underord-

net,

men det er ikke noget, jeg ser ret meget på, hvis billedet giver mig en

god oplevelse. Og hvis fotografiet er ved at gå over i kunst, så er skarphed og teknik underordnet. Det er jo ikke en konkurrence i, hvilke billeder der er optaget med det dyreste kamera el-

ler den bedste optik.

ens ne gr øJ ne rgø J: ro tu A

9


Genbrug i OFA

billeder

Men

A

Selvfølgelig går vi ind for genbrug i

OFA. Vi har aldrig været politisk

ukorrekte i OFA. Det kan dokumentehelt

gyndelse

tilbage

til

århundredets

e-

b

i OFAs annaler (som ved

selvsyn kan ses i klubskabet i fotok

o-

pi). Fx. nægtedes kvinder optagelse i

klubben,

klubkonkurrencen.

for hvad skulle man med in-

feriøre væsener, der ikke engang ha

15.9.

skulle

vi

give

billed-

v-

hvad de skulle eller kunne genbruges

il. Mest var det metal, fra krimstil brandhaner. Men også

t

kramsmetal plast,

papir,

gravstene,

gabestok

struktive

idéer: En cykel lavet af dele

fra andre cykler, konstrueret så snur-

r

hvert fald ikke var genbrug.

ikke

den

OFAgrafers opfattelse).

tids

gæve

Og frem til vore dage hvor blæker blevet politisk korrekte og

derfor naturligt har indtaget pladsen

foran de kemikrævende billeder.

Men altså genbrug. Vi har år efter

år genbrugt emnerne til torsdagens aktiviteter, dog ind i mellem med fornyelser. De enkelte medlemmer har genbrugt deres temaer. Selv småka-

gerne til kaffen genbruges. Kun har vi

prøvet at begrænse genbruget mht.

og

møbler. Så kom der også mere kon-

ændrede

billeder

tak

mæss jo straks værre. Ikke desto mindre kom der 26 forslag ind. Hovedparten viste genbrugsmaterialer, men ikke

de stemmeret (at de så fik det i 1915 dog

Og

igt udtryk for genbrug. Og det er

f Søren Olsen

res

i

for det!

igt, at idéen om en sådan cykel i Og hvad er et hjem uden bord-

skraldespand?

Løsningen er enkel og

billig. Køb en dåse sardiner, spis eller

kassér indholdet, men lad den dekora-

tivt og funktionelt stå på spisebordet,

ved du, hvor du skal gøre af dine

eposer, tyggegummi eller andre indbydende ting. Eller gem din barndoms klapvogn, træk altid rundt med den, så t

har

du

hvert

altid

fald

et

sæde

hvis

d

ved

hånden,

i

u har trimmet dit

BMI.

Førstepladsen.

Næppe er den gamle Thomas L. p før en ny Thomas L. oppet ned,

popper op i klubben. Og opfører sig på samme kometmæssige måde.

Stormer ind på førstepladsen ved

første aflevering. Med et billede der vil berolige landets politikere. Løsningen på det stagnerende fødselstal. Løsningen på ældrebyrden.

Andenpladsen tilfaldt Halldòr med en revolutionerende genbrugsidé for os

fotoamatører. Vores billeder hober sig jo op. Køb dig en hund og byg så et hundehus til den af dine billeder.

10

Der vil storme en stor generation frem, som kan producere og tjene formuer til de ældre og deres golfbaner. Simpelt og billigt. Billedmæssigt kogt ned til tre rensede kondomer, smukt hængt til t mørning på badeværelsesvasken. ørre og

Så enkelt, så store konsekvenser.


11


Tredjepladsen gik til Prebens billede: Æbler i

oldemors

bækken. En

nature morte, Cézanne værdig. Og hvad er

nemmere. Når

æblerne er spist

sætter man sig

på bækkenet, hvorved stoffets

livscyklus ikke volder for

meget besvær.

Autor

1. runde

2. runde

3. runde

Resultat

Halldór Gudlaugsson

13,57 12,21

11,50 11,06

11,60 12,13

36,67 35,40

Jens Groth

10,50

11,06

10,93

32,49

Niels Jørgen Valentin

11,36

8,81

11,67

31,84

Preben H. Hansen

7,00

11,00

12,00

30,00

Poul Chr. Jensen

9,71

10,38

9,60

29,69

10,79

10,75

7,33

28,87

9,00

10,69

8,87

28,56

Søren Olsen

10,21

8,63

8,07

26,91

Lars Møller

11,00

4,19

9,67

24,86

Gert Grønholdt

6,14

6,38

7,27

19,79

Carlo Pedersen

8,57

10,44

19,01

Jens Bang

7,14

6,50

13,64

Erling C. Hollmann

Brian Jagd Mauritzen Erik Christensen

Thomas Linow Ebbe Rosendahl

Svend Aage Kenlev Jan Lauenborg

12

12,33

12,33

9,80

9,80

9,20

9,20

6,87

6,87


11 OFA-grafer på Ærø Tekst og fotos af Erik Engelsen

En vidunderlig 3. september-morgen i Fåborg. Flokken derude på molen skutter

gen.

sig i disen, spejder efter fær-

Mågerne kigger med, ikke et krat høres fra dem. Vandet ligger

s

blankt så langt øjet rækker, spejlende

En stund derefter sidder vi bænket

omkring kaffen – det er nu heller ikke

å dårligt. Og så med basser til. Erling l at bestille, og får dem med det samme. Det tegner til en vels

er

hurtig

ti

lykket dag.

