Page 1

www.oez.cz

www.oez.sk

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

POKRAČUJEME V ÚSPĚŠNÉM ROZVOJI

Od roku 2007 je OEZ součástí skupiny Siemens. O rozvoji společnosti v nových podmínkách hovoří generální ředitel Ing. Jaroslav Toman. Rok trval integrační proces firmy OEZ do struktur koncernu Siemens. Letos v červnu byl završen. Jak náročné bylo přizpůsobit se struktuře nadnárodní společnosti? V rámci OEZ jsou všechny procesy od nákupu přes vývoj, výrobu až po prodej a účetnictví v kompaktní struktuře. U Siemens je to jiné, struktura je přizpůsobena celosvětovému rozsahu koncernu. Museli jsme poznat, jak jsou tyto procesy nastaveny a jak fungují. Každý zaměstnanec, jehož se integrace dotkla, musel plnit své běžné úkoly a vedle toho pracovat na integraci. Díky přípravě a značnému úsilí mnoha lidí, kterého si vážím, jsme integraci velmi úspěšně završili. Nyní jsme plnohodnotnou součástí koncernu Siemens. OEZ byl úspěšný už jako firma s českými majiteli. V čem vidíte hlavní přínos spojení se Siemens? Jedná se o celkový rozvoj v oblastech vývoje, výroby nebo zaměstnanosti. Se Siemens pracujeme na vývojových projektech, které se týkají doplnění i obnovy sortimentu. Zlepšujeme logistiku a zvyšujeme výrobu. Už na jaře jsme původně skladovou halu přestavěli na halu výrobní, kde realizujeme část pojistkového programu. Navíc právě v tomto období probíhá výstavba zcela nové haly, kam bude přemístěna výroba modulárních přístrojů MINIA. Prostorově se bude jednat o největší halu v areálu OEZ. S rozšiřováním výroby rozvíjíme i lidský potenciál. Přijímáme proto kolegy nejen do výroby, ale také do odborných profesí, vývoje a na manažerské pozice ve výrobě či produkt managementu. V tom nám velmi pomohla náborová kampaň, kterou jsme odstartovali letos v květnu Dnem otevřených dveří. Během jednoho sobotního

dopoledne navštívilo náš areál v Letohradě přes 2000 lidí. Jaký vliv má integrace na další činnosti v OEZ? Divize OEZ EM v Zábřehu, kterou jsme koupili před čtyřmi lety, přechází pod jinou divizi Siemens. Nyní hledáme kupce pro Zkušebnictví. Siemens vlastní značné vývojové a zkušební kapacity v řadě zemí, které budeme využívat. OEZ má dceřiné společností i v zahraničí. Dotýká se integrace i jejich aktivit? Ano, samozřejmě. Naše zahraniční dcery fúzují nebo již fúzovaly do struktur Siemens. Tento proces se týká i zaměstnanců, kteří mají možnost pokračovat u Siemens. Na mysli mám například Německo, Rusko, Ukrajinu či Polsko. Neznamená to tedy, že tamní trhy opouštíme, pouze budeme náš sortiment dodávat prostřednictvím regionálních společností Siemens, přičemž budeme moci využít i jeho rozsáhlé obchodní sítě. Jedinou výjimkou z výčtu je naše dceřiná společnost OEZ Slovakia, která zůstane plně pod naším řízením. Nebudou si OEZ a Siemens na trhu konkurovat? Siemens se orientuje na průmyslové podniky, výrobce strojů, zařízení, zatímco my na infrastrukturu, rekonstrukce, výrobce rozváděčů. Prostorově ani tržně si nekonkurujeme, vzájemně se však vhodně doplňujeme, a to nejen zaměřením na různé segmenty trhu, ale také produktovým portfoliem, které si můžeme vzájemně rozšiřovat. OEZ bude prodávat výrobky Siemens pod svou značkou a Siemens bude rozšiřovat své portfolio o výrobky OEZ pod značkou Siemens. A jak již jsem zmínil, na mnoha trzích se dokonce stane distributorem produktů značky OEZ.

Jak byste zhodnotil uplynulých dvanáct měsíců a jaké jsou vaše plány do budoucna? Z obchodního hlediska pro nás byla nejvýznamnější změna v oblasti původních produktů domovních rozvodů, které jsme nahradili novou řadou modulárních přístrojů MINIA. Konkrétně se jednalo o malé jističe, chrániče, spínače, relé a další přístroje. Myslím, že uvedení nové značky na trh se nám podařilo. A jak jsem již naznačil, významně jsme rozšířili výrobní i vývojové kapacity a realizovali výrobu pro potřeby společnosti Siemens. Byl to významný úkol pro řadu zaměstnanců OEZ, zejména pro kolegy z výrobního úseku, kde se zvýšila výroba u některých klíčových produktů až devětkrát. OEZ má ve své novodobé historii (od roku 1994) za sebou pouze úspěšná období a věřím, že po zapojení do skupiny Siemens bude v tomto trendu pokračovat.

€URO na Slovensku

Jawa osedlána

Hala MINIA

Dne 29. 8. proběhlo v OEZ vyhlášení výsledků soutěže MINIAturní hra. Vítězem se stal a hlavní cenu Jawu New Pionýr osedlal Ing. Rudolf Jedounek, který zodpověděl nejpřesněji telefonicky položenou tipovací otázku.

Rozvoj OEZ s sebou přináší i rozšiřování výrobních kapacit. V červnu byla v prostoru bývalých skladů zahájena výstavba výrobní haly MINIA, která bude největší halou v OEZ.

Od 1. 1. 2009 začína na Slovensku platiť jednotná mena Euro. Opýtali sme sa niektorých distribútorov ako sú pripravený na zavedenie Eura a čo očakávajú do budúcnosti.

