Page 1

OS1-2009-C

Odborné semináře 2009

WWW.OEZ.COM

Změny vyhrazeny


KONTAKTY

OEZ s.r.o. Šedivská 339 561 51 Letohrad tel.: +420 465 672 111 fax: +420 465 672 151 e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz

DIČ: CZ49810146 IČO: 49810146 Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649

TECHNICKÁ PODPORA

SERVISNÍ SLUŽBY

Modulární přístroje MINIA tel.: +420 465 672 190 e-mail: minia.cz@oez.com

Servis tel.: +420 465 672 313 e-mail: servis.cz@oez.com Nepřetržitá pohotovostní služba mobil: +420 602 432 786

Kompaktní jističe MODEION, a vzduchové jističe ARION tel.: +420 465 672 191 e-mail: modeion.cz@oez.com e-mail: arion.cz@oez.com Pojistkové systémy VARIUS tel.: +420 465 672 192 e-mail: varius.cz@oez.com Rozvodnice a rozváděčové skříně DISTRI tel.: +420 465 672 197 e-mail: distri.cz@oez.com

Podpora před uvedením složitých zařízení do provozu, pravidelná preventivní údržba tel.: +420 465 672 369 e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com Realizace retrofitů AR, ARV tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com

Přístroje pro spínání a ovládání CONTEO tel.: +420 465 672 355 e-mail: conteo.cz@oez.com Modernizace rozváděčů - retrofity tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com

OBCHOD

Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program SICHR tel.: +420 465 672 194 e-mail: sichr.cz@oez.com

Prodej tel.: +420 465 672 323 e-mail: prodej.cz@oez.com

CAD/CAE podpora tel.: +420 465 672 196 e-mail: cad.cz@oez.com

Příjem objednávek tel.: +420 465 672 334 e-mail: objednavky.cz@oez.com

Propagace, katalogová dokumentace tel.: +420 465 672 195 e-mail: dokumentace.cz@oez.com

Expedice tel.: +420 465 672 345 e-mail: expedice.cz@oez.com

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA

OBCHOD

Rybničná 36c 831 07 Bratislava Slovakia tel.: +421 2 49 21 25 11 fax: +421 2 49 21 25 25 e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk

tel.: +421 2 49 21 25 55

SERVISNÉ SLUŽBY

Predaj, reklamácie, expedícia tel.: +421 2 49 21 25 13 +421 2 49 21 25 15 +421 2 49 21 25 16 e-mail: predaj.sk@oez.com

IČ DPH: SK2020338738 IČO: 314 05 614 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B

Servis tel.: +421 2 49 21 25 09 Nepretržitá pohotovostná služba (platí iba pre servis) mobil: +421 905 908 658 e-mail: servis.sk@oez.com

WWW.OEZ.COM


Odborné semináře 2009

ÚVODNÍ SLOVO Vážení kolegové, odborné semináře OEZ jsou již tradiční formou, kterou naše společnost informuje o novinkách v sortimentu přístrojů uváděných na trh a seznamuje elektrotechnickou veřejnost s novými poznatky týkajícími se jištění v oblasti rozvodů nízkého napětí.

Jaké budou Semináře 2009? Představíme Vám novinky v našem výrobním programu a souvisejících službách. V úvodu se zaměříme na zcela novou řadu přístrojů pro spínání a ovládání Conteo a ukážeme Vám její použití v praktických aplikacích. Nebudou chybět ani novinky v pojistkových systémech a zopakujeme charakteristiky pojistek a jejich použití při výběru pojistek pro konkrétní aplikace. V oblasti modulárních přístrojů Minia se soustředíme na nejčastější dotazy zákazníků a vlastnosti těchto přístrojů v praktickém životě. Samozřejmě připomeneme novinky v řadě kompaktních

jističů Modeion především se zaměřením na používání a výběr nadproudových spouští. Na závěr Vám ukážeme, co je nového v programu Sichr 9, a budeme se zabývat problematikou jištění paralelních kabelů. A než se rozloučíme, čeká Vás, jako již tradičně, bohatá tombola. Na seminářích bude také k dispozici rozsáhlá expozice přístrojů OEZ a budete mít možnost konzultovat svoje dotazy přímo s odborníky naší společnosti.

Vše z výše uváděného naleznete podrobně popsané v tomto sborníku.

Veškeré informace o produktech naleznete v katalozích OEZ a také na našich webových stránkách www.oez.cz nebo www.oez.sk.

1


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV V letošním roce uvádíme na trh novou produktovou řadu Conteo, která rozšiřuje stávající sortiment OEZ, a to o přístroje pro spínání a ovládání. Řadu Conteo členíme do dvou skupin: 1. stykače a nadproudová relé, 2. spouštěče motoru. V praxi stykače slouží ve většině případů ke spínání motorové

do 12 A

Stykače a nadproudová relé

Stykače

Nadproudová relé

Spouštěče motoru

Spouštěče motoru průmyslové

Spouštěče motoru ekonomické

2

nebo světelné zátěže. Nadproudová relé a spouštěče motoru se používají jako ochranný prvek.

Členění produktů Conteo: „Stykače a nadproudová relé

- stykače ST - nadproudová relé SR „Spouštěče motoru

- průmyslové SM - ekonomické SM

do 25 A

do 50 A

do 100 A


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Velikosti

Typové označení

Jednotlivé skupiny jsou dále členěny podle maximálního jmenovitého pracovního proudu (jmenovitého proudu) přístrojů - velikost 12, 25, 50 a 100. Výjimku tvoří pouze ekonomické spouštěče motoru s jednou velikostí (velikost 1) a jmenovitým proudem do 25 A.

Velký důraz byl kladen na srozumitelné typové označení výrobku. Jednoduché typové označení je již používáno u spouštěče motoru SM1 (například SM1-4 pro spouštěč motoru se jmenovitým proudem In= 4 A). Z tohoto důvodu jsme pokračovali v trendu

jednoduchého označení a pro stykače byla zvolena zkratka ST, pro nové spouštěče motoru zkratka SM. Jako příklad uvádíme typové označení hlavních představitelů přístrojů.

STYKAČE A NADPROUDOVÁ RELÉ

Stykač

ST123-7-A024-10 pomocné kontakty (1x NO - zapínací kontakt) jmenovité napětí ovládacích obvodů (24 V a.c.) jmenovitý pracovní proud (7 A / AC-3 / 400 V) počet pólů (3) velikost (12, maximální jmenovitý pracovní proud 12 A) přístroj (ST - stykač)

Nadproudové relé

SR123-4 jmenovitý proud (4 A) počet pólů (3) velikost (12, maximální jmenovitý proud 12 A) přístroj (SR - nadproudové relé)

SPOUŠTĚČE MOTORU

Spouštěč motoru

SM123-2,5 jmenovitý proud (2,5 A) počet pólů (3) velikost (12, maximální jmenovitý proud 12 A) přístroj (SM - spouštěč motoru)

Spouštěč motoru

SM1-2,5 jmenovitý proud (2,5 A) velikost (1, maximální jmenovitý proud 25 A) přístroj (SM - spouštěč motoru)

3


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Základní parametry přístrojů Kategorie užití Jedním z důležitých parametrů u přístrojů Conteo je kategorie užití závisející na typu spínané zátěže. Norma ČSN EN 60947-1 (Spínací a řídící přístroje nízkého napětí) mimo jiné definuje následující kategorie užití: Režim AC (norma ČSN EN 60947-4-1) AC-1 Neinduktivní nebo mírně induktivní zátěže, odporové pece AC-2 Kroužkové motory: spouštění, vypínání AC-3 Motory s kotvou na krátko: spouštění, vypínání motoru za chodu AC-4 Motory s kotvou na krátko: spouštění, brzdění protiproudem, krátkodobý chod AC-5a Spínání řídicích zařízení elektrických výbojek AC-5b Spínání žárovek AC-6a Spínání transformátorů AC-6b Spínání kondenzátorů

Jelikož v řadě Conteo se jedná o přístroje pro průmyslové použití a primárně určené pro spínání motorů, jsou hodnoty na přístrojích uváděny pro kategorii užití AC-3.

Jmenovitý pracovní proud Dalším důležitým parametrem je u stykačů jmenovitý pracovní proud Ie . Ten v kombinaci s kategorií užití a s jmenovitým napětím popisuje silovou část stykače. Například stykač ST123-9-A230-10 může spínat 9 A v kategorii užití AC-3 při napětí 400 V (9 A / AC-3 / 400 V).

Vypínací třída Vypínací třída definuje časový interval, během kterého ochranný prvek (nadproudová ochrana spouštěče motoru nebo nadproudové relé) musí vypnout ze studeného stavu při symetrické zátěži všech tří fází, rovnající se 7,2 násobku nastaveného redukovaného proudu. Časové intervaly vypínání jednotlivých vypínacích tříd Vypínací třída

Vypínací čas

10A 10 20 30 40

2 ÷ 10 s 4 ÷ 10 s 4 ÷ 20 s 9 ÷ 30 s 30 ÷ 40 s

Jmenovitý proud U spouštěčů motoru (jističů) se používá parametr jmenovitý proud In . Jedná se o proud, který může přístrojem trvale procházet, aniž by začal plnit jednu ze svých funkcí – jištění obvodu.

V praxi jsou nejpoužívanější přístroje s vypínací třídou 10A a 10, které jsou vhodné pro normální rozběh.

Stykače a nadproudová relé Stykače ST Stykače odpovídají normě ČSN EN 60 947-4-1 (Spínací a řídící přístroje nn – elektromagnetické stykače a spouštěče motorů). Jsou primárně určeny pro spínání motorové zátěže (kategorie užití AC-3, AC-4), lze s nimi samozřejmě spínat i jiné zátěže, například osvětlení (žárovky, zářivky, ...), topné spirály, kondenzátory nebo transformátory. Stykače jsou specifické velikou elektrickou a mechanickou trvanlivostí, kterou dosahují díky své robustní konstrukci. Typové označení je ST.

Velikost

Stykače ST jsou rozděleny do čtyř velikostí – 12, 25, 50 a 100. Například velikost 12 obsahuje přístroje s jmenovitým pracovním proudem Ie 7, 9 a 12 A. U každého stykače je také možnost vybrat ovládací napětí Uc buď 24 V a.c. nebo 230 V a.c. Stykače jsou konstruovány tak, aby obstály v náročných provozech se stupněm znečištění 3 (průmyslové prostředí). Mohou se připevnit na lištu typu „U“ dle ČSN EN 60715 nebo pomocí šroubů.

12

25

50

100

Ie

12 A

25 A

50 A

95 A

Pn

5,5 kW

11 kW

22 kW

45 kW

Stykače ST

Maximální jmenovitý pracovní proud Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru 2) Počet pólů

3

3

3

3

Upevnění

šrouby nebo “U” lišta TH35 3)

šrouby nebo “U” lišta TH35 3)

šrouby nebo “U” lišta TH35 3)

šrouby nebo “U” lišta TH35 nebo TH75 3)

45 mm

45 mm

55 mm

70 mm

Šířka 1) 2) 3)

4

1)

AC-3/400 V orientační hodnota pro 4-pólové normované motory při 400 V a.c., 50 Hz dle ČSN EN 60 715


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Nadproudová relé SR Nadproudová relé odpovídají normě ČSN EN 60 947-4-1 (Spínací a řídící přístroje nn – elektromagnetické stykače a spouštěče motorů). Slouží jako ochrana před nadproudem. Z principu nerozpojují silový obvod, ale rozpínají pomocné kontakty. Tyto kontakty se potom využívají například pro rozpojení obvodu ovládací cívky stykače. Nadproudové relé zpravidla obsahuje jeden zapínací a jeden rozpínací kontakt.

Nadproudové relé obsahuje bimetalovou ochranu proti nadproudu, čas vypnutí je regulovatelný a závislý na velikosti procházejícího proudu. Nadproudové relé v řadě Conteo je označeno SR. Nadproudové relé SR je možné přímo připojit na stykač bez jakéhokoliv příslušenství. Případně po doplnění adaptéru je možné použít tepelné relé samostatně. Adaptér je vhodný v případě, že k nadproudovému relé potřebujete připojit z obou stran vodiče .

Velikost

12

25

50

100

Nadproudová relé SR

Maximální jmenovitý proud

In

12 A

25 A

50 A

100 A

Vhodné pro 3-fázové motory s max. jmenovitým výkonem 1)

Pn

5,5 kW

11 kW

22 kW

45 kW

Jmenovité pracovní napětí

Ue

690 V a.c.

690 V a.c.

690 V a.c.

1000 V a.c.

Jmenovitý kmitočet

fn

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Počet pólů

3

3

3

3

Upevnění

šrouby nebo „U“ lišta TH35 2)

šrouby nebo „U“ lišta TH35 2)

šrouby nebo „U“ lišta TH35 2)

šrouby, „U“ lišta TH35 nebo TH75 2)

45 mm

45 mm

55 mm

70 mm

Šířka 1)

orientační hodnota pro 4-pólové normované motory při 400 V a.c., 50 Hz 2) dle ČSN EN 60715

Popis přístroje Přístroj má na čelní straně několik prvků pro zajištění správné funkce: „ 1 - Vývody pro montáž na stykač

1

„ 2 - Přepínač manuálního / automatického

resetu a resetovací tlačítko Automatický a manuální RESET je možné zvolit stlačením a pootočením modrého ovládacího prvku. Jestliže je zařízení přepnuto v manuálním provozu, nadproudové relé může být resetováno přímo stisknutím modrého ovládacího prvku. Pokud je nadproudové relé nastaveno v automatickém modu, RESET probíhá automaticky bez zásahu obsluhy. „ 3 - Tlačítko STOP

Po stisknutí Stop tlačítka je rozpínací kontakt rozpojen. Tento rozpínací kontakt se zpravidla zapojuje do ovládacího obvodu stykače.

„ 5 - Tlačítko TEST

2 3 4

Testovací prvek slouží ke kontrole, zda nadproudové relé pracuje správně.

5 6 7

„ 4 - Šroubové svorky

Umožňují připojit až dva vodiče rozdílného průřezu.

„ 6 - Nastavení nadproudové spouště

Pomocí tohoto ovládacího prvku lze nastavit jmenovitý proud nadproudového relé. Na přístroji je přímo stupnice s hodnotami jmenovitého proudu. Nastavenou hodnotu je možné zaplombovat pomocí průhledného krytu. „ 7 - Kryt tepelné spouště

Umožňuje zaplombovat nastavení tepelné spouště a testovací tlačítko.

