Page 1

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2014

Nasloucháme svým zákazníkům Od podzimu roku 2012 je novým vedoucím Product Managementu OEZ s.r.o. Michal Votrubec.

Michale, s jakou vizí jste přijal novou pozici? A jak se Vám ji po 18 měsících daří naplňovat? Myslím, že v době mého nástupu do funkce jsme měli velmi kvalitní produktové portfolio. Máme tedy na co navazovat. Určitě bychom neměli ustrnout. Vylepšení stávající nabídky nebo úplné novinky chceme zákazníkům přinášet pravidelně. Můžeme se opřít jak o naše vlastní vývojové centrum, tak máme příležitost využívat zázemí koncernu Siemens, jehož jsme součástí. Můžete být v oblasti novinek tedy konkrétnější? S čím přichází OEZ v roce 2014? Širokou skupinu zákazníků oslovují nové rozvodnicové skříně DistriTon. Jedná se o druhou generaci oblíbeného oceloplastového provedení RZA. Při jeho vývoji jsme vycházeli jak z výhod předchozího typu, tak i z mnoha poznatků získaných od našich zákazníků, kterým se snažíme naslouchat. Pozitivní ohlasy odborné veřejnosti a zejména stovky kusů, které už elektrotechnici zakoupili během několika týdnů, to potvrzují. O konkrétních přednostech a výhodách nových rozvodnicových skříní RZA se každý může dočíst v tomto Zpravodaji. Na jaké další novinky se mohou zákazníci OEZ těšit? Rozvodnicové skříně RZA nejsou jedinou novinkou produktové skupiny Distri. Nyní uvádíme na trh rozvodnicové skříně DistriSet, které jsou požárně odolné a kouřotěsné. Dále jsme připravili rozšíření

 Větší prostor pro kvalitu OEZ nyní přichází na trh s novou generací oceloplastových rozvodnicových skříní RZA řady DistriTon. Toto provedení vyplňuje pomyslnou mezeru v sortimentu mezi plastovými rozvodnicovými skříněmi RZG, RNG, RZV a oceloplechovými RZB, RNB.

Vedoucí Product Managementu OEZ s.r.o.

Michal Votrubec nabídky záskokových automatů Modi ZB o provedení pro jističe Modeion BC160. Produkty OEZ nejsou ale jenom přístroje. Nabízíme jak technickou podporu, tak podporu softwarovou a samozřejmě významné postavení v rámci našich služeb má servis. Můžete tuto oblast více rozvést? Technická podpora má stále vysokou kvalitu, navíc jsme ji chtěli více zpřístupnit zákazníkům, kterým nyní stačí znát jedno telefonní číslo nebo jednu e-mailovou adresu. V rámci softwarové podpory jsme přišli s novou verzí výpočtového programu Sichr 14, máme aktualizovaný Konfigurátor OEZ a novou variantu programu pro výpočet rizik a řízení rizika ztrát v důsledku úderu bleskem – Prozik. Tato varianta koresponduje s novou edicí normy (ČSN  EN 62305-2 ed. 2) pro výpočet rizik. A nemohu ani zapomenout na novou podobu webových stránek OEZ, která je uživatelsky příjemnější. Tolik novinek a OEZ nevystavoval na veletrhu Amper 2014. Proč? Jen letos jsme už uspořádali na sedmnácti místech České a Slovenské republiky

 Malý a šikovný Nejvíce aplikací se záskokovými automaty je realizováno s jističi BD250 a BH630. Sílí však poptávka i po provedeních s nižšími jmenovitými proudy a menšími rozměry. Takové řešení poskytuje záskokový automat MODI ZB pro jističe BC 160.

odborné semináře, které navštívilo na 2 000 elektrotechnických odborníků. Dále realizujeme desítky prezentací ve velkoobchodech, kde zákazníci najdou naše týmy v průběhu celého jara. Pořádáme také specializovaná školení s tematikou naší softwarové podpory. Účastníme se i mnoha seminářů pořádaných specializovanými agenturami. V oblasti komunikace tedy jdeme poněkud jinou cestou, než jsou veletrhy. Samozřejmě to však nevylučuje naši účast někdy v budoucnu. Co se ještě letos odehrálo či odehraje v OEZ? Velmi nás potěšila návštěva trojnásobného olympijského medailisty Ondřeje Moravce. Ondra vyrůstal v místním klubu biatlonu, který dlouhodobě podporujeme. Na květen připravujeme Den otevřených dveří a v neposlední řadě přijdeme v průběhu roku na trh s dalšími novinkami. A to znamená, že na prezentace OEZ ve velkoobchodech nebo naši účast na seminářích se mohou zákazníci těšit i na podzim.