Více na straně 3

Více na straně 4

Více na straně 5


Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

OBSAH Události v OEZ „ Pokračujeme v úspěšném rozvoji …....1 „ Amper: MINIA a nová expozice...........2 „ Jubilejní sportovní hry………........…...2 „ Atraktívny OEZ....................................3 „ Jawa New Pionýr osedlána...............…3 „ Hala MINIA bude největší v OEZ....….4 „ Zájem o Den otevřených dveří..…...…4 „ Článek OEZ Slovakia.....................…..5

Technické informace „ Modulární přístroje MINIA...................6

Ohlasy na novou generaci jističů.........6 „ Kompaktní jističe Modeion...................8

Připojovací sada pro tři vodiče.............8 Ruční pohon pro BD250 a BH630.......8 Motorový boční pohon pro BC160.......9 „ Další sortiment.....................................9

Změna vyráběného rozsahu tlakových spínačů................................................9 Spouštěče motoru SM1 a příslušenství.....9

Události v OEZ

AMPER: MINIA A NOVÁ EXPOZICE Ve dnech 1.-4. dubna proběl na pražském výstavišti v Letňanech již 16. ročník prestižního Mezinárodního elektrotechnického veletrhu elektroniky a elektrotechniky AMPER 2008. Veletrhu se zúčastnilo na 700 firem ze 23 zemí. OEZ v českém hlavním městě vystavoval po patnácté a tentokrát naší nové expozici dominovala nová řada modulárních přístrojů, která nese označení MINIA. Nová firemní expozice se tentokrát rozkročila přes hlavní ulici výstavní Haly číslo 6, a to hned u jejího vchodu. První, co tedy návštěvník při vstupu do haly zaznamenal, byla tři písmena O-E-Z a modro-bílooranžová variace stánku.

softwarovou podporou a dalšími službami. Nechybělo bohaté občerstvení a dostatek jednacích míst. A pokud se někdo chtěl bavit, mohl si své dovednosti vyzkoušet na počítači při MINIAturní hře. Nikdo neodcházel zklamán, protože i na poražené čekala drobná odměna.

Na návštěvníky naší expozice čekala přehledná prezentace sortimentu, odborný výklad produktových manažerů nebo manažerů zákazníků, mohli se seznámit se

„ Pojistkové systémy VARIUS................10

Nové pojistkové lištové přístroje do 160 A...................................................10

V modrém dresu „ Modrá je dobrá. A co Modrý?............11

Pohlednice z regionu „ Muzeum řemesel..............................12

Kalendárium „ Duben - září.....................................3-5

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008 Vydal: OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51 tel: +420 465 672 111, fax: + 420 465 672 151, e-mail: oez@oez.cz, www.oez.cz Ve spolupráci s OEZ Slovakia spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava, 831 07 tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 44 87 27 70, e-mail: info@oez.sk, www.oez.sk Editor: Tomáš Hermann Jazyková korektura: Libuše Schindlerová Grafická úprava a sazba: Roman Grus Tisk: TG Tisk s.r.o. Neprodejné Elektronická podoba na www.oez.cz, www.oez.sk

2 / Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

JUBILEJNÍ SPORTOVNÍ HRY Již tradičně třetí pátek v červnu proběhly v Letohradě Sportovní hry, kterých se zúčastnili jak zaměstnanci OEZ s.r.o., tak pracovníci dceřiných společností. Na start soutěžních i nesoutěžních disciplín se při jubilejním 10. ročníku postavilo 850 účastníků. Sportovalo se v tenise, nohejbalu, volejbalu, stolním tenise, bowlingu, turistice a stále oblíbenější cykloturistice. Vyvrcholení Sportovních her spojené s vyhlášením výsledků, volnou zábavou, tancem a hodováním zdarma, hostil jako obvykle biatlonový areál v Šedivském lomu.


www.oez.cz

www.oez.sk

Události v OEZ

KALENDÁRIUM Duben / Apríl

ATRAKTÍVNY OEZ V priebehu augusta prebehol anonymný prieskum atraktivity a dostupnosti prístrojov OEZ vo veľkoobchodoch na Slovensku. Cieľom bolo zistiť aké prístroje veľkoobchody s obľubou ponúkajú a ako poznajú ponuku jednotlivých dodávateľov. OEZ na 1. mieste ponúk-

lo 84 % respondentov. Zvyšok ponúkol prístroje OEZ ako 2. alternatívu. Z výskumu vyplýva, že prístroje OEZ patria k najatraktívnejším a najobľúbenejším na pultoch vo veľkoobchodoch vo viacerých smeroch.

JAWA NEW PIONÝR OSEDLÁNA

Dne 29. 8. proběhlo v OEZ vyhlášení výsledků soutěže MINIAturní hra. Vítězem se stal a hlavní cenu Jawu New Pionýr osedlal Ing. Rudolf Jedounek z Uherského Brodu, který zodpověděl nejpřesněji telefonicky položenou tipovací otázku. Hra probíhala na webových stránkách OEZ v registrované sekci Modrá planeta od 1. dubna do 30. června letošního roku. Deset nejúspěšnějších hráčů – finalistů – pak postoupilo do „souboje“ o motocykl. Ceny finalistům předali generální ředitel Ing. Jaroslav Toman a obchodní ředitel Ing. Radim Adamec. V rámci vyhlášení si finalisté též prohlédli areál OEZ v Letohradě včetně výrobních a vývojových prostorů.

Finalisté soutěže

Počet bodů

Tomeš Pavel Bartásková Lucie Kolář Václav Hlavsa David Labonek Martin Nekolný Pavel Jedounek Rudolf Večeřa Zdeněk Válek David Sedláček František

90700 90144 89948 89628 89424 88808 75512 65700 64908 64396

Došlo na naši adresu Dobrý den, rád bych alespoň touto cestou poděkoval za „cenu útěchy“ v Miniaturní hře, kterou jsem včera obdržel. Udělala mi velkou radost a potěšila celou moji rodinu. Přeji Vám, aby se celé firmě OEZ dařilo ještě lépe než dosud a více podobných soutěží . Ještě jednou děkuji .

