Page 1

WWW.OEZ.CZ

WWW.OEZ.SK

ZPRAVODAJ ČÍSLO 1/2011

V Letohradě vyrábíme vzduchové jističe Od počátku září 2010 již běží výroba v nové hale ACB letohradského areálu OEZ. Do orlického podhůří byla z Německa přestěhována výroba vzduchových jističů (ACB) koncernu Siemens, jehož je OEZ součástí. Nová hala je plochou 2460 m2 největší halou v areálu OEZ. Bezprostředně k ní přiléhají i nové prostory skladu a expedice s plochou 790 m2. Generální ředitel OEZ s.r.o. Roman Schiffer k projektu přemístění výroby vzduchových jističů z Berlína do Letohradu říká: „Cílem OEZ je být ve svém oboru lídrem nejen na českém a slovenském trhu, ale v oblasti jištění nízkého napětí chceme být i rozhodující silou v rámci koncernu Siemens na evropském kontinentu.“

Stavba nových výrobních prostor byla realizována v rekordním čase 99 dnů. „Práce byly zahájeny 23. dubna 2010 a od generálního

— Krásná i uvnitř... Na elektrotechnický trh vstupuje letos OEZ s kampaní „Krásná i uvnitř…“. Kampaň je zaměřena na nové rozvodnice DistriTon a na přístroje značky Minia, které tvoří nedílnou součást náplně těchto rozvodnic.

nová hala ACB dodavatele firmy ESOX z Brna jsme hotovou halu přebrali 30. července,“ upřesňuje vedoucí úseku Správa a služby Rudolf Holeček, který si pochvaluje profesionální přístup dodavatele. Po nastěhování technologií v první polovině srpna následovala výroba aprobačních sérií a od počátku září se již vyrábějí vzduchové jističe pro celosvětový trh Siemens. „Nejprve jsme kompletovali kolem 20 - 40 kusů jističů denně a postupně, jak k nám byla přemísťována výroba z Berlína, jsme navyšovali produkci až na současných 180 – 220 vzduchových jističů za den,“ podotýká vedoucí výroby ACB Jan Keprt. Maximální denní kapacita výroby se může pohybovat až kolem 260 ks vzduchových jističů…

i několik pracovníků z Německa. V nové hale a dalších navazujících útvarech našlo práci 185 zaměstnanců. „Nová výroba i navyšování produkce v dalším sortimentu tak mají pro náš region i významný sociální dopad,“ upřesňuje generální ředitel OEZ. Od září 2009 do ledna 2011 vzrostl počet zaměstnanců OEZ z 1382 na 1824. Vzduchové jističe, které OEZ prodává pod produktovou značkou Arion, jsou určeny k jištění napájení velkých, energeticky náročných technologických celků v průmyslu, energetice či infrastruktuře.

„Většina našich kmenových pracovníků prošla několikaměsíčním zaškolením v Německu. Jejich úkolem pak bylo zaškolit i nové kolegy,“ vysvětluje Jan Keprt a dodává, že na výrobě se podílí dočasně či trvale

— Přepěťové ochrany Při návrhu přepěťových ochran je potřeba vybrat konkrétní přístroj adekvátní dané aplikaci. To je ale pouze první krok. Neméně důležité je správné umístění přístrojů v rozváděči a nebo dimenzování připojovacích vodičů.

 OEZ slaví 70 let Existují firmy, které jsou výjimečné. Firmy, které založily české ruce a hlavy a vybudovaly jim pevné postavení na světovém trhu. Firmy, které významným způsobem poznamenaly obor, v němž působí. Firmy s hlubokými kořeny….


2

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

Kampaň Jaro 2011

OBSAH Rozhovor V Letohradě vyrábíme vzduchové jističe.....................................................1

Kampaň Jaro 2011 Krásná i uvnitř.....................................2 Rozvodnice DistriTon............................2 Modulární přístroje Minia....................3

Krásná i uvnitř... Na elektrotechnický trh vstupuje letos OEZ s kampaní „Krásná i uvnitř…“. Kampaň, jejíž hlavní část se bude odehrávat na jaře v síti specializovaných elektro velkoobchodů, je zaměřena na nové rozvodnice v řadě DistriTon a na přístroje značky Minia, které tvoří nedílnou součást náplně těchto rozvodnic.

pro 24 modulů v řadě tj. od 72 do 144 modulů ve 3 až 6 řadách. V největší verzi je pak možné do jedné řady umístit 33 modulů což umožní osazení 142 až 198 modulů v rozvodnici a to ve 4 až 6 řadách. Rozvodnice jsou uzpůsobené pro instalaci modulárních přístrojů na “U“ lišty šířky 35 mm (dříve všeobecně nazývané “DIN“ lišty) . Krytí je zabezpečeno plastovými čelními kryty s výřezem 45 mm.

Rozvodnice DistriTon Technické informace Rozvodnice DistriSet.........................2 Přepěťové ochrany Minia - obecná pravidla připojení............6

Značka DistriTon dosud zahrnovala zapuštěné rozvodnice RZA do 50 modulů. Od 1. března letošního roku je tato řada rozšířena o zapuštěné rozvodnice RZB a o nástěnné rozvodnice RNB až do 198 modulů.

