Page 1

WWW.OEZ.CZ

WWW.OEZ.SK

SPRAVODAJ ČÍSLO 1/2013

Chcete vedieť viac? Nebojte sa opýtať! Čo nové v OEZ... Každý rok sa snažíme našim zákazníkom priniesť novinky v rôznych oblastiach. Snaha priniesť niečo nové v produktoch vždy prináša aj ďalšie vylepšenia v oblasti služieb, školení a pod.

Odborné semináre OEZ

Produkty: OEZ prichádza s ďalšou variantou prístrojov pre ochranu pred reziduálnymi prúdmi. Jedná sa o monitorovacie relé reziduálneho prúdu

WWW.OEZ.SK

VIEM... ŽE CHCEM VIAC

Život prináša prekvapenia, OEZ istotu

5SV8 v modulovom prevedení na „U“ lištu. OEZ ponúka toto riešenie s kompaktnými ističmi Modeion, aby rozšíril možnosť ochrany pri vzniku reziduálnych prúdov v obvodoch s menovitým prúdom až do 630 A.

Záskoky zdrojov rieši OEZ už dlhšie prostredníctvom záskokového automatu Modi ZA. Modi ZA je určený pre najnáročnejšie aplikácie. Nie vždy však je potrebné navrhnúť a inštalovať automat so všetkými funkciami. Firma OEZ vyvinula nový záskokový automat Modi ZB určený pre menej náročné aplikácie. Bližšie informácie o použití, prevedeniach a výhodách nových produktov nájdete na prvých stranách Spravodaja. V roku 2012 sme uviedli na trh nové odpínače valcových poistiek OPVA, OPVP. Keďže v tejto oblasti prišlo k pomerne významným zmenám, v Spravodaji Vám poradíme ako správne priradiť odpínač k jednotlivým valcovým poistkám. Zmena sa týka hlavne krajných hodnôt poistiek: 63 A, 125 A a prevedení so signalizáciou.

VIEM... že mám výhodu Tento slogan prináša so sebou zvýhodnenú ponuku najpoužívanejších prístrojov na trhu.

Pripravili sme pre vás EXTRA balenia ističov, prúdových chráničov a prepäťových ochrán. Novinkou je EXTRA balenie prepäťových ochrán B+C SVBC-12,5... spolu s SVD-335-1N-AS zadarmo. Prepäťová ochrana SVD je posledný stupeň ochrany určený priamo do zásuvky. Jeho najväčšou výhodou je praktické uloženie do inštalačnej krabice. Teraz si ho pri kúpe SVBC-12,5-.... môžete otestovať zadarmo. Balenie nájdete v každom dobrom veľkoobchode.

OEZ prezentácie Ďalšou neprehliadnuteľnou jarnou akciou budú prezentácie OEZ vo vybraných veľkoobchodoch. Na prezentácii bude vždy k dispozícii technik, ktorý Vám rád zodpovie Vaše otázky. Prezentácie budú zamerané na úžitkové vlastnosti hlavne modulárnych prístrojov a poskytnú Vám informácie, ktoré nie sú až tak bežné, ale zato dôležité.

Vedieť viac sa vyplatí! Záskoky zdrojů O OEZ dodává a řeší řízení zzáskoků zdrojů více než 7 let. Realizovaných aplikací s těm mito záskoky je několik stovvek. Nyní jsme vyvinuli nový zzáskokový automat Modi ZB, kkterý je určen pro méně nárročné aplikace při zachování kkomfortu f ovládání, ládá í bezpečnosti b či parametrů.

 Co nakupují elektrikáři? Velice oceňovanou skupinou všech elektrotechnických velkoobchodů jsou elektrikáři živnostníci a menší elektromontážní firmy. Ze sortimentu OEZ nakupují především rozvodnice DistriTon a modulární přístroje Minia. A pravě tímto směrem jsme zaměřili své aktivity.

 MS v biatlonu i s OEZ “Bylo to dokonalé. Naprosto dokonalé,” napsal v úvodu svého komentáře k biatlonovému světovému šampionátu v Novém Městě na Moravě sportovní redaktor nejčtenějšího českého deníku Mladá Fronta DNES Tomáš Macek. Úspěch šampionátu nese i podpis OEZ.


2

OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2013

Technické informace

OBSAH Úvod Chcete vedieť viac? Nebojte sa opýtať.................................1

Technické informace Novinky v proudových chráničích..............................................2 Záskoky zdrojů od OEZ....................3 Nový katalog Kompaktní jističe 2013 Modeion.........................................5

Novinky v proudových chráničích Monitorovací relé reziduálního proudu - 5SV8 OEZ opět rozšířil svou nabídku zařízení určených k ochraně proti účinkům reziduálních proudů. Po poslední novince, chráničovém modulu RCD-BC k jističi Modeion BC160 a obměně proudových chráničů s nadproudovou ochranou OLI a OLE v řadě Minia, přichází OEZ s další variantou přístroje pro ochranu před reziduálními proudy. Jedná se o monitorovací relé reziduálního proudu v modulovém provedení na „U“ lištu.

k napěťové spoušti paralelně, k podpěťové spoušti sériově. Relé musí být napájeno 230 V a.c. Relé 5SV8 200-6KK umožňuje monitorovat až 4 nezávislé obvody a také poslat impulz pro jejich rozepnutí.