5


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Spouštěče motoru SM Spouštěč motoru je určen k zapnutí, zajištění trvalého chodu motoru, vypnutí napájení motoru a zajištění ochrany proti zkratu a přetížení. Nejčastěji obsahuje tři hlavní části: spínací mechanizmus, ochranu proti nadproudu a ochranu proti zkratu. Spouštěče motoru v řadě Conteo odpovídají dvěma normám ČSN EN 60 947-2 (Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí) a ČSN EN 60947-4-1 (Spínací a řídící přístroje nn – elektromagnetické stykače a spouštěče motorů).

Popis přístroje

Uzamykání přístroje

Spouštěč motoru na přední straně obsahuje ovládací prvek pro zapínání a vypínání přístroje. Tento prvek u velikosti 25, 50 a 100 také signalizuje stav vypnutí nadproudové spouště, podobně jako je to u kompaktních jističů – poloha vypnuto nadproudovou spouští. Tento ovládací prvek je možné uzamknout nebo zaplombovat ve vypnuté poloze. Ovládací prvek se u spouštěčů motoru liší podle velikosti:

Ve všech případech lze zamknout přístroj ve vypnuté poloze. Způsob zamknutí se liší díky odlišnému ovládacímu mechanizmu.

„ Velikost 1 (SM1). U této velikosti je použito

tlačítkové ovládání. Pomocí jednoho tlačítka se kontakty sepnou a pomocí druhého se obvod rozpojí.

Zavedením značky Conteo můžeme spouštěče motoru firmy OEZ dělit do dvou podskupin. Nosnou řadou jsou nyní spouštěče motoru průmyslové - SM12, SM25, SM50 a SM100 a ekonomickou řadou - SM1, kterou jistě dobře znáte. Ekonomická řada spouštěčů motoru SM1 je vyráběna v původním rozsahu.

„ Velikost 12 (SM12) využívá kolébkového

mechanizmu. „ Velikost 25, 50 a 100 (SM25, SM50 a SM100)

využívá otočného mechanizmu. Otočná páka má tři polohy – polohu 0 – vypnuto, polohu 1 – zapnuto a polohu vypnuto nadproudovou spouští.

Spouštěče motoru – průmyslové Přístroje v této skupině jsou určeny jak k samostatnému použití, tak ke kombinaci se stykačem. Vyznačují se vyšší vypínací schopností a dodáváme je do jmenovitého proudu 100 A.

„ Velikost 1 (SM1) je možno uzamknout na

zapínacím tlačítku. „ Velikost 12 (SM12) je ovládána pomo-

cí kolébkového mechanizmu a ovládací kolébku lze uzamknout v poloze 0. „ Velikost 25, 50 a 100 (SM25, SM50 a SM100)

se ovládá pomocí otočného mechanizmu, u kterého se ve vypnuté poloze (poloha 0) vysune z ovládací páky díl, ve kterém je otvor pro zamknutí visacím zámkem. Na čelním panelu je také prvek pro nastavení jmenovitého proudu In, který se nastaví podle jmenovitého proudu jištěného zařízení. Po zapojení přístroje do obvodu doporučujeme otestovat funkci přístroje. K tomu slouží testovací otvor, kde pomocí nástroje můžeme přímo ovládat vypínací mechanizmus.

Spouštěče motoru – ekonomické Přístroje v této skupině jsou určeny převážně pro samostatné použití nejčastěji v izolační skříni SI, vyznačují se širokým sortimentem příslušenství. Ochranu před vyššími zkratovými proudy mohou zajišťovat předřazené pojistky. Velikost

25

50

100

1

Maximální jmenovitý proud

In

12 A

25 A

50 A

100 A

25 A

Jmenovité pracovní napětí

Ue

690 V a.c. 1)

690 V a.c. 1)

690 V a.c.

690 V a.c.

690 V a.c.

Jmenovitý kmitočet

fn

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost Maximální spínaný výkon 3-fázového motoru 2) Okamžitá zkratová spoušť Počet pólů Upevnění Šířka 1) 2) 3) 4) 5)

6

12

4)

4)

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Icu

50 / 100 kA

50 / 100 kA

50 / 100 kA

50 / 100 kA

3 / 6 / 100 kA5)

Pn

5,5 kW

11 kW

22 kW

45 kW

11 kW

13x In

13x In

13x In

13x In

12x In

3 „U“ lišta TH35 45 mm

3)

4)

4)

3

3

3

3

šrouby nebo „U“ lišta TH35 3)

šrouby nebo „U“ lišta TH35 3)

šrouby, „U“ lišta TH35 nebo TH75 3)

šrouby nebo „U“ lišta TH35 3)

45 mm

55 mm

70 mm

44,5 mm

500 V a.c. při použití izolační skříňky orientační hodnota pro 4-pólové normované motory při 400 V a.c., 50 Hz dle ČSN EN 60715 více informací viz katalog “Přístroje pro spínání a ovládání Conteo” - jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost a jmenovitá provozní zkratová vypínací schopnost více informací viz katalog “Přístroje pro spínání a ovládání Conteo” - volba spouštěče motoru SM1 k elektromotoru, jmenovitá mezní zkratová vypínací schopnost a ztráty na pól


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Spouštěčové kombinace Jedním z důvodů rozšíření této produktové skupiny bylo zajistit možnou kombinaci přístrojů. Můžeme například kombinovat spouštěč motoru se stykačem, popřípadě stykač s nadproudovým relé.

Typ koordinace Norma ČSN EN 60947-4-1 mimo jiné popisuje, jak se kombinace přístrojů musí chovat v případě zkratu. Výše zmíněná norma definuje dva typy koordinace:

Koordinace typu „1“

Koordinace typu „2“

Úplná koordinace (pouze pro doplnění,

v případě zkratu: „přístroj musí bezpečně vypnout deklarovaný podmíněný zkratový proud Iq „přístroj nesmí ohrozit obsluhu nebo zařízení „připouští se možnost poškození přístroje nebo jeho části „přístroj nemusí být schopen opětovné funkce

v případě zkratu: „přístroj musí bezpečně vypnout deklarovaný podmíněný zkratový proud Iq „přístroj nesmí ohrozit obsluhu nebo zařízení „připouští se riziko kontaktního sváru za předpokladu snadného oddělení a nevýrazného poškození kontaktů

není již definováno normou) v případě zkratu: „přístroj musí být schopen bezpečně vypnout deklarovaný podmíněný zkratový proud Iq „nesmí dojít k ohrožení osob ani instalace „není vyžadováno žádné nastavení a seřízení před opětovným zapnutím

typické použití: „pro běžné použití „příklad aplikace: klimatizace, obráběcí stroje,…

typické použití: „zařízení pro dlouhodobý spolehlivý provoz „omezení doby, kdy je zařízení mimo provoz „příklad aplikace: ventilace, pohon výrobní linky, eskalátory…

typické použití: „zařízení pro bezpečnostní okruhy „příklad aplikace: požární čerpadla, odsávače kouře, …

Závěr Úplný přehled technických a elektrických parametrů, příslušenství a rozměrů lze získat v novém katalogu „Přístroje pro spínání a ovládání Conteo“. V případě, že nemáte tištěnou verzi k dispozici, je možné si katalog stáhnout ze stránek www.oez.cz ve formátu pdf.

7


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Aplikační příklady Spínání motorů I. Zadání: Navrhněte spínání a jištění dvou čerpadel poháněných dvěma asynchronními motory. Výkon každého motoru bude Pn = 2,2 kW, In = 4,9 A, Un = 400 V. Čerpadla budou ovládána dálkově. Řešení: Pro spínání každého motoru byl zvolen stykač ST123-7-A230-10 a jako ochrana před nadproudem a zkratem byl použit spouštěč motoru SM123-6,3. Redukovaný proud bude nastaven na 4,9 A. Pro rychlejší montáž je možné použít propojovací modul OD-SM12X-PM1, který spojí mechanicky a elektricky stykač se spouštěčem motoru. Každý spouštěč motoru lze doplnit napěťovou spouští SV-SM-… nebo podpěťovou spouští SP-SM-… pro bezpečnostní stop tlačítko.

Velikost zkratového proudu: Tuto kombinaci přístrojů můžeme připojit do obvodu s maximálním zkratovým proudem Ik’’=50 kA, (koordinace typu „1“). Pokud budeme vyžadovat zapojení do obvodu s vyšším zkratovým proudem, bude nutné použít stykač ST253-12-A230, spouštěč motoru SM253-6,3 a propojovací modul OD-SM25x-PM1 (pro koordinaci typu „1“ i „2“). Tato kombinace může vypnout až Ik’’=130 kA.

Spínání motorů II. Zadání: Navrhněte spínání a jištění kompresoru, poháněného asynchronním motorem Pn = 1,5 kW, In = 3,6 A, Un = 400 V. Řešení: Pro zapínání a vypínání bude použit spouštěč motoru SM1-4, který bude zároveň zajišťovat ochranu před nadproudem a zkratem. Na spouštěči motoru bude nastaven redukovaný proud Ir na 3,6 A. Tento spouštěč motoru bude jistit obvod do zkratového proudu 6 kA. V případě, že v místě použití spouštěče motoru SM1 bude větší zkratový proud Ik’’ než je mezní zkratová vypínací schopnost Icu spouštěče motoru SM1, musíme přístroj předjistit, například pojistkami PV10 6 A aM nebo PV10 16 A gG. S výhodou lze na kompresoru využít izolační skříň SI-SM1, která zajistí krytí až IP55.

8


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Spínání světel Navržený spínací přístroj (výkonový vypínač, stykač) musí odpovídat i z hlediska svého pracovního proudu Ie stanoveného pro danou kategorii užití. V případě žárovek se jedná o kategorii užití AC-5b, v případě spínání výbojkových svítidel o kategorii užití AC-5a. V případě kategorie užití AC-5a je jmenovitý pracovní proud spínacích přístrojů dále rozdílný podle druhu předřadníku a způsobu kompenzace spínaných výbojkových svítidel. Při volbě spínacího přístroje pro spínání svítidel nelze tedy vycházet z jeho jmenovitého tepelného proudu Ithe.

Spínání osvětlovací soustavy Zadání: 7 ks svítidel, kde jedno svítidlo je kompaktní zářivka 2x 26 W s elektronickým předřadníkem s aktivním PFC (korekce pro rovnoměrný odběr nabíjecího proudu filtrační kapacity usměrňovače v ustáleném stavu) obvodem.

P = 54 W cos φ = 0,98 S = 55 VA I = 240 mA Výsledný proud celé soustavy v ustáleném stavu:

In = 1,68 A

Maximální zapínací proud: Nárazový zapínací proud je pro tento typ světelného zdroje v závislosti na připojovací impedanci a fázovém úhlu napájecího napětí v okamžiku zapnutí v rozsahu 10 - 150x In. Uvedené hodnoty platí pro minimální impedanci, tzn., že odebíraný proud nezpůsobí žádný pokles napětí.

Vypočtené hodnoty zapínacího proudu:

Iz max = 150*In = 150*1,68 = 252 A Iz min = 10*In = 10*1,68 = 16,8 A Jelikož ale v reálné síti vždy dojde zároveň k poklesu velikosti napětí, je velikost zapínacího proudu omezena. Maximum zapínacího proudu tak dosahuje v reálných podmínkách 40-70 % vypočtené maximální hodnoty.

Izmax 40% = 100,8 A Izmax 70% = 176,4 A

Char.1.: Sepnutí v maximu napětí

Char. 2.: Sepnutí v 0

Změřené hodnoty: Změřená hodnota při zapnutí osvětlovací soustavy při sepnutí v blízkosti maxima napětí byla 99,8 A. Efektivní hodnota proudu odebíraného osvětlovací soustavou v ustáleném stavu byla 1,62 A. Z výše uvedených vypočítaných a změřených hodnot je zřejmé, že je potřeba přihlédnout k zapínacím proudům a zvolit správně stykače, např. z řady Conteo ST123-7-A230-10 nebo ST123-9-A230-10.

9


Odborné semináře 2009

PŘÍSTROJE PRO SPÍNÁNÍ A OVLÁDÁNÍ *VU[LV Spínání 60 W žárovky V případě spínání obyčejné 60 W žárovky opět záleží na době zapnutí. Obecně lze specifikovat dva krajní body. První bod – spínací úhel 0o, to znamená, kdy napětí v obvodu je nulové. Druhý bod – spínací úhel 90o, kdy napětí dosahuje maximální hodnoty. Změřené zapínací proudy jsou zobrazeny na následujících grafech.

Char. 3.: Sepnutí v maximu napětí

Char. 4.: Sepnutí v 0

Závěr Z výše uvedených příkladů spínaných motorových a světelných zátěží je patrna důležitost vybrat správné přístroje z hlediska jmenovitého pracovního proudu v souladu s kategorií užití odpovídající vlastnostem spínané zátěže. K usnadnění výběru přístrojů lze použít katalog „Přístroje pro spínání a ovládání Conteo“.

*VU[LV Kvalitní přístroje poznáte i bez taháku

10


Odborné semináře 2009

NOVINKY V POJISTKOVÝCH SYSTÉMECH VARIUS Lištové pojistkové přístroje do 160 A s MTP V minulém roce OEZ uvedl na trh novou řadu lištových pojistkových přístrojů do 160 A, lištových pojistkových odpínačů pod obchodním označením FD00 a pojistkových lišt FR00. Uvedené přístroje se setkaly u Vás, zákazníků, s pozitivním ohlasem, což nás samozřejmě těší.

na podnětné nápady a požadavky. Příkladem byl požadavek na doplnění provedení přístrojů s měřícími transformátory proudu s nižším převodem než dosud nabízených 200/5 A. Proto už nyní můžete nalézt v nabídce i lištové přístroje s měřícími transformátory proudu s transformačním převodem 100/5 A, viz následující tabulky.