En god time senere breder Ærø sig

ud

for

vore

blikke

hvor

er

det

mukt. Grøn og frodig rejser øen sig a byder os velkommen. Vi s

f havet og

har en hel dag for os, forventningens

glæde får smilene frem. Alle ver vi skal hente derinde.

de moti-

Først da vi kører gennem landskahvor smuk øen er. Små hyggelige landsbyer med vel-

den store skive i horisonten. Se, hvil-

bet, går det op for os,

rund.

holdte huse fjæler sig i ly af de grønne

ken

morgenstund, solen er rød og

Lidt efter kommer skibet til syne

derude. Det har travlt, hastigt bruser

det ind mod færg inde, maskinstøjen og den oppiskede malstrøm slår mod bolværket og forstyrrer morgenidyllen. At de kan næn-

elejet. Snart er det

ne det!

– det er som et postkort. Men er jo ikke kommet for at fotografe-

bakker

vi

re

postkort.

hvad?

Vi

kører

lidt

omkring – det er svært bare sådan lige... Sidder og filosoferer en stund på Udsigt fra Synneshøj.

13


en

bænk, mens vi åbner Oles køleta-

ske.

Men lidt efter lidt kommer vi i Omkring et fyr (i Skjoldnæs)

gang.

begynder der at ske noget, og de før-

te motiver tegnes på chip og film.

s

Vitsø

Mølle,

Synneshøj,

Søbygård,

Voderup Klint; vi svælger i natur og

ig godt, vi kom

landskab. Det var rigt

af

sted. Og vejret er helt utroligt vid-

underligt,

ikke en vind rører sig. Var-

men smyger sig om os, luften er så blød som et kærtegn på kinden, og alligevel så klar som det ofte ses i det tidlige efterår.

– motiverne ændrer sig. Fra de yndigste små badehytter på Ærøshale til snævre, krumme stræder og gamle huse inde i byen. besøges også og bolværk, måger, både, rustne metaldyner – Marstal

Havnen

alt foreviges.

Erik besøger en kunstudstilling, forel-

14

ker sig i en akvarel og må op med en pæn seddel. Dér blev det næste kamera vist skubbet et stykke ud i fremtis

den. Men så kan han lære det!

Vi overhører en ordveksling melem to lokale fiskere – anonfotograf skulle være kommet til byen. Ham må vi se. Alle går i den l

en tovli’ k

angivne

retning. Foran et skib på bed-

ding stoppes vi imidlertid af et usædv mplet tabt for omverdenen og næsten anligt syn. Midt på kørebanen, ko

skjult

et

under hvide gevandter, finder vi

spøgelseslignende

væsen.

Det ser

meget mystisk ud – hvad mon det la-

ver her ved højlys dag..?

Den tovli’ kanonfotograf , som fiskerne måske stadig snakker om på Marstal havn på Ærø.


Nå!, det er bare vor egen Kåre, der på

den måde har skabt furore på Marstal havn. Han er i gang med sit elskede 4” x 5” kamera – tommer. Det svarer garanteret til flere m gvis først misundelige, når vi ser resul-

altså dias på 4 x 5

illiarder pixels! Nå, vi bliver heldi

tatet nede i klubben... Puha,

appetit.

al

den

fotografering

giver

Hvor mon vi kan spise? Hel-

digvis er Erling lokalkendt, og snart

finder vi en lille, listig café, som skul-

le være kendt for sin gode service.

får han sin æggekage

– og

den er sv

e-

den. Sidst på dagen fotograferer vi i og

omkring Ærøs berømte stad – Ærøskøbing. Mange gode motiver, måske især i detaljen. Husene vidner om en

fortid med relativt velbeslåede beboee, fra dengang ejermændene sejlede

r

verdenshavene

tynde og skaffede vel-

tand til byen. Nogle dejlige timer går m havn ms

ed

fotografering

i

gaderne

og

en, inden vi ved nitiden går o

Hurtigt får samme Erling afgivet sin bestilling, mens vi andre giver os god

bord på færgen til Svendborg.

og

hvem der atter er uheldig. Først da vi andre er næsten færdige med at spise, kommer tjeneren med Erlings mad.

n

tid. Men efterhå den får alle bestilt,

efter en rum tid får alle da også deres mad. Det

venter...

vil

sige

ikke

Erling.

Han

Mætte på oplevelser falder vi tungt

ned omkring bordet, mens Erling som

den første bestiller. Og ja... gæt kun

og venter. Sulten ser han til,

mens vi gumler, for der var ikke noget til ham. Først da den sidste er færdig,

Ved torvet i Ærøskøbing.

Et kedeligt mellemspil på Søbygård – Ole må en tur i gabestokken. Låget på køletasken havde sat sig fast, påstod han. Men bødlen Lars træder i karakter, og

hans altmodische, pædagogiske

redskab sætter hurtigt tingene på

plads.

Nej, man skal ikke tørste p

å Ærø.

15


Program 6.10. Cyanotypi Steff fra Østfyns Fotoklub fortæller

om fototeknikken cyanotypi og viser

billedeksempler herpå. (Poul Chr.)

Der afleveres til klubkonkurrencens 4.

og altafgørende runde. Der må afleve3 billeder i hver af kategorierne

ort/hvid, farvepapir og dias. Domme-

s

re

10.11. Temakonkurrence

Dette kvartals tema er ”Energi”. De må afleveres flere billeder, men kun det bedst placerede tæller med i den samlede konkurrence. Bedømmelsen r

13.10. Aflevering 4. runde res

Bindende tilmelding til årets fotobog, som samles den 24.11. (Erling)

er fra Rudi Tobisch og Rene Nør-

ager fra Dansk Nikonklub. (Halldór)

20.10. Aftenfototur

Vi mødes ved Odense Koncerthus kl.

19.00 til aftenfotografering. Medbring kamera og stativ. (Kåre) 27.10. Er du enig med dommeren?