 Datová komunikace a funkce měření jističů Arion WL...................8 Chráničový modul pro Modeion BC160..............................9 Přístroje pro spínání a ovládání Conteo..................................................10 Rozvodnice RZB-3N72-B

Události v OEZ OEZ s modernější tváří............................11 Ozvěny historie...........................................11 OEZ na veletrhu Amper 2011...............11

Rozvodnice RZA-36N

Rozvodnice RZA Zapuštěné rozvodnice RZA nabízejí místo pro 48 (max. 50) modulů, přičemž v jedné řadě je možné umístit 12 modulů - viz obr. níže. Rozvodnice RZB, RNB Nové rozvodnice RZB, RNB nabízejí místo

Při vývoji nové řady byl kladen důraz, aby oceňované výhody menších rozvodnic RZA byly převedeny i na nové produkty. A tak i konstrukce nových rozvodnic RZB a RNB je stavebnicová, což umožní snadné zazdění rozvodnice, její osazení přístroji (mimo základnu) a uvnitř přitom nabízí dostatečný prostor pro vodiče. Navíc jsou rozvodnice vybaveny N svorkovnicemi pro chrániče. Čelní design rozvodnic je plochý, nenápadný a nenarušuje celkový dojem interiéru, ve kterém je rozvodnice instalována. Přispívá k tomu i velmi nízký přesah rámu nad omítkou. Zapuštěné uzavírání dveří nebrání volnému pohybu osob kolem instalované rozvodnice. Ve standardu jsou rozvodnice RZB a RNB dodávány v bílé barvě odstínu RAL9016. Pro speciální designové aplikace můžeme nabídnout rozvodnice v jiném barevném odstínu dle vzorkovníku RAL. Odnímatelný rám s dveřmi umožní velmi snadné zazdění rozvodnice pod omítku. Vlastní upevnění rámu k základně umožňuje hloubkovou korekci při špatném zazdění. Výraznému usnadnění při usazování základny do výklenku ve zdi přispívají i montážní úchyty, které lze upevnit na její bok s potřebnou hloubkou dle tloušťky omítky.

1 Sestavení rozvodnice RZA

2

Zpravodaj 1/2011 Vydal: OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51 tel: +420 465 672 111, fax: + 420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz Ve spolupráci s OEZ Slovakia spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava, 831 07 tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 44 87 27 70, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk Editor: Mgr. Tomáš Hermann Jazyková korektura: Libuše Schindlerová Technická korektura: Ing. Pavlína Trajtělová Grafická úprava a sazba: Roman Grus Tisk: TG Tisk s.r.o. Neprodejné Elektronická podoba na www.oez.cz, www.oez.sk

3 4

1

Robustní plastová základna

2

Montážní rám

3

Čelní kryt

4

Ocelový čelní rám s dveřmi


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

3

Kampaň Jaro 2011 Modulární přístroje Minia

Sestavení rozvodnice RZB

1 2 3 4

1

Robustní základna

2

Montážní rám

3

Čelní kryt

4

Ocelový čelní rám s dveřmi

Jističe LPE, LPN Jističe řady MINIA svými vlastnostmi a parametry splňují připojovací podmínky jednotlivých distribučních společností, ať jsou to kvalitní a cenově výhodné jističe LPE (6 kA) nebo vysoce kvalitní jističe LPN (10kA). Jističe odpovídají technické normě ČSN EN 60898-1, mají neodejmutelný barevný terčík v barvě závitových pojistek a jejich označení je provedeno laserem, tudíž je nesmazatelné.

Při zazdívání základny i při všech následných zednických pracích je výhodné uschovat rám s dveřmi a čelní kryty mimo stavební prostor. Zamezíme tím poškození nebo ušpinění pohledových dílů rozvodnice. Samonosný montážní rám dobře poslouží pro osazení přístroji a jejich propojení mimo základnu rozvodnice. Rozvodnice skýtá velký prostor uvnitř pro vedení přívodních a vývodních vodičů nejen pod “U“ lištami, ale také na bocích mezi základnou a montážním rámem. Pro zapuštěnou montáž je připraven vstupní prostor pro kabely po celé šířce v horní a dolní straně základny.

Svorkovnice RZA

Základem každého rozváděče jsou modulární přístroje, a proto se v kampani OEZ Jaro 2011 objevují jističe, proudové chrániče, stále více používané přepěťové ochrany, stykače a ostatní vybrané přístroje řady Minia. Mnohem častěji také dochází k uplatňování vyšších nároků v domovních instalacích na výkon, bezpečnost a komfort (hlavní jistič větší než 25 A). Proto jsme do sortimentu zařadili další výhodná balení proudových chráničů 40 A. Přehled výhodných balení najdete na poslední straně tohoto vydání Zpravodaje.

Svorkovnice RZB

V elektroinstalačních rozvodech se stalo běžnou potřebou připojení více N vodičů za jeden proudový chránič, což vyžaduje samostatný svorkový blok. Proto rozvodnice RZB a RNB jsou již ve standardu vybaveny několika dalšími svorkovými bloky pro připojení N vodičů a tím odpadá doobjednávání dalších svorkových bloků. Jsou umístěny v horní nebo dolní části rozvodnice, kde nezabírají místo na “U“ liště a snadněji se připojují. Podrobné informace k rozvodnicím DistriTon naleznete v produktovém letáku DistriTon Rozvodnice do 198 modulů nebo na www.oez.cz Technická podpora: Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri Tel.: +420 465 672 197 Email: distri.cz@oez.com

LPN-16B-3

Proudové chrániče OFE, OFI Zajišťují doplňkovou ochranu instalace a vzhledem k rozšíření požadavku na vyšší bezpečnost se staly součástí skoro každého rozváděče. Firma OEZ nabízí již řadu let široký sortiment s vysokou spolehlivostí. Ve svém sortimentu máme i stále více poptávané proudové chrániče typu G se zpožděním 10 ms, které snižují počet nechtěných vypnutí. Propojení chráničů s jističi je možné

OFI-40-4-030AC


4

ČÍSLO 1/2011

OEZ — ZPRAVODAJ

Kampaň Jaro 2011

KRÁSNÁ I UVNITŘ…

pr propojovací lištou dole. Testování proudových ch chráničů se provádí 2 x ročně. Sv Svodiče bleskových proudů SVBC S Sl Slouží k ochraně domovních instalací před blesky do 100 kA a snižují přepětí vzniklé bl l spínacími pochody v sítí. Jsou osazeny výkosp novými varistory a díky své výhodné ceně se no staly nejpoužívanějším prvkem přepěťových ochran. Podrobněji se jim věnujeme v samostatném článku na stranách 6 a 7.

Spínací hodiny MAP, MAR Manuální spínací hodiny MAP jsou stále v oblibě díky jednoduchému nastavení požadovaného cyklu spínaní plastovými lamelami po obvodě ciferníku. Obsahují nabíjecí baterii, která umožní stálý chod až 100 hodin při výpadku sítě.