Jelikož jsme si vědomi, že uvedení výrobku na trh je pouze prvním krokem ke spokojenosti zákazníka, snažíme se stále reagovat

Lištový pojistkový odpínač s měřícími transformátory proudu Transformační převod Třída přesnosti

100/5 A Typ FD00-33K/FC-RM1 FD00-33K/FC-RM05 FD00-33K/FC-RM05C FD00-31D/FC-RM1 FD00-33D/FC-RM1 FD00-31D/FC-RM05 FD00-33D/FC-RM05 FD00-31D/FC-RM05C FD00-33D/FC-RM05C

[mm]

Kód výrobku 38026 38025 38027 38029 38032 38028 38031 38030 38033

Rozteč přípojnic

1 0,5 0,5, cejchovaný

100

Pojistkové lišty s měřícími transformátory proudu Transformační převod

1

Třída přesnosti

100/5 A

0,5

185

0,5, cejchovaný

Typ FR00-3D/FC-RM1 FR00-3D/FC-RM05 FR00-3D/FC-RM05C

Kód výrobku 38035 38034 38036

1 0,5 0,5, cejchovaný

Elektronická signalizace stavu pojistek MD-M3 Stále častějším trendem v aplikacích jištění elektrických obvodů je požadavek na možnost vyvedení výstupů stavu elektrických obvodů do jednoho centrálního místa. Toto řešení umožní zjednodušení údržby, zrychlení a zefektivnění nalezení a odstranění případného poruchového stavu v elektrickém obvodu. V neposlední řadě lze tímto prostřednictvím zajistit zamezení chodu v zakázané kombinaci zapojení, např. 2-fázový chod motoru. K zajištění tohoto požadavku je nezbytná možnost signalizace stavu přístroje, v našem případě pojistkové vložky. OEZ nabízí možnost signalizace pro pojistkové vložky umístěné v pojistkových spodcích, ale i aplikovaných v pojistkových odpínačích Varius FH i FD.

Základní charakteristika přístroje: „ kompaktní „ modulární, montáž na „U“ lištu TH35 „ použitelný pro všechny typy a velikosti pojistek „ monitoruje stav pojistek v odpínačích i pojistkových spodcích „ hlášení i při odpojených spotřebičích „ jeden zapínací kontakt Elektronická signalizace stavu pojistek MD-M3 se připojuje třemi vodiči na vstupní a třemi vodiči na výstupní straně pojistek. Zelená LED signalizuje pracovní stav. V případě přerušení jakékoliv z fází se místo zelené LED rozsvítí červená a současně dojde k přepnutí pomocného kontaktu 13/14. Tento kontakt je možno využít pro dálkovou signalizaci stavu nebo pro přímé řízení aplikace.

Nově nabízíme řešení použitelné i pro válcové pojistky. Jedná se o kompaktní modulární elektronickou signalizaci stavu pojistek.

11


Odborné semináře 2009

NOVINKY V POJISTKOVÝCH SYSTÉMECH VARIUS Technické parametry Jmenovité pracovní napětí Ue

V a.c.

Jmenovitý pracovní proud Ie

A

4

Jmenovité ovládací napětí Uc

V

3x380 …415

Pracovní rozsah xUc

x Uc

0,8 … 1,1

Jmenovitý kmitočet

Hz

50 … 400

Vstupní impedance

Ω/V

> 1000

Maximální dovolené zpětné napájení

%

90

Doba pro odezvu/návrat

ms

< 50

kV

>4

Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp Elektrická trvanlivost

250

1,5x105

AC-15

Mechanická trvanlivost

> 108

Krytí pouzdro/svorkovnice

IP40/IP20

Počet kontaktů Připojovací průřez

1 zapínací plný

max. mm2

2x2,5

min. mm2

1x0,5

Pracovní teplota okolí

°C

-20 … +60

Klimatická odolnost

podle EN 60068-1

slaněný, ukončený dutinkou

20/060/04

Normy

IEC 60 255; DIN VDE 435-110

Hmotnost

Schéma zapojení

g

130

Rozměry

V-třmen „4835“ V-třmeny se používají pro přímé připojení vodičů k proudovodným praporcům typu „V“. Jejich velkou výhodou je variabilita, jednoduchá montáž bez úpravy vodiče, široký rozsah připojovacích průřezů a možnost použití jak Al, tak i Cu vodičů. Od října 2008 jsme rozšířili naši nabídku o V-třmen včetně izolačního krytu. Typ „4835“ je v nabídce jako sada, tzn. V-třmen a plastový izolační kryt.

12

Technické parametry Typ praporce „V“

Průřez vodiče S [mm2] sm

se

rm

re

Dotahovací moment [Nm]

35-95

50-95

10-50

10-50

12-15

Rozměry [mm] x

y

z

27

37

18

Obchodní informace Typ

Kód výrobku

Hmotnost (kg)

Balení (ks)

4835

38778

0,05

1


Odborné semináře 2009

NOVINKY V POJISTKOVÝCH SYSTÉMECH VARIUS Pojistkové vložky pro jištění polovodičů do 900 V d.c. V posledních letech se stále častěji zákazníci poptávali po jištění v oblasti stejnosměrného napětí až do 1000 V. Jedná se především o jištění v polovodičových zařízeních a speciálně novým trendem je použití pro jištění fotovoltaických systémů. Pro tyto účely OEZ vyvinul válcovou pojistkovou vložku PF10, která je určena pro jištění polovodičů a je také vhodná pro jištění fotovoltaických systémů. Pojistka má charakteristiku gR a lze ji použít k jistění proti přetížení i zkratu. PF10 s rozměry 10 x 38 mm se dále vyznačuje mimořádně nízkými hodnotami I2t a nízkými ztrátami. I tato pojistka splňuje směrnici RoHS (neobsahuje olovo, rtuť, kadmium), stejně jako ostatní řady OEZ pojistek. Pojistkovou vložku PF10 lze použít v kombinaci s pojistkovým odpojovačem OPF10.

Obchodní informace

PF10 4A gR

Kód výrobku 38696

Ztráty [W] 1

I2t celkový [ A2s ] 45

Hmotnost [kg ] 0,01

Balení [ ks ] 10

PF10 6A gR

38697

1,3

66

0,01

10

In [A]

Typ

4 6 8

PF10 8A gR

38698

1,7

88

0,01

10

10

PF10 10A gR

38699

1,9

130

0,01

10

12

PF10 12A gR

38700

2,5

230

0,01

10

16

PF10 16A gR

38701

3

420

0,01

10

20

PF10 20A gR

38702

4

520

0,01

10

Technické parametry Typ

PF10 IEC 60269-1, -2, -4; ČSN EN 60269-1, -4; ČSN 354701, -2; EN 60269

Normy Certifikační značky Jmenovité napětí

Un

900 V d.c.

Jmenovitá vypínací schopnost (efektivní hodnota)

I1

30 kA

Časová konstanta (L/R)

τ

3 ms

Tavná ampérsekundová charakteristika PF10 gR

13


Odborné semináře 2009

NOVINKY V POJISTKOVÝCH SYSTÉMECH VARIUS Pojistkové odpojovače OPF10 Odpojovač válcových pojistkových vložek OPF10 má podobné konstrukční řešení jako odpínač válcových pojistkových vložek OPV10. Důraz je ale kladen na vyšší technické parametry nezbytně nutné při používání válcových pojistkových vložek pro jištění polovodičů do 1000 V d.c. Kategorie užití tohoto přístroje při 1000 V d.c. je DC-20B. OPF10 je modulární přístroj s možností montáže na „U“ lištu TH35 a je nabízen v 1- a 2-pólovém provedení. Technické parametry Typ

OPF10

Normy

IEC 60947-1, -3; EN 60947-1, -3

Certifikační značky Jmenovité pracovní napětí

Ue

Jmenovitý pracovní proud

Ie

1000 V d.c. 32 A

Kategorie užití

1000 V d.c.

DC-20B

Jmenovité izolační napětí

Ui

1000 V

Velikost pojistkové vložky

průměr x délka

10x38

Max. ztráty pojistkové vložky

Pv

3,5 W

Jmenovitý podmíněný zkratový proud s pojistkovými vložkami PF (efektivní hodnota)

Icc

Jmenovitý krátkodobý výdržný proud

Icw 1s

900 V d.c.

30 kA

690 V a.c.

110 kA 1,6 kA

Elektrická trvanlivost

300

Mechanická trvanlivost

1700

Hmotnost jednoho pólu

0,092 kg

Krytí, víko zavřeno

IP 20

Krytí, víko otevřeno

IP 20

Pracovní teplota okolí

t

- 25 - + 55 °C

Nadmořská výška max.

2000 m

Seizmická odolnost dle VE ŠKODA

3 g/8-50 Hz 0,5 - 25 mm2 ; (2x16 mm2)

Připojovací průřez Dotahovací moment

2 Nm

Jmenovité impulzní výdržné napětí

4 kV

Uimp

Obchodní informace Typ

Kód výrobku

In [A]

Počet pólů

Hmotnost [kg]

Balení [ks]

OPF10-1

37432

32

1

0,092

12

OPF10-2

38869

32

2

0,184

6

Rozměry

1

1

3

2

2

4

75,5

2-pól

90 45

1-pól

32,4 19,4

95

Schéma zapojení

83 85

14

44 60

5,5

17,5

35


Odborné semináře 2009

NOVINKY V POJISTKOVÝCH SYSTÉMECH VARIUS Výkonové pojistky, druhy charakteristik a jejich použití v návaznosti na ČSN 33 2000-4-41 Pojistka, přestože se jedná o jeden z nejstarších principů jištění el. obvodů, má a bude mít v elektrotechnických rozvodech své mnohdy nezastupitelné postavení. Abychom správně používali pojistky podle normy ČSN 33 2000-4-41 ed.2, srpen 2007, Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti, Ochrana před úrazem el. proudem (mod. IEC 60 364-4-41:2005 ), je vhodné vyjasnit některé pojmy, sjednotit názvosloví a upřesnit postupy jejich použití.

Třída „a“ - pojistková vložka, která je schopna vypínat nadproudy až do své vypínací schopnosti, avšak s výjimkou určité, předem označené oblasti, kde naopak vypínat nesmí. V praxi jsou tyto pojistkové vložky dimenzovány na ochranu před zkratovými proudy, když pro jištění proudového přetížení elektrického obvodu je nutno použít kombinaci s vhodným jistícím prvkem (jistič, tepelná relé+stykač apod.). Ani zde však označení neříká, v jakém čase a s jakými parametry vypnutí proběhne.

záběrové proudy dosahují po krátkou dobu i 7-násobku jmenovitého proudu.

Pro lepší pochopení charakteristiky třídy „a“ je na následujícím obrázku znázorněn příklad provedení charakteristiky aM.

gG - charakteristiky pro všeobecné použití (“G” od anglického slova “general” ). V současné době nejrozšířenější a nejpoužívanější charakteristika. Používá se všude tam, kde nejsou na charakteristiku kladeny zvlaštní nebo mimořádné požadavky. V principu lze s touto charakteristikou jistit i kabely a motory, nikoliv však optimálně. V těchto případech je obvykle nutná redukce jmenovitého proudu, případné přiřazování až o několik stupňů odlišně. Selektivita pojistek s charakteristikou gG je zaručena, pokud poměr jejich jmenovitých proudů je alespoň 1:1,6.

Druhé písmeno v charakteristice definuje vlastnosti charakteristiky, které předurčují vhodnost pro dané použití. Jedná se zejména o časový průběh ampérsekundové charakteristiky, velikost smluvených proudů (krajní, vypínací ), smluvených dob, přípustných ztrát a dalších parametrů. Níže je uveden přehled hlavních charakteristik, se kterými se lze v praxi setkat.

Obecně o pojistkách Oblasti pojistek se věnuje norma ČSN 35 4701, dělená do částí 1, 2, 2-1, 3 a 4. Část 1 je částí všeobecnou, část 2 a 2-1 pojednává o výkonových pojistkách (pro osoby s kvalifika10 cí), část 3 se zabývá závitovými 5 pojistkami a část 4 pojistkami pro jištění polovodičů. Tato norma je 10 harmonizovaným dokumentem s 5 mezinárodní normou IEC 60 269. Označování charakteristik a základní zásady jsou pro všechny druhy 10 pojistkových vložek stejné. Nezna5 mená to však, že je stejný i jejich průběh. Přesněji řečeno, charakte10 ristika gG pro výkonovou pojistko5 vou vložku (dle části 2-1) není zcela totožná s charakteristikou gG pro závitovou pojistkovou vložku (dle 10 části 3). Stejnost označení charakte5 ristiky zde označuje stejný charakter použití. 4

1

t vmin nejkratší tavný čas

2

t vmax nejdelší vypínací čas

1h 30

3

3

mez přetěžování

20

10

4

2

2

3

1min 40

20

1

10 6 4

1

2

2

t v [s]

0

10

1s

-1

100

5

Druhy charakteristik 10

Podle norem se charakteristiky pojistkových vložek označují převážně dvěma znaky. První písmeno je malé a označuje třídu charakteristiky, tj. vypínací rozsah. Druhé písmeno (popř. další znak) je vždy velké a označuje vhodnost nebo účel použití pojistkové vložky.

-2

10

5

10

-3

1ms

5

10

-4

10 0

Třídy charakteristik jsou dvě „g“ a „a“. Třída „g“ - charakterizuje pojistkovou vložku, která je schopná vypnout jakýkoliv nadproud až do rozsahu své vypínací schopnosti. Takto označenou pojistkovou vložku lze použít do kteréhokoliv místa obvodu, kde předpokládaný maximální zkratový proud pojistka bezpečně vypne. Toto označení však ještě neříká, v jakém čase a s jakými ostatními parametry vypnutí.

5

10 1

5

10 2

x In

Obr. 1 Meze přetěžovací a tavné ampérsekundové charakteristiky, kategorie užití aM

Křivky 1 a 2 ohraničují pásmo (limity), ve kterém se musí konkretní charakteristika nacházet. Křivka 3 pak tvoří hranici, nad kterou vložka nesmí vypínat a pod kterou musí být charakteristika doprovodného jistícího přístroje. S výhodou jsou pojistkové vložky třídy „a“ využívány např. pro jištění motorů, kde

gR - charakteristika pojistek pro jištění polovodičů. Jedná se tedy o velmi rychlou charakteristiku s definovanou a co nejnižší hodnotou I2t. Ačkoliv je tato charakteristika uvedena v platné ČSN, norma neuvádí její průběh ani jiné parametry. Je to zdůvodněno tím, že problematika jištění polovodičů je natolik rozmanitá, že je obtížné její jednoznačné definování. Tato charakteristika jistí v celém rozsahu nadproudů.

gS - charakteristika pojistek pro jištění polovodičů a kabelů. V oblasti nízkých nadproudů je to charakteristika pro všeobecné použití a je vhodná pro jištění kabelů. Při vyšších hodnotách nadproudů se vyznačuje nízkou hodnotou I2t a lze ji použít pro jištění polovodičů.