 Sichr a generátory Výpočtový program Sichr je V již j léta nepostradatelným pomocníkem elektroprojektantů a revizních techniků. I letos doznal tento software řady vylepšení. Největší novinv kou verze 14.00 je možnost použít jako zdroj napájení generátory.


2

ČÍSLO 1/2014

Technické informace

OBSAH Úvod Nasloucháme svým zákazníkům.......1

Technické informace Větší prostor pro kvalitu! Nová generace oceloplastových rozvodnicových skříní RZA...........2 Kouřotěsné a požárně odolné rozvodnicové skříně DistriSet.............4 Malý a šikovný. Záskokový automat Modi ZB pro BC160...................5 Šedá je dobrá. Změna designu přístrojů Conteo..................................5 Jak zabránit škodám? Ochranou proti přepětí pro DC aplikace........6 Jak na generátory? To zná program Sichr 14.00. ........................7

Technická podpora: Tel.: +420 465 672 222 E-mail: technicka.podpora.cz@oez.com

Zpravodaj 1/2014 Vydal: OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51 tel: +420 465 672 111, fax: + 420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz Ve spolupráci s OEZ Slovakia spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava, 831 07 tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 44 87 27 70, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk Editor: Mgr. Tomáš Hermann Jazyková korektura: Libuše Schindlerová, Ing. Denisa Káralová Technická korektura: Ing. Pavlína Trajtělová Grafická úprava a sazba: Roman Grus Tisk: TG Tisk s.r.o. Neprodejné Elektronická podoba na www.oez.cz, www.oez.sk

OEZ — ZPRAVODAJ

VĚTŠÍ PROSTOR PRO KVALITU! Již desítky let představuje OEZ spolehlivou volbu při výběru modulárních přístrojů Minia, tedy jistících, ochranných či ovládacích přístrojů pro bytové, domovní nebo podobné instalace. Pro ně rozvodnicové skříně DistriTon vytváří vhodnou základnu pro výrobu osazených rozvodnic.

V současné době OEZ přichází na trh s novou generací oceloplastových rozvodnicových skříní RZA, které vyplní pomyslnou mezeru v sortimentu mezi současnými plastovými rozvodnicovými skříněmi RZG, RNG, RZV a oceloplechovými RZB, RNB. Zároveň nahradí původní oceloplastové skříně, které byly také prodávány s typem RZA.

Nové rozvodnicové skříně RZA nejenže plně nahradí původní RZA, ale svými vlastnostmi a zcela novými konstrukčními prvky posouvají komfort při osazování rozvodnic o úroveň výše.

Řada rozvodnicových skříní RZA se skládá ze 4 velikostí, a to jedno, dvou, tří a čtyřřadých. Na každou z řad je možno umístit až 14 modulů vedle sebe. Největší velikost, tedy čtyřřadá, pojme až 56 modulů a i plně osazená modulárními přístroji ještě nabízí dostatek místa pro vstupní a výstupní vodiče.