MAP-16-001-A230

SVBC-12,5-1

Instalační stykače RSI s manuálním ovládáním Umožňují ruční zapnutí např. bojleru nebo elektrického topení i v době vysokého tarifu. Po skončení blokovaného tarifu se automaticky vrátí do běžného režimu, což je vhodné zejména pro chalupy a chaty, ale své použití naleznou i v běžných instalacích.

Pro náročnější uživatele jsou vhodné digitální spínací hodiny MAR s velice přesným spínáním a možností nastavení intervalu po 1 minutě. Hodiny obsahují české menu, zvládají automatický přechod letního času a jejich stálý chod je zaručen po dobu 6-ti let. Nastavení s návodem k použití zvládne každý uživatel a v případě potřeby můžete denně využít technickou podporu viz kontakt.

MAR-16-001-A230

Nové rozvodnice DistriTon pro značkové přístroje Minia … a navíc výhodná balení jističů a chráničů

Jističe

Chrániče

Přepěťové ochrany

Ostatní přístroje

RSI-20-20-A230-M

Schodišťový spínač MQA Sc c Schodišťový spínač MQA s na naSc astavení času 0,5 - 10 minut oto otočst očným kotoučem a možností ný manuálního sepnutí (např. m při úklidu) je cenově nejpř výhodnějším řešením pro vý ovládání osvětlení. V sortimentu Minia naleznete samozřejmě i komfortnější provedení s více funkcemi, jako je například upozornění před koncem časování nebo možnost vypnutí opětovov-MQA-16-100-A230 ným stiskem tlačítka.

Zvonek UMZ Jednoduché řešení instalace zvonku přímo do rozváděčové skříně. Hlasitost zvonku je 90 dB, a proto je dostatečně slyšet i v uzavřeném rozváděči.

Technická podpora: Modulární přístroje MINIA Tel.: +420 465 672 190 Email: minia.cz@oez.com


OEZ — ZPRAVODAJ

5

ČÍSLO 1/2011

Technické informace

Rozvodnice DistriSet z řady Distri OEZ dodává rozvodnice a rozváděčové skříně pod značkou Distri ve třech skupinách.

čením střední části úchytu o čtvrt otáčky s použitím nástroje – plochého šroubováku.

Rozvodnice, včetně řady DistriTon, jsou určeny pro montáž modulárních přístrojů a jsou vhodné pro domovní, bytové a jiné instalace v občanské výstavbě. Oceloplechové rozvodnice DistriSet navazují rozměrově na řadu DistriTon. Kromě modulárních přístrojů umožňují montáž elektroměrových van a ostatních přístrojů do 400 A. Uplatnění nacházejí zejména v infrastruktuře. Rozváděčové skříně DistriBox splňují požadavky pro stavbu elektrických rozvodných zařízení nízkého napětí až po nejnáročnější aplikace v průmyslu a energetice.

Pro základní osazení modulárními přístroji se používají “U“ lišty (slangově nazývané “DIN“ lišty). Doporučované “U“ lišty s výškou 15 mm zabezpečují dostatečnou tuhost modulového rámu. Rozvodnice DistriSet osazené elektroměrovými vanami v kombinaci s čelními kryty umožňují vyrobit elektroměrové rozváděče, které vyhovují podmínkám j připojovacím p p j p

rizované zkušebně Pavus, a. s., (autorizovaná osoba AO316) Praha. Požární odolnost zabezpečují požární uzávěry umístěné ve dveřích rozvodnic. Takto vyrobené rozvodnice jsou také v souladu s normou ČSN EN 13501-2 (ČSN EN 13501-2+A1 Požární klasifikace stavebních výrobků a konstrukcí staveb – Část 2: Klasifikace podle výsledků zkoušek požární odolnosti kromě vzduchotechnických zařízení).

Rozvodnice DistriSet, kterým se v této části Zpravodaje budeme věnovat, vedle již zmiňovaného zahrnují i protipožární provedení. V krytí IP43 jsou vyráběny ve třech základních řadách: rozvodnice pro zapuštěnou montáž rozvodnice pro nástěnnou montáž rozvodnice pro zapuštěnou montáž s požár ní odolností EI230 (EW60, EI120)

Výběr rozvodnice DistriSet a jejího příslušenství usnadňuje konfigurátor Distri obdobně jako u skříní DistriBox.

Modulově řešené rozvodnice poskytují velké množství variant a sestav pro všestranné použití. Všechny uvedené řady rozvodnic se vyrábí v celé řadě velikostí. Vnitřní výška Vnitřní šířka Hloubka Počet modulů v řadě Celkový počet modulů Počet elektroměrových míst v řadě Celkový počet elektroměrových míst

550, 750, 950, 1150, 1350, 1550, 1750, 1950 mm 510, 710, 910, 1110 mm Skelet zapuštěné rozvodnice 150 mm, Nástěnná rozvodnice 250 mm 24, 35, 46, 57 72 až 741 2, 3, 4, 5 2 až 20

Skelety skříní jsou již v základním provedení dodávány s modulovými lištami, které tvoří základní nosný prvek pro upevnění příslušenství, jako jsou čelní kryty, “U“ lišty, elektroměrové vany a posuvné systémy. Čelní kryty jsou nabízeny ve čtyřech výškách s výřezem 45 mm nebo bez výřezu, což umožňuje velkou variabilitu osazení rozvodnic. Čelní kryty se upevňují na modulové lišty pomocí úchytů.

všech energetických společností, tj. ČEZ, E-ON a PRE. Elektroměrové vany jsou totiž ve standardu vybaveny komponenty umožňujícími variabilní řešení. Úpravu montážní hloubky lze provést posuvnými držáky a přístrojovými lištami. Lze jimi snížit montážní hloubku, např. pro řadové pojistkové odpínače FH000, nebo zvětšit až o 100 mm pro BH630.

