Page 1

Odense Fotografiske Amatørklub ofa-fotoklub.dk juli-september 2005 1


Formanden har ordet

Endelig sker det nogle gange, at vi ser

noget helt nyt, som måske ingen andre før har lavet.

Er der for lidt udvikling i OFA?

Det

kommer i høj grad an på de enkelte

medlemmer og deres behov for fornyelse. Nogle har det fint med at blive ved at forfine en bestemt genre, og andre vil gerne kaste sig ud i nye udfor-

dringer hele tiden. Det må være op til den enkelte, hvad man har det bedst med. Der er plads til alle fotointeresserede

i klubben.

Som klub bør vi stimulere med arrangementer, hvor vi udfordres på billed-

nn a m ll o H gn ilr E: ot oF

syn og får kendskab til nye genrer. På

den måde holdes gryden i kog, og idéer udvikles hos den enkelte.

Et godt eksempel herpå var ”Kend dine klassikere” først i april måned. Her havde nogle medlemmer forberedt en udfordring til klubkammeraterne, og

Sker der en udvikling i OFAs billeder,

det satte virkelig gang i diskussionen.

der, som laver de samme billeder år efter år? Det spørgsmål bliver der taget godt fat om i dette nummer af OFA-

valg, som gjorde aftenen til noget sær-

eller er vi en flok forstenede fotonør-

bladet, og det skal da heller ikke skorte

på et indlæg fra formanden.

Her var vi langt fra de kendte klassik e -

re

og de pæne billeder. Det var et godt

igt. Lad os få mere krydderi fra samme skuffe, også gerne som små spontane indlæg, når man har noget på hjerte. l

Poul Chr. Jens en

Jeg mener absolut, at der sker en ud-

k kan være meget individuel fra medlem

vi ling i vore billeder. Denne udvikling

til medlem. Det kan være en udvikling i den tekniske kunnen, som gør bille-

derne bedre. Det kan være en udvikling

i form af forbedringer i billedsproget inden for den genre, man nu kan lide at arbejde med – og med en stor effekt på, hvordan billedet opfattes af andre.

Der kan ske en udvikling i form af skift til en ny genre - måsk e til en traditionel genre, som blot er ny for den enkelte. 2

Billedet på forsiden Søren Olsens kan nu igen kalde sig

Danmarksmester i sort/hvid foto. Søren fik guldmedalje ved DM i foto for

billedet, der pryder forsiden.

Billedet har titlen Bunker #3 Sko dbjerg 2004. Et stort tillykke til Søren.


Den Nationale 2005 nåde

af Halldór Gudlaugsson

Bedømmelsen af Danmarksmester-

skabet

i fotografi foregik den 4.-5. ju-

aoffentlig-

ni. Over hele landet ventede fotogr

ferne med stor spænding på gørelsen

af resultatet. Det gjaldt ikke

en

deltagelse

mindst medlemmerne i OFA, der med stor

ville

forsøge

at

komme på højde med det flotte resultat fra 2004, hvor vi blev nummer to i klubmesterskabet, og Valentin fik tredjepladsen i enkeltmandskonkur-

for dommerne og blev antaget. Et flot resultat, der placerede ham som nummer fire i enkeltmandskonkurrencen.

Carlo Pedersen fik et dommerdiplom og yderligere to antagelser. Den samlede liste over OFA-grafer, der fik

antaget billeder, ses i tabellen.

Antal antagelser og præmier

Navn Carlo

rencen.

Men tiden gik, og det var først en

måned efter bedømmelsen, at resultaterne dukkede op på SDF´s hjemmeside. Vi bliver nødt til at spørge SDF: Er

den

lange

ventetid

nødvendig?

Kan

SDF ikke sørge for, at resultatet fore -

igger 14 dage efter bedømmelsen og i tid før sommerferien? Det ville ikke kun deltagerne sætte pris på, men l

god

OFA, så vi ikke igen bliver nødt til at

OFA fik antaget 25 billeder denne gang, lidt færre end sidste år.

n-

Søren Olsen kan nu kalde sig Da

marksmester i sort/hvid fotografi år 2005.

Han har før haft denne titel, og

han viser igen, at han er blandt de al lerbedste

i

denne

kategori.

Udover

præmiebilledet, der pryder forsiden af dette nummer af OFA-bladet, fik han tre andre billeder antaget. Kåre Selvejer viste sin store styrke

ved at tage sølvmedaljen i farvepapir natur, og bronze i kategorien farvepa-

pir. Fem andre af hans billeder fandt

Egon Erling

1

Halldór Henrik

1

Jørgen

3

1

1

5(bronze)

2

2 (sølv)

2

Søren

udskyde bladets udgivelsestidspunkt.

Mono 3 (dipl.)

Kåre Valentin

også redaktøren og billedsekretæren i

Søren Olsen fik guld - og Kåre Selvejer fik sølv og bronze

F-papir Fp-natur

4 (guld)

Næstved blev Danmarksmester I

klubbernes

løb Næstv e

indbyrdes

konkurrence

d Fotoklub af med sejren

ndet de sidste par år. På tredjepladsen kom AFA, og OFA blev denne gang nummer fire. foran Negativ Roskilde, der har vu

Næstveds Klubben

klubben

resultat

er

interessant.

ik hele 390 points, mens

f

sidste år ”kun” fik 115 point.

En fantastisk fremgang. Negativ Roskilde kom på andenpladsen med 270 point. Af disse 270 points

fik

parret

Erik

Jørgensen

Else Vinæs alene 145 point

-

og

eller me-

3


re

end halvdelen.

OFA kan være tilfreds med fjerde-

pladsen. Det er et godt resultat, sel

v-

om det ikke er på højde med sidste års flotte placering. Det bliver spændende

at komme til udstillingen på landsmødet i Næstved 30.9-2.10 og se, hvilke

og derefter Ole Suszkiewicz (der er

personligt medlem) på tredjepladsen. Alle OFA-medlemmer, som har

fået antaget billeder, ønskes tillykke

med resultatet. De, som indsendte, men ikke fik antaget billeder denne gang,

skal have en stor tak for indsat-

billeder dommerne har udvalgt - også

sen.

går

i klubben i øjeblikket: om valg af motiv - og om tradition kontra nyska-

fra OFAs side, og en bred og alsidig

belse.

tater. Til næste år er der en ny chance

set i lyset af den diskussion, der fore -

På top-ti-listen over de bedste e

n-

keltmandsresultater ligger Erik Jørgensen fra Negativ Roskilde i toppen, efterfulgt

af Søren Skov fra Esbjerg

Der var en imponerende deltagelse

klub er fundamentet under gode resul-

for klubben og alle dens medlemmer.