Ing. Martin Labonek

„OEZ Minia Team se zúčastnil 10. ročníku pražského půlmaratonu a následně Pardubického půlmaratonu. Štafetové závody běžela čtveřice Petr Nastoupil, František Zeman, Jiří Moravec a Pavel Kaška. „Veletržní aktivity odstartoval domácí Amper (píšeme o něm na jiném místě), následně se OEZ představil prostřednictvím dceřiné společnosti DP OEZ Ukraine na veletrhu ELCOM UKRAINE 2008 v Kyjevě (15.-18. 4.). Tradičně pak naše firma nechyběla ani na prestižní světové výstavě průmyslových technologií a automatizace v německém Hannoveru (21.-25. 4.). „Svoji činnost ukončila společnost OEZ Deutschland se sídlem ve Schwerinu. Její zákazníky i zaměstnance převzala společnost Siemens. „Na Slovensku se uskutečnil seriál odborných seminářů, jejichž hlavním tématem byly nové modulární přístroje MINIA. Šest dílů seminářů hostily Bratislava, Nitra, Trenčín, Bánska Bystrica a dvakrát Košice.

Květen / Máj „Ve dnech 13.-14. 5. proběhl v OEZ dozorový audit integrovaného systému managementu jakosti, environmentu i bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. OEZ naplňuje všechny prvky norem ČSN EN ISO 9001, ČSN EN ISO 14001 a ČSN OHSAS 18001. Aktivity v rámci systému vedou k prokazatelnému zlepšování výkonů firmy. „Rychle se rozvíjející hospodářství Kazachstánu s sebou přináší i větší zájem světových firem o tuto středoasijskou republiku. Důkazem je veletrh Power Kazindustry v bývalém hlavním městě Almaty, kterého se ve dnech 21.-23. 5. zúčastnil i OEZ. „Distributor OEZ na vietnamském trhu společnost GEO JSC, zorganizovala v Hanoji odborný seminář zaměřený na dodávky přístrojů nízkého napětí do severovietnamské energetiky. „Tradičně v závěru májového měsíce jsme uspořádali setkání bývalých zaměstnanců. Letošního 14. pokračování se zúčastnilo na 350 hostů. Po návštěvě svých bývalých pracovišť a obědě čekal naše bývalé kolegy společenský program v Domě kultury.

Ing. Rudolf Jedounek a vítězná cena Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008 /

3


Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

Události v OEZ

KALENDÁRIUM Červen / Jún „Téměř po tři týdny probíhal v OEZ audit výsledků integrace naší firmy do skupiny Siemens. Management Siemens výsledky integrace přijal. „Veletržní jaro jsme uzavřeli na veletrhu Elektro v Moskvě 9.-13. 6. Největšímu zájmu ruské elektrotechnické veřejnosti se těšily kompaktní jističe Modeion. „Fotbalový klub OEZ Letohrad v závěru České fotbalové ligy kvalitními výkony potvrdil účast v třetiligové soutěži i pro sezónu 2008/2009. Mezi osmnácti týmy obsadil 12. příčku.

HALA MINIA BUDE NEJVĚTŠÍ V OEZ Rozvoj OEZ s sebou přináší i rozšiřování výrobních kapacit. V červnu byla v prostoru bývalých skladů zahájena výstavba nové výrobní haly MINIA, která bude největší halou v OEZ. Celkem tak pro výrobní program získáme dalších 1400 m2 výrobní plochy. Součástí stavby je také vybudování skladových ploch, sociálního zázemí a prostorů pro řízení výroby. Součástí této výstavby je také celková rekonstrukce přilehlých panelových komunikací.

Stavba bude dokončena letos v listopadu. Po nutných legislativních krocích plánujeme v nové hale od ledna 2009 montáž modulárních přístrojů MINIA. Už v dubnu jsme zrekonstruovali bývalou skladovou halu na halu výrobní, kde je nyní „doma“ část pojistkového programu Varius. Následně v květnu prošla rekonstrukcí hala č. 5, která rozšířila výrobní kapacity montáže kompaktních jističů Modeion.

Červenec / Júl „Od července pracuje v Galvanovně nové tryskací zařízení firmy Roesler, které je využíváno pro tryskání větších měděných dílců. Zařízení pomůže zvýšit kvalitu konečných produktů a sníží ekologickou zátěž. „Rozvoj OEZ dokládá i rozsáhlá náborová kampaň, kterou jsme zahájili v průběhu prázdnin. Hlavní motiv „U nás je dobře“ doprovázely kresby králíků pana Vladimíra Jiránka. Od počátku letošního roku našlo v OEZ zaměstnání téměř 150 lidí. Více o kariéře a volných místech v OEZ na www.oez.cz

Srpen / August „V samém závěru prázdnin hostil Letohrad již tradičně Mistrovství České republiky v biatlonu na kolečkových lyžích – OEZ Cup. Z dvojnásobných triumfů ve sprintu a stíhacím závodě se mohli radovat Michal Šlesingr a Magda Rezlerová, stejně jako mezi juniory domácí Lukáš Kristejn a Veronika Vítková.

4 / Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

ZÁJEM O DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ Více než 2000 lidí si našly 17.5. cestu do OEZ v Letohradě na Den otevřených dveří, který byl zařazen do programu oslav 700 let od založení města. Cílem bylo ukázat OEZ jako firmu, kde může každý nalézt pracovní budoucnost.

Zájemci si mohli prohlédnout nástrojárnu, lisovnu, prvovýrobu, montáž kompaktních jističů Modeion a modulárních přístrojů MINIA, expedici nebo administrativní budovu. Pro děti byl připraven koutek, ve kterém si kreslily nebo sledovaly pohádky.

Počet návštěvníků dvojnásobně překonal i naše nejoptimističtější odhady. Vždyť při předchozím Dnu otevřených dveří v roce 2001 si našlo do firmy cestu „jen“ 450 lidí. Nyní se již během první hodiny zaregistrovalo 540 návštěvníků!

Rozdali jsme 500 výtisků vydání Orlických novin se článkem o OEZ, stovky letáků a bulletinů s informacemi o možnosti zaměstnání v OEZ, tisíce sponek s motivem OEZ i znakem Letohradu a 800 litrů nápojů.


www.oez.cz

www.oez.sk

Události v OEZ

KALENDÁRIUM

€URO NA SLOVENSKU

Zavedenie Eura na Slovensku sa blíži. Od 1. 1. 2009 začína na Slovensku platiť jednotná mena Euro. Kampaň Národnej banky Slovenska je v plnom prúde. Opýtali sme sa niektorých distribútorov 1) ako sú pripravený na zavedenie Eura a 2) čo očakávajú do budúcnosti.