 Co a proč nakupují elektrikáři?....6 Pojistkové odpínače válcových pojistkových vložek OPVA, OPVP.......................................................8 Kontakty OEZ Slovakia jednoducho...........................................9

Reference Mistrovství světa v biatlonu 2013. Byli jsme u toho!.....................................10

Relé jsou určena především pro předcházení poruchám na instalaci, jako je třeba stárnutí izolace, což může zapříčinit požár. Sledováním reziduálního proudu lze předejít i nežádoucímu vypnutí obvodu, protože relé nás upozorní na zvyšující se reziduální proud, a je tedy možno přijmout opatření, aby nedošlo ke skutečné poruše. Monitorovací relé vyhodnocují reziduální proud, který je snímán externím proudovým transformátorem a pro přerušení obvodu musí být použit odpovídají spínací prvek. OEZ nabízí toto řešení s kompaktními jističi Modeion, aby rozšířil možnost ochrany při vzniku reziduálních proudů v obvodech s jmenovitým proudem až 630 A. Obvod nemusí být vždy přerušován. Pokud v aplikaci stačí dosažení určité hodnoty reziduálního proudu pouze signalizovat, lze relé použít bez jističe Modeion samostatně.

Tři varianty

Spravodaj 1/2013 Vydal: OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51 tel: +420 465 672 111, fax: + 420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz Ve spolupráci s OEZ Slovakia spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava, 831 07 tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 49 21 25 25, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk Editor: Mgr. Tomáš Hermann Jazyková korektura: Libuše Schindlerová, Ing. Denisa Káralová, Zuzana Polaštíková Technická korektura: Ing. Pavlína Trajtělová, Ing. Peter Rajnoha Grafická úprava a sazba: Roman Grus Fotografie: Jan Vondra - Aerofot, Květoslav Frgal Tisk: TG Tisk s.r.o. Neprodejné Elektronická podoba na www.oez.cz, www.oez.sk

Typové označení

Provedení Počet monitorovaných obvodů

5SV8 001-6KK 5SV8 002-6KK 5SV8 200-6KK

20 30 35

1 1 4

Proudové transformátory Proudové transformátory nabízíme v šesti provedeních s různými vnitřními průměry, viz tabulka. Transformátor je tvořen toroidním jádrem, na kterém je navinuto sekundární vinutí a to je vyvedeno na šroubové svorky. Celý transformátor je uzavřen v plastovém pouzdru. Transformátor je podle velikosti doplněn o plastový nebo kovový držák umožňující jeho montáž na „U“ lištu nebo na konstrukci v rozváděči.

OEZ nabízí tři varianty monitorovacích relé reziduálního proudu, která jsou popsána dále. Aby mohlo relé plnit svou základní funkci, potřebuje k tomu připojený proudový transformátor, který se dodává v 6 různých provedeních s vnitřním průměrem od 30 mm do 210 mm. Proudovým, přesněji součtovým proudovým transformátorem, který je pro měření reziduálního proudu zvolen, procházejí silové vodiče obvodu (tvořící primární vinutí). Sekundární vinutí proudového transformátoru je připojeno na měřící vstupy relé. Relé obsahuje elektroniku, která vyhodnocuje hodnotu naměřeného proudu a porovnává ji s nastavenou hodnotou. Dojde-li k dosažení nebo překročení nastavené hodnoty a případně času zpoždění, elektronický obvod vyšle signál. Integrované elektromechanické relé sepne a tím může být stav poruchy dálkově signalizován nebo může být na základě impulzu obvod rozepnut kompaktním jističem Modeion. Pro ovládání jističe, tedy jeho vypnutí v tomto případě, může být použita napěťová nebo podpěťová spoušť. Do obvodu je možné připojit vypínací tlačítko,

Typové označení

Vnitřní průměr

5SV8 700-0KK 5SV8 701-0KK 5SV8 702-0KK 5SV8 703-0KK 5SV8 704-0KK 5SV8 705-0KK 5SV8 706-0KK

20 30 35 70 105 140 210


OEZ — SPRAVODAJ

3

ČÍSLO 1/2013

Technické informace

Záskoky zdrojů od OEZ OEZ dodává a řeší řízení záskoků zdrojů více než 7 let. Realizovaných aplikací s těmito záskoky je několik stovek. Dosud nabízený automat Modi ZA je určen pro ty nejnáročnější aplikace. Automat umožňuje např. i dálkové ovládání nebo různé zakázkové úpravy, protože je to plně otevřené řešení. Ne vždy je ale potřeba automat se všemi funkcemi, které právě Modi ZA nabízí. Proto jsme vyvinuli nový záskokový automat Modi ZB. Ten je určen pro méně náročné aplikace, kde nejsou potřeba všechny funkce. Jeho bezpečnost a komfort ovládání či parametry jsou ale naprosto srovnatelné.