Halldór og Erik Engelsen medbri

nger

hver 10 billeder, vi ikke har set før i

klubben. De bedømmer/kommenterer hinandens billeder på skift, og efter

edømte billeder inddrages medlemmerne med deres syn på billehvert par b

derne og bedømmelsen.

foretager vi selv.

Alle giver point til

alle billeder undtagen egne værker. (Erling)

12.11. OFA udstiller på Arkivernes dag Vi udstiller billeder fra forårets tur til

Stenløse sogn i Skt. Klemensskolens aula lørdag den 12. november kl. 10 – 16. Nærmere information om indsamling og ophængning af billeder i klubben. (Erling og Poul Chr.)

17.11. Resultat 4. runde

Dommerne fra Dansk Nikonklub gennemgår deres bedømmelse af klubkonkurrencens 4. og afsluttende run-

de. Der er præmier for de bedste billeder.

Der er derved lagt op til, at vi kan ud-

rykke os om billedbedømmelse gene-

t

relt,

og at vi også får tid til at fordybe

os i billedernes univers.

Vi indsamler også billeder til fælles mforsendelse til ”The Golden”. Se o

tale på side 23 her i bladet. (Gert)

3.11. PhotoShop workshop Workshoppen vil fortrinsvis dreje sig

om grundlæggende funktioner i Pho-

oShop. Vi mødes ved Odense Teknike Gymnasium (HTX), Munkebjerg-

t

s

vej 130 kl. 19.00. ved basketbanen.

16

Benyt indgangen

Sidste frist for tilmelding til klubfe-

sten.

(Halldór)

19.-20.11. Fælles Fynske Udstilling i Revninge Sognegård ved

Kerteminde. Åben lørdag 10-1 søndag

1

6,

10- 3. Fri entré.

(www.fynfoto.dk)

Dommergennemgang søndag fra kl. 13.

24.11. Fotobog

Hver deltager medbringer ca. 20 ens

kopier af et billede fra 2005. Kopierne

aves i 13x18 cm, tværformat efter

l


4. kvartal 2005 nærmere anvisning. Både sort/hvide og farvebilleder kan afleveres. Vi

ml

sa

er de indleverede billeder til bø-

ger, og hver deltager får en flot foto-

bog med de bedste OFA billeder fra 2005 med hjem. Eneste og helt ufravig mplar er at deltage med et billede! elige betingelse for at få et ekse

Det endelige billedantal fastlægges

ved bindende tilmelding senest den 3.11. (Poul Chr.)

25.11. Klubfest

OFA medlemmer med ledsager inviu

teres til klubfest kl. 18.30 på resta -

rant

Mona Rosa i Vintapperstræde.

De nykårne klubmestre hyldes, og der overrækkes medaljer. Menukort kan ses på www.monarosa.dk. Tilmelding senest

17.11. (Poul Chr.)

1.12. Juleafslutning

Vi afslutter året med glögg og æbleer samt auktion over brugte fotoartikler m.v. Der kan der indleveres effekter til auktionen i hele november måned. Som altid går overs

skiv

ubeskåret til klubkassen. Inden

kuddet

auktionen og inden vi begynder

at fedte med æbleskiver, er der afleve-

ing til ”Årets billede 2005”. Der må

r

kun afleveres ét billede, som frit kan være sort/hvid, farvepapir eller dias.

Dommer er fot (www.mettejohnsen.dk). (Poul Chr.) ograf Mette Johnsen

6.1. Årets billede

Fotograf Mette Johnsen gennemgår sin bedømmelse af år Der er præmier for de 3 bedste bille-

ets billede 2005.

der. (Halldór)

.n ed nu bi te rå ks eb ert ed el iB .n tin ela V. .JN :r tou A. sd al p. 3: ri pa pe vr aF 17


Mennesker i fokus - juridisk set A

f Brian Jagd Mauritzen

Ca mmer af OFAssant spørgsmål: Hvor og hvornår må man som amatørfotograf fotografere m I almindelighed har amatørfotografer sikkert en god fornemmelse for, hvad de må, og hvad de ikke må. Det er i al fald sjældent, at man hører om, a anlagt sag mod en amatørfotograf for ulovlig fotograferlo Pedersens artikel i sidste nu

bladet rejser et intere

ennesker?

t en person har

ring.

lige steder, men ikke personer, hvis disse er hovedmotivet. Skemaet på næste side giver et hurtigt overblik over, hvilke områder der juridisk set er frit tilgængelige, og hvilke

Men der eksisterer faktisk ret præ-

både

at kende.

rne falder i to grupper:

Der er regler for, hvor og hvornår det ulovligt at

optage

et billede, og der

regler for, hvor og hvornår det ulovligt at offentliggøre et billede.

er

det være ulovligt at offentliggøre

billede, selv om billedet er optaget

lovligt. Så værs’go; her er en kort redegørelse.

straffeloven skelnes der mellem om sted

er

”frit

tilgængeligt”

eller

ngelige steder er det lovligt at tage billeder – også af personer, der opholder ”ikke frit tilgængeligt”. På frit tilgæ

sig

o-

e

på ikke frit tilgæng lige steder. Men

hvis man kan få personens samtykke, er det lovligt.