”Hvis man ikke ror, fisker man ikke” n

siger et isla dsk ordsprog. Til venstre:

Autor: Kåre Selvejer

Mossø

Titel: Før solopgang,

Præmie: Sølvmedalje i kategorien ”Farvepapir natur”.

Næste side, øverst:

Autor: Kåre Selvejer Titel: Bamburg Castle Præmie: Bronzemedalje

i kategorien ”Farvepapir”.

Næste side, nederst:

Autor:

Carlo Pedersen Titel: Ungt par

Dommerdiplom

i kategorien

”Monokrom”. 4


5


Uhyggeligt i OFA

Af Søren Olsen

Det var med bestyrtelse de først fremmødte til klubaftenen 19. maj blev mødt af

synet: Formanden lå midt i klublokalet i en stor blodpøl (nyt gulvtæppe igen!), livløs med syv knivstik i ryggen. Kriminalpolitiet fandt efter lidt søgen mordvåbnet - en kokkekniv af mærket Sabatier - gemt i foreningens kuffert til flashanlæg. Efterfølgende kriminaltekniske undersøgelser viste DNA hidrørende fra klubbens kasserer samt koen Gale Gerda, stammende fra en større besætning nær Turup og opskåret til bl.a. højrebsfilet distribueret via Turup

Dagli'Brugsen. Gale Gerda har efterfølgende vist sig BSE-positiv, men for sent. Om kassereren har haft sine særlige motiver, eller han er svært ramt af Creutzfeld-Jakobs sygdom vil en kommende hjernescanning afsløre. Under alle omstændigheder: Kommende kontingentindbetalinger bedes stilet til Erling Hollmann, Assens Arrest, 5610 Assens. Se –

det

ville

have været uhyggeligt.

Men sådan er det jo slet ikke i OFA.

Der bestemmer vi enigt, hvornår det g

skal være uhyggeli t

-

og på hvilken

måde. Således også denne aften, hvor temakonkurrencens emne var: Uhyg-

geligt.

Tyve

rædselsvækkende

løsninger

blev spredt på bordet. Det hyppigste

emne

var ansigter, for hvad er mere skræmmende end et menneske, der er umenneskeligt eller behandlet umenneskeligt? De

nervesvage

kunne

begynde

med at betragte nogle dirrende højspændingsmaster og en af solnedgangen brandsat himmel og så snige sig opad i ”gruekedlen” fx med et rødt ektoplasmatisk spøgelse med venlige blå øjne eller det mere gængse herre-

gårdsspøgelse,

der luftes på perlegru-

set foran hovedbygningen.

Er man til dyr, rystedes man over

vrinskende eller

hestes let aflæselige angst

gyste ved parafrasen over Hitc h-

a-

cocks Fuglene, her udsat for guldfas

ner og psykiater. Collage og dens

gru,

6

med KZ-lejr

ofre, aktuel i 60-året, sand

blev opblødt af en nazisoldatli

g-

nende

figur, der til al betryggelse vi-

ste sig at stamme fra Jernbanemuseet. Svømmepølens Loch Ness-uhyre forsøgte med sine grønne aspargesarme at trække skrækslagne børn ned i dybet. Skændede og vansirede du

ker

spigret

bræt.

En

k-

vandsengs -

tsunami gav næppe nogen mareridt. En ung pige havde fået det meste af

ansigtshuden svedet af ved en eks-

plosion, men så ud til at tage det i stiv arm. Mange tastetryk og filtre resulterede

i et dødningehovede. Firehjuls-

trækkere i brændende forfølgelsesløb. Vi fik et sjældent og instruktivt in

blik i hobbymorderens værksted.

d-

Resultatet

kom Prebens billede: Klodernes Kamp – af alle steder – På tredjepladsen

henlagt til ringvejen i Odense. Delt andenplads: Halldors kulminearbejderselvportræt, så skrækkeligt for-

skrækket som man kun kan blive, når minedirektøren tager én i at stikke to koks til side til egen kamin. Samt Jens n

Groths pilnøg e høne ved siden af en fjer – det er ganske vist. (Se billederne på side 8).

slægtning

i

tækkelige


Toppen af kransekagen var, hvad jeg i første omgang troede var et selvportræt af Kurt Trampedach efter et af de mange attentater på hans person og værk, just hjemkommet fra en studenterbemandet skadestue. Tilsyede øjne, næsebor og en større sammenflikket hageflænge.

a-

Her vil senere blive behov for pl

stikkirurgisk ekspertise, for værre ki-

urgisk klamphuggeri skal man lede ænge efter. Billedmæssigt derimod

r l

fascinerende.

Skulle der være glemt et billede

eller

to kan det kun være en kompliment. Det har været så uhyggeligt, at jeg har måttet fortrænge det.

A

utor stak hovedet i scanneren, sup-

plerede i Photoshop med rustent metal - og fik 1. pladsen. Men hvem var autor? Spørg i Assens Arrest!

Autor

Erling C. Hollmann Halldór Gudlaugsson Jens Groth Brian Jagd Mauritzen Niels Jørgen Valentin

1. runde

2. runde

13,57 12,21 10,50 10,79 11,36

11,50 11,06 11,06 10,75

Poul Chr. Jensen

9,71

Erik Christensen

9,00

Carlo Pedersen

8,57

Søren Olsen Preben H. Hansen Lars Møller Jens Bang Gert Grønholdt

Temakonkurrencen 2005 Resultat Placering

10,21 7,00 11,00 7,14 6,14

8,81

10,38 10,69 10,44 8,63 11,00 4,44 6,50 6,38

25,07 23,27 21,56 21,54 20,17 20,09 19,69 19,01 18,84 18,00 15,44 13,64 12,52

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 7


h t o r G s n e J : r o t u a , s d a l

n o s s g u a l

d u G r 贸 d l l a H : r o t u a , s d a l p . 2 t l e D

p . 2 t l e D

b

Halld贸rs 2. plads illede (til venstre)

er besk氓ret en del, men det bliver det ikke mindre uhyggeligt af.

ne sn aH ne be rP

: r o t u a , s d a l p . 3

8


Sidder vi fast i vores motivvalg? Redigeret af Brian Jagd Mauritzen

K ublivet i OFA er meget præget af

klubmesterskab og temakonkurrence med fire afleveringer

Hvis vi påvirkes af en dommers subjektive og evt. mere eller mindre konservative billedsyn, bliver der mindre

i løbet af et år, årets billede, fotorally,

plads til fornyelse og selvudvikling,

l

konkurrencer:

ende element i mange klubaftener, og

som må være vigtige elementer, når man vil dyrke sin passion, hobby, kunstneriske udtryksform - eller hvordan klubbens enkelte medlemmer nu opfatter deres virke som amatørfoto-

Sådan er det i OFA og formodentlig i

nyt tema i en fotoklub som OFA. Det-

fleste af landets andre fotoklubber,

te har været drøftet igen og igen, og

diascup,

digicup,

diverse

fotodyster,

fynsmesterskab, danmarksmeste r skab

r

-

og flere.