Základní požadavky na řízení záskoku zdrojů Zásadním požadavkem je dodávka elektrické energie s co nejkratšími výpadky. Vyhodnocení poruchy zdroje, jeho vypnutí a následné sepnutí druhého zdroje musí proběhnout, pokud není nastaveno žádné zpoždění, v co nejkratším čase. Zároveň automat musí zajistit bezpečnost provozu. Především nesmí nikdy dojít k sepnutí obou zdrojů a žádný ze zdrojů nesmí být také sepnutý znovu v případě, že došlo v obvodu k vypnutí přetížením nebo zkratem. Dalším požadavkem je omezení zbytečného provedení záskoku v případě, že dojde jen ke krátkodobým výpadkům nebo poklesům napětí. Také při obnově napětí na hlavním nebo záložním zdroji je nutné počkat, aby nebyl zdroj sepnut v době, kdy ještě napětí není stabilizováno.

Bezpečnost Jističe, které spínají zdroje, jsou blokovány podpěťovými spouštěmi. To je nejbezpečnější možnost. V případě, že dojde např. k poruše vodiče v ovládacím obvodu, zapnutý jistič okamžitě vypne. Tím je zajištěno, že ani v případě poruchy nelze sepnout oba jističe a navíc je obsluha okamžitě upozorněna na tuto poruchu. Krátkodobé výkyvy nebo výpadky napětí, na které jsou podpěťové spouště citlivé, jsou překlenuty napájením z baterie kondenzátorů, kterou obsahuje zdroj v automatu. Bezpečnost může být dále zvýšena použitím mechanického blokování bovdenem. Automat je možné doplnit o STOP tlačítko, po jehož stisknutí okamžitě jistič vypne. Automat pomocí návěstních spínačů v jističích kontroluje, zda došlo k vypnutí přetížením nebo zkratem. Pokud došlo k vypnutí jednou z uvedených poruch, automat blokuje sepnutí jističů dokud obsluha neprovede po kontrole a odstranění poruchy reset. Reset se provádí ručním nastřádáním motorových pohonů a resetem na řídící jednotce.

Záskokový automat Modi ZB Použití Automat Modi ZB je určen zejména pro zálohování z generátoru. Je možné jej s určitými omezeními použít i pro zálohování z transformátoru. Automat přepíná dva zdroje do jedné zátěže, tedy bez tzv. podélné spojky. Priorita zdroje je pevně nastavena na prvním (hlavním) zdroji. Je-li tento zdroj v pořádku, automat vždy přepne zátěž na tento zdroj.

Vlastnosti záskokových automatů Modi Automaty Modi jsou určeny pro plně automatické řízení záskoku dvou zdrojů. Umožňují i manuální režim, kdy spínání zdrojů řídí obsluha. V případě, že záložní zdroj je připraven, jsou schopny provést záskok již od 3 sekund. Pro spínání zdrojů jsou použity kompaktní jističe Modeion nebo Arion. Automaty tedy pokryjí aplikace od 16 do 6 300 A.

T1

Zálohovaní z generátoru Spínání dvou zdrojů do jedné zátěže Priorita pevně nastavena na prvním, hlavním zdroji Do 630 A (s jističi BD250 a BH630)

Provedení Modi ZB se dodává v mechanickém provedení na dveře rozváděče. Podle vlastností aplikace si lze vybrat mezi napájením z aktivního zdroje nebo ze záložního zdroje. Automat umožňuje nastavit horní i dolní meze napětí a frekvence, jejichž překročení je považováno za poruchu. Vždy lze dálkově signalizovat stav jističů, poruchu na zátěži a zvolenou funkci automatu. Signalizační výstupy mají napětí 24 V d.c. a je možné je zatížit max. 100 mA. Automat vyšle automaticky signál pro start generátoru v případě poruchy na hlavním zdroji. Mechanické provedení instalované na dveře rozváděče Napájení z aktivního zdroje – 230 V a.c. ze záložního zdroje – 24 V d.c. ze záložního zdroje – 230 V a.c Nastavení hlídané úrovně napětí Signalizace stavu jističů, poruchy a funkce

Funkce Automat Modi ZB má tři základní funkce: OFF – automatické řízení je vypnuté a obsluha může přes automat sepnout pouze hlavní zdroj MAN – automatické řízení je vypnuté a obsluha může přes automat sepnout hlavní nebo záložní zdroj AUT – automatické řízení je aktivní, přepínaní zdrojů a případný start generátoru je řízen automaticky

T2

T

G

QT1

QT2

QT

QG

Napájení automatů Modi Podle aplikace si lze vybrat automat s různým typem napájení. Automat může být například napájen z aktivního zdroje, v tomto případě automat nepotřebuje žádné další záložní napájení. Automaticky se napájení v automatu přepne podle toho, z jakého zdroje je zátěž napájena. Po dobu, kdy jsou oba zdroje mimo provoz, není automat napájen a nelze jej nastavovat a odečítat z něj informace. Automat si však pamatuje poslední stav a jakmile se na jednom ze zdrojů objeví napětí, tak po dosažení nastavených parametrů zdroj sepne. Pokud aplikace vyžaduje, aby byl automat aktivní i při výpadku obou zdrojů, lze automat napájet záložním zdrojem.