5

10 3

gM - tato charakteristika se u nás nevyrábí ani nepoužívá. Jedná se o charakteristiku pro jištění motorů, tedy velmi pomalou. Pojistková vložka s touto charakteristikou musí být schopna vypínat veškeré nadproudy, což

15


Odborné semináře 2009

NOVINKY V POJISTKOVÝCH SYSTÉMECH VARIUS je při této pomalosti v některých případech až neřešitelné. aM - charakteristika pro jištění motorů. Umožňuje lehký rozběh motorů při přiřazení 1:1. Tím mohou vzniknout značné ekonomické úspory, jak bylo uvedeno výše. Je rovněž vhodná všude tam, kde je nutno jistit jen proti zkratu. Proto se někdy nazývá “zkratová”, např. při zvyšování dynamické odolnosti stykačů, zvyšování vypínací schopnosti jističů nebo tam, kde k přetížení z principu nemůže dojít (el. pece). Je však nezbytné zajistit nevypínání této vložky v zakázané oblasti. aR - pro tuto charakteristiku platí totéž, jako pro charakteristiku gR s tím, že tyto pojistkové vložky maji zakázanou oblast vypínání. To však zdaleka nejsou všechny charakteristiky, se kterými se lze u nás setkat. Jedná se jednak o charakteristiky dle předchozích norem, dále pak o charakteristiky, které k nám přicházejí ze sousedných zemí. gTr - speciální charakteristika určená pro jištění transformátorů na sekundární (nn) straně. gF1 - charakteristika dle starších ČSN 35 4701, která ukončila svoji platnost. Jedná se o dříve nejpoužívanější charakteristiku u nás. Je to tzv. „rychlá“ charakteristika, která byla vyvinutá především se zřetelem na jištění kabelů,

16

avšak používala se v podstatě všeobecně. Po zavedení charakteristiky gG, která je pomalejší, se z ní stala v podstatě speciální charakteristika. Předchůdcem této charakteristiky je charakteristika gF, která se rovněž ve své době používala téměř výhradně a která se na pojistkové vložce nevyznačovala. gTF - charakteristika dle starších ČSN 35 4701. Je to tzv. „pomalorychlá“ charakteristika, která je v oblasti nižších nadproudů poněkud pomalejší. V podstatě podobná dnešní charakteristice gG. U nás se příliš nepoužívala. gL - charakteristika dle VDE 0636, díl 21. Je to německá obdoba charakteristiky gG. Liší se pouze v oblasti nízkých jmenovitých proudů.

Čtení charakteristik Pro výpočet impedanční smyčky je nezbytné pracovat s ampérsekundovou charakteristikou (vypínací charakteristika) pojistkové vložky. Potřebné charakteristiky jsou uváděny v příslušných katalozích. Na svislé ose je vynášen čas v sekundách, na vodorovné ose pak předpokládaný proud obvodu. Hodnotu omezeného proudu pojistkou lze odečíst z omezovací charakteristiky. Na vodorovné ose je vynesen předpokládaný zkratový proud, tj. efektivní hodnota proudu, která by tekla obvodem, pokud by nebyl

jištěn. Svislá osa představuje hodnotu omezeného proudu, tzn. maximální proud (špičková hodnota), který se v obvodě vyvine při procesu vypínání pojistky. Pro odečtení hodnot I2t, často termínově označované propuštěná energie, je zpracována charakteristika I2t. Charakteristika znázorňuje závislost I2t na předpokládaném zkratovém proudu. Tento parametr nabývá na významu především při jištění polovodičových prvků. Ty mají maximální hodnotu I2t, kterou prvek vydrží. Než dojde k vypnutí poruchového stavu elektrického obvodu, vždy jistící prvek část I2t propustí do obvodu. Jelikož pojistky reagují velmi rychle, např. ve srovnání s jističi, mají svůj neopominutelný význam při jištění polovodičových systémů.

Při odečítání je nutno si uvědomit, že obě stupnice jsou logaritmické. Pro usnadnění práce s charakteristikami nabízíme výpočtový program Sichr, který je na našich stránkách www.oez.cz volně ke stažení. Program SICHR se rovněž zabývá výpočtem zkratových proudů a úbytků napětí, vyhodnocením selektivity a impedančních smyček a dimenzováním kabelů v sítích TN a IT a jejich jištěním přístroji OEZ.


Odborné semináře 2009

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE MINIA - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY

Modulární přístroje Minia byly uvedeny na trh na jaře roku 2008 a za zhruba rok jejich prodeje a instalací jsme zaznamenali některé odezvy. Modulární přístroje Minia jsou tvořeny 3 skupinami, a to (1) Jističe, (2) Proudové chrániče a (3) Ostatní přístroje. Nejvíce dotazů směřovalo na klíčovou skupinu, na jističe LPN/LPE. Je to dáno tím, že předchozí řada jističů LSN/LSE byla jednou z nejrozšířenějších řad jističů na českém trhu a při přechodu na řadu novou, tzn. řadu LPN/LPE, to zcela logicky přináší i více otázek. A co změna v jističích přinesla? Jističe LPN/ LPE jsou již třetí generací malých jističů (označovaných také někdy MCB) vyráběných v OEZ a určených především pro nadproudovou ochranu domovních a podobných instalací. Nová řada jističů je nabízena v provedeních s vypínací schopností 10 kA a 6 kA pro obvody střídavého proudu a s vypínací schopností 10 kA pro obvody stejnosměrného proudu. Součástí celého balíku nových jističů je i zcela nové příslušenství. Při přechodu z řady „Přístrojů pro domovní rozvody“ na „Modulární přístroje MINIA“ směřovalo nejvíce dotazů na 1. Možnost použití jističe LPN/LPE jako hlavního jističe před elektroměr, 2. Možnost propojení staré a nové řady tj. jističů LSN/LSE s LPN/LPE, 3. Zapojení „3+1“ přepěťových ochran – spolupráce s proudovými chrániči 1. Použití jističe LPN/LPE jako hlavního jističe před elektroměr Dotazy směřovaly na to, zda rozvodné závody akceptují jako hlavní jistič před elektroměr jistič, který má místo barevných pák barevné terčíky s laserovým potiskem. Jedná se o to, že u starší řady jističů LSN byla identifikace jmenovitého proudu řešena příslušnou barvou ovládací páky. U nových jističů LPN/LPE je to řešeno nevyjímatelným barevným terčíkem umístěným z čela jističe v kombinaci s laserovým potiskem tak, jak ukazuje obrázek. Poslední Cenové rozhodnutí Energetického regulačního úřadu č. 10/2007 (www.eru.cz) ve spojitosti použití jističe jako hlavního jističe před elektroměr říká, že: „ jako hlavní jistič před elektroměrem může být použit pouze jistič odpovídající technické normě (v našem případě míněno normě ČSN EN 60898) s vypínací charakteristikou „B“, v případě odběrů se spotřebičem s velkým záběro-

vým proudem je možno použít jistič s vypínací charakteristikou „C“ ……… v opodstatněných případech může distributor povolit jistič s charakteristikou „D“ specifikovanou podle výše uvedených norem. Jisticí prvek musí být opatřen nezáměnným označením jmenovité hodnoty proudu (např. zvláštní barva ovládací páčky)………

Způsoby identifikace jmenovitého proudu LPN/LPE tedy vyhovují požadavkům Energetického regulačního úřadu na jističe jako hlavního jističe před elektroměr. Jak u starší řady LSN, tak u nové řady LPN/LPE je vyloučené, aby došlo k záměně, špatné identifikaci nebo k nedovolené „změně“ jmenovitého proudu. Jednání s řadou energetik toto znovu potvrdila. Použití jističů LPN/LPE jako hlavních jističů je tedy bezproblémové. 2. Možnost propojení staré a nové řady tj. jističů LSN/LSE s LPN/LPE I když kombinaci propojení staré a nové řady jističů jsme předpokládali jen vyjímečně, dotazy na možnost propojení byly častým jevem. Propojení jističů LSN/LSE s novými jističi LPN/LPE je plně funkční při propojení propojovacími lištami typu „G“ (dle katalogu OEZ, Modulární přístroje MINIA) pokud je: „ předchozí propojení jističů LSN/LSE provedeno řádně, tzn. propojovací lišta musí být zcela zasunuta do svorek jističů LSN/LSE „provedeno námi dodávanými propjovacími lištami typu „G“ (dle katalogu tzn. G1L,

G2L, G3L atd.). Máme odzkoušeno, že rozdíl v oteplení svorky LPN/LPE oproti LSN/LSE v řadě jističů propojených vidličkovou lištou (např. tak, jak ukazuje obrázek) je velice malý a plně vyhovuje normě. Měření proběhlo na maximální proudové hodnotě 63A. Spojení jističů LPN/LPE s jističi LSN/LSE propojovací lištou je možné i přes rozdílné výšky jističů a mírně odlišné polohy svorek pro připojení propojovacích lišt s vidličkami.

Obrázek propojení - čelní pohled - výměna jističe LSN 16B/1 za LPN-20B-1 (např. výměna jističe při zvýšení odběru u zařízení napojeného na tento vývod) 3. Zapojení „3+1“ přepěťových ochran a spolupráce s proudovými chrániči Zapojením „3+1“ u přepětových ochran se rozumí zapojení svodičů mezi fáze (L1,L2, L3) a střední vodič (N) a zapojení speciálního svodiče přepětí mezi střední vodič (N) a ochranný vodič (PE) tak, jak ukazuje obrázek č. 1.

kWh In [A] 0,2 ÷ 1,6 2 4 6 8 10 13 16 20 25 32 40 50 63

Barva

„ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „ „

(černá) (růžová) (hnědá) (zelená) (světle zelená) (červená) (písková) (šedá) (modrá) (žlutá) (fialová) (černá) (bílá) (měděná)

Obr. 1: Zapojení přepěťových ochran „3+1“ Speciálnímu svodiči přepětí mezi N a PE se také někdy říká součtové jiskřiště, protože musí být schopno přenést součet energie, která by mohla projít svodiči zapojenými mezi fázemi L1, L2, L3 a N - tedy pokud by takový případ nastal. Ze zapojení „3+1“ je vidět, že v řadě případů nebude součtové jiskřiště pro funkci potřeba, jelikož při otevření svodiče mezi fází L a N je svod realizován N vodičem do země. Tako-

17


Odborné semináře 2009

MODULÁRNÍ PŘÍSTROJE MINIA - NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY véto ochraně proti přepětí se také někdy říká ochrana proti příčnému přepětí, kdy chceme potlačit přepětí mezi pracovními vodiči. Na tomto místě je třeba se zmínit i o tzv. zapojení 4+0, které je rovněž možné použít (doporučujme však zapojení 3+1). Zapojení „4+0“ u přepětových ochran se rozumí zapojení svodičů mezi pracovní vodiče (L1, L2, L3, N) a ochranný vodič (PE) tak, jak ukazuje obrázek č.2.

Jestliže se nyní podíváme na obvod, kde je zapojený proudový chránič před svodič přepětí, a to v zapojení „3+1“ a „4+0“, je možné vidět následující: 1) V případě svodu přepětí u zapojení „3+1“ může být v řadě případů omezeno vypnutí proudového chrániče jednoduše tím, že svody přepětí eliminované v podobě vyrovnávacích proudů mají určitou „šanci“ téci instalací tak, že nebude porušena rovnováha proudového chrániče a tedy s menší pravděpodobností tak dojde k vypnutí proudového chrániče – viz směr červených šipek na obrázku č.3.

Obr. 2: Zapojení přepěťových ochran „4+0“ Nyní do obou obvodů zapojíme proudový chránič. To je možné udělat následovně: „ proudový chránič zapojíme za svodič přepětí – což doporučujeme – a nebo, pokud není jiná možnost, tak „ před svodiče přepětí Pokud zapojíme proudový chránič za svodič přepětí, každý svod přepětí skrze svodič bude pro proudový chránič stavem, který nebude mít vliv na jeho rovnováhu (Σi=0) a tedy vybavení.

18

Obr. 3: Zapojení přepěťových ochran „3+1“

2) V případě svodu přepětí u zapojení „4+0“, eliminovaného v podobě vyrovnávacích proudů, tečou proudy vždy do země vodičem PE. Z pohledu proudového chrániče je pak rovnováha narušena a chránič může vypnout - viz směr červených šipek na obrázku č.4.

Obr. 4: Zapojení přepěťových ochran „4+0“ Další možnou cestou, jak eliminovat nechtěná vypnutí způsobená svody přepětí, je použít chrániče typu G, a to u obou popisovaných zapojení. Chrániče typu G mají jistou dobu nepůsobení (10 ms), po kterou i při nerovnovážném stavu nereagují – nevypínají. Toho je možné obecně využít tam, kde máme zařízení, která generují po určitou krátkou dobu únikové proudy. Jedním z takových zařízení může být „profesionál ve zkratování obvodů“, tedy svodič přepětí. Pokud už instalujeme proudové chrániče před svodiče přepětí, jako nejlepší se jeví zapojení svodičů přepětí „3+1“ v kombinaci s chrániči typu G se zpožděním 10ms.


Odborné semináře 2009

aj‰™

NOVINKY V KOMPAKTNÍCH JISTIČÍCH

Nadproudové spouště kompaktních jističů – používání a výběr nadproudových spouští Nadproudová spoušť má obecně za úkol vyhodnocovat průběh proudu v obvodu a při dosažení specifikovaných hodnot vydat impulz k vypnutí jističe. Nadproudové spouště u kompaktních jističů Modeion lze z hlediska způsobu vyhodnocování rozdělit na dva typy: termo-magnetické a elektronické. Termo-magnetické obsahují bimetal pro vyhodnocení přetížení a magnetický obvod pro vyhodnocení zkratu. Elektronické spouště obsahují mikroprocesor, který sleduje a vyhodnocuje přetížení a další diskrétní obvody pro vyhodnocení zkratu.