Pro speciální designové aplikace je nabízena rozvodnice DistriSet s prosklenými dveřmi nebo v jiném barevném odstínu podle vzorkovníku RAL. Ve standardu jsou rozvodnice DistriSet dodávány v šedé barvě odstínu RAL7035. Pro speciální použití jsou rozvodnice DistriSet dodávány i v nerezovém provedení.

Posuzované vlastnosti certifikovaného výrobku

Ty aretují kryty v potřebné výšce na modulové liště, umožňují plombování a jsou vybaveny madly pro snadné sejmutí krytu z modulového systému. Kryt lze upevnit nebo odblokovat oto-

Sledovaná deklarovaná vlastnost

Zkušební norma / postup

Zjištěno / klasifikace

Požární odolnost

ČSN EN 1634-1

EI120 / EI230 / EW60

Reakce na oheň

Rozhodnutí komise 96/603/ES

Třída A

Rozvodnice pro zapuštěnou montáž s požární odolností jsou vhodné pro instalaci v místech, kde je vyžadována požární odolnost EW60, EI120 nebo EI230. Testy podle ČSN EN 1634-1 (Zkoušení požární odolnosti a kouřotěsnosti sestav dveří, uzávěrů a otevíravých oken a prvků stavebního kování – Část 1: Zkoušky požární odolnosti dveří, uzávěrů a otevíravých oken) proběhly v auto-

Podrobné informace lze získat v katalogu DistriSet nebo na www.oez.cz

Technická podpora: Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri Tel.: +420 465 672 197 Email: distri.cz@oez.com


6

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

Technické informace

Přepěťové ochrany Minia - obecná pravidla připojení Při návrhu přepěťových ochran je potřeba vybrat konkrétní přístroj adekvátní dané aplikaci. To je ale pouze první krok. Neméně důležité je správné umístění přístrojů v rozváděči a nebo dimenzování připojovacích vodičů. Pokud tato hlediska podceníme, mohli bychom být nemile překvapeni. Protože je v této oblasti dlouhodobě kladena spousta dotazů, je článek věnován právě tomuto tématu.

zkrátit. Čím více se nám to podaří, tím bude výsledná ochrana účinnější.

Konkrétní hodnoty Uimp pro síť nízkého napětí 230/400 V a jednotlivé kategorie přepětí podle ČSN EN 60664-1 jsou znázorněny na obr. č. 3.

Impulzní výdržné napětí Vodítko, co se týče délky přívodních vodičů, nalezneme v ČSN 33 2000-5-534, která doporučuje, aby délka přívodních vodičů v součtu nepřekročila 0,5 m, a zároveň stanovuje, že tato délka nesmí překročit 1 m.

Umístění přepěťové ochrany Přepěťovou ochranu je třeba umisťovat do rozváděče s rozmyslem. Díky velkým hodnotám bleskových proudů, které mohou ve velice krátkých časech dosahovat až desítek kiloampérů, dochází k úbytku napětí na přívodních vodičích o velikosti několika kilovoltů. Toto napětí bohužel většinou stačí ke spolehlivému zničení připojených spotřebičů. Tento princip se uplatňuje při průchodu bleskového proudu obvodem přepěťové ochrany jak prvního stupně, tak i dalších stupňů. Úbytek napětí na přívodních vodičích je tvořen převážně indukcí a jeho velikost je závislá především na vrcholové hodnotě proudu a strmosti jeho nárůstu. Na obr. č. 1 jsou znázorněny příklady časových průběhů proudu, kterými jsou přepěťové ochrany zatěžovány.

Obr. č. 3: Kategorie přepětí

Obr. č. 2: T-zapojení

Při průchodu bleskového (impulzního) proudu dochází zároveň k úbytku napětí na přepěťové ochraně a na přívodních vodičích (obr. č. 2).

Protože ochrannou hladinu přepěťové ochrany Up při instalaci již neovlivníme (je dána konstrukcí přepěťové ochrany), musíme se zaměřit na minimalizaci napětí Ua a Ub na přívodních vodičích. Čím budou vodiče kratší, tím bude ochrana elektroinstalace účinnější. Kdybychom dosáhli ideálního stavu, a to nulové délky přívodních vodičů, ohrožovalo by další instalaci pouze přepětí do výše Up použité ochrany.

V-zapojení Myšlenka nulové délky přívodních vodičů není zcela nereálná. Dosti se k ní blíží takzvané V-zapojení. Délkou přívodních vodičů rozumíme délku mezi uzlem, kde vytvoříme odbočku, a svorkou přístroje. Jak je patrné z obr. č. 4, pro fázový vodič tvoří tento uzel přímo svorka přístroje, a tak je délka přívodních vodičů prakticky nulová. Hodnota indukovaného napětí je tedy závislá pouze na parametrech vodiče PEN a ten nesmí být delší než 1 m. Čím bude vodič PEN kratší, tím bude ochrana kvalitnější.

Obr. čč. 11: Vl Ob Vlny 8/20 µs a 10/350 µs

Běžně používaná přepěťová ochrana pro domovní a bytové aplikace SVBC-12,5-1 (první + druhý stupeň) musí být schopna svést impulz proudu 12,5 kA (10/350 µs)1. Strmost nárůstu proudu je v tomto případě 12,5 kA/10 µs (1,25·109 A/s) a úbytek napětí způsobený vlastní indukčností kabelu je této strmosti přímo úměrný. Podobný princip se uplatňuje i u druhých stupňů přepěťových ochran, kde strmost nárůstu proudu dosahuje v některých případech dokonce vyšších hodnot než u prvních stupňů ochrany. Protože je navíc hodnota úbytku napětí téměř lineárně závislá na délce přívodních vodičů, musíme přívodní vodiče co nejvíce 1

Parametry bleskového proudu jsou definovány v ČSN EN 62305-1

Výsledná hodnota součtu napětí na přívodních vodičích (Ua, Ub) a napětí, které se může objevit na přepěťové ochraně (Up), musí být menší nebo rovna hodnotě impulzního výdržného napětí (Uimp) v dané kategorii přepětí dle ČSN EN 60664-1.