Z

Z

Výhody kompletně zapojené a vyzkoušené před expedicí typově zkoušeno vysoká bezpečnost není potřeba záložní napájení signál pro start generátoru

QG


4

OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2013

Technické informace Záskokový automat Modi ZA Použití Automat Modi ZA je určen zejména pro zálohování z transformátoru případně z generátoru. Automat přepíná dva zdroje do jedné zátěže nebo do dvou zátěží, tedy s tzv. podélnou spojkou. U automatu pro aplikaci bez podélné spojky je možné prioritu zdroje nastavit na první nebo druhý zdroj. Zdroje mohou být i rovnocenné. Při rovnocenné prioritě zdrojů pak může být zátěž trvale napájena z prvního nebo z druhého zdroje. V aplikaci s podélnou spojkou se nastavuje, zda bude proveden automatický záskok pouze za první zdroj nebo druhý zdroj. Toho je možné využít, pokud transformátory nemají stejný výkon. Pokud mají transformátory stejný výkon, lze nastavit záskok za oba zdroje.

Funkce

Provedení V první řadě musíme určit, zda automat bude v aplikaci s nebo bez podélné spojky. Automat se dodává v mechanickém provedení na dveře rozváděče nebo v samostatné nástěnné skříni. Podle vlastností aplikace si lze opět vybrat mezi napájením z aktivního zdroje nebo ze záložního zdroje. Dále při výběru automatu je nutné určit, jaký typ jističů bude řídit. Pro hlídání úrovně napětí je možné vybrat ze dvou variant. U první varianty je pevně nastavena mez podpětí, která je vyhodnocena jako porucha zdroje. U druhé varianty je možné dolní i horní mez napětí nastavit (± 30 %). Všechna provedení signalizují dálkově stav jističů, poruchu na zátěži a zvolenou funkci automatu. Signalizační výstupy mají napětí 24 V d.c. a je možné je zatížit max. 100 mA. Stejně jako Modi ZB vyšle v případě záskoku signál pro start generátoru. Řízení přepínání dvou zdrojů do jedné zátěže dvou zdrojů do dvou zátěží (s podélnou spojkou) Mechanické provedení vestavné na dveře rozváděče v samostatné nástěnné skříni Ovládané jističe Modeion BC160, BD250, BH630 Modeion BL1000, BL1600 Arion WL

Automat pro řízení dvou zdrojů do jedné zátěže (bez podélné spojky) 0 - Oba zdroje vypnuty (manuální funkce) 1 - Trvale zapnutý zdroj č. 1 (manuální funkce) 2 - Trvale zapnutý zdroj č. 2 (manuální funkce) 3 - Automatický záskok Automat pro řízení dvou zdrojů do dvou zátěží (s podélnou spojkou) 0 - Oba zdroje vypnuty 1 - Trvale zapnutý zdroj č. 1 2 - Trvale zapnutý zdroj č. 2 3 - Trvale zapnutý zdroj č. 1 a podélná spojka 4 - Trvale zapnutý zdroj č. 2 a podélná spojka 5 - Trvale sepnuty oba zdroje a podélná spojka rozepnutá 6 - Automatický záskok Zdroj 1

Zdroj 2

Q1

Q2 Q3 Zátěž 1

Zátěž 2

Výhody Zálohovaní z transformátoru nebo generátoru Spínání dvou zdrojů do jedné zátěže Spínání dvou zdrojů do dvou zátěží (s podélnou spojkou) Prioritu lze nastavit na libovolný zdroj Do 6 300 A (s jističi Modeion i Arion)

Napájení z aktivního zdroje – 230 V a.c. ze záložního zdroje – 24 V d.c. ze záložního zdroje – 110 - 230 V a.c/d.c. Sledování napětí zdrojů sledování výpadku v jednotlivých fázích – pevně nastavena úroveň sledovaní podpětí a přepětí – nastavitelné úrovně

Modi ZB

Modi ZA

Elektrické blokování

x

x

Blokování opětovného zapnutí do poruchy

x

x

Transformátor - generátor

x

x

Transformátor - transformátor

-

x

Volba priority zdrojů

-

x

Řízení zdrojů do jedné zátěže

x

x

Porovnání Pokud řešíte zálohování především generátorem a další vlastnosti automatu Modi ZB jsou pro aplikaci vyhovující, můžete s výhodou použít právě tento nový automat. Modi ZB je oproti Modi ZA zhruba o 20 % levnější. V tabulce je porovnání základních vlastností obou automatů.

kompletně zapojené a vyzkoušené před expedicí typově zkoušeno vysoká bezpečnost nepotřebuje záložní napájení řídí dva zdroje do dvou zátěží nastavení priority zdrojů

Řízení zdrojů do dvou zátěží (podélná spojka)

-

x

BC160

-

x

BD250, BH630

x

x

BL1000, BL1600

-

x

Arion WL

-

x

- neumožňuje;

x umožňuje


OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2013

5

Technické informace Záskokový automat Modi ZA, upravený na zakázku.