Typické vlastnosti Termo-magnetické nadproudové spouště – jistič BC160 „ jištění střídavých i stejnosměrných obvodů

Výhody nadproudových spouští Modeion „ možnost zaplombovat nastavení pro hlavní jištění objektu v elektroměrovém rozváděči „ výměna nadproudové spouště v průběhu života aplikace – není nutné měnit celý jistič, stačí vyměnit pouze spoušť za jinou (jiný typ nebo jiný rozsah jmenovitého proudu) „ možnost nastavení Ir (0,4 – 1In) – ve velkém množství případů se nemusí měnit jistič ani nadproudová spoušť, stačí podle změny odběru zařízení pouze změnit nastavení redukovaného proudu případně dalších parametrů „ nadproudová spoušť tvoří samostatný blok (samostatně prodejný) – menší nároky na sklad prodejců a větší flexibilita prodejců – možnost zahájení výroby rozváděčů (dříve pouze se spínacími bloky)

Přehled typů nadproudových spouští jističů Modeion

Z těchto vlastností nadproudových spouští typu „L“ vychází i jejich využití v praxi. Využití tedy naleznou v jednoduchých aplikacích, kde se nevyskytují velké proudové rázy (např. dlouhá vedení), kde je tlak na nižší cenu (např. náhrady starších jističů) nebo tam, kde je jejich pevné nastavení hodnot žádoucí. Právě pro hlavní jištění objektu v elektroměrovém rozváděči jsou tyto spouště nejvíce využívány. Odpadá tím nastavování a plombování, které vyžadují rozvodné závody. U jističů BD250 a BH630 je potřeba pouze nadproudovou spoušť zaplombovat do spínací bloku. Specifické vlastnosti „ pevně nastaveny hodnoty jmenovitého proudu zkratové spouště „ proud zkratové spouště nastaven na 4 x In Použití „ jištění vedení s malými rázovými proudy „ hlavní jištění objektu v elektroměrovém rozváděči „ náhrady starších přístrojů „ ekonomické a nenáročné aplikace

Typ nadproudové spouště BC160

BD250

Typ jističe BH630

U - univerzální jištění Elektronické nadproudové spouště – jističe BD250, BH630, BL1000, BL1600 „ jištění střídavých obvodů „ větší možnost nastavení parametrů a jejich rozsahu „ velký rozsah nastavení Ir (0,4 – 1 In) „ skokové nastavení – lze plombovat „ možnost speciálně vytvarovat vypínací charakteristiku (výrobcem) „ spoušť je tvořena samostatným blokem – lze ji vyměnit za jinou spoušť jiného typu nebo rozsahu L001

Spínací blok DTV3

M

M

transformáorů a vedení

12 - 100 A

40 - 250 A

D - jištění transformátorů a vedení

- jištění vedení

D

D

12 - 160 A

40 - 250 A

U

U

M

M

D

D

D

100 - 630 A 125 - 1000 A 250 - 1600 A

L

L

L

160, 200, 250 A

250, 315, 400, 500, 630 A

Nadproudové spouště typu „L“ jsou charakteristické pevným nastavením jmenovitého proudu a také proudu zkratové spouště. Hodnota zkratové spouště je nastavena na 4 x In.

M

100 - 630 A 125 - 1000 A 250 - 1600 A

40 - 160 A

Nadproudová spoušť typu „L“ – charakteristika vedení

L001

Výhody „ pevně nastavené hodnoty – není potřeba nastavovat a plombovat nastavení pro hlavní jištění „ nižší cena Štítek nadproudové spouště typu „L“

L

MTV8

BL1600

125 - 1000 A 250 - 1600 A

M - jištění motorů, generátorů,

L

BL1000

I

t

V001

I

Jističe BC160 lze také dodat ve 4-pólovém provedení s jištěným N-pólem. U tohoto jističe je úroveň jištění N-pólu nastavena pevně na 100% In.

19


Odborné semináře 2009

NOVINKY V KOMPAKTNÍCH JISTIČÍCH Nadproudové spouště typu „D“ – charakteristika distribuční Nadproudové spouště typu „D“ disponují regulací jmenovité proudu i proudu zkratové spouště. Je u nich možné nastavit i parametr „tepelná paměť“.

aj‰™

„ při změně odběru se nemusí ve většině případů měnit jistič ani nadproudová spoušť – stačí změnit nastavení

„ možnost zaplombování nastavených hodnot – využití pro hlavní jištění objektu v elektroměrovém rozváděči – uživatel platí za skutečně nastavenou hodnotu

Nastavení Štítek nadproudové spouště typu „D“

DTV3 L

Jištění proti přetížení Regulace jmenovitého proudu umožňuje dostatečně přesné přiblížení se jmenovitému proudu jištěnému zařízení. Regulace umožňuje změnu nastavení podle nového požadavku na odběr v daném místě. V naprosté většině není nutné měnit jistič ani nadproudovou spoušť, protože regulace jmenovitého proudu je 60 % (0,4 – 1 In). Elektronické nadproudové spouště tohoto typu mají speciálně vytvarovanou vypínací charakteristiku, která umožňuje optimální zatěžování distribučních transformátorů do 1,5 násobku jejich jmenovitého proudu. Tepelná paměť – Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při nevhodném nastavení může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení. Tepelnou paměť nelze vypnout u jističů BC160. Její vypnutí doporučujeme pouze ve speciálních případech, jako je jištění např. bodových svářeček, pohonů kolejových jeřábů a v podobných případech, kde se vyskytuje vysoká četnost velkých proudových přetížení. Jištění proti zkratu Hodnota zkratové spouště se u jističe BC160 nastavuje plynule. U nadproudových spouští jističů BD250 a BH630 lze vybrat ze dvou hodnot. Nadproudové spouště pro BL1000S a BL1600 lze nastavit v 8 krocích.

t

I

Ir

Irm

Nastavení redukovaného proudu Ir resp. jmenovitého proudu podle jištěného zařízení „ nastavená hodnota musí odpovídat jmenovitému proudu jištěného zařízení

I

Zapnutí/vypnutí tepelné paměti – vypnutí doporučujeme pouze ve speciálních případech „ Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při špatném nastavení může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení. Nastavení hodnoty proudu zkratové spouště „spodní hranice podle krátkodobého odběru zařízení (např. současný rozběh několika zátěží) „při nastavení zkratové spouště příliš nízko dochází ke zbytečnému vypínání jističe např. při běžném rozběhu jištěných zařízení „horní hranice musí splňovat požadavky ochrany AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY (ČSN EN 332000-4-41), je-li tato ochrana použita „nastavení je nejlepší zkontrolovat v programu Sichr

Nadproudová spoušť pro jištění v sítích TN-C-S a TN-S sítích Skupina spouští typu „D“ také obsahuje speciální spoušť pro jištění N pólu. Tato spoušť má navíc možnost nastavení zpoždění Štítek nadproudové spouště typu „D“

vypnutí při 7,2 násobku Ir a lze také nastavit úroveň jištění N pólu (50 %, 75 %, 100 % Ir). Tyto spouště se dodávají pro 4-pólové jističe resp. spínací bloky BD250 a BH630. 4D01 L

t

I

Ir IN

Nadproudové spouště u jističů BC160 jsou vybaveny mechanickou signalizací vypnutí nadproudovou spouští. Vypnutí nadproudovou spouští lze i nasimulovat pomocí vhodného nástroje a tím zkontrolovat funkčnost celého signalizačního obvodu. Specifické vlastnosti: „ regulace jmenovitého proudu v rozsahu 0,4 – 1 In „ nastavení proudu zkratové spouště „ možnost vypnutí tepelné paměti Použití „ jištění vedení „ jištění transformátorů „ hlavní jištění v elektroměr. rozváděči Výhody „ přesné nastavení jmenovitého proudu podle jištěného zařízení „ možnost vypnutí„tepelné paměti“ – doporučujeme pouze ve speciálních aplikacích

tr

Irm

Nastavení urovně jištění N-pólu „ jištění lze vypnout

I

Nastavení redukovaného proudu Ir resp. jmenovitého proudu podle jištěného zařízení „ nastavená hodnota musí odpovídat jmenovitému proudu jištěného zařízení Zapnutí/vypnutí tepelné paměti – vypnutí doporučujeme pouze ve speciálních případech „ Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při špatném nastavení může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení. Nastavení zpoždění při 7,2 Ir – maximální přiblížení vypínací charakteristiky jištěnému zařízení „ nastavení zpoždění podle druhu rozběhu asynchronního motoru (lehký, střední, těžký, velmi těžký) Nastavení hodnoty proudu zkratové spouště „spodní hranice podle krátkodobého odběru zařízení (např. současný rozběh několika zátěží) „při nastavení zkratové spouště příliš nízko dochází ke zbytečnému vypínání jističe např. při běžném rozběhu jištěných zařízení „horní hranice musí splňovat požadavky ochrany AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY (ČSN EN 332000-4-41), je-li tato ochrana použita „nastavení je nejlepší zkontrolovat v programu Sichr

Jističe BC160 lze také dodat ve 4-pólovém provedení s jištěným N-pólem. U tohoto jističe je úroveň jištění N-pólu nastavena pevně na 100% Ir.

20


Odborné semináře 2009

aj‰™

NOVINKY V KOMPAKTNÍCH JISTIČÍCH Nadproudová spoušť typu „M“ Nadproudové spouště typu „M“ disponují regulací jmenovité proudu i proudu zkratové spouště. Je u nich možné nastavit i parametr „tepelná paměť“ a vybrat mezi dvěma typy vypínacích charakteristik. Jištění proti přetížení Regulace jmenovitého proudu umožňuje dostatečně přesné přiblížení se jmenovitému proudu jištěnému zařízení. Regulace umožňuje změnu nastavení podle nového požadavku na odběr v daném místě. V naprosté většině není nutné měnit jistič ani nadproudovou spoušť, protože regulace jmenovitého proudu je 60 % (0,4 – 1 In). Spoušť umožňuje i nastavení zpoždění vypínání při 7,2 násobku Ir. Zpoždění lze nastavit zhruba v rozsahu 1 – 30 s. Toto nastavení se opět mírně liší u jednotlivých spouští. Pomocí tohoto nastavení lze vypínací charakteristiku maximálně přizpůsobit jištěnému zařízení, např. druhu rozběhu asynchronního motoru nebo přetěžovací charakteristice vedení. Tepelná paměť – Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při nevhodném nastavení může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení. Tepelnou paměť nelze vypnout u jističů BC160. Dva druhy vypínací charakteristiky - lze vybrat mezi dvěma druhy vypínací charakteristiky: TV „ jištění vedení a transformátorů - speciálně vytvarovaná vypínací charakteristika umožňující optimální zatěžování distribučních transformátorů do 1,5 násobku jeho jmenovitého proudu M „ jištění motorů - v tomto režimu je aktivní tzv. podproudová spoušť „ dojde-li k výpadku jedné z fází a současně dojde ke zvýšení proudu v ostatních fázích nad In , nadproudová spoušť dá impulz k vypnutí jističe do 4 s – tím je zajištěna komplexní ochrana motorů

Nadproudové spouště „M“ se u jističů BC160 od ostatních liší. Jističe BC160 disponují regulací jmenovitého proudu v rozsahu zhruba 0,8 – 1In a hodnota proudu zkratové spouště je nastavena pevně na 10 násobek In. Stejně jako nadproudové spouště typu „D“ jsou vybaveny mechanickou signalizací vypnutí nadproudovou spouští a možností simulace vypnutí nadproudovou spouští. Specifické vlastnosti „ regulace jmenovitého proudu v rozsahu 0,4 – 1 In „ nastavení proudu zkratové spouště v širokém rozsahu „ možnost vypnutí tepelné paměti „ výběr ze dvou typů charakteristik „ podproudová spoušť „ možnost zpoždění zkratové spouště

Použití „ jištění motorových zátěží „ jištění vedení „ jištění transformátorů Výhody „ přesné nastavení jmenovitého proudu podle jištěného zařízení „ možnost vypnutí „tepelné paměti“ – doporučujeme pouze ve speciálních aplikacích „ při změně odběru se nemusí ve většině případů měnit jistič ani nadproudová spoušť – stačí změnit nastavení „ komplexní jištění motorových zátěží díky podproudové spoušti „ jedna spoušť vhodná pro jištění transformátorů/vedení a motorů (přepínání dvou speciálních charakteristik) „ možnost jištění generátorů a jiných speciálních zařízení s využitím širokého nastavení hodnoty proudu zkratové spouště „ možnost časové selektivity jištění při nastavení zpoždění zkratové spouště

Nastavení Štítek nadproudové spouště typu „M“

MTV8 L

t

I

Ir

tr

Irm

50ms 0ms

Nastavení redukovaného proudu Ir resp. jmenovitého proudu podle jištěného zařízení „ nastavená hodnota musí odpovídat jmenovitému proudu jištěného zařízení

I

Zapnutí/vypnutí tepelné paměti – vypnutí doporučujeme pouze ve speciálních případech Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při špatném nastavení může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení.

„

Volba typu charakteristiky TV „ jištění transformátorů/vedení (optimální zatěžování transformátoru) M „ jištění motorových zátěží (aktivní podproudová spoušť) Nastavení zpoždění při 7,2 Ir maximální přiblížení vypínací charakteristiky jištěnému zařízení „ nastavení zpoždění podle druhu rozběhu asynchronního motoru (lehký, střední, těžký, velmi těžký) nebo přetěžovací charakteristiky vedení „

Jištění proti zkratu Hodnota proudu zkratové spouště je nastavitelná v rozsahu zhruba od 2 do 12 násobku In. Takto široké nastavení umožňuje jistit většinu zařízení. Například generátory, které vyžadují nastavení zkratové spouště poměrně nízko (3 – 4 násobek In) nebo naopak motory s velmi těžkým rozběhem. Násobky se mírně liší podle konkrétního rozsahu nadproudových spouští. Vypnutí zkratové spouště je také možné zpozdit o 50 ms (MTV8; u spouští MTV9 až 300 ms).

Nastavení hodnoty proudu zkratové spouště „spodní hranice podle krátkodobého odběru zařízení (např. současný rozběh několika zátěží)

při nastavení zkratové spouště příliš nízko dochází ke zbytečnému vypínání jističe např. při běžném rozběhu jištěných zařízení „horní hranice musí splňovat požadavky ochrany AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY (ČSN EN 332000-4-41), je-li tato ochrana použita „nastavení je nejlepší zkontrolovat v programu Sichr „zpoždění zkratové spouště – v určitých aplikacích lze dosáhnout vyšší selektivity (u spouští MTV9 je zpoždění až 300 ms) „

21


Odborné semináře 2009

NOVINKY V KOMPAKTNÍCH JISTIČÍCH

aj‰™

Nadproudová spoušť typu „U“ Nadproudové spouště typu „U“ disponují širokou možností nastavení parametrů a jejich hodnot. Kromě klasického nastavení redukovaného proudu, zpoždění při 7,2 násobku Ir a hodnoty zkratové spouště obsahují i nastavení proudu nezávislé (zkratové) zpožděné spouště včetně velikosti jejího zpoždění. U spouště je opět možné nastavit i parametr „tepelná paměť“. Jištění proti přetížení Regulace jmenovitého proudu umožňuje dostatečně přesné přiblížení se jmenovitému proudu jištěného zařízení. Regulace umožňuje změnu nastavení podle nového požadavku na odběr v daném místě. V naprosté většině není nutné měnit jistič ani nadproudovou

spoušť, protože regulace jmenovitého proudu je 60 % (0,4 – 1 In).

může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení.