OEZ — ZPRAVODAJ

3

ČÍSLO 1/2014

Technické informace

Mezi hlavní výhody nové generace RZA patří:

 NADSTANDARDNÍ PROSTOR

 ELEGANTNÍ DESIGN

 Komfortní prostor pro vodiče u svorkovnic Možnost vedení vodičů po bocích

 Bílá barva - RAL9003 Nevyčnívá ze stěny - vystupuje pouhých 7 mm Uzamknutí

rozvodnicové skříně

 Nejvíce místa mezi řadami přístrojů

 Instalace zámku pod výklopnou páčku

(rozteč “U“ lišt 135 mm) Dostatek místa pod “U“ lištami

 Elegantní i po uzamknutí

 KOMFORTNÍ VÝBAVA

 POHODLNÁ MONTÁŽ

 Plastová základna s dvěma vodováhami Odnímatelný rám s “U“ lištami Odnímatelný oceloplechový rám s dveřmi PE, N svorkové bloky, N svorkový blok

 Možnost propojení všech přístrojů či postupné propojování řad

 Kabelové průchodky – snadné vylomení, možno zajistit šrouby

 Možnost upevnění na zeď i do dutých stěn

pro chránič

Podrobné informace o přednostech nové generace RZA naleznete v letáku Rozvodnicové skříně RZA

Podrobné technické informace naleznete v katalogu: RZA Oceloplastové rozvodnicové skříně

Dist

riTon Ocelo plas tové rozv odnic RZA ové skřín ě

K dispozici na www.oez.cz jsou videa „Seznamte se“ a „Instalace“.

Nové rozvodnicové skříně RZA jsou již v prodeji od 1. 2. 2014 - informujte se u svého prodejce.

vše na

www.oez.cz


4

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2014

Technické informace

Kouřotěsné a požárně odolné rozvodnicové skříně DistriSet Pro dodržení zpřísněných požadavků zákonů a norem ve stavebnictví, zvláště v oblasti požární bezpečnosti staveb, uvádí OEZ na trh nové rozvodnicové skříně s požární odolností, které jsou také kouřotěsné. Jsou to rozvodnicové skříně DZ54, které nahradí stávající DZ43-…-EI30. Původní nebyly zkoušeny jako kouřotěsné.

páska, která expanduje při teplotě okolo 200 °C a přemění se v nehořlavé těsnění. Obě těsnění plní svoji funkci při požární odolnosti a zároveň zamezují vstupu prachu a vody. Rozvodnicové skříně splňují podmínky pro IP54.

U nových rozvodnicových skříní DZ54 dveře spolu s rámem tvoří požární uzávěr, který nabízí požární odolnost EI230. Požární uzávěr zamezuje průniku teplého i studeného kouře a tedy splňuje podmínky parametrů Sm i Sa. Celá skříň je vyrobena z ocelového plechu, který spadá do kategorie materiálu s třídou reakce na oheň A1 (nehořlavé materiály). Druh konstrukce odpovídá kategorii DP1, tj. nezvyšuje intenzitu požáru v požadované době. Rozvodnicové skříně DZ54 jsou zapuštěné a lze je použít nejen v chráněných únikových cestách, ale i tam, kde je předepsáno použít požární uzávěr s parametry: EI230, Sm /Sa, A1, DP1, např. pro uzavření prostupů do instalačních šachet a kabelových kanálů. Podrobné parametry a rozměry rozvodnicových skříní DZ54 naleznete v letáku Rozvodnicové skříně DistriSet – Požárně odolné a kouřotěsné.

riSet Dist ě skřín ové dnic o v z Ro

Rozvodnicové skříně DZ54 mají stejné příslušenství jako všechny skříně DistriSet. Lze je osadit „U“ lištami pro modulární přístroje Minia (maximálně 741 modulů), s elektroměrovými které lze kombinovat kombin 20 elektroměrových vanami (maximálně (maximá míst) a s ostatními ostatní přístroji s jinou montážní hloubkou než modulární, do jmenovitého proudu 400 A. Podrobné in informace o příslušenství naleznete v katalogu Rozvodnice v k a rozváděčové skříně Distri. a rozváděč

www www .oez.cz .oez .sk

É OLN Ě OD ÁRN STY É É CE N ĚS IKOV ŘOT É ÚN N KOU Ě ÁN CHR PRO

POŽ

Dis

Požární odolnost s kouřotěsností byla odzkoušena nezávislou zkušební laboratoří PAVUS, a.s., Autorizovaná osoba AO216. Celosvařená konstrukce s mnoha zpevňujícími ohyby a tloušťka ocelového plechu 1,5 mm zabezpečuje vysokou tuhost celého skeletu skříně DZ54. Dveře jsou zavěšeny podle výšky až na šesti kovových pantech, uzavírají se pomocí tříbodového uzávěru a jsou vybaveny vložkou s vnitřním čtyřhranem 6 x 6 mm. Dveře skříní DZ54 jsou vybaveny dvojím těsněním. Jedno je z litého polyuretanu a druhé tvoří itumescentní (zpěňující)