Více informací naleznete v katalozích Záskokový automat Modi ZB a Modi ZA, které jsou k dispozici na www.oez.sk, pro další informace můžete také kontaktovat naši technickou podporu: Technická podpora: Tel.: +421 2 49 21 25 55 E-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

Nový katalog Kompaktní jističe Modeion 2013 Právě jsme vytiskli nový katalog Kompaktní jističe Modeion 2013. Zařadili jsme do něho nové logické uspořádání a zobrazení nadproudových spouští jističů Modeion, které zejména projektanti a výrobci rozváděčů uvítali v loňské příručce „Nastavování nadproudových spouští Modeion“. Nové uspořádání je mnohem názornější, přehlednější a jednoduše navádí uživatele, jak nastavit všechny potřebné hodnoty jističe týkající se jeho vypínání a jak je zaznamenat do projektu. V poznámkách „DŮLEŽITÉ“ jsou uvedeny nejdůležitější body, které se týkají použití daného typu nadproudové spouště. O tom, že nové uspořádání a zobrazení v příručce všem uživatelům pomohlo, svědčí výrazný pokles jejich žádostí směrovaných na naše produktové specialisty. Uživatelé stále nejčastěji používají nadproudové spouště DTV3 pro jištění vedení a distribučních transformátorů. Projektanti však loni začali častěji projektovat složitější nadproudovou spoušť MTV8. Používají ji nejen v režimu M pro jištění motorů, ale i v režimu TV, čímž dosahují lepšího nastavení jističe podle parametrů jištěného obvodu (delší zpoždění a jemnější nastavení zkratové spouště, delší zpoždění tepelné spouště ) nebo zvýšení selektivity jističů s předřazenými nebo přiřazenými jistícími přístroji.

Na rozdíl od příručky naleznete v novém katalogu 2013 takto zpracované všechny dodávané nadproudové spouště jističů Modeion. Věříme, že nový katalog usnadní práci všem projektantům, pomůže jim ke zkvalitnění projektů a tak urychlí uvádění všech zařízení, obsahujících jističe Modeion, do provozu.


6

ČÍSLO 1/2013

OEZ — SPRAVODAJ

Technické informace

Co a proč nakupují elektrikáři? Velice oceňovanou skupinou všech velkoobchodů elektrotechnickým materiálem jsou elektrikáři - živnostníci a menší elektromontážní firmy. Nakupují sice v menším množství, ale velice často. Ze sortimentu OEZ elektrikáři - živnostníci nakupují především rozvodnice DistriTon a modulární přístroje Minia pro domovní a bytové instalace. Právě proto jsme letos na jaře zaměřili své aktivity na přístroje Minia.

Vysunutí z řady přístrojů bez přerušení sousedních okruhů

Hlavní skupinou jsou modulární jističe, zejména LPE (6 kA), které se v domovních a bytových instalacích používají stále častěji.

Čím se liší jističe LPE (6 kA) od hlavní řady LPN (10 kA)? Na první pohled pouze tmavošedými páčkami a výrazně nižší cenou. Další rozdíly jsou skryty uvnitř. Z funkčního pohledu je možné navenek poznat pouze jeden – tzv. mžikové spínání u jističů LPN, které snižuje jejich opotřebení kontaktů, a tak významně prodlužuje jejich mechanickou a elektrickou životnost. I při velmi pomalém „natahování“ páčky jističe LPN nemůže dojít ke vzniku elektrického oblouku, protože se jeho kontakty v určitém místě přestanou přibližovat a pak se náhle prudce sepnou. Proto nedochází k obvyklému opalování kontaktů jističe. Prudké sepnutí také přispívá ke zlepšení přechodu mezi kontakty a tím k lepšímu přenosu elektrické energie.

Plastová clonka zamezující nesprávnému vložení vodiče mimo svorku

LPE 6 kA LPN 10 kA

Rozdíl mezi mžikovým spínáním jističe LPN a „běžným“ spínáním jiného jističe (jističe LPE nebo většiny konkurenčních jističů) je nejlépe rozeznatelný při současném zapínání jističe LPN v jedné ruce a zapínání „běžného“ jističe ve druhé ruce.