Ua + Ub + Up ≤ Uimp Up … ochranná napěťová hladina. Udává maximální napětí, které se při zkouškách objevilo na svorkách přepěťové ochrany při průchodu zkušebního proudu. Obr. č. 4: V-zapojení

Uimp … impulzní výdržné napětí. Udává nejvyšší vrcholovou hodnotu impulzního napětí předepsaného tvaru a polarity, která za stanovených podmínek nezpůsobí průraz izolace.

V praxi se ale často setkáme s případy, kdy nelze přepěťovou ochranu zapojit ani tímto způsobem. Jedná se zpravidla o skříňové roz-


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

7

Technické informace váděče, kde jsou v jejich horní části vedeny fázové přípojnice a ve spodní části přípojnice PEN. Nejlepším řešením je doplnění lokální uzemňovací přípojnice. Přepěťovou ochranu umístíme co nejblíže k fázovým přípojnicím (co nejkratší přívodní vodiče) a připojení vodiče PEN řešíme dle obrázku č. 5.

pole jsou vystaveny všechny použité přístroje i vodiče. Mohlo by se zdát, že k nápravě stačí vést přívodní kabel a vodič PEN souběžně až k přepěťové ochraně umístěné kdekoli v rozvodnici (viz obrázek č. 7 vpravo). Zmenšila se plocha proudové smyčky, ale došlo ke křížení přívodu s vývody. Jejich vzájemnou vazbou se přepětí může přenést z přívodního vodiče na vodiče vývodů (chráněná část instalace) a ohrozit připojená zařízení. Křížení či společné vedení vodičů před ochranou a za ní je další chybou, která se v instalacích velice často objevuje. Řešením je fyzické přemístění přepěťové ochrany co nejblíže přívodu (obrázek č. 8). Obr. č. 7 Křížení přívodu a vývodů

uveden příklad minimálních průřezů pro první+druhý (B+C) stupeň ochrany proti přepětí na bázi varistoru.

První + druhý stupeň SVBC-12,5-1

Obr. č. 5: Lokální uzemňovací přípojnice

Tímto způsobem podstatně zkrátíme připojovací vodiče, které ovlivňují velikost napětí ohrožujícího další elektroinstalaci. Z úbytků napětí Ub1, Ub2 a Ub21 se ve výsledném přepětí uplatní pouze úbytek napětí Ub2, který je podstatně menší než v předchozích případech. Pomocí tohoto zapojení lze prakticky v každé aplikaci splnit podmínku délky připojovacích vodičů (Ua + Ub < 1 m).

Pojistka gG/gL

SL

SPEN

≤80 A

10

16

100 A

16

16

125 A

16

16

160 A

25

25

Tabulky pro ostatní provedení přepěťových ochran OEZ jsou uvedeny v Aplikační příručce pro přepěťové ochrany.

Shrnutí Minimální plocha proudové smyčky V průběhu návrhu rozváděče je nutné dbát i na vlastní trasu vodičů, u kterých je předpoklad zatížení bleskovým či impulzním proudem. Každá proudová smyčka indukuje elektromagnetické pole úměrné její ploše. Toto pole pak zpětně indukuje napětí do všech vodičů v okolí a tím ohrožuje další přístroje. Nejhorší možný případ je znázorněn na obr. č. 6.

Obr. č. 8: Optimální řešení

Zabráníme tak velkým proudovým smyčkám, minimalizujeme délky přívodních vodičů a navíc rozdělíme elektroinstalaci na část nechráněnou a chráněnou.

Průřezy přívodních vodičů Další otázkou, kterou musíme při návrhu řešit, jsou průřezy vodičů. Minimální průřezy připojovacích vodičů předepisuje ČSN EN 33 2000-5-534. Jedná-li se o přepěťovou ochranu typu 1 (B nebo B+C), je zapotřebí průřez minimálně 16 mm2. Jedná-li se o přepěťové ochrany typu 2 nebo typu 3 (C nebo D) je průřez uzemňovacích vodičů závislý na průřezu vodičů vedení: a) Je-li průřez vodičů vedení větší nebo roven 4 mm2, musí být průřez uzemňovacích vodičů alespoň 4 mm2. b) Je-li průřez vodičů vedení menší než 4 mm2, nesmí být průřez uzemňovacích vodičů menší než průřez vodičů vedení.

Obr. č. 6: Proudová smyčka

Smyčka v tomto případě obepíná celou rozvodnici a účinkům elektromagnetického

Uvedená pravidla platí pro měděné vodiče. Při použití jiných kovů musí být průřez vodičů uvedeným průřezům ekvivalentní. Průřez vodičů je však nutné navrhnout také v závislosti na předřazeném jištění. V tabulce níže je

Přepětí způsobené přechodovými jevy nám může velice znepříjemnit život. Je třeba se při návrhu zamyslet a pokusit se eliminovat účinky indukovaného napětí a snížit případné škody na co nejnižší míru. Proto je nutné soustředit se na vlastní umístění přepěťové ochrany v rozváděči, trasu přívodních vodičů a jejich průřezy. Vždy je lepší usnadnit bleskovému proudu cestu na zemní potenciál prostřednictvím dostatečně dimenzovaného vodiče, než aby poškodil elektroinstalaci či spotřebiče.

3 ks SVBC-12,5-1 varistorové B+C ochrana před blesky do 100 kA

 Iimp = 12,5 kA (vlna 10/350 µs)

 umožňují V-zapojení cenově výhodné řešení

Technická podpora: Modulární přístroje MINIA Tel.: +420 465 672 190 Email: minia.cz@oez.com