tri Roz vodn ice a rozv áděč ové skří ně

7 53 59 64 70 76 82 94

ění zazd r pro šířka Otvo ] a [mm výšk ] S1 [mm ] V1 o [mm 626 a pr 826 Výšk [mm] tí akry 0 1026 631 55 26 12 750 1426 950 514 1626 1150 1826 1350 2026 6 1550 62 1750 826 1950 1026 831 550 1226 750 1426 714 950 1626 1150 1826 1350 2026 878 1550 626 6 1750 82 1950 1026 1031 550 1226 750 3 1426 950 914 73 1626 1150 873 1826 1350 073 2026 78 50 10 6 15 62 1273 1750 826 1473 1950 1026 1673 1231 550 1226 1873 750 1426 2073 950 1114 673 1626 1150 S 873 1826 50 13 0S 2026 1073 1278 1550 0S 1273 0 175 30S 1473 1950 I30S 1673 m S 1873 EI30 z.co z.com 0S @oe 073 k@oe

.cz .oez www .oez.sk www

vše na

www.oez.cz


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2014

5

Technické informace

MALÝ A ŠIKOVNÝ. Záskokový automat Modi ZB pro BC160 Přesto, že nejvíce aplikací se záskokovými automaty je realizováno s jističi BD250 a BH630, stále větší je poptávka i na řešení s nižšími jmenovitými proudy a také na řešení s menšími rozměry. Především z těchto důvodů uvádíme do prodeje od 1. 5. 2014 provedení záskokového automatu Modi ZB i pro jističe BC160. Je možné tak řešit záskok od 12 A. Většina parametrů automatu je naprosto shodná s verzí pro BD250 a BH630. Podrobnější informace tak naleznete ve stávajícím katalogu Záskokové automaty Modi. Jiné je typové označení a schéma zapojení. Na internetových stránkách www. oez. cz naleznete katalogový list, ve kterém najdete právě typové označení a schéma zapojení pro jističe BC160. Katalogový list si můžete vytisknout a doplnit do stávajícího katalogu. Nový kompletní katalog je k dispozici ve formátu PDF opět na našich internetových stránkách.

Základní vlastnosti automatu Modi ZB Automat přepíná mezi dvěma zdroji do jedné zátěže. Zdroji mohou být transformátor a generátor nebo dva transformátory. Na záložní zdroj automat přepíná na základě vyhodnocení poruchy na hlavním zdroji. Automat sleduje napětí, frekvenci a napěťovou nesymetrii. U všech parametrů lze nastavit spodní a horní

mez, jejíž překročení je považováno za poruchu na zdroji. Reakci na překročení mezí parametrů je možné zpozdit. Automat pak nereaguje na krátké výkyvy v síti. Automat je možné si opět vybrat s různým typem napájení, viz tabulka s typovým označením. Mechanické provedení umožňuje automat namontovat na dveře rozváděče.

Typové označení a popis záskokového automatu Modi ZB pro B160 MODI ZB-01-9010 MODI ZB-01-9110 MODI ZB-01-9210

vestavné provedení, externí napájení DC 24 V, sledování podpětí, nadpětí, sledu fází, pro BC160 vestavné provedení, vlastní napájení z aktivního zdroje, sledování podpětí, nadpětí, sledu fází, pro BC160 vestavné provedení, externí napájení AC/DC 110 ÷ 230 V, sledování podpětí, nadpětí, sledu fází, pro BC160