Co umějí nejen 10 kA jističe LPN, ale také 6 kA jističe LPE? 1) elektrikář může jističe LPE použít jako hlavní jistič (mají barevný nesmazatelný terčík a laserový potisk), a tak výrazně ušetřit 2) jističe LPE mají také kombinovanou svorku s plastovou clonkou, která nedovolí montérovi nesprávně vložit vodič do svorky jističe 3) jističe LPE také obsahují jak horní, tak dolní západky, které umožňují vyměnit jistič v řadě, propojené nahoře nebo také dole propojovací lištou, za jiný nový jistič, a to bez přerušení sousedních proudových okruhů. Elektrikáři to oceňují v případech, kdy potřebují vyměnit jistič za jiný s odlišnou ampéráží a pokud není možné vypnout celý rozváděč (nonstop provozy).

Nižší cena Mžikové spínání

Jističe LPE jsou svými uživatelskými vlastnostmi naprosto výjimečné v porovnání s konkurenčními jističi 6 kA.


OEZ — SPRAVODAJ

7

ČÍSLO 1/2013

Technické informace Propojení jističe s proudovým chráničem propojovací lištou s vidličkami dole

Jak se jističe LPN, LPE propojují s chrániči OFI, OFE? Z obrázku je patrné, že se propojují propojovací lištou zespodu. Je možné použít nejenom chrániče OFI s podmíněným zkratovým proudem 10 kA, ale také mnohem levnější „6 kA“ chrániče OFE, které jsou pro většinu aplikací v domovních instalacích dostatečné.

Srozumitelné typové značení Nejenom elektrikáři chválí jednoduché srozumitelné typové označení jističů a chráničů.

LPE-10B-3 počet polů 3 vypínací charakteristika B jmenovitý proud 10 A typ jističe LPE (6 kA), LPN (10 kA)

OFE-25-4-030AC citlivost na a.c. reziduální proudy jmenovitý reziduální proud 30 mA počet pólů 4 jmenovitý proud 25 A typ proudového chrániče OFE (6 kA), OFI (10 kA)

VIEM...

Extra balenia Už piaty rok elektrikári radi výhodne nakupujú nielen ističové balenia EXTRA 5+1, ale aj na trhu jedinečné chráničové balenia EXTRA 1+2, v ktorých získavajú jeden alebo dva ističe 16B-1 naviac - podrobnejšie viď. poslednú stranu tohto Spravodaja.

ČO HĽADÁM

Prezentácie vo veľkoobchodoch Uvedené prístroje i balenia EXTRA sú naskladnené vo vybraných veľkoobchodoch. Ich vlastnosti vrátane ďalších prístrojov si budú môcť elektrikári ešte lepšie vyskúšať pri jarných prezentáciách OEZ Slovakia, počas ktorých môžu ochutnať aj niečo dobré. Kompletný zoznam predajných miest nájdete na webových stránkach OEZ.

Nepremeškajte ich! Využite možnosť konzultácií s technikmi, odborníkmi na istenie!

ww ez.sk www.oez.sk

VIEM... ŽE MÁM VÝHODU

VIEM... ČO CHCEM HCEM EM

www.oez.sk

Vedieť viac sa vyplatí!

www.oez.sk


8

OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2013

Technické informace

Pojistkové odpínače válcových pojistkových vložek OPVA, OPVP Na konci minulého roku jsme zavedli na trh nové řady odpínačů válcových pojistkových vložek OPVA a OPVP, které nahradily dříve používané pojistkové přístroje OPV. Nové pojistkové odpínače jsou určené pro výkonové pojistkové vložky a pojistkové vložky pro jištění polovodičů velikosti 10, 14 a 22.

Pojistkové vložky

Odpínače válcových pojistkových vložek

velikost 10

OPVA10

32 A

32 A

Jak nejlépe vybrat pojistkový odpínač a příslušnou pojistkovou vložku Základní otázkou při použití pojistkových odpínačů je, do kterého z nabízených pojistkových odpínačů lze použít jakou pojistkovou vložku. Odpověď je jednoduchá: pojistkový odpínač vybírejte na základě jeho jmenovitého pracovního proudu a jímavosti ztrát pojistkové vložky. Hodnoty pojistkové vložky nesmí překročit hodnoty udávané na pojistkovém odpínači viz tabulku níže.

gG

aM 32 A

OPVP10 velikost 14

OPVP14 4

63 A

63 A

Z toho tedy plyne, že pojistkové vložky PV10 do 32 A je možné použít jak v pojistkovém odpínači OPVA10, tak i v pojistkovém odpínači OPVP10. Ale pojistkové vložky PV14 63 A a PV22 125 A lze použít pouze v pojistkovém odpínači OPVP14 a OPVP22.

gG

aM

Speciální aplikace pojistkových odpínačů s LED signalizací

50 A

OPVA14

Jako speciální aplikaci nabízíme pojistkové odpínače s LED signalizací stavu pojistkových vložek. Každá fáze má samostatnou LED diodu, která v případě přetavení pojistkové vložky svítí červeně a obsluha již na první pohled vidí stav pojistkové vložky. Nabízíme je ve všech třech velikostech pro proudové hladiny v 1, 2 a 3pólovém provedení.