8

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

Technické informace

Datová komunikace a funkce měření jističů ARION WL napětí, výkony, zkreslení vyššími harmonickými, účiník a podobně. Nejen že díky tomu máme přehled o aktuálním stavu naší sítě, ale můžeme tyto údaje využít i pro již zmíněnou optimalizaci. Veličiny výše zmíněné lze měřit v každém pólu jističe. Krom toho, že Funkce měření Plus měří tyto veličiny, dokáže zaznamenávat minimální a maximální naměřenou hodnotu. Průběhy veličin (křivky) lze zaznamenávat i do paměti.Tyto hodnoty lze jednoduše zobrazovat/odečítat z displeje na nadproudové spoušti nebo je možné přenášet je několika způsoby pomocí datové komunikace. Způsoby přenosu jsou graficky naznačeny na obrázku. V dnešní době, kdy se šetří všude, kam se podíváme, není elektrická energie výjimkou. Při neustálém růstu její ceny je to právě elektrická energie, na které se snaží všichni ušetřit. K tomu, abychom mohli elektrickou energii ušetřit resp. využívat ji efektivně, musíme mít mimo jiné přehled i o tom, jak jsou naše aplikace energeticky náročné v průběhu daného časového období. Na základě těchto informací můžeme řídit další procesy a tím se přizpůsobovat momentální situaci. Pro měření spotřeby elektrické energie, ale i pro mnoho dalšího, lze využít tzv. Funkci měření jističů Arion WL. Tato funkce umožňuje získat komplexní přehled o tom, co se v naší elektrické síti děje. Můžeme měřit proud,

První modul dokáže signalizovat pomocí relé různé stavy jističe. Můžete dálkově signalizovat/rozlišit, zda jistič vypnul např. přetížením nebo zkratem. Stavy, které chcete signalizovat, se volí pomocí otočného přepínače přímo na tomto modulu CubicleBUS. Druhý modul opět signalizuje stavy jističe nebo i dosažení určitých hodnot měřených veličin. Např. můžete pomocí kontaktu relé připínat nebo odpínat zátěž na základě zvý-

0 – 10 V nebo 4 – 20 mA. Měřenou veličinu i způsob analogového přenosu si lze vybrat. Čtvrtým modulem je modul s digitálními vstupy. Na tento modul je možné připojit další jiné zařízení, třeba snímač stavů dveří rozváděče. Tento signál je pak přenesen přes datovou komunikaci do PC nebo PLC.

PC s programem Switch ES Power parametrizace a vizualizace pomocí PROFIBUS

Modul ZSS

Modul s digitálními vstupy

Funkce měření Plus

Modul s analogovými výstupy

ETU

Modul s konfigurovatelnými digitálními výstupy

BSS

Modul s digitálními výstupy

Výstupní zařízení např. notebook

COM15

BDA BDA Plus

Třetí modul převádí vybranou veličinu (např. proud) na analogový signál v rozsahu

Začněme u systému CubicleBUS. Tento systém komunikace je určen pouze pro prvky Arion WL, resp. pro jistič a tzv. CubicleBUS moduly.

PLC SIMATIC S7 sběr a zpracování dat

Ethernet/ Intranet/ Internet

šení nebo snížení proudu v obvodu. Mezní hodnotu si můžete samozřejmě nastavit podle potřeby. Nastavení tohoto modulu a případně mezních hodnot se provádí přes BDA adaptér nebo přes ProfiBUS.


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

9

jistícím prvkem bez návaznosti na další průmyslová zařízení.

ES Power. Při připojení jističe přes ProfiBUS jsou dispozici naprosto všechny dostupné funkce datové komunikace. Opět můžete jistič zapínat a vypínat nebo resetovat po vypnutí nadproudovou spouští. Můžete zobrazit a dále zpracovat všechny signály o stavu jističe (ZAP/VYP, připraveno k zapnutí, nastřádáno, vypnuto pomocnou spouští a další). Můžete plně nastavovat nadproudovou spoušť (ETU76B), mezní hodnoty Funkce měření apod. Získané hodnoty všech měřených veličin můžete pomocí SIMATICu nebo PC zpracovávat a uchovávat.

Technické informace Posledním pátým modulem je modul ZSS pro tzv. zónovou selektivitu. Tento modul umožňuje výhodně řešit plnou selektivitu při zkratu mezi jističi Arion WL, které jsou řazeny v několika úrovních za sebou. Jednoduše řečeno, jističe si mezi sebou předávají informace o tom, jestli jimi prochází zkratový proud a pouze jistič nejblíže zkratu vypíná. Pokud jistič nevypnul, např. z důvodu špatného nastavení hodnoty zkratové spouště, vypne v tomto případě další jistič nejblíže zkratu bez ohledu na nastavenou časovou selektivitu mezi jističi. Tím je zároveň zajištěna selektivita (jističe musí proto být správně nastaveny) a zároveň bezprostřední vypnutí zkratu v případě poruchy. Moduly CubicleBUS slouží především k jednoduchému přenosu vybraných informací z jističe a k jeho základnímu ovládání tam, kde není k dispozici žádná datová síť. Další způsob komunikace je přes BDA adaptér. Pomocí tohoto adaptéru můžete jistič Arion WL připojit do sítě Ethernet i přímo k PC nebo přes sériový port RS232 do PC.

ProfiBUS je další způsob datové komunikace, kterou můžete k zjištění informací o jističi, k jeho nastavení i ovládání použít. Jistič vybavený komunikací ProfiBUS lze připojit do ProfiBUS sítě nebo k osobnímu počítači. Při připojení jističe do sítě jistič komunikuje zpravidla s průmyslovým počítačem typu např. SIMATIC. Pokud chcete takový jistič připojit k PC, to pak musí být vybaveno speciální ProfiBUS kartou a softwarem Switch

Jistič vybavený datovou komunikací ProfiBUS lze využít v plně automatizovaných průmyslových celcích, kde je kladen důraz na integritu jednotlivých zařízení, ucelené a komplexní ovládání. Obdobně lze jistič připojit i do sítě ModBUS.