ŠEDÁ JE DOBRÁ Změna designu přístrojů Conteo Pod značkou Conteo již několik let nabízíme přístroje pro spínání a ovládání - především výkonové stykače, nadproudová relé a spouštěče motoru, které nacházejí uplatnění v průmyslových rozváděčích resp. v rozváděčích s automatizací. Původní produktovou řadu (do 45 kW) jsme postupně doplňovali a rozšiřovali přístroji Siemens, a to v oblasti spínání vyšších výkonů (nyní až do 250 kW), v oblasti ovládacích napětí (doplnili jsme provedení na DC 24 V) a přidali i další příslušenství včetně stykačových kombinací. Aby vzhled rozváděče byl kompaktní, přistupujeme ke sjednocení designu kompletní řady přístrojů Conteo – veškeré přístroje budou dodávány v  šedé barvě, přičemž dosavadní typová označení zůstávají stejná. Ke sjednocení dojde postupně v průběhu první poloviny roku 2014.

vše na

www.oez.cz


6

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2014

Technické informace

JAK ZABRÁNIT ŠKODÁM? Ochranou proti přepětí pro DC aplikace Přepětí vzniká z mnoha důvodů. Nejčastěji jsou jeho příčinou údery blesků anebo spínací pochody v napájecí síti. Takovému přepětí říkáme impulzní. Je definováno jako napětí přesahující nejvyšší hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu a je specifické velice krátkým časem trvání (desítky μs). Bez adekvátní ochrany může takové napětí v lepším případě zničit připojené spotřebiče, v horším případě způsobit například požár objektu. Logicky tedy musí být sníženo na takovou hodnotu, aby nemohlo způsobit žádné škody. Přístroje, které to dokážou, nazýváme přepěťové ochrany. Při zvýšení napětí v elektrickém obvodu nad akceptovatelnou mez sníží přepěťové ochrany svou impedanci a umožní průchod proudu z jednoho vodiče do druhého. Tím prakticky dojde k vyrovnání potenciálů. Přepěťové ochrany tedy zajišťují vyrovnání potenciálu a tím ochranu elektroinstalace. Ve většině aplikací dnes již nalezneme přepěťové ochrany na přívodním nn vedení k objektu. V případě fotovoltaických aplikací je však riziko mnohdy podceňováno. Největší hrozbou je většina již vybudovaných fotovoltaických elektráren, kde byl při realizaci kladen důraz spíše na náklady než na ochranu. V dnešní době se již objevují případy, kdy pojišťovny nejsou ochotny opakovaně platit za zařízení fotovoltaických elektráren zničená přepětím a tlačí na investory, aby přepěťové ochrany doplnili.

Ochrana proti spínacímu přepětí nebo přepětí indukovanému na vodičích při úderu blesku je většinou zajištěna druhým stupněm T2. Energie vzniklá průtokem proudu přepěťovou ochranou nedosahuje takových hodnot, aby přístroj zničila. Naproti tomu ochrana proti přepětí způsobenému průtokem části bleskového proudu elektroinstalací musí být vždy vícestupňová. Přepěťové ochrany T1+T2

(první a druhý stupeň) jsou schopny převést proudy s mnohem vyšší energií než přepěťové ochrany T2.

Při výběru přepěťové ochrany je tedy velice důležité si uvědomit, jestli bude přepěťovou ochranou protékat pouze proud indukovaný na vodičích ze vzniklého elektromagnetického pole nebo přímo bleskový proud. Jako jednoduchý příklad můžeme uvést instalaci FVE panelů na střeše objektu. a) Pokud nejsou panely spojeny s jímací soustavou objektu, může se na připojené vodiče pouze indukovat napětí, které vytvoří přepětí. Přepěťovou ochranou protéká pouze proud potřebný k vyrovnání potenciálů. Celý proud blesku je sveden systémem ochrany před bleskem. Zde je dostačující použití přepěťové ochrany T2 (SVC-DC-…).

Svodič přepětí SVBC-DC-1050

dostatečný. Je nutné použít T1+T2 (SVBC-DC-…).