Spoušť umožňuje i nastavení zpoždění vypínání při 7,2 násobku Ir . Zpoždění lze nastavit v rozsahu 0,5 – 25 s. Spoušť umožňuje i nastavení parametru I5t = konstantě. Pomocí těchto nastavení lze vypínací charakteristiku maximálně přizpůsobit jištěnému zařízení a nastavení je také vhodné pro řešení selektivity s pojistkami.

Jištění proti zkratu Zkratové jištění se u této spouště dělí na dvě části: zkratová spoušť okamžitá a zkratová spoušť zpožděná (selektivní). Zkratovou spoušť okamžitou lze nastavit v 16 krocích. Hodnotu proudu zkratové spouště zpožděné lze také nastavit v 16 krocích a její zpoždění v 8 krocích od 50 do 1000 ms. Lze nastavit i parametr I2t = konstantě. Vypínací charakteristika poté respektuje hodnotu prošlé energie. Toto nastavení je vhodné pro řešení selektivity a umožňuje lepší zkratovou ochranu jištěného zařízení. Zpožděnou zkratovou spoušť lze vyřadit z činnosti nastavením Irmv = nekonečno.

Tepelná paměť – Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při nevhodném nastavení

Nastavení Nastavení redukovaného proudu Ir resp. jmenovitého proudu podle jištěného zařízení „ nastavená hodnota musí odpovídat jmenovitému proudu jištěného zařízení Zapnutí/vypnutí tepelné paměti – vypnutí doporučujeme pouze ve speciálních případech „ Při vypnuté tepelné paměti po vypnutí jističe nadproudem se paměť nadproudové spouště ihned vynuluje a po opětovném zapnutí jistič nebere v úvahu předešlé přetížení. Při špatném nastavení může dojít k opakovanému tepelnému přetížení zařízení. Nastavení zpoždění při 7,2 Ir maximální přiblížení vypínací charakteristiky jištěnému zařízení „ nastavení zpoždění podle druhu rozběhu asynchronního motoru (lehký, střední, těžký, velmi těžký) nebo přetěžovací charakteristiky vedení „

Nastavení I5t = konstantě – vhodné při řešení selektivity s pojistkami

Nastavení hodnoty zpožděné zkratové spouště „ spolu s nastavením zpoždění zkratové spouště je tímto možné řešit selektivitu a také se maximálně přiblížit charakteristice jištěného zařízení Nastavení zpoždění zkratové spouště spolu s nastavením hodnoty zpožděné zkratové spouště je tímto možné řešit selektivitu a také se maximálně přiblížit charakteristice jištěného zařízení

„

Specifické vlastnosti „ vyšší počet nastavitelných parametrů a jejich rozsahu „ možnost vypnutí tepelné paměti „ nastavení zpoždění zkratové spouště „ nastavení parametrů I2t = konstantě (v části charakteristiky pro zkratové jištění) „ nastavení parametru I5t = konstantě (v části charakteristiky pro jištění přetížení) Použití „ jištění vedení „ jištění transformátorů „ jištění motorů „ selektivní jištění v kaskádě jistících prvků především s pojistkami Výhody „ přesné nastavení vypínací charakteristiky díky velkému rozsahu a počtu nastavitelných parametrů „ možnost vypnutí „tepelné paměti“ – doporučujeme pouze ve speciálních aplikacích „ při změně odběru se nemusí ve většině případů měnit jistič ani nadproudová spoušť – stačí změnit nastavení „ jedna spoušť vhodná pro jištění transformátorů /vedení a motorů/ generátorů „ vhodná pro řešení selektivity s ostatními jistícími prvky (především pojistkami) U001 L

Nastavení I2t = konstantě – vhodné při řešení selektivity s pojistkami a efektivnější zkratovou ochranu Nastavení hodnoty proudu zkratové spouště „spodní hranice podle krátkodobého odběru zařízení (např. současný rozběh několika zátěží) „při nastavení zkratové spouště příliš nízko dochází ke zbytečnému vypínání jističe např. při běžném rozběhu jištěných zařízení „horní hranice musí splňovat požadavky ochrany AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY (ČSN EN 332000-4-41), je-li tato ochrana použita „nastavení je nejlepší zkontrolovat v programu Sichr

t

S

I

Ir tr

2

Irmv

I t ON tv Irm

2

I t OFF

I

22


Odborné semináře 2009

NOVINKY V KOMPAKTNÍCH JISTIČÍCH

aj‰™

Připojovací sada pro tři vodiče Pro jistič BH630 jsme připravili připojovací sadu, která umožňuje připojení tří vodičů na jeden pól jističe. Průřez vodičů může být od 150 mm2 do 240 mm2. Do svorek lze připojit i jemně slaněné vodiče. Tyto vodiče doporučujeme připojovat přímo bez lisovacích dutinek. Sada nalezne uplatnění především v aplikacích, kde je velice dlouhé kabelové vedení a kvůli snížení impedanční smyčky je potřeba zvýšit průřez vedení. Sada má integrovanou potenciálovou svorku pro připojení vodiče s průřezem 1 mm2 až 6 mm2. Potenciálovou svorku můžete využít pro vyvedení pomocného

Průřez S [mm2]

Typ

Bloková svorka – 3 svorky

150 – 240

CS-BH-B031

Bloková svorka – 1 svorka

150 – 240

CS-BH-B431

Popis

napájení v rozváděči nebo pro účel měření. Sada obsahuje plastové kryty, které izolují zadní stěnu svorek od konstrukce rozváděče. Dokoupením krytu svorek OD-BH-KS03 (OD-BH-KS41) je možné zvýšit krytí připojovacího místa na IP20. Připojovací sada se dodává v tří a jednopólovém provedení.

CS-BH-B031 CS-BH-B431

Boční ruční pohon pro jističe BD250 a BH630 Doplněním bočních ručních pohonů pro jističe BD250 a BH630 jsme opět rozšířili nabídku příslušenství kompaktních jističů. Nyní je možné kompaktní jističe do 630 A ovládat přes boční ruční pohon. Bloky ručních pohonů pro BD250 a BH630 stejně jako u BC160 nabízíme ve dvou provedeních s pravým a levým ovládáním. Jističi BD250 a BH630 lze nyní plně nahrazovat starší jističe (např. BA51…) s bočním pohonem. Bloky bočních pohonů jsou určeny k ovládání pouze přes boční stěnu rozváděče. Proto se vyrábějí na rozdíl od bloků čelních jen ve variantě bez uzamykání a barevného štítku. Uzamykání je možné pomocí páky ručního pohonu. Boční pohon lze s výhodou používat ve speciálních rozváděčích různých pracovních strojů a všude tam, kde není z konstrukčního nebo z uživatelského hlediska rozváděče možné použít čelní pohon na dveřích rozváděče. S novými bloky bočních pohonů jsme připravili i nová ložiska ručních pohonů, která mají na štítku vyznačenou čtvrtou speciální polohu pro uzamykání. Pro uzamknutí jističe ve stavu vypnuto, kdy je páka vodorovně, je potřeba páku ručního pohonu pootočit proti směru hodinových ručiček do polohy uzamčeno. Potom lze vytáhnout uzamykací lištu a vložit

Název - popis

Typ

Blok ručního pohonu – boční ovládání vpravo – pro BD250

RP-BD-CK30

Blok ručního pohonu – boční ovládání vlevo – pro BD250

RP-BD-CK31

Blok ručního pohonu – boční ovládání vpravo – pro BH630

RP-BH-CK30

Blok ručního pohonu – boční ovládání vlevo – pro BH630

RP-BH-CK31

Ložisko ručního pohonu – černý štítek, krytí IP IP40

RP-BHD-CN40

Ložisko ručního pohonu – žlutý štítek, krytí IP40

RP-BHD-CN41

Ložisko ručního pohonu – černý štítek, krytí IP 66

RP-BHD-CN60

Ložisko ručního pohonu – žlutý štítek, krytí IP66

RP-BHD-CN61

do lišty visací zámek. Ložiska s nižším krytím mají opět funkci odblokování otevření dveří při zapnutém jističi. Odblokování se provádí pomocí nástroje na horní straně ložiska. Menší úpravou prošly i páky ručních pohonů s uzamykáním. Zjednodušili jsme způsob uzamykaní. Uzamykací lišta po vytažení v poloze páky uzamčeno zůstane vytažená pro snazší vložení zámku. Dříve uživatel musel v průběhu uzamykání lištu stále držet. Po odemčení je potřeba lištu zpět zasunout. Tím se páka odblokuje a jistič následně půjde zapnout. V tabulce naleznete typové označení bloků ručních pohonů pro boční ovládání i typy nových ložisek. Typová označení pák ručních pohonů zůstávají shodná.

23


Odborné semináře 2009

NOVINKY V KOMPAKTNÍCH JISTIČÍCH

aj‰™

Boční motorový pohon pro BC160 s napájením 24 a 48 V a.c./d.c. Na začátku letošního roku jsme uvedli na trh boční motorový pohon pro jističe BC160. Motorový pohon umožňuje jistič dálkově ovládat pomocí elektrických impulzů. Jističe vybavené těmito pohony je možné využít v různých automatizovaných provozech nebo v případě, že je vyžadováno ovládání jističe tlačítky obsluhou na dveřích rozváděče nebo přímo z velícího centra. Zhruba v polovině roku jsme nabídku pohonů rozšířili o provedení s napájecím napětím 24 V a.c./d.c. a 48 V a.c./d.c. Tím se možnost využití jističů s dálkovým ovládáním ještě zvýšila o aplikace, kde je spínací technika napájena ze záložního zdroje, např. akumulátorů, nebo tam, kde je z důvodů bezpečnostních nebo čistě technických napájení možné pouze takto nízkým napětím. Pohony na 24 V a 48 V je možné trvale provozovat při 1,2 násobku pracovního napětí. Jsou tedy vhodné pro napájení z akumulátorů. Ostatní parametry pohonů zůstaly plně zachovány, např. čas do zapnutí 70 ms a čas do vypnutí 50 ms.

Popis

MP-BC-X024-B

Motorový pohon – boční ovládání – 48 V a.c./d.c.

MP-BC-X048-B

Motorový pohon – boční ovládání – 110 V a.c./d.c.

MP-BC-X110-B

Motorový pohon – boční ovládání – 230 V a.c./220 d.c.

MP-BC-X230-B

Kompletní nabídka dnes obsahuje čtyři pohony s pracovním napětím 24 V a.c./d.c., 48 V a.c./d.c., 110 V a.c./d.c. a 230 V a.c./220 V d.c. Jistič s pohonem lze ovládat také přímo ručně ovládací pákou po odklopení bezpečnostního krytu. Pohon v tuto chvíli může být i bez napájení. Jistič s pohonem můžete ve vypnutém stavu uzamknout visacím zámkem. Při uzamčení jistič nejde zapnout elektricky ani ručně. Stejně jako jistič můžete pohon doplnit o adaptér na DIN lištu a celý komplet v rozváděči umístit na standardní DIN lištu.

Kompaktní jističe

24

Typ

Motorový pohon – boční ovládání – 24 V a.c./d.c.


Odborné semináře 2009

NOVINKY V SORTIMENTU DISTRI Rozvodnice a rozváděčové skříně DISTRI Rozvodnice a rozváděčové skříně Distri nejsou novinkou v sortimentu OEZ. Obchodní značka Distri se skládá z rozvodnic Distriton, v současné době řada RZA – oceloplastové rozvodnice s krytím IP30. Dále pak zahrnuje tři základní řady rozváděčových skříní spadající pod obchodní značení Distribox. Jedná se o nejprodávanější typ skříní s označením QA – řadové skříně, dodávané ve dvou provedeních v krytí IP40 a IP55 a také nástěnné rozváděčové skříně NP s krytím IP65. Pro aplikace s vyššími nároky na krytí máme také v sortimentu samostatně stojící skříně KB s krytím IP65. Pro všechny tyto druhy skříní nabízíme širokou škálu příslušenství pro jednoduchou montáž přístrojů.

Kromě příslušenství pro montáž přístrojů také nabízíme příslušenství pro uchycení kabelů a přípojnic v rozváděčích. Jedná se např. o držáky přípojnic Delta a držáky přípojnic Delta...C. Tyto držáky se liší vzájemně mezi sebou svojí délkou. Držáky Delta...C je možno použít pro skříně s hloubkou menší nebo rovnou 400 mm. K držákům Delta...C je potřeba vždy objednat příslušné svorníky. Držáky Delta již v balení obsahují svorníky pro pasovinu do šířky 100 mm. Dále v katalogu můžete nalézt podpěrné izolátory, držáky podpěrných izolátorů pro různé způsoby uchycení apod. Za zmínku také stojí lišty pro montáž držáků přípojnic Delta, které jsou asymetricky děrované a jejich pouhým otočením získáme přechod 10mm mezi jednotlivými pasy. To výrobcům rozváděčů ulehčuje práci a šetří čas při montáži pasoviny, kterou není nutné pracně ohýbat nebo přeplátovávat při spojování mezi jednotlivými poli.

Spojení přípojnic mezi poli rozváděče

Dobrým pomocníkem pro specifikaci rozváděčových skříní je konfigurátor Distribox, který je v aktuální verzi s ceníkem možno stáhnout na internetových stránkách www.oez.cz v sekci „Modrá planeta“.

Řadová skříň QA s příslušenstvím Konfigurátor Distribox Těmi základními jsou: montážní panel, svislý rošt, vodorovný rošt a modulový systém. K dosti využívané variantě patří montážní panel, do skeletu skříně se uchytí pomocí čtyř držáků, které jsou součástí balení. Svislý rošt se skládá ze svislých lišt uchycených do skeletu pomocí držáků (objednávané samostatně). Na svislé lišty se pak připevňují přístrojové lišty, na které se montují přístroje. Vodorovný rošt slouží pro montáž těžších přístrojů (např. Arion), které se na vodorovný rošt usazují. Vodorovný rošt se skládá z kombinace bočních a čelních lišt. Modulový systém vzniká složením modulových lišt (držáky pro přichycení do skeletu jsou obsahem balení), přístrojových lišt a plastových čelních krytů. Pro úpravu montážní hloubky nestejně hlubokých přístrojů slouží posuvné držáky. V dnešní době se používání modulového systému stává stále častějším.

www.oez.cz

25


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ Novinky v programu SICHR 9 1. rozšířeny možnosti jištění a jejich kontroly vedení tvořených paralelními kabely 2. doplněny spouštěče motoru Conteo 3. doplněny nové modifikace jističů Arion WL v souladu s obchodní nabídkou 4. doplněna nová provedení proudových chráničů

SICHR 9 ta ve vodiči, odpovídající jeho dovolenému zatěžovacímu proudu, s růstem jeho průřezu (vliv skinefektu, relativně horší ochlazování) a rozdělení celkového přenášeného proudu do jednotlivých paralelních kabelů v závislosti na jejich impedancích. Z hlediska ochrany proti nedovolenému přetížení bychom měli také respektovat rozdílnou časovou oteplovací konstantu kabelů rozdílných průřezů v případě jištění společným jistícím přístrojem. Zvýšenou pozornost musíme také věnovat ochraně proti zkratům v důsledku rozdělení proudů (přesněji I2t) v závislosti na impedancích.