Dette samtykke kan gives som et

der står på et frit tilgængeligt sted, at fotografere

bygninger

og

n

u

ja eller et OK- ik, og j ridisk set er

klar over, at han bliver og har en reel mulighed

fotograferet,

for at protestere, men undlader at gøre det. Det er imidlertid fotografen, der i fald skal kunne bevise, at han

har fået modellens samt

ykke, så hvis

fotografen vil være sikker i sin sag, så

bør han indhente et skriftligt samtykke fra personen/modellen.

genstande,

der befinder sig på ikke frit tilgæng

det billedlige udtryk. Hvis et billede

af

en person skal være godt, kræver

det som bekendt næsten altid, at der er kontakt mellem fotografen og modellen. Den kontakt opnås ikke, hvis man fotograferer en person med en 300mm

– selv om det faktisk er tilladt. Sæt derfor en 35mm linse på kameraet, snak med tele på et frit tilgængeligt sted

på disse frit tilgængelige steder. Det er også lovligt for en fotograf,

18

fot

Samtykke giver kontakt Men én ting er jura – en anden ting er

Hvornår er et billede lovligt optaget? et

tilgængelige.

Det er altid ulovligt uberettiget at

givet

Og for at gøre det rigtig indviklet, så

I

frit

det endda nok med et stiltiende samtykke, som opnås, hvis personen er

Regle

et

ikke

gængelige”, så vi kan ikke frit grafere i toge, busser, fly osv.

ed og uden personer. Og de er gode

kan

er

fotografere personer, der opholder sig

cise regler for, hvad vi må og hvad vi ikke må, når vi tager billeder m

er er

der

Bemærk, at offentlige transportmidler hører hjemme i gruppen ”ikke frit til-

e-

modellen og få et samtykke, før du skyder.


Frit tilgængeligt Offentlige gader, pladser, skove og parker

x

Private veje, stier i private skove og strandarealer

x

Ikke frit tilgængeligt

Huse, lejligheder

x

Haver

x

Biler

På åben gade

På privat område

Private virksomheder

Salgslokaler i åbnings- Aflåste lokaler tiden. Parkeringsplads samt salgslokaler uden ved fx supermarked for åbningstiden

Offentlige kontorer

Servicelokalerne i åbningstiden, fx på et posthus eller på et rådhus

Borgmesterkontorer og lign., hvor der fx skal være en aftale om pressens adgang, samt servicelokalerne uden for åbningstiden

Hospitaler, fængsler, skoler og andre institutioner

x

Jernbanevogne, fly

x

(Kilde: Danmarks Journalistforbunds pjece ” Fotografering og privatlivets fred”) Hvornår er det lovligt at offentliggøre et fotografi? Hovedreglen er naturligvis, at et bill

e-

de skal være optaget lovligt, hvis det

skal s

kunne offentliggøres lovligt. Men

elv om et billede er optaget på et frit

tilgængeligt sted, så er det ikke nød-

vendigvis

lovligt at offentliggøre det:

fx bruge det i en intern fotokonkur-

rence

i klubben, sende det til Den N

onale,

ti

a-

The Golden, Fynsmesterska-

bet eller bringe det i OFA-

på OFAs hjemmeside.

bladet eller

Straffeloven sikrer nemlig den fotograferede, idet vedkommendes private forhold er beskyttet mod uberettiget gengivelse, og loven beskytter mod videregivelse af billeder, som viser den fotograferede ”under omstændigheder,

der

åbenbart

kan

unddraget offentligheden”.

forlanges

Private forhold er fx et familieskænderi, intim adfærd, personers politiske tilhørsforhold, personers private stri-

digheder

og sygdomssituationer, som

19


det

kan være ulovligt at fotografere,

elv om sceneriet udspiller sig på frit tilgængelige steder, hvor det normalt s

er

lovligt at fotografere personer uden

tilladelse.

Når man skal vurdere, om det er ovligt at fotografere mennesker i visse situationer, bør man overveje, om l

personen

frivilligt

eller

ufrivilligt

er

anbragt i situationen. Der er fx forskel

på, om en mand frivilligt m strand, eller om en person ufrivilligt bliver overfaldet, besvimer eller blihar valgt at

otionere

nøgen

en

offentlig

ver påkørt på et frit tilgængeligt sted.

Den nøgne mand på stranden må nok tåle at blive fotograferet, mens en person, der ligger lemlæstet på offentlig vej, formodentlig vil få rettens m tliggøre et fotografi af ham i den situaedhold i, at det er ulovligt at offen

og drejer det sig om børn under 15 år,

å kan det kun ske med udtrykkeligt amtykke fra forældrene.

s s

Persondataloven

personer i analoge medier er én sag, m i ens

offentl ggørelse

af

billeder

af

nPersondatalo-

personer på Internettet er en helt a

den sag, ven.

thi her gælder

Det fremgår af Persondataloven, at

offentliggørelse Internettet -

soner -

af personlige data på

herunder billeder af per-

kræver en

Fotografering af personer

skriftlig

tilladelse,

ege

ntlige o-

get om den/de enkelte personer. Hvis der er tale om situationsbilleder eller

myldrebilleder med mange personer, så skal man ikke have hver enkelt persons

tilladelse til at lægge billedet på

Internettet. De særlige regler for offentliggø-

relse

på Internettet hænger naturligvis

ammen med, at en offentliggørelse

s

her i princippet er den totale offentli

gørelse

g-

til et potentielt ufatteligt stort

publikum.

Reglerne kort

For amatørfotografen kan reglerne sammenfattes kort:

tion fx på en udstilling eller i et blad.

Men offentliggørelse af billeder af

gælder

portrætter eller billeder, der viser n

Det er tilladt at optage billeder på frit tilgængelige steder

også af per-

er. Hvis man opholder sig på frit tilgængelige steder, så må man som son

borger acceptere at blive fotograferet.

et

Hvis et billede

er optaget lovligt på

frit tilgængeligt sted, må man som

borger

acceptere, at ens billede

kan

bringes i analoge medier, som fx avis - og man må tåle, at billeer og blade

det kan blive vist på offentlige fotoud-

Optaget frit tilgængeligt

Optaget ikke frit tilgængeligt

Offentliggørelse i analoge Må offentliggøres uden medier, inkl. udstillinger tilladelse - hvis billedet ikke virker krænkende

Må offentliggøres med stiltiende eller skriftligt samtykke

Offentliggørelse på Internettet

Må kun offentliggøres med udtrykkeligt skriftligt samtykke.