Technická podpora: Vzduchové jističe Arion Tel.: +420 465 672 191 Email: arion.cz@oez.com

Chráničový modul pro Modeion BC160

Pokud použijete připojení do sítě Ethernet, jistič Arion WL se pak chová jako každé jiné síťové zařízení, které má svou IP adresu. BDA adaptér obsahuje tzv. web server, a proto nepotřebujete žádný software do PC. Jednoduše do internetového prohlížeče napíšete odpovídají číselnou IP adresu a máte přístup k informacím o jističi a můžete jistič i ovládat (zapínat a vypínat). Abyste jistič mohli ovládat, musí být vybaven i datovou komunikací ProfiBUS nebo ModBUS. Přes BDA adaptér je možné nastavovat nadproudovou spoušť (ETU76B), můžete tak přes internet měnit např. hodnotu závislé spouště. Můžete tzv. on-line sledovat měřené veličiny, pokud je jistič vybaven funkcí měření. V PC lze zobrazit stav jističe, budete tak mít kompletní přehled o tom, zda je jistič zapnut/vypnut, zda je nastřádán či připraven k zapnutí. Připojení jističe přes BDA adaptér je vhodné pro servisní případy nebo tam, kde je vyžadována plná a vzdálená kontrola nad

OEZ opět rozšiřuje portfolio kompaktních jističů, tentokrát o chráničový modul pro jistič BC160. Chráničový modul je určen k detekci zemního svodového proudu (poruchový proud). Chrání před přímým dotykem živých částí hlavně v průmyslových a energetických objektech, ale i před nepřímým dotykem resp. před dotykem neživých částí v prostorách, jako jsou především nemocnice, bytové domy, rodinné domy, hospodářské budovy nebo budovy infrastruktury. Chráničové moduly mohou sloužit i ke kontrole stavu izolace a zabránit tak požárům vlivem stárnutí izolace neb lze s nimi řešit i vysokou hodnotu impedanční smyčky v obvodu. Obvod není rozepínán chráničovým modulem, ale jističem, ke kterému je připojen. Chránič lze k jističi připojit několika způsoby by y především pomocí originálních připojovacích sad. Propojení připojovacími sadami má několik variant, tzv. zadní, spodní nebo vrchní. Chráničový modul je vždy vybaven třmenovými svorkami, které chránič umožňují připojit do silového obvodu pomocí měěděných nebo hliníkových kabelů o průřezu do 95 mm2. Pokud potřebujete jiné připojení, níí, můžete si vybrat připojovací sadu ze standardní nabídky připojovacích sad pro jistič BC160.

Jistič vybavený chráničovým modulem není v podstatě nijak omezen ohledně doplnění různého příslušenství. Můžete použít ruční nebo motorové pohony, pomocné spínače apod. Všechny parametry, detailnější popis a schéma naleznete v katalogu Kompaktní jističe Modeion 2011 nebo můžete využít telefonické a písemné technické podpory kompaktních jističů. Technická podpora: Kompaktní jističe Modeion Tel.: +420 465 672 191 Email: modeion.cz@oez.com


10

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

Technické informace

Přístroje pro spínání a ovládání Conteo Dříve než vám podrobně představíme jednotlivé oblasti rozšíření sortimentu, dovolte nám zrekapitulovat již zavedený sortiment produktové řady Conteo. Všechny přístroje byly konstruovány do jmenovitého proudu 100 A (AC-3 / 400 V).

Tato produktová řada obsahuje: 1. Stykače a nadproudová relé Stykače ST Nadproudová relé SR 2. Spouštěče motoru Průmyslové spouštěče motoru SM Ekonomické spouštěče motoru SM1E Jednotlivé podskupiny jsou dále členěny na velikosti. Ty určují maximální jmenovitý pracovní proud (jmenovitý proud) přístrojů. Přístroje se dodávají v těchto velikostech: 12, 25, 50 a 100. K přístrojům z jednotlivých skupin existuje mnoho příslušenství, jako například: pomocné spínače, omezovače přepětí, návěstní spínače a propojovací moduly.

Parametry silových obvodů jsou stejné jako stávající stykače ST. V této skupině přístrojů můžeme nově nabídnout i přístroje se sníženým příkonem, a to hned ve dvou rozsazích: 2,3 W, popřípadě 1,4 W (hodnoty platí pro stykače velikosti 12). Stykače se sníženým příkonem dodáváme i ve velikosti 25 (příkon 4,2 W).

Pomocné stykače 3RH Další skupinou, o kterou jsme rozšířili stykače, jsou pomocné stykače 3RH. Stykače konstrukčně patří do velikosti 12. Pomocné stykače 3RH mají 4 kontakty s různým řazením kontaktů 40, 31, 22. První číslo odpovídá počtu zapínacích a druhé počtu rozpínacích kontaktů. Jmenovité napětí ovládacího obvodu je stejné jako ve skupině stykačů ST a 3RT: AC: 230 V nebo 24 V DC: 24 V, 24 V snížený příkon

Stykače pro spínání jmenovitého pracovního proudu do 500 A Dalším podstatným rozšířením skupiny stykačů je zavedení stykačů až do jmenovitého pracovního proudu 500 A (AC-3 / 400 V). Tyto stykače jsou ve třech konstrukčních velikostech – 185, 300 a 500. Stejně jako je tomu u stávajících stykačů, vyjadřuje velikost maximální jmenovitý pracovní proud přístrojů. V těchto třech velikostech najdete celkem 8 typů stykačů – 115 A, 150 A, 185 A, 225 A, 265 A, 300 A, 400 A a 500 A (AC-3 / 400 V).

Hlavní novinky Pro letošní rok jsme pro vás připravili v této produktové skupině několik novinek. Hlavním podnětem pro rozšíření sortimentu byly hlasy našich zákazníků, kteří s produkty Conteo běžně pracují. Základní rozšíření lze rozdělit do následujících skupin: Stykače 3RT s DC ovládáním Pomocné stykače 3RH Stykače 3RT až do 500 A / AC-3 / 400 V (610 A / AC-1 / 690 V) Spouštěče motoru 3RV Přístroje a příslušenství pro přímé spouštění, reverzační spouštění a spouštění Y/D Stykače s DC ovládáním Doposud jsme nabízeli stykače ST se jmenovitým napětím ovládacího obvodu 240 V a.c. nebo 24 V a.c. Nyní rozšiřujeme skupinu stykačů o stykače 3RT, které mají jmenovité napětí ovládacího obvodu 24 V d.c.

Jmenovité napětí ovládacího obvodu těchto stykačů je 220 – 240 V a.c. / d.c.