Konkurrencen virker som det bæ-

konkurrencen er måske den motiverende kraft, der holder klubben i live. de

thi sådan vil Men

er

vi og andre have det.

konkurrencen

hensigtsmæssig

i

sig

selv

som den vigtigste overordnede ramme, der skal kunne dække 37 medlemmers behov for at dyrke

deres

passion

for

fotografiet?

– måske ikke, men når konkurrencen nu er valgt som en vigtig drivkraft, så bør vi også se på ulemperne ved denne form. Konkurrencer har det med at rangMåske

ordne deltagerne, og jo vigtigere det

opleves at komme øverst på listen, desto større er risikoen for, at motiv-

valget styres af sandsynligheden for at komme til tops.

Når vi tager billeder, tænker vi måske ikke så meget på, om et givent tryk på udløseren kan resultere i

et

billede, der kan give gode point i en

konkurrence. Men hvordan ser det ud, når vi skal udvælge de billeder, vi vil aflevere til bedømmelse til fx klubmesterskabet?

vi

Vælger vi helt frit de billeder, som

selv bedst kan lide? Eller tænker vi

mere på, hvad dommeren mon vil synes om? Og hvis vi ligefrem kender dommerens billedsyn, lader vi så dette styre vores billedvalg?

graf.

Motivvalget er selvfølgelig ikke et

der

er kommet flere reaktioner på spørgsmålet: ”Sidder vi fast i vores motivvalg?”, som jeg rundsendte til medlemmer med en e-mailadresse. Hvad betyder dommerens billedsyn?

Som en reaktion på dommerens valg

af vinderbilleder i 1. runde af klubkonkurrencen skriver Kåre Selvejer:

”… der var, efter mine begreafleveret mange andre billeder, der kompositorisk, teknisk og indholdsmæssigt var meget bedre end de billeder, som dommeren valgte at præmiere. Hvad er det i dommerens ber,

billedsyn, der gør, at han ikke vælger

dem?

Ved de fleste afleveringer ser vi jo

et

t spektrum af billeder, spænder fra ganske fremragende

ganske bred

der

billeder og til billeder i den lave ende. Og der er

-

og skal være

-

plads til det

hele. Ambitioner, engagement, tidsforbrug, evner osv. er jo forskellige

fra autor til autor. Det vigtigste af alt

er

imidlertid, at alle hygger sig med det de laver og kan lide at komme i klubben - og måske endda kan udvikle deres fotografi.

9


En ting jeg hæfter mig ved er, at det er blevet fremhævet, at det store flertal af de præmierede billeder var landskabsbilleder,

og

at

med mennesker på.

der

kun

var

ét

Tjah.... Det kunne lede til spørgs-

målet om det at gå fra at fotografere landskaber til at fotografere menn e sker er "udvikling". Eller om billeder med mennesker rangerer højere end landskaber? Det mener jeg ikke, at de gør (ligesom jeg heller ikke mener det omvendte). Jeg ved, at det er pokkers svært at lave gode billeder af begge typer jeg har den dybeste

r espekt

-

og

for begge

om end jeg ikke selv fotograferer mennesker, eller for den sags skyld har nogen ambition om at

typer fotografi

gøre det.”

Vi er jo bare amatører

Søren Olsen kommenterer Erik Ringkøbings udtalelse om, at mange af vores motiver var genkendelige fra den-

gang Erik selv var aktiv i OFA for 20 år siden:

”Nu har jeg været medlem i 17 år, og jeg synes ikke hans udtalelse helt hol -

der

vand. Der sker dog ting ind i melem, bl.a. takket være den digitale teknologi, som har indflydelse på billederne og til dels, tror jeg, også på mo-

Dem er vi fortrolige med og kan overskue.

Men ud over det er vi jo alle meget

forskellige i tilgangsvinklen til foto-

grafi.

æ-

Der er jo et fingeraftryk på n

sten hvert billede. Og

det

synes jeg er

meget positivt. For selvom alle bruger principielt det samme blot registrerende

apparat, så præger vi det forskel -

ligt. Fordi vi ser forskelligt, og fordi

vi

behandler registreringsmaterialet

nker. Og så synes jeg i øvrigt, at vi har det pragtfuldt med vores hobby. Og det er da meget væsentligt. I hvert forskelligt. Vi har forskellige bagta

fald for mig.”

Risikoen for at tabe point Jørgen Jørgensen skriver: ”Efter

at

jeg

har

læst

det

seneste

OFA-blad, er jeg kommet til at tænke

over, at der måske er noget om snakken om, at der ses billeder i klubben og på fotoudstillinger, der minder meget om de billeder, vi også så for 1020 år siden. Her tænker jeg mest på traditionelle landskabsbilleder, som i øvrigt kan være særdeles smukke, men som måske ikke rykker så meget i vores bevidsthed. Og så er der den

ndes som "fotoklubbilleder". Det er bil-

l

særlige billedtype, der straks genke

tivvalget.

t

Men selvfølgelig er der da noget

om det. Og det tror jeg begrunder sig i vores status som amatører. Vi er jo ikke kunstnere.

nødvendighed

Vi har ikke den indre

og drivkraft, som løfter billederne (og motivvalget dermed) ud over det mere ordinære. Vi har nok en passion, men ikke et format. Og det er da også OK: vide hvem man er, kende

sine begrænsninger. Og de fl e -

ste af os har ikke den tid, der skal til

for at komme videre. Vi har ting, vi er fascinerede af, og dem fotograferer vi. 10

leder, der ikke siger folk uden for fo-

omiljøet så meget,

men som er meget

udbredt inden for fotokredse.