20

Må kun offentliggøres med udtrykkeligt skriftligt samtykke.


Fototilladelse Undertegnede giver hermed tilladelse til, at amatørfotograf <skriv dit navn>, der er medlem af Odense Fotografiske Amatørklub, må fotografere mig. Jeg er indforstået med, at optagelserne vil kunne blive brugt af fotografen til konkurrencer og offentlige udstillinger samt til gengivelse i trykte medier, fx foreningens blad.

Jeg er desuden indforstået med, at optage foreningens hjemmeside www.ofa-

lserne kan vises på Internettet, fx på

fotoklub.dk.

Navn:

__________________________________________

Adresse: ________________________________________ Postnr./By: ____________________________________

Tlf:

__

_______________________

D

ato: __________________

Underskrift: ______________________

___________________________ (Forældres underskrift ved børn under 15 år)

Jeg sender dig gerne et eksemplar af det bedste billede af dig. Billedet sendes til ovenstående adresse.

Sæt kryds i kassen, hvis du ønsker et billede: Skriv din e-

mailadresse, hvis du ønsker billedet som bil

du det hurtigst):

ag til en e-

m

ail (så får

@

_____________________________ ________________ . _____________

Skriftligt samtykke

Hvis du har brug for at få et skriftligt samtykke, kan du bruge den formular, der er vist ovenstående.

Formularen vil blive lagt på medlemsområdet af www.ofak -format, indsætte dit navn og printe d par eksemplarer liggende i din fototaske, når du får brug for dem

fotoklub.dk, hvor du

an hente den i Word

en, så du altid har et .

21


– hvis den/de pågældende personer ikke er fotograferet i en situ-

stillinger

ation,

der

kan

virke

krænkende

for

dem. Selv om et billede af en person er optaget

sted, s

lovligt på et frit tilgængeligt

e

kræv s

personens

skriftlige

amtykke, hvis billedet skal vises på

Internettet.

Hvis et billede skal optages lovligt på et ikke frit tilgængeligt sted, kræ-

ver

det en persons/models samtykke. Dette samtykke kan i princippet være stiltiende,

hvis billedet skal offentli

g-

gøres analogt, men hvis billedet skal offentliggøres på Internettet, så kræver reglerne et udtrykkeligt skriftligt

amtykke.

s

Reglerne er også sammenfattet i kemaet nederst på side 20. /bjm

s

Kilder: Til udarbejdelse af denne artikel er

de kilder: 1. Artiklen ”Registertilsyn” på benyttet følgen

http://birthe.schmidt.person.emu.dk/ registertilsyn.htm 2. Artiklen ”Fotografering og billeder” på http://www.cfje.dk/cfje/

Vælg menupunktet: Typiske spørgsmål/Fotografering og lovbasen.nsf. -

billeder 3. Dansk Journalistforbunds pjece

”Fotografering og privatlivets fred”,

m

arts 1999.

Diskussionsoplæg Det øverste billede til højre er

optaget et frit tilgængeligt sted. Personerne har ikke givet till

delse til optagelsen. Er der lovligt at br

a-

inge dette

billede her i bladet eller vise det

på en udstilling?

Er der lovligt at offentliggøre det

på Internettet?

ne rse de P lor aC :r ot uA

Det nederste billede er optaget på et ikke frit tilgængeligt sted. Personerne har givet deres

mundtlige samtykke. Er der lovligt at br

inge dette

billede her i bladet eller vise det

på en udstilling?

Er der lovligt at offentliggøre det

på Internettet? 22

no ss gu al du G ró dl aH :r ot uA


Deltag i ”The Golden” ”The Golden” er Danmarks største internationale fotosalon med Freddie Hanen fra Næstved som den energiske bagmand. Salonen udmærker sig bl.a. ved a -s e OFA´s medlemmer til at deltage for at gøre sig erfaringer med deltagelse i internationale saloner. Derfor samler vi billeder til en samlet klubforsendelse den 27.10. OFA betaler forsendelsen, mens deltagergebyret betales af deltagerne denne aften. Prisen ligger mellem 80 og 205 kr. afhængig af hvor mange af de 6 kategorier man deltager i: A. Monochrome papirbilleder. s

t udsende et 5

tjernet katalog. Vi vil gerne opfordr

B. Farve papirbilleder.

C

. Farve dias.

D. Avantgarde. (Ingen dias) E. Portfolio. (Ingen dias) F. Natur dias.

Billederne skal mærkes og entryform udfyldes (se www.the-golden.dk). Der er altid pæn deltagelse på ”The Golden”, naturligt nok med pæn overvægt

af danske fotografer. De antagne billeder udstilles i Næstved, Herning,

Haderslev og Aalborg i løbet af 2006.

23


Velkommen i OFA

noget af et chok, da jeg kom ned i klubben første gang: Jeg har altid fotograferet med et analogt kamera, og

å var der snak om billedstørrelser i pixels, billedformater som jpg og mange andre ord, som var det rene volapyk. Der er virkelig sket meget på s

den digitale været væk. Nå, nu

der gør et gevel nok

front i de 3½ år, jeg har

er

det jo ikke kun teknik,

billede, men det ender allimed, at jeg må have sådan et digitalt kamera. Det er noget nemmere end det gamle mørkekammer, men jeg slipper nu ikke mine gamle spejlreflekskameraer. Hvad jeg har brugt fotografiet til

kan godt lide at eksperimentere med mine billeder, Det har givet mange spændende timer. Trykket på den lille knap, der er på kameraet, er det m Mit arbejde med sammenkopier Jeg

indste ved et billede.