Začátkem letošního roku byla zveřejněna nová verze programu Prozik 2.00 pro výpočet a analýzu rizik dle ČSN EN 62305-2 ed.2. Výpočet a analýza rizik vzniku škod způsobených údery blesku je na základě vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby povinný.

b) Pokud jsou panely spojeny s jímací soustavou, existuje pro bleskový proud kromě svodů další vodivá cesta na zemní potenciál. Část bleskového proudu teče i cestou FVE panel – střídač – hlavní rozváděč nn – zem. K vyrovnání potenciálů není T2

Přehled provedení přepěťových ochran OEZ pro DC aplikace

Typ

Jmenovitý výbojový proud In 8/20 μs

Maximální výbojový proud Imax 8/20 μs

Impulzní proud Iimp 10/350 μs

Nejvyšší trvalé provozní napětí Ucpv

Napěťová ochranná hladina Up

SVBC-DC-1050-3V-MZ

T1+T2

15 kA

40 kA

5 kA

1 050 V

< 3,5 kV

SVBC-DC-720-3V-MZ

T1+T2

15 kA

40 kA

5 kA

720 V

< 2,6 kV

SVC-DC-1170-3V-MZ

T2

15 kA

40 kA

-

1 170 V

< 3,7 kV

SVC-DC-800-3V-MZ

T2

15 kA

40 kA

-

800 V

< 2,7 kV

Typové označení

vše na

www.oez.cz


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2014

7

Technické informace

JAK NA GENERÁTORY? To zná program Sichr 14.00 Výpočtový program Sichr je již léta nepostradatelným pomocníkem elektroprojektantů a revizních techniků. Proto i v letošním roce doznal řady vylepšení. Program začal prodělávat výraznější změny již od poloviny roku 2013, kdy jsme úvodní stránku a přehled parametrů a výpočtů doplnili o možnost přepínání mezi stávajícím textovým formátem a formátem tabulkovým. Ten díky možnosti označování nejen řádků, ale i sloupců, přináší nové možnosti

Přehled parametrů a výpočtů

využití textů, které se na těchto stránkách nacházejí, i v jiných částech technické dokumentace, než je výpis z programu Sichr. S tímto záměrem souvisí upřesnění typových označení jednotlivých prvků tak, aby co nejpřesněji odpovídaly údajům v ceníku a jednotlivých katalozích. V přehledu parametrů a výpočtů jsou v tabulkovém formátu údaje rozděleny do čtyř sloupců. První sloupec obsahuje označení jednotlivých prvků ve schématu a ve druhém sloupci jsou souhrnné údaje o příslušném prvku. Například u jističe Modeion se jedná o typové označení spínacího bloku a nadproudové spouště, mezní zkratovou vypínací schopnost spínacího bloku a přesné nastavení jednotlivých parametrů nadproudové spouště. Tento blok informací je možné snadno pomocí myši označit, zkopírovat do schránky Windows a následně jej vložit do jakéhokoli elektronického dokumentu projektové dokumentace. Ve třetím sloupci jsou pak soustředěny veškeré provedené výpočty, jako jsou efektivní hodnota počátečního rázového zkratového proudu, špičková hodnota nárazového zkratového či omezeného proudu, úbytky napětí na kabelech a výsledná napětí na sběrnicích a vývodech. V tomto sloupci jsou rovněž výsledky vyhodnocení impedance smyčky pro správnou funkci ochrany automatickým odpojením od zdroje, případné chyby v jištění kabelů, odpínačů a proudových chráničů a souhrnné údaje o ekonomické optimalizaci průřezů kabelů, pokud byla provedena.