Heldigvis ser vi dog mange billeog nyskaben-

der, som er anderledes de. Det er blandt andet

de landskabs-

billeder, hvor kompositionen, mørkekammerarbejdet eller andre forhold gør, at disse billeder enestående.

er helt særlige og

I OFA ser vi især fremragende eksempler på disse billeder fra nogle inkarnerede sort-hvid fotografer og ligeledes fra enkelte dygtige og kompromisløse farvefotografer.

Vi ser heldigvis også mange bille-


som udmærker sig ved at være abstrakte eller med effekter, der gør dem særdeles kreative og nyskabende. Her kommer de nye digitale

isiko for at tabe point. Anderledes er

der,

r

teknikker fotograferne til hjælp.

fortolkes.

enten

I OFA har vi heldigvis mange go-

det

i temakonkurrencen. Her er der mere kreativ tænkning, også fordi det er nogle kreative temaer, som skal a-

I landskonkurrencen Den Nation

l

e er det også så som så med nytænkning. Her gør sikkert det samme sig gældende som i OFA. Man tør ikke

puleres.

mentere for meget.”

de talenter også inden for denne gren af fotografiet. Så er der endelig de bil-

eder, der simpelthen er fremragende i sig selv, uden at de behøver at maniEn af grundene til, at der stadig

kommer

l

risikere

traditionelle billeder tilsvaende dem fra 10-20 år siden, er måske, at nogle dommere belønner denne genre. Se blot på den tidligere omtalte bedømmelse af første runde i

l

udelukkende

to

r

OFAs klubkonkurrence. Her blev der

givet høje placeringer til

et traditionelle billeder. Hermed me-

r

ner jeg ikke, at disse billeder er dårlige, tværtimod er de meget gode. Men de er måske ikke så udviklende og fremadrettede. Hertil kan man så indvende, at et billede ikke nødvendigvis er

nyskabende,

uskarpt eller position.

bare

fordi

det

har en utraditionel ko

er

m-

Billeder med personer, sjove situa-

tioner eller lignende er heller ikke så

almindelige

i OFA. Det kan måske

skyldes, at fotograferne er usikre ved

at fotografere mennesker; det er nemmere at tage billeder af "døde" ting. Hvad det er, der gør nogle billeder spændende

og

kreative,

sige éntydigt, men

er

svært

at

alle kan straks se,

når et billede er godt. Selvfølgelig er der forskellig billedsmag, nogle er til det stilfærdige, andre til noget roman-

isk, og atter andre er til noget mere

t

vildt eller grænseoverskridende. Desværre ser vi for lidt rigtigt grænseoverskridende fotografi i klubkonkurrencerne.

Måske

er

det

netop,

fordi

klubkonkurrencen er den store gennemgående og prestigefyldte konkur-

ence, hvor vi nødigt vil skeje ud med

r

at tabe point ved at eksperi-

Skal vi gøre noget?

Konkurrencen er og bliver formoden t

ig den drivende kraft i klubben, men måske skulle vi overveje den strøtanke, som Poul Chr. Jensen en dag lufte d e på et klubmøde, nemlig at kun de højst

vurderede

konkurrencen.

billeder

tæller

i

Det ville måske frem-

me interessen for at turde prøve noget

nyt.

Ved hver aflevering ville det i al

fald give mulighed for at aflevere ét billede, hv or man ikke behøver at

ænk

t

e på risikoen for at tabe point.

Det er et faktum, at en dommers bedømmelse må være subjektiv. Det kan ikke være anderledes, men den kendsgerning stand

for

kunne vi gøre til ge

vores

interesse.

Ved

n-

hver

kunne vi lave en intern bedø m melse af typen: Billeder som domme-

runde

ren overså.

Før hver dommergennemgang

kunne ges et

der fx

-

gerne på skift

-

udpe-

par dommere, der under dommergennemgangen valgte billeder, som de ville have præmieret, hvis de havde været dommere. Resultatet af denne bedømmelse kunne så blive til en

artikel i bladet, hvor billederne vi-

ses, og dommernes valg motiveres. Denne øvelse ville også give flere af

OFAs medlemmer muligheden for at opleve sig selv i dommerrollen. Eller måske giver denne artikel anl edning til andre nye forslag, som v o res

bestyrelse kunne overveje.

11


Program 11.8. Fototur til Kerteminde

Efterårssæsonen startes med en fototur til Kerteminde. Vi mødes ved Fjord &

3.9. Fototur til Ærø

Heldagstur til Ærø. Se nærmere omtale af turen på side 27 i bladet.

Bæltcenteret kl. 18.30, hvorefter vi for-

(Kåre)

skerihavnen, marinaen m.v.

8.9. Aflevering til Fælles Fynske Der afleveres billeder til Fælles Fyn -

deler os efter fotointeresse til byen, fi(Poul Chr.)

15.8. Fælles Fynske billedaften

ske, som denne gang afholdes af Østfyns Fotoklub i Nyborg. Der må afle-

Deltagere fra forårets Fælles Fynske

veres 5 billeder i hver af kategorierne

fototur til Århus inviteres til billedaften

farvepapir, sort/hvid og dias. Papirbil-

hos Midtfyns Fotoklub, Østre Ringvej

l

Medbring et udvalg af dine bedste bil-

med andet end titel. OFA betaler del-

39, Ringe kl. 19.30. le

der fra turen. Medlemmer, der ikke

har deltaget i turen, er også velkomne. Tilmelding til Poul Chr. senest 11.8. skal sikre, at der er kage til alle.

18.8. Marianne Christensen

eder skal være monteret på karton,

dias kan frit monteres med eller uden glas. Billederne må ikke være mærket agergebyret.

t

Regler for montering mv. kan ses på www.fynfoto.dk

Mens billedsekretæren knokler med registreringen, er der fri mulighed for

Vi får besøg af Marianne Christensen

at vise billeder, gerne på klubbens projektor.

sine billeder.

Fælles Fynske afholdes i år den 19.-

fra Langeland, som vil vise os nogle af (Poul Chr.)

25.8. Aflevering 3. runde Der afleveres billeder til klubkonkur-

cens 3. runde. Der må afleveres 3

ren

billeder i hver af kategorierne sort/ hvid, farvepapir og dias. Konkurrenc e -

regler

fås i klubben.

Dommer er fotograf Jesper Nors. Vi gennemgår de indleverede billeder, inden de sendes til dommeren.