Jeg hedder Svend Aage Kenlev, og

af

jeg er forhenværende assurandør.

Jeg

begyndte at fotografere, da boxk

a-

m rkantet kasse med en linse, et hul til at kigge i, så man kunne se motivet og en udløser. Ikke så meget pjat, og reeraet blev opfundet. Det var en fi

sultatet

var også derefter.

Sidst i halvfjerdserne meldte jeg mig ind i OFA. Jeg var ikke medlem i så

lang

tid,

for

der

var

ikk

e

rigtig

ing

billeder startede ved et tilfælde. Jeg

havde købt et nyt kamera, men det viste sig, at der var en fejl ved kameraet. Det ridsede filmen. Da jeg fik fremkaldt den første film, var der et billede, som jeg syntes rigtig godt om, m e at hvis jeg kom i klubben med dette, så ville ridserne være det eneste man så i billedet. Jeg måtte der en der var dyb

noget, at

ridser i.

Jeg vidste,

for finde på

der kunne skjule ridserne uden

forringe billedet. Jeg kopierede bil-

edet med et stykke smørebrødspapir

gang i den dengang. Jeg meldte mig derfor ind i en anden fotoklub i Oden-

l

i

ledets titel er ”Drengen og fuglen”.

e, og den har jeg været medlem af, ndtil jeg for ca. 3½ år siden måtte stoppe på grund af min hustrus sygdom. s

Da jeg blev alene her først på året,

fik jeg lyst til at komme i en fotoklub igen, og jeg var ikke i tvivl om, at det

skulle være OFA. Det er nok en af de klubber, hvor det sner. Men det var

24

over.

serne

Jeg opnåede både at skjule ri

d-

og tilføre billedet en ny struktur.

Det har været antaget flere steder. Bil-

Jeg

var engang på besøg hos en

glarmester, hvor jeg så en mappe med

må prøver af råglas. Jeg spurgte ham, jeg kunne købe den, men det endte med, at jeg fik den. Derefter bes

om

gyndte

jeg at lave

råglasbilleder.

Jeg

ammenkopierede et dias med et styk-

s


ke

råglas og affotograferede det i en

forsats, der sad i forenden af en bælg.

Det har givet mange spændende billeder.

Infrarøde billeder

er jeg også me-

get fascineret af. Det giver nogle anderledes spændende billeder. Håndkolorerede

også

billeder

har

jeg

brugt mange timer på. I starten som man kan købe i små kapsler til farvning af tøj. Senere er det blevet suppleret med brugte jeg kun Dylon farver,

andre typer farver.

Meget af det, som je imer på i mørkekammeret, kan i dag gøres med et klik på en knap.

g har brugt

t

Tekst og fotos: Svend Aage Kenlev

Drengen og fuglen (samkopi). Wild Horses (råglasbillede).

25


Velkommen i OFA

sikkert

også gået endnu, hvis ikke lige

det var for en ferietur til USA.

Vi boede hos Lenes søster i Char-

leston, South Carolina

en

og var kørt

tur til Memphis, Tennessee (ca. 12 timers kørsel), hvor vi selvfølgelig så forskellige

g

tin ,

fx

Sun

Studios

og

Graceland. Vi tog en del billeder i lø-

– troede vi – for da vi senere var nået til billede nr. 40 med samme film – blev vi bet af den dag, eller rettere

enige sat

om lige at tjekke om filmen var

rigtigt i.

-

Det var den

ikke!

frem til, at jeg hellere måtte investere i et kamera igen. Så efter at have studeret markeDet var dér jeg nåe

det

grundigt

-

de

bl.a. www.photo.net og

www.bobatkins.com analogt SLR af mærket Canon. købte

jeg

et

A

t det blev analogt skyldes, at jeg

ynes, det er en smule snyd, når man

s

bruger

være

M

it navn er Søren Pedersen

– jeg bor

i Odense sammen med Lene og vores

lille ny søn. Jeg arbejder hos Ib Andresen Industri A/S i Langeskov.

Min fotografiske

da

karriere”

startede,

det var lidt besværligt, at jeg

Så lokket af autofokus og Foto

Olsens salgstale byttede jeg mig til et point-and-shoot kamera med zoom (et ar fortrudt). Imidlertid – inklusive film med bytte jeg ofte h

blev dette stjålet

billeder fra indvielsen af Storebæltsb-

roen.

(Jeg gik hele vejen over!)

Der gik nu nogle år, hvor jeg ikke

havde ”mit eget” kamera, men det gik nu også fint med Lenes Hanimex – point-and-shoot kamera med en fast brændvidde på 33 mm. Og det var

et

26

Billedet

skal

Ikke noget

med at sidde og rode med en compu-

ter bagefter. Desuden tror jeg ikke, at

min gamle computer ville kunne klare opgaven. Jeg

punkt

elv skulle indstille afstanden til moti-

vet.

teknik.

tager mest farvebilleder, men mør-

da jeg har overtaget Jens Groths kekammer, vil jeg nok - på et

jeg i konfirmationsgave fik et kamera af mærket Yashica, men jeg syntes, s

digital

”rigtigt” fra starten.

-

tids-

begynde at lave mine egne

sort/hvide-billeder.