Branislav Štofko,

Firemné stanovisko

riaditeľ pobočky Žilina, Anmima-Anton Mitašík, 1) Ekonomické odd. sa postupne pripravuje po legislatívnej stránke na zavedenie Eura v nadväznosti na zmeny v novom v informačnom systéme. Zaviedli sme duálne zobrazenie cien v cenníkoch a taktiež na všetkých daňových dokladoch. Čo sa týka cien nemáme v úmysle z dôvodu prechodu na Euro meniť nastavený systém marží a zliav, nakoľko ceny určuje konkurenčný trh. Takže ani nebudeme preceňovať žiadny tovar z dôvodu prechodu na Euro. Nechystáme sa ani na predzásobenie tovarom.

VEREX - ELTO, s.r.o. 1) Spoločnosť sa začala na príchod Eura pripravovať v druhej polovici roka 2007 a to výberom nového informačného systému Microsoft Dynamics NAV, ktorý sa jej podarilo úspešne implementovať k 01.07.2008. Aj vďaka kvalitného IS spoločnosť k 24.08.2008 pristúpila k duálnemu zobrazovaniu cien na vybraných dokladoch. S cieľom šetriť čas našich klientov má naša spoločnosť záujem zaviesť možnosť uskutočňovať hotovostné platby cez platobné terminály.

2) Čiastočne zdraženie základných potravinových komodít. Pre našu spoločnosť sa akurát zmení resp. zjednotí fakturácia tuzemsko - zahraničie, vrátane platieb. Výhody a nevýhody sa dajú objektívne posúdiť až po zavedení Eura, keď uplynie nejaké časové obdobie v ktorom sa konkrétne ukážu všetky klady aj zápory.

Ľuboš Popovič, konateľ, i-center, spol. s r.o. 1) Zapojili sme sa do projektu Mením menu nie cenu. Na prijatie Eura sme pripravený, software je zabezpečený, nevidíme žiaden problém pri prechode na Euro od januára. 2) Čo sa týka očakávaní, tie veľké nemáme. Prakticky sa to v obchode prejaví väčším množstvom drobných.

Ing. Štefan Dzurčanin, obchodný riaditeľ, KONEX elektro, spol. s r.o. 1) Technicky sme na € pripravení, ale či sú ľudia mentálne pripravení neviem. Mne osobne bude koruna chýbať. Budem si musieť zvykať na mnoho vecí napr. na to, či 60 W žiarovka za 0,19 € je veľa alebo málo a či náhodou nezdražela atď. 2) Jedine čas ukáže, čo nám EURO prinesie. Len dúfam, že pozitíva budú prevažovať. Ako turista alebo ako obchodník vnímam EURO určite kladne, ale ako občan to nevidím až tak ružovo. Určite sa stratí efekt zvyšovania životnej úrovne ako ja úspor na korunových vkladoch, posilňovaním domácej meny.

2) Spoločnosť považuje zavedenie Eura za formálnu záležitosť. V tejto súvislosti nebude uskutočňovať žiadne výnimočné opatrenia ako je napr. predzásobenie sa tovarom alebo jeho precenenie.

Září / September „Český svaz biatlonu (ČSB) se stal pořadatelem mistrovství světa 2013 v Novém Městě na Moravě. Rozhodl o tom Kongres Mezinárodní biatlonové unie, který se ve dnech 4.-6. září uskutečnil v Praze. OEZ je generálním partnerem ČSB. „V Letohradě se uskutečnil 6. a 7. 9. za účasti devíti týmů Evropský pohár v hokejbalu. Z vítězství se radovali hráči HBC KEB Kladno před slovenským týmem ŠKP Izoglobal Martin. Domácí klub SK OEZ Testa Letohrad skončil na pátém místě. „OEZ nechyběl s vlastní expozicí v Polsku na veletrhu ENERGETAB v Bielsko-Biale (16.-18. 9.), kde naši firmu reprezentovala dceřiná společnost OEZ Polsko. „Koncertem skupiny Čechomor, zápasem týmu Amfora se starou gardou domácího klubu, výstavou železničních relikvií a dalšími akcemi vyvrcholily v Letohradě oslavy 700 let od založení města. OEZ byl generálním partnerem oslav.

Ing. Gabriel Szorád, viceprezident Hagard:Hal, a.s. 1) Vo firme sme si už v dostatočnom predstihu naštudovali „Generálny zákon o zavedení Eura“ a pripravili sme sa na všetky legislatívne kroky, ktoré so zavedením Eura je potrebné urobiť. Na to aby sme sa vyhli problémom, máme stanovený interný termín dňa „D“, kedy si chceme otestovať náš informačný systém a ďalšie procesy vo vnútri firmy, tak aby sme 1.1.2009 nezostali zaskočení. Chceme od prvého dňa budúceho roku zabezpečiť pre našich zákazníkov bezproblémový nákup a štandard služieb, na ktoré sú zvyknutí. 2) V tomto období sa v médiách veľakrát stretávame s tlakom, ktorý sa na nás obchodníkov vytvára, aby sme sa s prijatím Eura neprimerane obohatili. Podľa môjho názoru to však nie je problém iba obchodníkov, ale celého reťazca od výroby až ku konečnému zákazníkovi. V priebehu tohto roka, kedy slovenská koruna lámala rekordy voči všetkým zahraničným menám, ale hlavne voči Euru sme sa stretávali s návrhmi o zvyšovaní cien našimi dodávateľmi, ktoré boli nie vždy podloženými nárastmi cien surovín a energií. Tu by nám práve Euro malo pomôcť k vyššej transparentnosti cien, ktoré si budeme môcť porovnať v celej eurozóne.