20. november i Sognegården i Revninge ved Kerteminde. (Halldór)

15.9. Temakonkurrence

Dette kvartals tema er ”Genbrug”. Der må afleveres flere billeder, men kun det bedst placerede tæller med i den samlede konkurrence. Bedømmelsen foretager vi selv. Alle giver

(Halldór)

point til alle billeder, undtaget egne værker.

1.9. Internationale saloner

”Energi”.

Finn Nielsen, SDF udland, fortæller

om internationale fotosaloner og giver praktiske råd omkring indsendelse af billeder. (Poul Chr.)

12

Det næste tema i oktober kvartal er (Erling)

22.9. Digital tørresnor

Tørresnoren er en aften for spørgsmål om problembilleder. Måske ligger en af klubbens eksperter inde med en


3. kvartal 2005 god løsning. Vi holder fast i titlen

”tørresnor”, som er opfundet før den digitale billed-tidsalder, men denne

gang er fokus på digitale billedproble-

Programmet for landsmødet er be-

skrevet på side 22-23 i ”Dansk Fotografi”, nr. 3, 2005.

mer.

6.10. Cyanotypi

Medbring eksempler på CD, DVD, memorycard eller USB-dongle.

om fototeknikken cyanotypi og viser

(Erling)

Steff fra Østfyns Fotoklub fortæller

billedeksempler herpå. (Poul Chr.)

28.9. Resultat 3. runde

Dommer Jesper Nors gennemgår sin bedømmelse af vore billeder. Der er præmier for de bedste billeder i hver kategori.

13.10. Aflevering 4. runde Der afleveres til klubkonkurrencens 4.

og altafgørende runde. Der må afleveres

3 billeder i hver af kategorierne

sort/hvid, farvepapir og dias.

(Halldór)

30.9. – 2.10. SDF landsmøde

Deltag i årets landsmøde i Næstved.

Dommeren er ikke fundet endnu, men offentliggøres i klubben inden afleve-

ringen.

(Halldór)

OFA udstiller på Hovedbiblioteket - med H.C. Andersen tema

OFA udstiller på Hovedbiblioteket i Banegaardscentret fra 5. september til 24. september 2005. Vi udstiller under temaet ”H.C. Andersen” i digterens jubilæumsår. Der er lagt op til brede fortolkn inger. Det mest oplagte er at tage udgangspunkt i et af hans mange eventyr – men også andre emner, der kan relateres til den berømte Andersen, er velkomne. Hvert medlem må fortolke på sin måde – og det er ikke et krav, at der skal være et fælles udtryk gennem hele udstillingen. Der vil være inspiration at hente på Museet for Fotokunst, hvor udstillingen ”I skyggen af skyggen” fe j-

er Andersens fødselsdag.

r

4 billeder pr. udstiller. Efter sommerferien vil vi bruen aften på at gennemgå medlemmernes løsninger. Ophængning finder sted mandag d. 5. september om eftermiddagen. Der vil være plads til 3-

ge

Kontaktpersone

r: Poul Chr. Jensen og Ebbe Rosendahl

13


Klubkonkurrencens 2. runde il første runde. Hvis vi sammenligner

Billedsekretærens beretning

t

af Halldór Gudlaugsson

Spændingen om midtvejsstillingen i

klubkonkurrencen blev udløst den 2. juni. Vi havde afleveret 113 bille d er i vores tre kategorier, som skulle bedøm-

mes af Svendborg Fotoklub. De lagde opgaven i Ole Condrups hænder, som med sit judicium uddelte points, men i sidste øjeblik meddelte han afbud til dommergennemgangen, og vi fik derfor billederne retur uden hans ko m mentarer. Det er blevet en stor opgave at bedø

me og kommentere vores billeder.

Denn

14

m-

e gang var der dog 26 færre end

dette med antal afleverede billeder i 2004, ser vi stigningen tydeligt. Til anden runde i 2004 indkom der 91 billede, og hver autor kunne endda deltage

med fire billeder.

Vi har som bekendt haft en stigning i antallet af medlemmer, men det forkla-

er ikke det hele. Aktivitetsniveauet er

r

også blevet højere. Antal autorer, som har indsendt billeder i de første to runder i 2004 og 2005, ser således ud:

Autorer Dias

Monocrom Farvepapir

2004 5 8 12

2005 10 20 25


Der er altså tale om mere end en fordobling. Nærmere undersøgelse af statistikken viser dog, at antallet af

autorer, der deltager konstant i enkelt

gruppe, ikke er

nu end i 2004.

hver

meget større

monokrom fik Henrik R. tildelt både og tredjepladsen, mens Carlo kom ind som nr. to (se Carlos billede på s. 21). Henriks fine resultat flyttede ham op på andenpladsen i den samlede stilling, I

første-

hvor Søren fortsat fører trop.

Undtagelsen er i farvepapir, hvor 17

medlemmer har deltaget i både 1. og 2. runde, mens henholdsvis 6 og 10 har deltaget i begge runder i dias og

monokrom.

Det er fristende at fortolke tallene

som større lyst hos den enkelte autor o

Kåre tog førstepræmien i

farvepapir

Dias blev vundet af Jens Bang, efterfulgt af Kåre og Dorthe. Den samlede stilling - halvvejs i årets

til at prøve at indsende i flere kateg -

spændende klubkonkurrence

rier -

tabellerne på side 16 og 17.

måske for at afprøve sig selv på nye områder eller for at vise enkelte billeder, mens kampen om det samlede resultat er underordnet.

Resultatet

Men nu til resultatet af bedømmelse af 2. runde:

for-

an Erling og N.J. Valentin. Disse tre sidder også på toppen i den samlede stilling.

-

kan ses i

Der blev flyttet lidt på rækkefølgen, som der plejer, men ”halvgjort arbejde skal man hverken rose eller dadle”, siger ordsproget.

Henrik R. Kristensens 3- delte billede

fik 1. pladsen i kategorien Monokrom.

15


Erling Hollmanns svaner fik en 2. plads i kategorien Farvepapir.

Kåre Selvejers billede fra Bedruthan Steps fik 1. pladsen i kategorien Farvepapir.