Forinden

kunne

det være en stor hjælp, hvis der kunne

blive stemning for e

n klubaften, hvor

klubbens eksperter kunne øse deres viden om, hvordan man

ud

af

bærer sig ad i et traditionelt mørkekammer. Jeg

har egentlig ikke nogen yn

d-

ingsmotiver, men jeg holder meget af natur-og mal

og landskabsbilleder

krofotografering. John Shaw har skrevet nogle gode bøger om disse emner, og eftersom jeg færdes en del i natu-

en i forbindelse med en anden hobby

r

(snapseurter), har jeg rig lejlighed til

at ”skyde løs”. Derudover

har

jeg

også

Lenes

blomsterhave, som jeg øver mig flit-


igt på. Jeg holder også meget af porhelst så naturlige som muligt.

t

trætter -

Det er også blevet til nogle enkelte

fotoopgaver såsom bryllup, barnedåb

og runde fødselsdage – og så er jeg også, mere eller mindre frivilligt, blevet familiens hoffotograf.

Hvorfor jeg meldte mig ind i

OFA? – Jo, det var Jens Groth, som

purgte, om ikke det var noget for m s

ig. Jeg fik en enkelt ”prøveaften” og

syntes

det var ret spændende. Klub-

ben har et spændende og varieret pr

gram, så jeg har ikke fortrudt.

o-

Tekst og fotos: Søren Pedersen

Mors

Langesø

27


Velkommen i OFA Tekst og fotos: Preben Hansen Jeg

startede allerede i 1956 med at fotografere. Mit første kamera var et R

obot Star, og kort efter købte jeg et

Haspe forstørrelsesapparat. Jeg er nu

67

år, så det er blevet til en del år i

Nu gik det hverken værre eller bedre,

end

at jeg begyndte at spille skak i

tor stil, og så solgte jeg mit Pentax udstyr, men ret m os

hurtigt gik det op for

ig, at jeg ikke kunne undvære et f

n

fotografiets tjeneste. 49 år er der gået,

tografiapparat, og så købte jeg et Co -

en det skal dog tilføje , at jeg ind i

tax RTS II, og lige efter anskaffede

m s mellem har holdt pauser på op til flere år ad gangen.

Den første pause holdt jeg allerede

knap

R Jeg solgte alt mit udstyr, så

to år efter, at

anskaffet.

obot Staren blev

m og starten på mit ægteskab kunne be-

ilitærtjenesten kunne blive afviklet

gynde.

Med ægteskabet fulgte også nogle

børn, og for at forevige dem købte jeg et

Topcon R2, og så var jeg i gang

igen.

Fotograferingen trådte i baggrunden, da mine børn blev så gamle, at de begyndte at spille fodbold: Jeg blev så

engageret,

at jeg selv deltog som old-

boys spiller. Ad åre tabte jeg interessen

for fodbold og genoptog fotogr

a-

ingen. Jeg byttede min Topcon R2 med et Topcon RE Super samt fire objektiver, nemlig en 25mm, en 50mm, en 135mm og 200mm samt fer

diverse udstyr. Mit

næste

indkøb

gjorde

jeg,

da

jeg byttede alt mit Topcon udstyr med et

Pentax ME. Ganske kort efter byt-

d

n

te e jeg igen. Denne gang til et Pe -

ax Super, og atter meget kort efter til

t

t Pentax Super A.

e

Først da havde jeg et apparat, som

kunne

leve op til Topcon RE Super.

Til denne Pentax købte jeg også en

del

udstyr bl.a. en 15mm, en 24mm, 50mm, en 85mm og en 300mm samt Pentax blitz. en

28

jeg også et Contax RX og et Contax

AX. Disse kameraer jeg har endnu. I

1999 fik jeg til opgave at fotografere

alle seværdigheder på Fyn og omlig-

gende øer for en professionel fotograf.

Her er nogle eksempler fra dette arbejde.

Møllemuseet Gifhorn.


Siden

har jeg ikke svigtet fotograf

ringen.

digital

e-

Her på det sidste er jeg blevet fotograf og bruger bl.a. Nikon

D1x.

Jeg

fotograferer bredt og har arbej-

det både med sort/hvid, dias og

farvepapir. Alle mine billeder fremkaldte jeg selv. Det gør jeg stadig, nu bare i

det digitale mørkekammer. Jeg

nye

meldte mig ind i OFA

for at få

udfordringer og inspiration. Det

ynes jeg er lykkedes. Samtidig med,

s

at jeg orienterer mig om foto gennem diverse blade, er klubben det sted,

hvor jeg får suppleret min viden.

Ud

snit af hall

.

Herregård på Langeland.

1800-tals tableau.

Jernbanemuseet, Odense.

29


Gear, grej & bøger - nyt fra fotoverdenen omkring os Duellen fortsætter

Kampen mellem giganterne Nikon og C mark ameraer, fortsætter med uformindsket s - og i alle prissegmenter. Senest er Canon nu på banen med en semiprofessionel model anon,

der

edet

stort

for

set

har

digitale

sat

sig

spejlrefleksk

tyrke

, EOS 5 D.

Blandt specifikationerne kan nævnes:

Full frame sensor (24 x 36 mm), 12,8 m c-

Photo PC 2000

egapixels, professionel noise redu

tion software, 0,2 sekunders start up

id. Og meget, meget mere. Forventet pris omkring de 25.000 kr. t

Pixelkapløb i den professionelle verden Også i den professionelle verden er

der fuld skrue på pixelkapløbet.

Ilford reddet Engelske Ilford kan har nu indtaget en plads

den

stadigt

voksende

liste

over gamle firmaer i fotoverdenen, der som en konsekvens af den digitale revolution er røget ud i svære økono-

m

iske vanskeligheder.

En aftale med kreditorerne skulle

være sat

af

på plads, og en redningsplan er

i værk. Ilford er nu under kontrol

Harman Technologies, opkaldt ef-

er grundlæggeren af Ilford, Albert

t

Harman. Fokusområdet fremover bliver

det,

Ilford

gør

bedst:

ort/hvid film og printerpapir.