Čtvrtý sloupec je vyhrazen výsledkům kontroly selektivity. Pořadí jednotlivých sloupců je možné libovolně měnit přetažením jejich hlavičky na nové místo pomocí myši za současného držení klávesy Shift nebo Ctrl. Celou tabulku je možné přímo uložit na disk ve formátu XLS pro archivaci či další zpracování. Obrázky nastavených nadproudových spouští a jejich vypínací charakteristiky bylo již dříve možné kopírovat či tisknout během editace některého z jističů. Nově je však možné pomocí tlačítka „Nastavení nadproudových spouští“ na straně „Přehled parametrů a výpočtů“ zobrazit tyto spouště s upřesňujícím a jejich í popisem i j ji vypínací charakteristiky společně pro všechny jističe použité v projektu ve formě HTML dokumentu. Stránky tohoto dokumentu je také možné zařadit do tiskové sestavy hned za přehled parametrů a výpočtů. Dosud se hodnota impedance smyčky a selektivita vyhodnocovaly i v místech, kde se ochrana automatickým odpojením od zdroje respektive selektivita nepožaduje nebo kde je selektivita dokonce nežádoucí. Jako příklad nežádoucí selektivity můžeme uvést selektivitu pojistek jistících samostatně jednotlivé paralelní kabely proti společnému předřazenému jističi. Zde není žádoucí, aby pojistky tavily při celkovém přetížení dřív, než vypne společný jistič. Pojistky mají v tomto případě za úkol reagovat pouze na nesymetrické rozdělení proudů do jednotlivých paralelních kabelů. Ochrana automatickým odpojením od zdroje se zpravidla nepoužívá tam, kde je použita ochrana dvojitou nebo zesílenou izolací podle článku 412 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2. Jedním z příkladů může být kabel zakončený v rozvodnici s třídou ochrany II, kam z produkce OEZ patří rozvodnice DistriTon RZA, RZV, RZG, RNG, ECO a CT. V podobných případech je červené chybové hlášení nejen nežádoucí, ale i neopodstat-

něné. Od verze 14.00 je proto nově možné nahradit vyhodnocení impedanční smyčky hlášením „Ochrana automatickým odpojením od zdroje zde není požadována“ a vyhodnocení selektivity hlášením „Selektivita jištění zde není požadována“. Provedeme to tak, že najedeme kurzorem myši nad příslušný výpis a v zobrazené roletě vybereme požadovanou možnost. Největší novinkou verze 14.00 je možnost použít jako zdroj napájení generátor. Tato možnost v programu dosud chyběla a vzhledem k nelinearitě chování generátorů v závislosti na jejich zatížení nebylo možné tento druh zdroje nahradit transformátorem ani obecným zdrojem. Nejmarkantnější rozdíl mezi chováním generátoru a transformátoru je především

Zobrazení nastavené spouště s vypínací charakteristikou

v oblasti zkratů. I když se generátor chová při běžném provozu jako velice tvrdý zdroj, při zkratu je tomu přesně naopak. Zkratový proud velice rychle klesá již během první půlperiody. U malých generátorů (se jmenovitým proudem desítky ampér) klesá počáteční hodnota zkratového proudu během prvních pěti milisekund na hodnotu i méně

Vyhodnocení selektivity jištění


8

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2014

Technické informace spouštěmi L (L001). Ostatní jističe a spouště lze použít v případě, že nastavení vyhovuje uvedeným podmínkám.

než poloviční a po několika desítkách milisekund klesá až pod hodnotu jmenovitého proudu generátoru. To má podstatný vliv na správnou funkci ochrany automatickým odpojením od zdroje při poruše. Pro přesný výpočet časového průběhu zkratového proudu je zapotřebí znát mnoho parametrů, z nichž se značná část v běžné katalogové dokumentaci generátorů ani neuvádí. Proto byla na základě detailních výpočtů časových průběhů zkratových proudů generátorů různých výrobců a různých velikostí stanovena následující zobecněná kritéria. Pro správnou funkci ochrany automatickým odpojením od zdroje musí být splněn alespoň jeden z následujících čtyř bodů: 1. maximální doba odpojení tv ≤ 5 s, Ia ≤ Uo/Zsv ≤ 1,1 x In generátoru, vyhodnocení probíhá jako u obvodu s transformátorem 2. generátor s In ≤ 100 A, ochranu automatickým odpojením od zdroje zajišťuje jistič s časově nezávislou (zkratovou) spouští okamžitou, Ii ≤ 5 x In generátoru 3. generátor s In > 100 A, ochranu automatickým odpojením od zdroje zajišťuje jistič s časově nezávislou (zkratovou) spouští okamžitou, Ii ≤ 4 x In generátoru 4. generátor s In > 100 A, ochranu automatickým odpojením od zdroje zajišťuje jistič s časově nezávislou (selektivní) spouští se zpožděním tsd ≤ 50 ms, Isd ≤ 2 x In generátoru

kde In jmenovitý proud generátoru v režimu Stand-by (STBY) [A] Zsv vypočtená impedance poruchové smyčky [Ω] Uo jmenovité napětí vůči zemi (fázové napětí) [V] Ia proud vyvolávající automatickou funkci přístroje způsobujícího odpojení ve stanovené době [A] tv stanovená maximální doba odpojení od zdroje [s] Ii vybavovací proud časově nezávislé (zkratové) spouště okamžité [A] Isd vybavovací proud časově nezávislé (selektivní) zpožděné spouště [A] tsd zpoždění časově nezávislé (selektivní) zpožděné spouště [s]