velikost 22

OPVP22

125 A

125 A

gG

aM

100 A

OPVA22 Pojistková vložka

Odpínač válcových pojistkových vložek

Typ

Jmenovitý proud

Ztráty

PV10 gG

32 A

2,54 W

50 A

4,10 W

PV14 gG PV22 gG

OPVA10

Jmenovitý pracovní proud 32 A

OPVP10

32 A

4,3 W

OPVA14

50 A

5,0 W

Typ

Jímavost 3,0 W

63 A

5,35 W

OPVP14

63 A

6,5 W

100 A

7,81 W

OPVA22

100 A

9,5 W

125 A

10,50 W

OPVP22

125 A

11,0 W

Pojistkové vložky s charakteristikou aM mají maximální ztráty pojistkové vložky o 30 % nižší než jsou ztráty pojistkových vložek s charakteristikou gG, a proto vyhovují výše uvedeným pojistkovým odpínačům také. Příklad použití můžete vidět v tabulce.


OEZ — SPRAVODAJ

9

ČÍSLO 1/2013

Technické informace Další specialitou jsou pojistkové vložky pro jištění polovodičů, kategorie užití gR a aR. Můžete je použít v pojistkových odpínačích typu OPVP.

Pojistkové vložky

Maximální ztráty pojistkových vložek pro jištění polovodičů jsou výrazně vyšší než výkonových pojistkových vložek. Z tohoto důvodu nesmíme zapomenout, že v pojistkových odpínačích musíme redukovat jmenovitý proud pojistkové vložky. Například: při použití OPVP14-3, PV514 – 32 A, připojovací průřez vodiče 16 mm2, hodnota redukovaného proudu je In = 28 A.

Odpínače válcových pojistkových vložek OPVP10 32 A

velikost 10

32 A OPVP14 63 A

gR velikost 14

63 A

OPVP22 125 A

gR, R aR velikost 22

125 A Další podrobnosti a technické parametry naleznete na našich www stránkách www.oez.sk Technická podpora: Tel.: +421 2 49 21 25 55 E-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

gR, aR gR

Kontakty OEZ jednoducho Teraz je pre Vás OEZ dostupnejší. Zjednodušili sme kontakty, prostredníctvom ktorých s nami môžete komunikovať. Základom je teraz Technická podpora. Tá zahŕňa ako jednotlivé produktové skupiny, tak aj podporu softwarovú.

Technická podpora Minia, Modeion, Arion, Varius, Conteo, Distri tel: +421 2 49 21 25 55 e-mail: technicka.podpora.sk@oez.com

Softwarová podpora programy Sichr, ProDok, Prozik, Konfigurátor OEZ, E EZ, y teória istenia, podpora pre CAD/CAE a e-shopy e-mail: sw.podpora.sk@oez.com

Katalógová dokumentácia Uľahčili sme Vám tiež prístup ku katalógovej dokumentácii, teraz stačí jednoducho vyplniť formulár uvedený na adrese : www.oez.sk/na-stiahnutie/ziadost-o-zaslanie-dokumentacie


10

ČÍSLO 1/2013

OEZ — SPRAVODAJ

Reference

Mistrovství světa v biatlonu 2013. Byli jsme u toho! nost našeho šampionátu byla z celosvětového pohledu vyšší než u souběžně konaného mistrovství světa alpských lyžařů!“

„Za vším hledej OEZ“ Úspěch šampionátu nese i podpis OEZ, a to z několika úhlů pohledu. Tok energií ve Vysočina Areně jistily stovky přístrojů OEZ. Ondřej Moravec, Michal Šlesingr nebo Michal Krčmář jsou odchovanci letohradského Klubu biatlonu, který zpočátku přímo a posléze prostřednictvím města OEZ dlouhodobě podporuje.

Bronzová mix štafeta, zleva: Vítková, Soukup, Moravec, Soukalová “Bylo to dokonalé. Naprosto dokonalé. Ne, nepoužívám tento výraz často. A v souvislosti s významnou sportovní akcí pořádanou na území České republiky, jsem jej nepoužil dosud nikdy,” upozornil v úvodu svého komentáře k biatlonovému světovému šampionátu v Novém Městě na Moravě sportovní redaktor Tomáš Macek z nejčtenějšího českého deníku Mladá Fronta DNES. “Organizace byla bezproblémová, logistika i technika fungující, zádrhely na cestách k Novému Městu žádné. Návštěvnost 201 tisíc diváků předčila veškerá očekávání. Publikum dokázalo freneticky fandit, ale bylo

i kultivované, podporující závodníky z hloubi pořadí. Vytoužená česká medaile přišla hned v úvodní den. Další dramatické, byť pro Čechy „bramborové“ souboje následovaly.“ Biatlon ve Vysočina Areně jednoduše uchvátil. Jako balzám mohou organizátory hřát slova Anderse Besseberga, šéfa Mezinárodní biatlonové unie IBU: „Byl to excelentní šampionát před fantastickým publikem, na jednom z nejlepších stadionů a s vynikající infrastrukturou. Neslyšel jsem za dva týdny jedinou negativní připomínku,“ prohlásil Nor a pokračoval:„Jsme opravdu uneseni, vždyť sledova-