Klubkonkurrencen 2005 Alle vinderbillederne, som opnåede en første, anden eller tredjeplads, kan ses på

OFAs hjemmeside på adressen:

fotoklub.dk

www.ofa-

Dias

K

åre Selvejer

Poul Chr. Jensen Jens Bang Henrik R. Kristensen

Halld

ór Gudlaugsson

Dorthe Havmøller Erling Hollmann Lars Møller

Heidi M. Andersen Egon Aarenstrup

16

1. r 54 43 33 40 33 26 38 33

26

2. r I alt 43 97 36 79 36 69 28 68 34 67 35 61 38 33 29 29 26


Monokrom

Søren Olsen Henrik R. Kristensen Carlo Pedersen Brian Jagd Mauritzen

Erling Hollmann

Jørgen Jørgensen Halldór Gudlaugsson Lars Møller Jens Bang

Poul Chr. Jensen Jørgen Hauge Laursen

Egon Aarenstrup Erik Christensen Ole Marseen

Heidi M. Andersen Søren Pedersen

Jørgen Borg Jensen Mira Svensson Kåres Selvejers billede fra Flakhaven fik 2. pladsen i kategorien Dias.

Claus Conradsen

Rasmus Lind

Farvepapir

Jens Bang fik 1. pladsen i kategorien Dias.

K

åre Selvejer

Niels J. Valentin

Erling Hollmann Jørgen Jørgensen Jens Bang

Lars Møller Carlo Pedersen Ebbe Rosendahl Halldór Gudlaugsson Jens Groth Poul Chr. Jensen Preben Hansen Brian Jagd Mauritzen Ole Marseen Claus Conradsen Erik Christens e

n

Jørgen Borg

K Heidi M. Andersen Egon Aarenstrup enneth Hansen

Henrik R. Kristensen

Brian Jensen

Mira Svensson Carsten Lauridsen

Søren Pedersen

1. r 54 39 29 42 29 37 29 27 24 40

34 18 27 22 15 5 5 47 39 40 42 47 40 28 31 24 26 32 25 24 24 18 20 38 15 34 24 24 7 6 6

2. r I alt 36 90 48 87 44 73 29 71 38 67 28 65 35 64 28 55 28 52 40 35 35 34 15 33 27 27 27 23 23 22 15 5 5

50 46 43 34 28 34 35 30 35 31 25 31 30 27 24 21 20 33

97 85 83 76 75 74 63 61 59 57 57 56 54 51 42 41 38 35 34 33 24 24 7 6 6 17


Mennesker i fokus Tekst og fotos af Carlo Pedersen

prøvet,

Hvem siger, det er svært at fotografere mennesker? Er det noget du går og bilder dig selv ind, eller er der noget om snakken?

Hvis du ”kun” har brugt dit kamera til registrering af blomst er, solnedgange, huse, træer og lignende, så ligger der

nye muligheder foran dig, hvis bejder på at sætte mennesker i

du arfokus.

Men det er ikke altid nok ”bare” at

”skyde” nogle personer med kamera-

et.

Der skal være noget, der ligner en

historie, der skal være noget udstr

å-

ing, og du skal have kontakt med

l

”offeret”. Det

svære

ligger

for

de

fleste

i

kontakten til ”modellen”: tør du spørge, eller skal du bare tage billedet? Hvad er det værste, der kan ske ved at

spørge?: At du får et nej. Men jeg tror

nok, at jeg i 80% af tilfældene får et ja eller et ok-nik.

Hvordan kan du få kontakt?

Der findes nok ingen manual om at få kontakt, men det handler lidt om ens egen indstilling til andre mennesker og måske lidt ”frækhed” eller gå-påmod. Først skal du altid have det store

smil på; lad være med at ligne en beEt smil og hej - og måske et spørgsmål, om du må bruge modeldemand.

lens dejlige udstråling til et foto. Så

vil

reaktionen mange gange være:

og det lykkedes, så kører det.

Og er kontakten der, så kan du få en

masse skud.

Historien i et billede Hvad gør du, når du ser et fotografi? Ser du på indramning – teknik – komposition – farve/monokrom – eller historien/fortællingen?

Min egen metode er, at jeg altid et fotografi på dets ind-

bedømmer hold: altså

-

er der en historie eller en

idé, der giver mig noget at tænke over? Hvis billedet fanger mig, og jeg fx skal give d et en bedømmelse, så ser jeg

herefter

p-

på helhedsindtrykket, o

sætning, er det gjort færdigt osv. For

mig er det historien, der tæller 90% i min bedømmelse. Historien i billedet er

g-

afgørende, hvis det skal være et ri

tigt topskud.

Et godt fotografi må gerne provokere lidt. Det skal vække dine sanser, og her kommer jeg ind på det, der i den senere tid er drøftet meget: hvordan får vi nye typer fotos - en forandring i vores motivvalg? Jamen, hvis der bliver produceret flere fotos med historier og mennesker, så vil det auto matisk skabe nye motiver. Hvordan kommer du i gang?

For at komme i gang kan du finde et arrangement af en eller anden art. Foto (øverst side 19) er fra Fælles

Fynskes tur til Århus. To piger vi kom

”Hvad skal det bruges til?” Og her er

i snak med i Den gamle by.

dejligt, at vi har fået vores Klub

e ville gerne posere.

det

ID kort. Vis dem det og fortæl, at du er amatørfotograf, og at billederne ik-

ke skal i Se & Hør. Jeg tør næsten vædde på, at når du første gang har

18

D

Stalinist (nederst side 19) er optaget på Fælles Fynskes Tur til Århus under

1. maj demonstationen.


19


Fælles Fynske turen til Århus gav go-

de muligheder. Der var et 1. maj arrangement med masser af mennesker, der stort alle gerne ville fotograferes.

De føler, at de får reklame for deres sag, så der var muligheden for at øve

hvad du vil fortælle om personen og om den/de situationer, du arrangerer. Det

arrangerede

fotografi

er

noget af det mest udbredte. Det det i fotografiens start, og det er

nok var det

stadig. Når vi ved, at Viggo Rivad al -

sig.

lerede for 50 år siden arrangerede og

skal vi så ikke også gøre det i dag.

Sæt dig et mål, når du en dag går

”menneskejagt”. Du vil fx have x antal skud med hjem af mennesker, og der skal være mindst et nærbillede, og det skal ikke være taget med en 300 mm tele. Det giver ikke nærhed i dit foto. Prøv med en 35 mm. En anden fremgangsmåde er at finde

et godt ”objekt”, fx en person, der

måske er lidt speciel. Få en snak med vedkommende, spørg om du må få l ov til at følge ham/hende på arbejde eller derhjemme i nogle timer, og du vil få et kanon-fotomateriale at arbejde med. Prøv hele tiden at tænke på,

20

manipulerede med sine fotos, hvorfor

Husk: – Hvis di n e ”modeller” ønsker nogle gratis billeder, så husk at give dem det. Det er vigtigt. Så er der kun én meget vigtig ting til slut –

gør det! Billedet på næste side fik 2. pladsen

i kategorien Monokrom i

klubkonkurrencens 2. runde.