GENERÁLNÍ PARTNER OSLAV A GARANT ROZVOJE REGIONU

ZMĚNA E-MAILOVÝCH ADRES Od 1. 11. 2008 dochází v OEZ s.r.o. a OEZ Slovakia spol. s r.o. ke změně e-mailových adres na tvar: jmeno.prijmeni@oez.com. Změna se dotkne i objektových adres, kde je výchozím tvarem původní název doplněný o kód státu. Příklad ČR: původní servis@oez.cz nová servis.cz@oez.com Příklad SR: původní servis@oez.sk nová servis.sk@oez.com

Více informací naleznete na www.oez.cz nebo www.oez.sk

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008 /

5


Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE

MINIA

Technické informace

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY NA NOVOU GENERACI MALÝCH JISTIČŮ Modulární, Inovované, Nadstandardní, Inspirující A vždy usměvavé - to jsou modulární přístroje MINIA, které jsme uvedli na trh na jaře letošního roku. Přibližně po půlroce jejich prodeje a instalací jsme zaznamenali množství pozitivních ohlasů. Modulární přístroje MINIA jsou tvořeny 3 skupinami produktů, a to (1) jističi, (2) proudovými chrániči a (3) ostatními přístroji. Nejvíce dotazů směřovalo na klíčovou skupinu řady MINIA, kterou představují jističe LPN 10 kA a LPE 6 kA. Je to dáno tím, že předchozí řada jističů LSN 10 kA a LSE 6 kA byla jednou z nejrozšířenějších řad jističů na českém a slovenském trhu a při přechodu na produkty nové, tzn. jističe LPN/ LPE, to zcela logicky přináší i více otázek. Jak jsme již uvedli výše, řadu modulárních přístrojů MINIA členíme na jističe, proudové chrániče a ostatní přístroje, které zahrnují - svodiče přepětí, stykače, časová relé, spínací hodiny a řadu dalších přístrojů. Na následujících řádcích se budeme věnovat skupině jističů, které představují zcela nový produkt a jsou výsledkem pětiletého vývoje pracovníků OEZ. Co změna v jističích přinesla? Jističe LPN/LPE jsou od roku 1994 již třetí generací modulárních jističů (označovaných také někdy MCB) vyráběnou v OEZ a určenou především pro nadproudovou ochranu domovních a podobných instalací. Nová řada jističů je nabízena v provedeních s vypínací schopností 10 kA a 6 kA pro obvody střídavého proudu a s vypínací schopností 10 kA pro obvody stejnosměrného

6 / Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

proudu. Součástí celého balíku MINIA jističů je i zcela nové příslušenství. Při přechodu z typu jističů LSN/LSE na jističe LPN/LPE byla ze strany elektrotechnické veřejnosti zmiňována nejvíce následující dvě témata: 1. použití jističe LPN/LPE jako hlavního jističe před elektroměrem 2. propojení staré a nové řady jističů 1. Použití jističe LPN/LPE jako hlavního jističe před elektroměrem Jedna otázka byla, zda rozvodné závody akceptují jako hlavní jistič před elektroměrem jistič, který má místo barevných pák barevné terčíky s laserovým potiskem. Jedná se o to, že u starší řady jističů LSN byla identifikace jmenovitého proudu řešena příslušnou barvou ovládací páky. U nových jističů LPN/LPE je to řešeno nevyjímatelným barevným terčíkem umístěným z čela jističe v kombinaci s laserovým potiskem tak, jak ukazuje obrázek. Poslední Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2007 (www.eru.cz) k použití jističe jako hlavního jističe před elektroměrem říká: ...jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě (v našem případě míněno normě ČSN EN 60898) s vypínací charakteristikou „B“, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběrovým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou „C“... ...v opodstatněných případech může distributor povolit jistič s charakteristikou

„D“ specifikovanou podle výše uvedených norem. Jistící prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky)...

kWh In [A] 0,2 ÷ 1,6 2 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63

Barva

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

(černá) (růžová) (hnědá) (zelená) (světle zelená) (červená) (písková) (šedá) (modrá) (žlutá) (fialová) (černá) (bílá) (měděná)

Způsoby identifikace jmenovitého proudu LPN/LPE tedy vyhovují požadavkům Energetického regulačního úřadu na jističe jako hlavního jističe před elektroměr. Jak u starší řady LSN, tak u nové řady LPN/LPE je vyloučené, aby došlo k záměně, špatné identifikaci nebo k nedovolené „změně“ jmenovitého proudu. OEZ v této souvislosti disponuje jak souhlasem PRE měření, a.s., tak vyjádřením ČEZ Distribuce a.s. a E-ON Distribuce a.s. Podrobnosti jsou uvedeny na www.oez.cz.


www.oez.cz

www.oez.sk

Technické informace 2. Propojení staré a nové řady tj. jističů LSN/LSE s LPN/LPE I když kombinaci propojení staré a nové řady jističů jsme předpokládali jen vyjímečně, dotazy na možnost propojení byly častým jevem. Propojení jističů LSN/ LSE s novými jističi LPN/LPE je plně funkční při propojení propojovacími lištami typu „G“ (dle katalogu OEZ, Modulární přístroje MINIA) pokud je: „ předchozí propojení jističů LSN/LSE provedeno řádně, tzn. propojovací lišta musí být zcela zasunuta do svorek jističů LSN/LSE „ provedeno námi dodávanými propojovacími lištami typu „G“ (dle katalo-

gu tzn. G1L, G2L, G3L atd.). Máme odzkoušeno, že rozdíl v oteplení svorky LPN/LPE oproti LSN/LSE v řadě jističů propojených vidličkovou lištou (např. tak, jak ukazuje obrázek) je velice malý a plně vyhovuje normě. Měření proběhlo na maximální proudové hodnotě 63 A. Spojení jističů LPN/LPE s jističi LSN/ LSE propojovací lištou je možné i přes rozdílné výšky jističů a mírně odlišné polohy svorek pro připojení propojovacích lišt s vidličkami.