Ve strukturách organizačního výboru pracovaly desítky letohradských činovníků jako dobrovolníci, přičemž mnozí z nich jsou zaměstnanci OEZ. Světový šampionát sledovalo přímo také velké množství zákazníků nebo zaměstnanců naší firmy.


OEZ — SPRAVODAJ

ČÍSLO 1/2013

11

Přes TWIN systém mohly být napájeny také převodníky, kamery, provozní budovy a další nezbytná technika.

padě jištění osvětlení jsme využívali zejména modulárních přístrojů Minia.Při jištění rozsáhlého zasněžovacího systému jsme instalovaly mimo jiné také pojistkové odpínače Varius,“ vyjmenovává některé z použitých přístrojů technický šéf mistrovství světa 2013. „Během šampionátu jsme nemuseli řešit žádný technický problém. I díky tomu šampionát vyzněl tak pozitivně,“ dodává Karel Klapač.

Reference

Podle slov Karla Klapače bylo vše vymyšleno, naprojektováno a provedeno tak, aby na prvním místě byla spolehlivost. Aby jak televizní štáby i ostatní média, reprezentační týmy nebo zdravotníci měli zajištěný bezproblémový přísun energií.

Budoucnost Vysočina Areny “Bylo to dokonalé. Naprosto dokonalé,” začíná svůj komentář sportovní redaktor Tomáš Macek. Jeho silná slova jsou však zcela na místě. Šampionát byl úspěšný jak po organizační, tak i sportovní stránce. Dynamické sportovní odvětví se stalo nejen v České republice novým hitem. A co je důležité, i místní jej vzali za svůj.

Technické zabezpečení Elektrická energie proudí do moderní Vysočina Areny ze dvou vysokonapěťových linek 22 kW a napájí tři trafostanice o celkovém výkonu 2,2 MW. Podrobnější popis technického zabezpečení podává technický šéf mistrovství světa a jednatel Zlaté lyže Karel Klapač. „Je zde stoprocentní záskok všech trafostanic. Lze je libovolně připínat a libovolně napájet z kterékoliv vysokonapěťové přívodní linky.“ Během světového šampionátu byly všechny trafostanice plně využité. „Dále jsme zde měli celkem 4,5 MW výkonu instalovaného v generátorech, a to zejména v zapojení TWIN pro případ výpadku elektrické energie ze sítě. Tímto způsobem jsme byli schopni zajistit provoz televizních štábů resp. televizní techniky při výrobě přenosů, dále bezproblémový chod časomíry, ozvučení nebo osvětlení, protože většina závodů byla večerních.“

„V případě jištění jsme ve velké míře využívali přístrojů OEZ. Velmi jsme ocenili spolehlivost kompaktních jističů Modeion, které byly instalovány vedle jiného i jako hlavní jističe. V pří-

Vysočina Arena nyní zůstane místem sportu doslova pro všechny. Jejího zázemí denně využívají jak místní kluby, tak veřejnost. Hostit po světovém šampionátu v biatlonu bude i další vrcholné akce. Tou nejbližší je květnový Světový pohár v závodech horských kol.

Fakta o MS 1 mobilní tribuna s kapacitou 7 000 diváků byla namontována ve Vysočina Areně 8 závodních dní bylo na programu mistrovství světa v biatlonu 23 kilometrů televizních kabelů bylo nataženo po celém areálu 32 kyvadlových autobusů bylo k dispozici divákům pro přepravu do/z Vysočina Areny 48 televizních kamer rozmístěných u tratí natáčelo záběry pro mezinárodní vysílání 321 píšících novinářů a fotografů z 24 zemí se akreditovalo 377 závodníků ze 43 států dorazilo do Nového Města na Moravě 400 pracovníků televizního zázemí pracovalo ve Vysočina Areně 450 dobrovolníků se podílelo na skvělé organizaci MS 3 000 teplých jídel denně se uvařilo ve Vysočina Areně 6 000 litrů tekutin denně se vypilo v rámci oficiálního cateringu 27 000 diváků pojala Vysočina Arena, 17 000 na tribuny a 10 000 na tratě, vyprodáno bylo čtyřikrát 128 000 kusů NMNM News bylo vytisknuto během MS 201 500 diváků zavítalo do Vysočina Areny během slavnostního zahájení a osmi závodních dnů


12

ČÍSLO 1/2013

OEZ — SPRAVODAJ

Spravodaj 1/2013  

OEZ Spravodaj 1/2013