Spouštěče motoru 3RV Do skupiny spouštěčů motoru SM jsme doplnili nové spouštěče motoru 3RV. Zákazník nyní může pokrýt celé pásmo jmenovitého proudu i v náročnějších aplikacích.

Přístroje pro přímé spouštění, reverzační spouštění a pro spouštění Y/D. Přístroje pro přímé spouštění Jelikož byl sortiment rozšířen i v DC oblasti, rozšíření doznala i tato skupina. Pomocí propojovacího modulu jste mohli propojit spouštěč motoru a stykač v provedení AC. Nyní můžete propojit i stykače s DC ovládacím napětím a spouštěčem motoru. Přístroje pro reverzační spouštění Při návrhu přístrojů pro reverzační spouštění máte na výběr z několika možností, jak objednat přístroje. První varianta je objednat si celý komplet, který je mechanicky a elektricky propojen. Dále je tento komplet otestován. Případně si můžete objednat jednotlivé komponenty a sestavit si reverzační kombinaci sami. K takto objednanému (a sestavenému) kompletu můžete pomocí propojovacího modulu připevnit mechanicky a elektricky spouštěč motoru. Přístroje pro spouštění Y/D Pro spínání motorů do Y/D můžete využít kompletně sestavené a otestované kombinace. Kompletní sestavu objednáte pomocí jednoho typového označení. Stačí si vybrat spínaný výkon zátěže, kterou bude sestava spínat, a ovládací napětí celé sestavy. Tyto sestavy zajišťují spínání motorové zátěže. Jištění celého obvodu musí být zajištěno dle požadavků na provoz (typ koordinace). Technická podpora: Přístroje pro spínání a ovládání Conteo Tel.: +420 465 672 355 e-mail: conteo.cz@oez.com


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2011

11

Události v OEZ

OEZ s modernější tváří OEZ přistoupil v letošním roce k nejvýraznější vizuální změně od roku 2000. Před jedenácti lety se změnil název společnosti, když z něho zmizelo jméno sídla – Letohrad, a přestalo se používat logo s „bleskem“. Cílem aktuální změny bylo nejen odstranění nedostatků předcházející grafiky či zamezení používání několika grafických stylů najednou, záměr směřoval i k modernizaci firemní vizualizace jako takové.

70 let 1941 - 2011 Ozvěny historie Existují firmy, které jsou výjimečné. Firmy, které založily české ruce a hlavy a vybudovaly jim pevné postavení na světovém trhu.

Nejviditelnější změnou je doplnění tří písmen OEZ o nový prvek – trojúhelník. Ten jednak symbolizuje bezpečnost, jak to známe nejen z elektrotechniky, ale kupříkladu i z dopravy, a jednak evokuje techniku obecně. Navíc v úhlu zkosení písma navazuje na dosavadní logotyp. Trojúhelník se současně stal základem modulární sítě, která umožňuje systematickou práci s grafickými prvky, jejich seskupování v segmenty a je výraznou pomůckou pro činnost našeho interního grafického studia nebo i externích agentur. Modulární síť napomáhá k jednoznačné identifikaci OEZ a jeho vizuálního stylu. Změny, které přicházejí s novým vizuálním stylem, se dotýkají též firemních barev. Základem pro OEZ zůstává všem dobře známá modrá barva. Změnili jsme však a rozšířili portfolio doplňkových barev, kde nyní používáme žlutou, růžovou, tmavě modrou a světle šedou. Druhou skupinu barev tvoří barvy šesti produktových skupin.

Firmy, které významným způsobem poznamenaly obor, v němž působí. Firmy s hlubokými kořeny, které jsou živou součástí svého regionu. Firmy, které spoluutvářejí rytmus každodenního života svého okolí. Modulární přístroje Minia - oranžová; Kompaktní jističe Modeion - červená; Vzduchové jističe Arion - šedá; Pojistkový program Varius - zelená; Přístroje pro spínání a ovládání Conteo - světle modrá; Rozvodnice a rozváděčové skříně - fialová. Nový grafický styl, který vznikl v „dílně“ studia Symbiont, implementujeme v několika fázích. Už jsme změnili nebo obnovili vizitky, hlavičkové a dopisní papíry, mailové šablony, katalogy, prezentace, zástěny, newsletery, webové stránky atd. Současně pracujeme na dalších změnách – obnově panelů u obchodních partnerů, přeměně veletržního stánku apod. Mnohé změny budou postupné a vyžádají si více času. Jsme přesvědčeni, že nový vizuální styl naší firmy se Vám zalíbí a OEZ vždy jednoduše poznáte.

Firmy, které mají úctu ke svým zákazníkům i svým zaměstnancům. Firmy, které za svou práci dostávají nejvyšší možné ocenění – důvěru.

OEZ děkuje svým zákazníkům, svým lidem i svému regionu za to, že po sedmdesáti letech od svého založení dnes k takovým firmám patří. Naším přáním je, aby i za dalších mnoho let znamenalo vyslovení jména OEZ totéž, co dnes: jistotu, tradici, kvalitu a perspektivu. Těšíme se na nové výzvy nové možnosti a nová setkání.


12

ČÍSLO 1/2011

„ŠESTKY“

„DESÍTKY“

MA

MA

ZDAR LPE-16B-1 kód balení: 38902

LPE-16B-1

ZDAR LPN-16B-1 kód balení: 38905

MA

LPE-16B-1

ZDAR OFI-25-4-030AC kód balení: 38906

MA

LPE-16B-1

LPN-16B-1

MA

ZDAR OFE-40-4-030AC kód balení: 40413

LPN-16B-1

MA

ZDAR OFE-25-4-030AC kód balení: 38903

OEZ — ZPRAVODAJ

ZDAR OFI-40-4-030AC kód balení: 40414

LPN-16B-1

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika, Tel: +420 465 672 111, Fax: +420 465 672 151, E-mail: oez.cz@oez.com

Výhodná balení jističů a chráničů

Zpravodaj OEZ 1-2011  
Zpravodaj OEZ 1-2011  

Rozhovor Kampaň Jaro 2011 Technické informace Události v OEZ

Advertisement