Obrázek propojení - čelní pohled - výměna jističe LSN 16B/1 za LPN-20B-1 (např. výměna jističe při zvýšení odběru u zařízení napojeného na tento vývod)

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008 /

7


Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

Technické informace

KOMPAKTNÍ JISTIČE

aj‰™

PŘIPOJOVACÍ SADA PRO TŘI VODIČE Pro jistič BH630 jsme připravili připojovací sadu, která umožňuje připojení tří vodičů na jeden pól jističe. Průřez vodičů může být od 150 mm2 do 240 mm2. Do svorek lze připojit i jemně slaněné vodiče. Tyto vodiče doporučujeme připojovat přímo bez lisovacích dutinek. Sada nalezne uplatnění především v aplikacích, kde je velice dlouhé kabelové vedení a kvůli snížení impedanční smyčky je potřeba zvýšit průřez vedení. Sada má integrovanou potenciálovou svorku pro připojení vodiče s průřezem 1 mm2 až 6 mm2. Potenciálovou svorku můžete využít pro vyvedení pomocného napájení v rozváděči nebo pro účel měření. Sada obsahuje

Popis

Průřez S [mm2]

Typ

Bloková svorka – 3 svorky

150 – 240

CS-BH-B031

Bloková svorka – 1 svorka

150 – 240

CS-BH-B431

plastové kryty, které izolují zadní stěnu svorek od konstrukce rozváděče. Dokoupením krytu OD-BH-KS03 (OD-BH-KS41) je možné zvýšit krytí připojovacího místa na IP20. Připojovací sada se dodává v tří a jednopólovém provedení.

V prodeji je od července tohoto roku.

CS-BH-B031

CS-BH-B431

RUČNÍ BOČNÍ POHON PRO JISTIČE BD250 A BH630 Doplněním ručních bočních pohonů pro jističe BD250 a BH630 jsme opět rozšířili nabídku příslušenství kompaktních jističů. Nyní je možné kompaktní jističe do 630 A ovládat přes boční pohon. Bloky ručních pohonů pro BD250 a BH630 stejně jako u BC160 nabízíme ve dvou provedeních s pravým a levým ovládáním. Jističi BD250 a BH630 lze nyní plně nahrazovat starší jističe (např. BA51…) s bočním pohonem. Bloky bočních pohonů jsou určeny k ovládání pouze přes boční stěnu rozváděče. Proto se vyrábějí na rozdíl od bloků čelních jen ve variantě bez uzamykání a barevného štítku. Uzamykání je možné pomocí páky ručního pohonu. Boční pohon lze s výhodou používat ve speciálních rozváděčích různých pracovních strojů a všude tam, kde není z konstrukčního nebo z uživatelského hlediska rozváděče možné použít čelní pohon na dveřích rozváděče. S novými bloky bočních pohonů jsme připravili i nová ložiska ručních pohonů, která mají na štítku vyznačenou čtvrtou speciální polohu pro uzamykání. Pro uzamknutí jističe ve stavu vypnuto, kdy je páka vodorovně, je potřeba páku ručního pohonu pootočit proti směru hodinových ručiček do polohy uzamčeno. Potom lze vytáhnout uzamykací lištu a vložit do lišty visací zámek. Ložiska s nižším krytím

8 / Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

Název - popis

Typ

Blok ručního pohonu – pravý – pro BD250

RP-BD-CK30

Blok ručního pohonu – levý – pro BD250

RP-BD-CK31

Blok ručního pohonu – pravý – pro BH630

RP-BH-CK30

Blok ručního pohonu – levý – pro BH630

RP-BH-CK31

Ložisko ručního pohonu – černý štítek, krytí IP IP40

RP-BHD-CN40

Ložisko ručního pohonu – žlutý štítek, krytí IP40

RP-BHD-CN41

Ložisko ručního pohonu – černý štítek, krytí IP 66

RP-BHD-CN60

Ložisko ručního pohonu – žlutý štítek, krytí IP66

RP-BHD-CN61

mají opět funkci odblokování otevření dveří při zapnutém jističi. Odblokování se provádí pomocí nástroje na horní straně ložiska. Menší úpravou prošly i páky ručních pohonů s uzamykáním. Zjednodušili jsme způsob uzamykaní. Uzamykací lišta po vytažení v poloze páky uzamčeno zůstane vytažená pro snazší vložení zámku. Dříve uživatel musel v průběhu uzamykání lištu stále držet. Po odemčení je potřeba lištu zpět zasunout. Tím se páka odblokuje a jistič následně půjde zapnout. V tabulce naleznete typové označení bloků ručních pohonů pro boční ovládání i typy nových ložisek. Typová označení pák ručních pohonů zůstávají shodná. Prodej nových bloků a ložisek ručních pohonů začne v listopadu.


www.oez.cz

www.oez.sk

Technické informace

MOTOROVÝ POHON BOČNÍ PRO BC160 S NAPÁJENÍM 24 A 48 V a.c./d.c. Na začátku letošního roku jsme uvedli na trh boční motorový pohon pro jističe BC160. Motorový pohon umožňuje jistič dálkově ovládat pomocí elektrických impulzů. Jističe vybavené těmito pohony je možné využít v různých automatizovaných provozech nebo v případě, že je vyžadováno ovládání jističe tlačítky obsluhou na dveřích rozváděče nebo přímo z velícího centra. Zhruba v polovině roku jsme nabídku pohonů rozšířili o provedení s napájecím napětím 24 V a.c./d.c. a 48 V a.c./d.c. Tím se možnost využití jističů s dálkovým ovládáním ještě zvýšila o aplikace, kde je spínací technika napájena ze záložního zdroje, např. akumulátorů, nebo tam, kde je z důvodů bezpečnostních nebo čistě technických napájení možné pouze takto nízkým napětím. Pohony na 24 V a 48 V je možné trvale provozovat při 1,2 násobku pracovního napětí. Jsou tedy vhodné pro napájení z akumulátorů. Ostatní parametry pohonů zůstaly plně zachovány. Např. čas do zapnutí 70 ms a čas do vypnutí 50 ms.

Popis

Typ

Motorový pohon – boční – 24 V a.c./d.c.

MP-BC-X024-B

Motorový pohon – boční – 48 V a.c./d.c.

MP-BC-X048-B

Motorový pohon – boční – 110 V a.c./d.c.

MP-BC-X110-B

Motorový pohon – boční – 230 V a.c./220 d.c.