Klassisk

s

Mobile harddiske

Små mobile harddiske med stor kapa-

citet vinder frem i takt med, at beho-

vet for lagring af on location stiger.

digitale billedfiler Lacie og Epson er

på banen med nye, brugervenlige modeller. Epson med Photo PC 2000 på 40 GB med skærm til ca. 4.000 kr. Lacie mobile harddrives fås som både 40 og 80 gigabyte modell mellem 1.000 og 1.400 kr.

er til priser

30

Phase One er nu p

å banen med sin

P 45 digital back, der passer til de fl

e-

te professionelle mellemformat kameraer som fx Hasselblad, Mamiya, C 34 megapixels og en filstørrelse på s

ontax, Rolleiflex.

117

MB. Prisen vil givet have 6 cifre

oran kommaet, så det må kræve, at m med behov for meget store prints, før f

an

er

professionel

og

har

kunder

en investering kan forsvares.

Og en lille personlig note:

Hvor dejligt det end er med alt det isenkram, så må vi aldrig glemme, at d e er, hvad vi gør med et i sidste end

det

grej, vi nu en gang har, og ikke

hvor nyt det er, hvad det har kostet,

eller

sen,

om der er film eller pixler i kas-

der tæller.

Der kan laves fremragende billeder med ethvert kamera. Så kridt skoene, kom ud og ”se lyset”, brug dine øjne, dit

grej og din vision til at fange det!

God fornøjelse. Kåre Selvejer


Museet for Fotokunst Zona: Carl de Keyzer

3. september - 6. november I

Sponsorer Støt dem - de støtter os

med præmier til vores konkurrencer.

sin serie Zona giver Magnum-

Carl de Keyzer et usædvanligt billede af de sibiriske fange-

fotografen

lejre - nutidens Gulag-lejre.

Han viser os tilsyneladende vel-

drevne bo– og arbejdsfælleskaber, der

præsenterer sig i stil med den vestlige

C

verdens forlystelsesparker. der ikke med

arl de Keyser arbej

iscenesat fotografi. Når scenerierne,

der udspiller sig på hans fotografier,

alligevel forekommer konstruerede, er

Grøn gade i Rosengårdcenteret

Nyhed: FotoMagasinet findes nu også på Vestergade 5

-

5000 Odense C

(Tidligere JapanPhoto)

det fordi de Keyser med stor kløgt viser os den virkelighed, som fængselsinstitutionen med stolthed præsenterer

ham f

or

-

en virkelighed, som

givetvis ligger langt fra dagligdagen i

størstedelen

af de godt 130 arbejdslej-

e, som stadig findes i området om-

r

kring Krasnojarsk, Sibirien.

C høj grad mere end det, der faktisk indfanges af hans linse. Det er, som om Det er en fremragende udstilling, som varmt kan anbefales. Fotografens hjemmeside: www.carldekeyzer.com arl de Keysers billeder fortæller i

Rosengårdcenteret

-

Tarupcenteret

Vestergade, Odense City

billederne holder noget skjult.

Hotel Danmark or hosting af OFA’s hjemmeside på www.ofa-fotoklub.dk

Albanigade 17 -

Odense

-

66 12 97 07

Vi siger tak til Web-

f

Vestergade 69-71

-

Odense

-

66 12 50 70

31


Redaktøren har ordet

Kontakt os Formand: Poul Christian Jensen Enghavevej 30

Odense M

Tlf. 66 14 66 35

E-mail: formand@ofa-fotoklub.dk Kasserer:

Erling C. Hollmann Heslevej 5

5610 Assens

Tlf. 28 11 95 11

E-mail: kasserer@ofa-fotoklub.dk Sekretær:

n e z t i r u a

Kåre Selvejer Colbjørnsensvej 16

5000 Odense C

Tlf. 65 91 66 96

E-mail: sekr@ofa-fotoklub.dk

M r e p s e J : o t o F

Billedsekretær: Halldór Gudlaugsson Møllegyden 54

Næste nummer af OFA-

bladet forve

n-

es at udkomme i januar måned 2006. Stof til dette nummer skal være redakt

ø

t ren Brian Jagd Mauritzen i hænde

enest den 1. december.

s

Hvis du har lyst til selv at skrive en ar-

k

ti el - eller bare vil foreslå, at et eller

andet emne bliver taget op i bladet, så

kontakt mig på et klubmøde eller på telefon 62 62 55 77 -

blad@ofa

5471 Søndersø

Bestyrelsesmedlem: Gert Grønholdt

CarlsenTlf E-mail: best@ofa-

Skiødtsvej 29

OFA-bladet er medlemmernes blad.

eller via e-mail:

Tlf. 64 83 15 50 E-mail: billedsekr@ofa-fotoklub.dk

-fotoklub.dk.

5220 Odense SØ

. 66 15 50 03

fotoklub.dk

Redaktør: Brian Jagd Mauritzen Nordskovvej 17

5750 Ringe

Tlf. 62 62 55 77 E-mail: blad@ofa-fotoklub.dk

Odense Fotografiske Amatørklub – -f Stiftet januar 1900. Tilsluttet Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP. A www.ofa

Klublokaler:

otoklub.dk

sser Rigvej 2, kld., Odense. Indgang i gavlen. Der er klub

aften hver torsdag kl. 19.00 i henhold til programmet (se side 16-17).

150 kr. pr. kvartal. Unge under 25 år betaler kun halvt kontingent: 75 kr. pr. kvartal. Kontingentet dækker også medlemskab af SDF og

Kontingent:

abonnement på bladet ”Dansk Fotografi”.

32

en u m m ok es ne d O ,t es uh då R ne la rt ne icp o K :k yr T

OFA bladet 2005 - 04  

OFA-bladet er klubbens talerør og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFA´s medlemmer, til fotoklubber og kan fås på bibliotekerne i O...