Vikingerne er optaget i Odense, hvor der blev afholdt ”Middelalderdage”. Jeg så det i avisen

-

og så af sted.


21


Fælles Fynske - fototur til Århus A

f Gert Grønholdt

Op ad formiddagen lørdag den 30. april ankom OFA-graferne til Campingnord ca. 8 km fra Århus centrum.

Anledningen var den ”Fælles Fynske

Sommerudflugt”, som var arrangeret af Midtfyns Fotoklub.

Syv af OFA’s medlemmer havde sat hinanden stævne på campingpladsen, som skulle tjene som vor base det næste

døgns tid. Da vi var på plads i

hytterne, kørte vi ind til Århus for at

fotografere.

Vi fordelte os i grupper, og alt ef-

er temperament og behov tog vi ind til centrum, Marselisborg Mindepark, Den Gamle By eller helt andre steder. Samme aften var der arrangeret fællesspisning i campingpladsens cat

f et eria.

Vi nød hinandens selskab og

den dejlige mad. Som særlig gæst havde vi glæden af det tidligere OFA-

medlem Thomas, som nu er bosat i Århus og læser til fotojournalist.

Efter desserten og kaffe n blev der vist billeder. Finn lagde ud med rejsebilleder bl.a. fra Sydamerika; forkvinden fra Midtfyns Fotoklub viste vinterbilleder og ”sort sol”, og Carlo vi-

ste bl.a. dagens billeder fra den Gamle By. Til slut blev der vist en billedserie

ra den svenske naturpark fyldt med

f

bilvrag.

Næste morgen mødtes vi kl. 7.00 il fælles morgenmad, og derefter pakkede de fleste sammen, men vi aflagt

de

før

dog lige Århus endnu et fotobesøg, vi vendte tilbage til Fyn.

1. maj gav nogle særlige fotomulighe-

der ved demonstrationerne i Århus.

A

utor: Erik Engelsen.

22


Så er OFAs syv deltagere ankommet, og løjerne kan begynde.

Kun Gert Grønholdt mangler på billedet, thi han stod bag kameraet.

Man kan ikke være i tvivl: Jens Groth

er ved at tage et FOTO.

A

utor: Erik Engelsen.

23


ne lse gn E kir E: ro tu A Ole Marseen går i detaljen på havnen i Århus.

ne sn eJ r.h Cl uo P: ro tu A 24

Mobilkultur fanget

i centrum af Århus.


Gear, grej & bøger - nyt fra fotoverdenen omkring os Udviklingen af nyt og spændende fotogrej går hurtigere end nogensinde før. I lighed med sidst har Kåre kigget lidt på, hvad der rører sig i krogene. Nikon D50

de 6.000 kr.

Alpa – kamera for feinschmeckere 12 TC er navnet på den nyeste kreation

ra schweiziske Alpa, der er kendt for

f

I kølvandet på den succesfulde D70 har Nikon nu lanceret en ”budgetversion” i

orm af Nikon D50. I lighed med D70 der tale om en 6,1 megapixel sensor i aps- for mat, som giver en 1,5 gange f

er

brændviddeforlængelse.

Antallet af features er reduceret i e på ca. 7.000 kr. inkl. en Nikkor AFS forhold

son’s gloss optimizer til finjustering af blanke prints. Forvent en pris omkring

til D70 for at holde prisen ned

18-55 Zoom.

sine ultra gedigne mellemformatkameraer. Huset er fræset ud af en alumin iumsblok i en kvalitet, der normalt benyttes i flyindustrien.

Kameraet, der er et meget kompakt målsøgerkamera, tager rullefilm bagstykker op til 6 x 9 formatet eller de nyeste digitale bagstykker. Der er tale om det mest kompakte kamera med udskiftelig

optik

til

high- e nd

digitale

f

bagstykker. Blandt optikkerne, der kan benyttes, er lækkerier fra fx Schneider og Rodenstock.

Nye Epson printere

Måske en fremtid for Contax I sidste nummer af OFA-bladet kunne vi oplyse, at Kyocera-koncernen havde indstillet produktion en af de eksklusive

Målgruppen er især fotografer, der

otograferer med kompaktkamera, og som ønsker at opgradere til spejlrefleks samt førstegangskøbere af digitalt spejlreflekskamera. Epson er på banen med to nye og højst interessante fotoprintere: Epson R2400,

der

afløser den velkendte Epson 2100

samt Epson R1800, der afløser Epson 1290S.

R2400 byder på Epsons nye K3 Ul -

rachrome blæk, der takket være nye og en ny harpikscoating

t

pigmenttyper egner

byder

sig til High Gloss papir. R2400

ngmåske –

på 8 farvepatroner, heraf 3 nua

cer af sort. Det burde give en fin te

ning i de mørke partier – og gode SH prints. Et prisgæt for vil være omkring de 9.000 kr.

R2400

R1800 printeren er basalt en A3 ud-

gave

af den velkendte og fine Epson

R800 printer. Også her er der tale om en printer med 8 blækpatroner og Ep-

Contax kameraer, der blandt sine væ-

sentlige fortrin havde Carl Zeiss optik. Et aktuelt kig på www.zeiss.de afslø-

rer, r

at navnet Contax rent faktisk tilhø-

er Carl Zeiss gruppen. Så hvem ved, måske der alligevel er en fremtid for Contax?

Kodak lancerer nyt printerpapir

Kodak er på banen med inkjet printer-

papir

i

professionel

kvalitet

og

lover

hidtil uset høj kvalitet. Papirbasen er

som på almindeligt lysfølsomt fotopapir, og en porøs micropore-coating lover omgående tørring og gode egenskaber med både pigmentbaseret og almindeligt

printerblæk. Klarhed og definit i-

25


on

på de færdige print skulle være i

særklasse.

både

en

Papiret fås nu i England i

”lustre”

og

”gloss”

udgave.

Hvorvidt det lille danske marked er attraktivt nok for Kodak til en lancering

af det nye printerpapir de stund ikke.

vides i skrive

n-

Sponsorer Støt dem - de støtter os med præmier til vores konkurrencer.