MP-BC-X230-B

Kompletní nabídka dnes obsahuje čtyři pohony s pracovním napětím 24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c., 110 V a.c./d.c. a 230 V a.c./220 V d.c. Jistič s pohonem lze ovládat také přímo ručně ovládací pákou po odklopení bezpečnostního krytu. Pohon v tuto chvíli může být i bez napájení. Jistič s pohonem můžete ve vypnutém stavu uzamknout visacím zámkem. Při uzamčení jistič nejde zapnout elektricky ani ručně. Stejně jako jistič můžete pohon doplnit o adaptér na DIN lištu a celý komplet v rozváděči umístit na standardní DIN lištu. Více informací naleznete v katalogu „Kompaktní jističe Modeion“ nebo ve Zpravodaji OEZ „Jaro 2008“.

DALŠÍ SORTIMENT ZMĚNA VYRÁBĚNÉHO ROZSAHU U TLAKOVÝCH SPÍNAČŮ Od 1.10. 2008 došlo ke změně u tlakových spínačů. Původní rozsah 0,44 až 0,60 MPa byl nahrazen 0,40 až 0,60 MPa. Tato změna se týká všech provedení (standardní, s vypínací páčkou, s odvzdušňovacím ventilkem a s vypínací

páčkou i odvzdušňovacím ventilkem). Veškeré informace najdete v aktuálním katalogu Tlakové a plovákové spínače.

SPOUŠTĚČE MOTORU SM1 A PŘÍSLUŠENSTVÍ Na základě Vašich četných dotazů na sortiment ve skupině výrobků SM1 si Vás dovolujeme informovat, že výroba nadále probíhá v plném rozsahu jako v minulých letech. Do budoucna připravujeme v tomto sortimentu novinky, o kterých Vás budeme včas informovat.

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008 /

9


Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

Technické informace

POJISTKOVÉ SYSTÉMY VARIUS NOVÉ POJISTKOVÉ LIŠTOVÉ PŘÍSTROJE DO 160 A Od poloviny roku 2008 jsou v prodeji nové lištové pojistkové přístroje velikosti 00. V těchto přístrojích lze použít nožové pojistkové vložky do 160 A jak velikosti 00, tak i velikosti 000. Ve výsledku to znamená, že jsou na trh uvedeny tři typy nových přístrojů. Jedná se o pojistkovou lištu pro přípojnicový systém s roztečí 185 mm a dva typy pojistkových odpínačů, tzv. krátký pojistkový lištový odpínač, který je vhodný pro přípojnicový systém s roztečí přípojnic 100 mm a dlouhá varianta navržená pro přípojnicový systém s roztečí přípojnic 185 mm. U nových přístrojů dochází ke sjednocení vzhledu s většími velikostmi pojistkových lištových přístrojů OEZ, což významně zlepší výsledný vizuální efekt rozváděče při kombinované montáži do jednoho rozváděče.

ních požadavků, aniž by byl nucen platit za položky, které nevyužije. V posledním období jsme zaznamenali zvýšený zájem zákazníků po řešení umožňující měření odběru elektrické energie. Na tento požadavek reagujeme zavedením provedení přístrojů s měřícími transformátory proudu. V nabídce jsou dvě základní varianty s měřícími tranformátory proudu s převodem 200/5 A a 100/5 A.

Podrobnou technickou dokumentaci naleznete v aktuálních katalogových podkladech OEZ s.r.o. nebo na internetových stránkách www.oez.cz

Další nespornou výhodou nové řady přístrojů je rozšíření nabídky příslušenství a tím navýšení možností použití lištových přístrojů.

Jednotný design s lištovými přístroji velikosti 1, 2 a 3

Kryt připojovacího prostoru lze doplnit prodlužovacím krytem OD-F00-DK, který je možno použít například při připojení kabelů pomocí kabelových ok

Většina příslušenství je nabízena jako samostatná položka. To umožňuje uživateli optimálně sestavit přístroj dle vlast-

Připojení na přípojnice pomocí připojovacích háků CS-F00-3H bez nutnosti vrtání přípojnic FD00-33K

10 / Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

FD00-3.D

FR00-3D


www.oez.cz

www.oez.sk

V modrém dresu

MODRÁ JE DOBRÁ. A CO MODRÝ? Byť jsme v našem Zpravodaji OEZ představili už olympijskou vítězku, držitele světového titulu či několikanásobného medailistu z mistrovství světa nebo Evropy, sportovce, který by doslova a do písmene naplňoval název rubriky „V modrém dresu“, jsme tu ještě neměli. Jednou z největších hvězd nedávno zahájeného ročníku hokejové extraligy je obránce týmu HC Bílí Tygři Liberec Jaroslav Modrý. Ještě uplynulou sezónu patřil sedmatřicetiletý bek k oporám celku zámořské NHL Philadelphia Flyers. Nyní byl měl pomoci Bílým Tygrům, jejichž partnerem je OEZ už druhou sezonu, do vytouženého finále play-off. Liberec lanařil zkušeného obránce již od konce loňského roku a snaha se mu vyplatila. Jaroslav Modrý se nakonec upsal Bílým Tygrům na dva roky. Do České republiky se přestěhoval i se svou americkou manželkou a třemi dětmi. Jaroslav Modrý uzavřel zámořskou kariéru po 13 sezónách. Pod Ještědem by měl patřit ke klíčovým postavám sestavy trenéra Dušana Gregora.

Minulý rok byl Jaroslav Modrý nominován na Bill Masterton Trophy, cenu, kterou obdrží hráči za vytrvalost, sportovní přístup a oddanost hokeji. Ocenění se sice nedočkal, ale už i nominaci lze považovat za úspěch. Proč? Třeba jen proto, že jej nominoval klub Los Angeles Kings, přestože v této době už Jaroslav Modrý hájil barvy týmu Philadelphia Flyers.

V NHL, včetně utkání play-off, odehrál 753 zápasů a připsal si na konto 256 kanadských bodů (50+206). Za dobu působení v zámořské soutěži si získal renomé obětavého, ale tvrdého obránce, kterého zdobila vynikající střela. Trenéři i spoluhráči spoléhali na jeho nasazení, předvídavost, cit pro přihrávku a vůdčí schopnosti. Na posledních dvou „štacích“ v Los Angeles Kings a Philadelphii ho trenéři využívali mimo jiné pro roli mentora (učitele), který vedle sebe vychovával mladé talenty.