Bod číslo 1 předpokládá, že generátor zvládne 1,1násobné přetížení po dobu 5 s a skutečný poruchový proud tuto hodnotu nepřesáhne, což znamená, že se generátor při poruše nedostane do režimu zkratu. V tom případě je možné posuzovat impedanci stejným způsobem, jako při napájení transformátorem. Tyto předpoklady budou

Bod číslo 4 přináší možnost dosáhnout lepší selektivity jištění a připouští ochranu automatickým odpojením od zdroje časově nezávislou zpožděnou (selektivní) spouští, nastavenou maximálně na dvojnásobek jmenovitého proudu generátoru se zpožděním do 50 ms. Vyhoví jističe Arion a Modeion s elektronickými spouštěmi, jejichž nastavení vyhovuje uvedeným podmínkám.

Volba generátoru

Výpis projektu s generátorem

splněny až ve vzdálenějších místech rozvodu, nikoli přímo u generátoru. Rozvodu těsně za generátorem se týkají následující tři body, které předpokládají odpojení poruchy dříve, než stačí proud klesnout pod hodnotu nastavení příslušné časově nezávislé spouště použitého jističe. Není třeba zdůrazňovat, že tyto časy jsou výrazně kratší než obvyklé 0,4 s. Pojistky v této části rozvodu pro ochranu automatickým odpojením od zdroje použít nelze. Bod číslo 2 se týká generátorů se jmenovitým proudem do 100 A, které vykazují sice velký, ale rychle se zmenšující zkratový proud. Ochranu automatickým odpojením od zdroje tedy musí zajišťovat časově nezávislá okamžitá (zkratová) spoušť, nastavená maximálně na pětinásobek jmenovitého proudu generátoru. Vyhoví tedy například jističe LPN, LPE a LST s charakteristikou B a jističe BC160 se spouští L. Bod číslo 3 se týká generátorů se jmenovitým proudem nad 100 A. Ochranu automatickým odpojením od zdroje musí zajišťovat časově nezávislá okamžitá (zkratová) spoušť, nastavená maximálně na čtyřnásobek jmenovitého proudu generátoru. Tomuto požadavku vyhoví bez výjimky jističe BC160, BD250 a BH630 se

Výpis programu o vyhovující či nevyhovující hodnotě impedance smyčky je v případě vyhodnocení podle bodu 1 stejný jako u obvodu napájeného transformátorem. Pokud se vyhodnocení řídí body 2 až 4, pravidla jsou jiná, číselné hodnoty impedancí zde nejsou uvedeny a výpis je buď „O.K. Zsv < Zs (generátor)“ nebo „Zsv >  Zs (generátor) ! ! !“. Slovo „generátor“ v závorce napovídá, že se berou v úvahu specifika generátoru. Projekt v programu Sichr s generátorem má ještě několik dalších odlišností. Úbytek napětí na generátoru je díky jeho vnitřní regulaci napětí vždy nulový. Výstupní napětí generátoru lze plynule regulovat v mezích Un ± 5 % a kompenzovat tak úbytky napětí v následujícím rozvodu. Pokud je jako zdroj použit generátor, projekt nejde otevřít ve starších verzích programu (ostatní projekty je možné otevřít ve verzi 8 a novějších). Stejně jako je tomu u kabelů a transformátorů, může si uživatel databázi doplnit o své vlastní generátory.

vše na

www.oez.cz

Zpravodaj OEZ 1-2014  

Nasloucháme svým zákazníkům Větší prostor pro kvalitu! Nová generace oceloplastových rozvodnicových skříní RZA Kouřotěsné a požárně odolné...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you