Joe Cornish bogaktuel med “The Coast of Scotland” Den

engelske

landskabsfotograf

Cornish, der regnes blandt

nulevende bogaktuel

Joe

de bedste

landskabsfotografer,

er

nu

med sin anden udgivelse:

”The Coast of Scotland”

succesen ”First Light”.

-

tre år efter

Netop ”seascapes”, som briterne beegner denne form for fotografi, er om noget hjemmebane for Joe Cornish. Et smugkig viser en ny portefølje af blænt

Grøn gade i Rosengårdcenteret

Nyhed: FotoMagasinet findes nu også på Vestergade 5

-

5000 Odense C

(Tidligere JapanPhoto)

dende billeder i den kendte Joe Cornish

stil, der byder på stilsikre og perfekte

kompositioner

kombineret med mester-

lig beherskelse af teknik og lys. Bill e -

derne, der er optaget med et 4 x 5” storformatkamera, udviser en helt fantastisk detaljegengivelse.

Foruden sine evner bag kameraet

besidder Joe Cornish en særdeles god og informativ pen, der gør helhedsind-

Rosengårdcenteret

-

Tarupcenteret

Vestergade, Odense City

trykket perfekt. Bogen bliver (desværre) næppe hyl -

devare hos danske boghandlere, men oplyser du ISBN 1 84513 079 0, burde den kunne skaffes. Alternativt kan den købes via www.amazon.co.uk. Kåre Selvejer

Albanigade 17 -

Odense

-

66 12 97 07

Hotel Danmark or hosting af OFA’s hjemmeside på

Vi siger tak til Web-

f

www.ofa-fotoklub.dk

26

Vestergade 69-71

-

Odense

-

66 12 50 70


Heldags fototur til Ærø

A

Lørdag den 3. september 2005 De et

r er næppe noget sted, der inden for

begrænset geografisk område tilbyder så gode og alsidige fotomuligheder som Ærø. Derfor arrangerer vi i begyndelsen af september en heldags fototur ø-hav.

til denne perle i det sydfynske

Når først vi er der, er afstandene

overkommelige. Vi får at fotografere havne- og

mulighed for værftsmiljøer

i Marstal, Søby og Ærøskøbing. Sidst-

nævnte

er også kendt for sit næsten

middelalderlige gadeforløb og sine mange gamle, velbevarede huse. For dem, der har hang til land-

skabsfotografering,

er

der

også

fine

muligheder. Den op til 30 meter høje Vodrupklint

øens

sydvestside

kendt for sit terrasseagtige går helt ned til kysten.

er

forløb, der

Der er også gode fotomuligheder

og meget flotte udsigter på den centrale del af øen, der er præget af den op til 68 meter høje Borgnæs-ryg, der

er

f Kåre Selvejer

en del af Margeritruten.

For at få maksimalt udbytte af da-

gen

skal vi tidligt op, idet vi sejler fra

Faaborg mod Søby klokken 7.50. På Ærø er der frit slag og fotografering

dagen igennem. Hjemturen bliver fra Ærøskøbing mod Svendborg med af-

gang

klokken 20.55. Der kan købes

mad på færgerne. Prisen

er

for

færgeoverfart

tur-retur

ca. 210 kr. pr. person, baseret på 4

personer igennem

pr.

bil.

Fortæring

dagen

for egen regning. Tag evt. madpakke med. Medbring fotoudstyr, masser af film eller fil-lagerplads,

godt

samt

vind- og vandtæt tøj, godt fodtøj

vanligt godt humør. Tilmelding i klubben senest 18.

august. Bestyrelsen vation af færger, så

sørger for reser-

snart vi har over-

blik over, hvor mange der deltager, og hvem der kører. Vi håber på godt fotov ejr og glæder os til en god fototur til Ærø.

Kysterne ved Marstal og Ærøskøbing er kendte for

deres gamle,

hyggelige og særdeles

fotogene, små badehytter/

sommerhuse.

A

utor:

Kåre Selvejer.

27


Redaktøren har ordet

Kontakt os Formand: Poul Christian Jensen Enghavevej 30

Odense M

Tlf. 66 14 66 35

E-mail: formand@ofa-fotoklub.dk Kasserer:

Erling C. Hollmann Heslevej 5

5610 Assens

Tlf. 28 11 95 11

E-mail: kasserer@ofa-fotoklub.dk Sekretær:

n e z t i r u a

Kåre Selvejer Colbjørnsensvej 16

5000 Odense C

Tlf. 65 91 66 96

E-mail: sekr@ofa-fotoklub.dk

M r e p s e J : o t o F

Billedsekretær: Halldór Gudlaugsson Møllegyden 54

Næste nummer af OFA-b

ladet forve

n-

es at udkomme i starten af oktober måned. Stof til dette nummer skal være t

redaktøren

Brian Jagd Mauritzen i

hænde senest den 1. september.

OFA-bladet er medlemmernes blad.

Hvis du har lyst til selv at skrive en ar-

tik el - eller bare vil foreslå, at et eller andet emne bliver taget op i bladet, så kontakt mig på et klubmøde eller på

mail: blad@ofa-

telefon 62 62 55 77 -

eller

via e-

fotoklub.dk.

Odense Fotografiske Amatørklub –

5471 Søndersø

Tlf. 64 83 15 50 E-mail: billedsekr@ofa-fotoklub.dk

Bestyrelsesmedlem: CarlsenTlf E-mail: best@ofaGert Grønholdt

Skiødtsvej 29

5220 Odense SØ

. 66 15 50 03

fotoklub.dk

Redaktør: Brian Jagd Mauritzen Nordskovvej 17

5750 Ringe

Tlf. 62 62 55 77 E-mail: blad@ofa-fotoklub.dk

www.ofa-f otoklub.dk

Stiftet januar 1900. Tilsluttet Selskabet for Dansk Fotografi (SDF) og FIAP. Klublokaler:

Asser Rigvej 2, kld., Odense. Indgang i gavlen. Der er klub-

aften hver torsdag kl. 19.00 i henhold til programmet (se side 12-13).

150 kr. pr. kvartal. Unge under 25 år betaler kun halvt kontingent: 75 kr. pr. kvartal. Kontingentet dækker også medlemskab af SDF og abonnement på bladet ”Dansk Fotografi”. Kontingent:

28

en u m m ok es ne d O ,t es uh då R ne la rt ne icp o K :k ryT

OFA bladet 2005 - 03  

OFA-bladet er klubbens talerør og udkommer hvert kvartal. Bladet sendes til OFA´s medlemmer, til fotoklubber og kan fås på bibliotekerne i O...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you