A jaké má Jaroslav Modrý ambice u Bílých Tygrů, kteří v extraligovém ročníku 2007/2008 obsadili po neúspěchu v semifinále konečné čtvrté místo? „Minulou sezonu hráli kluci dobře, byli kousek od finále… Teď je otázkou, jak se tým naučí nenávidět prohry a zda najde cestu, která neskončí pod kopcem, ale vede až na vrchol.“ Ví, že on sám by měl po oné cestě jít na prvním místě – být nejen mentorem, ale skutečným vůdcem.

Jaroslav Modrý Post: obránce Narozen: 27.2. 1971 Výška: 188 cm Váha: 100 kg Hůl: L Klub: HC Bílí Tygři Liberec Kariéra: HC České Budějovice Dukla Trenčín New Jersey Devils Ottawa Senators Los Angeles Kings Atlanta Trashers Dallas Stars Los Angeles Kings Philadelphia Flyers HC Bílí Tygři Liberec Úspěchy: 2002: účastník All Stars Games NHL 2003: 4. místo na MS, Finsko 2007: nominace na Bill Masterton Trophy (oddanost hokeji)

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008 /

11


www.oez.cz

www.oez.sk

Zpravodaj Podzim/Jeseň 2008

Pohlednice z regionu

UNIKÁTNÍ MUZEUM ŘEMESEL V LETOHRADĚ Chcete vědět, jak před lety pracoval truhlář, řezbář, bednář, šindelář, kolář, mlékař, řezník a mnozí další v profesích známých i netradičních? To vše se dozvíte v letohradském Muzeu řemesel, které zahrnuje více než 50 ucelených expozic živností a řemesel z období 1850-1930. Muzeum řemesel bylo otevřeno 18. května 2000 a je umístěno v památkově chráněném areálu Nového dvora z roku 1750. Celkovou plochou 1300 m2 je největším muzeem svého druhu v České republice.

HISTORIE NOVÉHO DVORA Sýpka se sklepením a studnou byla vystavěna na terénní vyvýšenině naproti náměstí v dřevěné podobě ještě před rokem 1554, kdy došlo ke zrušení původního hospodářského dvora, aby byl uvolněn prostor pro stavbu šlechtického sídla na východním okraji náměstí Kyšperka (nynějšího Letohradu). Odtud pochází název Nový dvůr. V roce 1750 byla dokončena přestavba sýpky do dnešní barokní podoby hrabětem Janem Václavem Bredou. Celý areál je evidován jako nemovitá památka České republiky. Kromě soukromých bytů v jižním křídle patřil po roce 1946 celý areál státu a byly zde zřízeny garáže pro autodopravu, truhlářské, lakýrnické a betonářské dílny, prodejna stavebního materiálu a sklady obilí. HISTORIE RESTAURACE A MUZEA ŘEMESEL Současní majitelé Drahomíra a Pavel Taclovi sýpku a navazující budovu zakoupili na podzim roku 1996 a v následujícím roce zahájili postupnou rekonstrukci a přestavbu na Společenské centrum Nový dvůr. Na jaře roku 1999 pak byla otevřena restaurace se salonkem ve sklepě a zahradní restaurace. Přesně na Mezinárodní den muzeí 18.5. 2000 byla otevřena expozice Muzea řemesel ve dvou patrech. Později přibylo i patro třetí. Po další části rekonstrukce otevřeli majitelé v roce 2001 „na sýpce“ stylovou Restauraci Nový dvůr, která svým řešením prostoru ve dvou patrech umožňuje konání kulturních a společenských akcí. Za dobu své existence bylo v Restauraci Nový dvůr uspořádáno mnoho společenských akcí. Mezi nejprestižnější patří vyhlášení ankety o nejlepšího fotbalistu roku - Zlatý míč ČR v roce 2002, konPohled na jeden ze tří funkčních katrů

certy Dana Bárty, Laco Deczi, beseda s reportérkou Petrou Procházkovou apod. Rozvoj hojně navštěvovaného Muzea řemesel probíhá neustále. V roce 2007 byla expozice rozšířena o mechanické dílny (dnešní trasa B), kde jsou umístěny ukázky zemědělství, kovozpracovatelských a dřevozpracovatelských řemesel - stroje poháněné z transmise, kovárna, pilnice se 3 funkčními katry a další zajímavosti. V samostatné místnosti se mohou návštěvníci podívat do 100 let staré školní třídy. V současné době je připravována expozice knihtisku, knižní vazby a knihy. Celkově se tak plocha expozic muzea zvětší na 1.520 m2. V areálu Nového dvora je také umístěna samostatná výstava vycpaných zvířat „Fauna České Republiky“ od medvěda až po ryby a ptáky. „CÍSAŘSKÁ“ ZAJÍMAVOST V Novém dvoře v budově čp. 143 byly nalezeny „Napoleonovy saně“. Jsou to ruské selské saně, na kterých císař Napoleon prchal zasněženými ruskými pláněmi, kde zanechal v roce 1812 svoji zdrcenou armádu, zpět do Francie. Napoleon I Bonaparte do nich přesedl 8.12.1812 v Grabovu a přes Varšavu a Poznaň přijel 14.12. do Drážďan. Tam Napoleon saně zanechal u saského ministra hraběte Marcolini. Jeho syn Petr Marcolini-Feretti, dal vzácnou památku převézt na Kyšperkské panství (asi 1820 - 1830). Dnes jsou „Napoleonovy saně“ vystaveny v městském muzeu. MUZEUM ŘEMESEL - OTEVÍRACÍ DOBA TRASA A TRASA B DUBEN - ŘÍJEN

DUBEN - ŘÍJEN

denně

denně

9:00 - 17:00 hod.

9:00 - 17:00 hod.

LISTOPAD - BŘEZEN

LISTOPAD - BŘEZEN

po - pá

(po dohodě - pouze po-pá)

9:00 - 16:00 hod.

MUZEUM ŘEMESEL - ZAVÍRACÍ DNY 1. a 2. ledna, Velikonoční pondělí, 24. a 25. prosince, 31. prosince od 16:00 hod

Zpravodaj Podzim 2008  

Zpravodaj OEZ - Podzim 2008 Obsah Události v OEZ Technické informace V modrém dresu Pohlednice z regionu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you