Jištění paralelních kabelů Použití elektrických vedení tvořených paralelními kabely vyplývá z požadavku přenosu velkých soudobých proudů – řádově stovky až tisíce ampér, případně posílení stávajících jednoduchých vedení. Jištění (ochrana proti nedovoleným nadproudům) vedení tvořených paralelními kabely se řídí stejnými základními požadavky jako jištění jednoduchých vedení. Tyto požadavky vyplývají předně z norem: ČSN 33 2000-4-43 Ochrana proti nadproudům, ČSN 33 2000-4-473 Opatření k ochraně proti nadproudům, ČSN 33 2000-5-53 Spínací a řídící přístroje a ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v elektrických rozvodech. Obecně lze tedy uvést, že jmenovitý proud jistícího přístroje musí být menší nebo maximálně roven celkovému dovolenému zatěžovacímu proudu paralelního vedení – v případě jištění všech kabelů společným jistícím přístrojem, obr.1, nebo dovolenému proudu jednoho daného kabelu – v případě jištění jednotlivých kabelů samostatnými jistícími přístroji, obr. 2. Dále musí jistící přístroj(e), v případě vzniku nedovoleného přetížení nebo zkratu, odpojit paralelní vedení nebo jeho ohroženou část dříve, než by došlo k překročení maximální dovolené teploty některého z kabelů.

Obr.1

Kde: Qs.............společný jistící přístroj Ss..............společný odpínač k1,..., kn....paralelní kabely

26

Obr.2

Kde: F11,..., Fn1.......jistící přístroje na začátcích kabelů Vzhledem k možným poruchovým stavům, které se mohou vyskytnout při provozu paralelního vedení, a výchozím podmínkám (jednotlivé kabely paralelního vedení jsou či nejsou stejných parametrů, tj. průřezu, délky, materiálu, konstrukce atd.) je jeho návrh podstatně komplikovanější, než je tomu u vedení jednoduchého. Výše uvedené normy jsou v této oblasti dosti stručné, neposkytují pro jištění paralelních vedení konkrétní podrobnější požadavky, zvláště pokud jde o jištění proti zkratu. Například v normě ČSN 33 2000-4-43, v Poznámce čl. 434.4 Ochrana paralelních vodičů proti zkratu se uvádí: „V úvahu se mají brát podmínky, které se mohou vyskytnout v případě, kdy zkrat nemá vliv na všechny vodiče. Podrobné požadavky se připravují.“

Z obecného hlediska může být paralelní vedení tedy tvořeno i kabely nestejných parametrů – není to v rozporu s platnými normami. Řešení je ale značně komplikované. Požadavek na kabely nestejných parametrů může vzniknout předně v případě potřeby posílení stávajícího, obvykle jednoduchého, vedení. I v případě, že se kabely liší jen svým průřezem, musíme si být vědomi, že výsledný dovolený zatěžovací proud takového vedení není dán součtem dovolených zatěžovacích proudů jednotlivých kabelů, které tvoří paralelní vedení. Příčinou je klesající proudová husto-

V případě návrhu nového paralelního vedení není v podstatě důvod řešit vedení kabely, které nemají stejné parametry. Dále se budeme věnovat problematice jištění paralelních vedení, které jsou tvořeny stejnými kabely. Přitom budeme uvažovat rovnoměrné rozdělení proudů do jednotlivých kabelů. Tuto podmínku můžeme považovat za splněnou, pokud je paralelní vedení tvořeno vícežilovými kabely, přičemž jeden kabel představuje úplné dílčí trojfázové vedení (např. jedná-li se o síť TN-C, musí obsahovat všechny tři fázové vodiče a PEN). Je to dáno tím, že součet okamžitých hodnot proudů ve vodičích kabelu je roven nule a tím je téměř rovno nule také jeho vnější magnetické pole. Vodiče různých kabelů, které tvoří paralelní vedení, se tak vzájemně téměř neovlivňují a jejich impedance jsou přibližně stejné. Rovnoměrné rozdělení proudů nemůžeme ale uvažovat, pokud bude paralelní vedení tvořeno jednožilovými nestíněnými kabely a tyto kabely budou uspořádány např. podle obr.3 a

Obr.3

nebudou prostřídány jejich vzájemné polohy tak, aby se vzájemné ovlivňování vyrušilo. Pokud uspořádáme jednožilové kabely do svazků, které obsahují úplné dílčí trojfázové vedení, obr.4, můžeme rovnoměrné rozdělení proudů předpokládat.

Obr.4


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ Když se zabýváme jištěním vodičů proti zkratu, a je jedno, jestli se to týká jednoduchých vedení nebo vedení tvořených paralelními kabely, prakticky vždy bereme v úvahu maximální zkratový proud. Kontrolujeme, zdali při tomto proudu daný jistící přístroj uchrání příslušné vedení před nedovoleným tepelným namáháním, tj. nepřekročení maximální dovolené teploty při zkratu (pro kabely s PVC izolací je tato teplota 160°C), tedy je-li splněna nerovnost: I2t ≤ k2S2 Kde: I2t......Jouleův integrál propuštěný jistícím přístrojem odpovídající předpokládanému zkratovému proudu, při kterém provádíme kontrolu k........konstanta respektující vlastnosti materiálu jádra a izolace vodiče a jeho počáteční a maximální dovolenou teplotu při zkratu S........průřez kontrolovaného vodiče vedení

Mnohdy ale zapomínáme provést nebo nedoceňujeme kontrolu z hlediska minimálního zkratového proudu, který se může za určitých podmínek vyskytnout. Vzhledem k vlastnostem zvoleného jistícího přístroje může právě minimální zkratový proud způsobit překročení maximální dovolené teploty vedení při zkratu, i když kontrola při maximálním zkratovém proudu je v pořádku. U omezujících jistících přístrojů – pojistek, jističů se běžně udává I2t v závislosti na předpokládaném vypínacím (zkratovém) proudu Ip jen pro oblast proudů, ve které tyto přístroje omezují. Horní hranici této oblasti tvoří proud odpovídající vypínací schopnosti jistícího přístroje, dolní hranici proud, při kterém začíná omezovat. Právě v oblasti

menších proudů, kdy jistícím přístrojem po dobu než vypne prochází plný (neomezený) proud a vypínací čas narůstá podle jeho vypínací charakteristiky, dochází k velkému nárůstu propuštěného I2t. Tak i při proudech odpovídajících relativně krátkým vypínacím časům dosahuje I2t značně vyšších hodnot, než při proudu, který odpovídá jeho vypínací schopnosti. U jističů dochází obecně k velkému skokovému nárůstu I2t při vypínacím proudu, při kterém přestává vypínat časově nezávislá (okamžitá neboli také zkratová) nadproudová spoušť a začíná vypínat časově závislá (tepelná) nadproudová spoušť. Situace je zřejmá z obr.5 a 6, na kterých je jednak uvedena závislost I2t na předpokládaném vypínacím proudu (červená křivka) zahrnující i oblast menších vypínacích proudů, ale také pro porovnání závislost vypínacího času daného jistícího přístroje na vypínacím proudu (modrá křivka).

Dále si ukážeme základní možné varianty jištění vedení tvořeného paralelními kabely, které lze řešit programem Sichr. Uvedeme si některé výhody a nevýhody jednotlivých variant.

1) Jištění paralelních kabelů společným jistícím přístrojem Schéma části elektrického rozvodu tvořeného paralelními kabely jištěnými společným jistícím přístrojem je na obr. 7:

1011

Ib ≤ Ins ≤ n Iz Kde: Ib........výpočtový (soudobý přenášený) proud paralelním vedením Ins.......jmenovitý (redukovaný) proud společného jistícího přístroje n........počet paralelních kabelů Iz........dovolený zatěžovací proud jednoho kabelu při daném uložení včetně uvažování vlivu seskupení obvodů Aby byla zajištěna ochrana před nedovoleným přetížením, musí vypínací charakteristika společného jistícího přístroje ležet vlevo dole od výsledné přetěžovací charakteristiky paralelního vedení při vyjádření obou charakteristik ve společných souřadnicích, viz obr. 8 na následující straně. Přetěžovací charakteristika vyjadřuje, jak dlouho může daným vedením procházet proud určité velikosti, než kabely vedení dosáhnou právě maximální dovolené teploty při přetížení.

I2t[A2s]

1010

Iv = f (Ip)

109

109

108

108

107

107

106

Z hlediska trvalého zatížení paralelního vedení musí být splněna nerovnost:

1011

I2t[A2s]

1010

Obr.7

I2t = f (Ip)

106

I2t = f (Ip)

105

105

104

104 Obr.5

Iv = f (Ip)

Obr.6

27


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ Tím je zaručeno, že při nedovoleném přetížení bude paralelní vedení odpojeno společným jistícím přístrojem od napájení dříve, než by byla překročena tato teplota. Obr.8

který vznikne při zkratu na jeho začátku a jemu odpovídající I2t – na obr.7 místo zkratu 1. Minimální zkratový proud a jemu odpovídající I2t vznikne při jednofázovém zkratu jednoho Vypínací charakteristiky - paprsek 1 kabelu v místě jeho trasy, kde zkratový obvod má největší hodnotu impedance – místo zkratu 2. Výsledná přetěžovací Polohu tohoto místa charakteristika a jí odpovídající paralelního vedení hodnotu zkratové impedance program Sichr vypočítává. Vypínací charakteristika společného jistícího přístroje

Z hlediska ochrany proti zkratu musí společný jistící přístroj zajistit ochranu před nedovoleným tepelným namáháním vodičů paralelního vedení při maximálních a minimálních zkratových proudech. Musí tedy být splněna výše uvedená nerovnost: I2t ≤ k2S2 Přitom se uvažuje celkový průřez fázových vodičů nebo vodičů PEN a Jouleovy integrály I2t odpovídající zkratovým proudům na konci paralelního vedení (ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.4N1, bod c) – na obr. 7 místo zkratu 4. Pokud v případě zkratu na jednom z kabelů nezajistí společný jistící přístroj, aby nedošlo k nedovolenému tepelnému namáhání tohoto kabelu, musí být splněno ustanovení výše uvedeného článku 473.2.4N1, bodu a) a kabely se přitom nesmí nacházet v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru. Znění článku 473.2.4N1, bodu a): Paralelní vodiče (kabely) jsou uloženy na nehořlavém podkladě a to tak, aby ani sousední, ani ostatní vodiče (kabely) nebyly ohrožovány. Proto se doporučuje oddělit vodiče (kabely) nehořlavou přepážkou, nebo opatřit vodiče (kabely) nehořlavým např. dexaflamovým nátěrem nebo nástřikem o tloušťce vrstvy alespoň 5 mm nebo vzdálenost mezi nimi zvětšit alespoň na 1,5 násobek průměru vodiče (kabelu) nejméně však 6 cm. V případě kontroly ochrany jednoho kabelu se uvažuje maximální zkratový proud,

28

Varianta jištění společným jistícím přístrojem je jednoduchá a relativně levná. Lze ji použít, pokud máme jistotu rovnoměrného rozdělení celkového přenášeného proudu do jednotlivých kabelů, anebo pokud je jmenovitý (redukovaný) proud In (Ir) společného jistícího přístroje volen o dostatečnou rezervu menší než celkový dovolený zatěžovací proud paralelního vedení. Pokud by z nějakého důvodu došlo v průběhu provozu k nerovnoměrnému rozdělení proudů s následkem přetěžování některých z kabelů, společný jistící přístroj na to nereaguje a může tak dojít k havárii vedení. Na konci paralelního vedení můžeme pro možnost jeho odpojení s výhodou použít odpínač namísto jističe. Takové řešení bude levnější a vyhneme se rovněž problémům se selektivitou jističů na začátku a konci paralelního vedení.

2) Jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku K použití této varianty jištění paralelních kabelů nás mohou vést obvykle důvody: a) dosažení dokonalejší ochrany jednotlivých kabelů b) společný jistící přístroj nezajistí vedení tvořeného paralelními kabely ochranu proti zkratu z hlediska celkového průřezu fázových vodičů nebo vodičů PEN, případně zajistí ochranu z hlediska celkových průřezů, ale nezajistí ochranu průřezu vodičů jednoho kabelu a nechceme realizovat ustanovení článku 473.2.4N1, bodu a) nebo se jedná o prostředí s nebezpečím požáru nebo výbuchu Tato varianta může být také doplněna o

předřazený společný jistící přístroj a přiřazený např. odpínač pro možnost odpojení vedení. Schéma části elektrického rozvodu tvořeného paralelním vedením, kdy jištění jednotlivých paralelních kabelů je provedeno samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku, je na obr.9:

Obr.9

Program Sichr nabízí jako jistící přístroje pro jištění jednotlivých kabelů pojistky, protože jejich použití je v těchto případech nejčastější. Lze ale použít také jističe, a to volbou „Jiný přístroj“ v okně „Přístroje OEZ“. Z hlediska trvalého zatížení paralelního vedení musí být splněna nerovnost: Ib ≤ n In ≤ n Iz Kde: Ib.....výpočtový (přenášený) proud paralelním vedením In.....jmenovitý (redukovaný) proud jistícího přístroje na začátku kabelu n.....počet paralelních kabelů a jistících přístrojů na jejich začátcích Iz.....dovolený zatěžovací proud jednoho kabelu při daném uložení včetně uvažování vlivu seskupení kabelů Z hlediska ochrany před nedovoleným přetížením musí výsledná vypínací charakteristika, daná součtem vypínacích charakteristik všech jistících přístrojů na začátku kabelů, ležet vlevo dole od výsledné přetěžovaní charakteristiky paralelního vedení při vyjádření obou charakteristik ve společných souřadnicích. Z hlediska ochrany proti zkratu musí jistící přístroj na začátku kabelu zajistit ochranu jeho vodičů před tepelným přetížením v důsledku účinků maximálních zkratových proudů na začátku kabelu - na obr. 9 místo zkratu 1. Kontroluje se tedy fázový vodič z hlediska účinků maximálního trojfázového zkratového proudu a PEN vodič z hlediska účinků maximálního jednofázového zkratového proudu. Z hlediska účinků maximálních zkratových proudů se provádí také kontroly na samém konci kabelu – místo zkratu 3. Při těchto kontrolách se uvažuje trojfázový a jednofázový zkratový proud tekoucí kabelem do místa


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ zkratu z opačné strany – „zpětný“ proud. Dílčí zkratové proudy, které tvoří tento proud, prochází od zdroje neporušenými kabely a jistícími přístroji na jejich začátcích – viz červené šipky na obr.9. Dále se provádí kontrola z hlediska tepelných účinků minimálního jednofázového zkratového proudu pro případ, že nastane zkrat na začátku kabelu – místo zkratu 1, a vypne jistící přístroj Fn1 na začátku kabelu. Zkratový proud teče potom do místa 1 tak, jako při kontrolách v místě 3, tj. z opačné strany. V obou případech mohou být tepelné účinky zpětných proudů velmi významné, rozhodující. Musíme si uvědomit, že jednotlivými jistícími přístroji tekou dílčí proudy a jim odpovídající (I2t)dílčí mohou být zvláště v případě minimálního zkratového proudu velké ( např. u pojistky oblast proudu, kde ještě neomezuje) a že výsledný (I2t)výsledný, který projde vodiči zkratovaného kabelu, ať již na konci nebo začátku, se rovná: (I2t)výsledný = (n-1)2 (I2t)dílčí V případě předřazeného společného přístroje se provádí kontroly z hlediska účinků zpětných zkratových proudů v místě 1 a 3 také vzhledem k zajištění ochrany tímto přístrojem. Potom musí platit, že zkratovaný kabel uchrání buď jistící přístroje na začátcích zbývajících kabelů, anebo předřazený společný jistící přístroj. Pokud tomu tak není, musí být splněno ustanovení článku 473.2.4N1, bodu a) a kabely se přitom nesmí nacházet v prostředí s nebezpečím výbuchu nebo požáru. V poslední řadě se provádí kontroly z hlediska tepelných účinků maximálního a minimálního zkratového proudu na konci kabelů – místo zkratu 4. Varianta jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku je dokonalejší, ale z hlediska investičních nákladů dražší, než ochrana společným jistícím přístrojem. Při větším počtu paralelních kabelů mohou být problémy s tepelnými účinky zpětných proudů.

3)

Jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich konci a předřazeným společným jistícím přístrojem

Schéma části elektrického rozvodu tvořeného paralelním vedením, kdy jištění jednotlivých paralelních kabelů je provedeno samostatnými jistícími přístroji na jejich konci a společným předřazeným jistícím přístrojem, je na obr.10:

Tato varianta může být také doplněna o předřazený společný jistící přístroj a přiřazený, např. odpínač, pro možnost odpojení vedení. Schéma části elektrického rozvodu tvořeného paralelním vedením, kdy jištění jednotlivých paralelních kabelů je provedeno samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku a také konci, je na obr.11:

Obr.10

Při tomto způsobu jištění musí být paralelním kabelům vždy předřazen společný jistící přístroj. Tento jistící přístroj zajišťuje kabelům ochranu proti zkratu. Jistící přístroje na koncích kabelů zajišťují jejich dokonalejší ochranu proti přetížení. Z hlediska trvalého zatížení a ochrany proti nedovolenému přetížení musí být splněny stejné podmínky jako u předchozí varianty jištění. Zajištění ochrany proti zkratovým proudům se kontroluje v podstatě stejně jako u předchozích variant. Provádí se tedy kontroly z hlediska tepelných účinků Jouleových integrálů I2t maximálních a minimálních zkratových proudů na vodiče paralelních kabelů v místech 1, 3 a 4, viz obr.10. Varianta jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich konci a předřazeným společným jistícím přístrojem je určitou modifikací předchozí varianty jištění, a to v případě, je-li také předřazen společný jistící přístroj. Její výhodou je tedy také dokonalejší ochrana jednotlivých kabelů proti přetížení.

4) Jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku a také konci Jištění paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku a také konci je vhodné, pokud: a) společný jistící přístroj nezajistí ochranu proti zkratu vedení tvořeného paralelními kabely – podrobněji viz bod b) varianty 2 b) chceme zajistit dokonalejší ochranu proti přetížení jednotlivých kabelů a v důsledku nadměrných tepelných účinků zpětných zkratových proudů nelze použít variantu 2, tj. jištění jednotlivých kabelů samostatnými jistícími přístroji na jejich začátku

Obr.11

Z hlediska trvalého zatížení paralelního vedení jištěného jistícími přístroji na začátku i konci musí být splněna známá podmínka: Ib ≤ n In ≤ n Iz Pro zajištění ochrany proti nedovolenému přetížení musí pochopitelně také při této variantě ležet výsledná vypínací charakteristika vlevo dole od výsledné přetěžovací charakteristiky paralelního vedení. Výše uvedené požadavky musí splňovat buď jistící přístroje na začátcích kabelů nebo na jejich koncích. Zajištění ochrany proti zkratu jistícími přístroji na začátcích kabelů a na jejich koncích se kontroluje stejným způsobem jako u předchozích variant, tj. v předpokládaných místech zkratů 1, 3 a 4 z hlediska tepelných účinků minimálních a maximálních zkratových proudů vzhledem k celkovým průřezům fázových vodičů a vodičů PEN paralelních kabelů a vzhledem k dílčím průřezům vodičů (jednoho vícežilového kabelu). Výhodou této varianty je mimo dokonalejší ochrany jednotlivých kabelů také to, že v případě poruchy na některém z paralelních kabelů můžeme tento kabel snadno na obou stranách odpojit a provozovat zbývající část paralelního vedení. Výhodou je i ochrana proti tepelným účinkům zpětných proudů, při větším počtu paralelních kabelů jistícími přístroji na koncích kabelů.

29


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ Řešený příklad Zadání: Navrhněte kabelové vedení od transformátoru ELIN 22/0,42 kV, Sn = 1600 kVA, In= 2199 A, který je umístěn v samostatném objektu transformační stanice, k hlavnímu rozváděči ve výrobním objektu. Výpočtový (soudobý) proud přenášený vedením je Ib = 1900 A. Celková délka kabelové trasy je 180 m. Kabely budou uloženy mezi objekty v zemi. V úseku dlouhém 10 m pod komunikací budou uloženy jednotlivě v chránících trubkách v zemi. V objektech budou uloženy ve vzduchu na vodorovných perforovaných lávkách. Je požadována selektivita mezi jistícími přístroji, které chrání transformátor, kabelové vedení a hlavní rozváděč a jistícími přístroji, které chrání jednotlivé vývody v hlavním rozváděči. To znamená, že v případě jakékoliv poruchy na kterémkoliv vývodu z hlavního rozváděče musí vypnout jistič na začátku příslušného vývodu a nesmí vypnout žádný jistící přístroj jemu předřazený směrem k transformátoru. V této souvislosti víme, že v hlavním rozváděči budou vývody jištěny jističi Modeion, a to: 1x BL1000SE305 s nadproudovou spouští SE-BL-J800-DTV3 3x BH630NE305 s nadproudovou spouští SE-BH-400-DTV3 6x BD250NE305 s nadproudovou spouští SE-BD-160-DTV3 Časově závislé (tepelné) nadproudové spouště jističů budou nastaveny na maximální hodnoty, 800, 400 a 160 A. Zkratové nadproudové spouště budou nastaveny na: BL1000 Irm = 6 kA a BH630 a BD250 Irm = 4 Ir.

Řešení: Řešení provedeme pomocí výpočtového programu Sichr verze 9. Tato verze programu rozšiřuje možnosti jištění a jejich kontroly při návrhu vedení tvořených paralelními kabely. Vlastní řešení zahájíme vložením zadaného transformátoru ELIN 22/0,42 kV; Sn = 1600 kVA; In= 2199 A. Přednastavenou hodnotu zkratového výkonu na vysokonapěťové straně Sk = 500 MVA můžeme ponechat (představuje velmi „tvrdou“ síť, vypočítané hodnoty zkratových proudů budou na horní hranici). Z velikosti zadaného výpočtového proudu Ib, který vedení musí být schopno přenášet, jednoznačně vyplývá, že vedení musíme řešit pomocí paralelních kabelů. Možné způsoby jištění vedení tvořeného paralelními kabely, jejich výhody a nevýhody, jsou popsány výše.

30

a) Jištění paralelních kabelů společným jistícím přístrojem Vzhledem k předpokladu rovnoměrného rozdělení proudů do jednotlivých paralelních kabelů a možnosti jednoduchého odpojení celého vedení v transformovně navrhneme jištění společným jistícím přístrojem na začátku vedení. Tím se nezbavujeme pozdější možnosti při návrhu vedení jistit jednotlivé kabely samostatnými jistícími přístroji. Vhodným jistícím přístrojem je v tomto případě jistič Arion WL 12 s jmenovitým proudem In = 2500 A. Jeho vložení do projektu a konkrétní nastavení jeho nadproudové spouště bude uvedeno dále. Kabelové vedení navrhneme hliníkovými kabely AYKY-1 3x240+120 mm2. Klikneme na paprsek v místě, kam vedení chceme umístit. Z roletky vybereme “Kabel“ – „Al“. V otevřeném okně pro výběr kabelu vybereme složku s příslušným typem kabelů, dále zvolený průřez

kabelu, vypíšeme délku kabelu a odhadneme potřebný počet paralelních kabelů. Přitom musíme vzít v úvahu, že se kabely tepelně ovlivňují podle jejich vzájemné vzdálenosti a tím jejich dovolený zatěžovací proud klesá. Pokud způsob uložení kabelů není v celé trase stejný, musíme také uvažovat nejméně příznivý způsob uložení kabelů, tj uložení, při kterém je zatěžovací proud nejmenší. Předběžně volíme počet paralelních kabelů 8. Dále klikneme na tlačítko „Stanovit koeficient“ a tím se otevře okno pro možnost zadání konkrétního uložení. Vedení podle zadání je na své trase uloženo třemi způsoby – ve vzduchu na perforovaných lávkách, v zemi a v zemi jednotlivé kabely v chránících trubkách. Při uložení kabelů ve vzduchu, pokud uvažujeme teplotu okolí 30°C, uspořádání seskupených obvodů v jedné vrstvě těsně, počet seskupených obvodů na lávce 4 a počet lávek 2, je celkový dovolený zatěžovací proud vedení Iz = 2032,8 A, viz obr.12:

Obr.12


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ Při uložení přímo v zemi, pokud uvažujeme teplotu okolí 20°C, měrný tepelný odpor půdy 1,0 K.m/W, uspořádání seskupených obvodů 6x přímo v zemi (větší počet seskupených obvodů při jejich vzdálenosti 0,25 m a větší nemá už prakticky vliv na snížení dovoleného zatěžovacího proudu) a vzdálenost kabelů 0,25 m, rovná se Iz = 1809,4 A, viz obr.13: Při uložení v zemi v chránících trubkách, pokud uvažujeme ostatní parametry uložení stejné jako v předchozím případě, rovná se Iz = 1734,7 A, viz obr.14: Nejmenší celkový dovolený zatěžovací proud vedení je při uložení v zemi v chránících trubkách. Vedení musíme tedy navrhovat podle tohoto způsobu uložení. Vzhledem k tomu, že výpočtový proud vedení je podle zadání Ib = 1900 A, je původně odhadnutý počet paralelních kabelů 8 malý. Volíme počet kabelů 10. Při tomto počtu paralelních kabelů a při uložení v zemi v chránících trubkách za stejných podmínek jako výše, rovná se dovolený zatěžovací proud vedení Iz = 2168,4 A. Z hlediska zadaného výpočtového proudu by stačilo 9 paralelních kabelů, jejich celkový dovolený zatěžovací proud by byl Iz = 1951,5 A. Měli bychom ale problém s jejich jištěním. Nesplnili bychom výše uvedenou podmínku Ib ≤ Ins ≤ n Iz z důvodu omezených možností nastavení nadproudové spouště společného jistícího přístroje Arion WL. Pro další řešení tedy navrhujeme 10 paralelních kabelů AYKY-1 3x240+120 mm2. Po kliknutí na tlačítko „Připojit“ požaduje na nás program rozhodnutí, zdali budeme jednotlivé kabely jistit samostatnými pojistkami. Protože jsme se rozhodli jen pro společný jistící přístroj, zvolíme „Ne“. Pokud je vyžadováno selektivní působení jistících přístrojů – běžný požadavek, tak jako v našem případě, je třeba s ním počítat při volbě jistících přístrojů a nastavení jejich nadproudových spouští. Zvláště nastavení časového zpoždění zkratových spouští jističů, vynucené požadavkem selektivního působení, může mít vliv na zajištění ochrany vedení proti zkratu. Z tohoto důvodu vložíme do projektu jistící přístroje na vývodech z hlavního rozváděče a zvolený společný jistící přístroj na začátku vedení. Zobrazíme si celkové schéma, vložíme sběrnici a k ní připojíme celkem tři paprsky. Nyní můžeme postupně vložit představitele jednotlivých jističů (BL1000, BH630 a BD250) do příslušných vývodů (paprsků) a na panelech nadproudových spouští nastavit jejich parametry podle zadání. Dále se vrátíme do zobrazení paprsku, a to paprsku, v kterém máme vývodový jistič BL1000 (lze předpokládat největší problémy z hlediska selektivity s nadřazeným jističem) a zvolíme režim „Selektivita“. Nyní již můžeme vložit

Obr.13

Obr.14

společný jistič Arion WL 12 In = 2500 A. Protože nadproudová spoušť DTV3 jističe BL1000 má časově zpožděnou okamžitou spoušť, musíme z důvodu dosažení selektivity u jističe Arion WL 12 použít nadprou-

dovou spoušť, která také umožňuje nastavení časového zpoždění okamžité spouště. Použijeme nadproudovou spoušť ETU25B. Parametry spouště nastavíme následovně, viz také obr.15.

Nastavení parametrů nadproudové spoušťě ETU25B : redukovaný proud vypínací proud časově zpožděné okamžité spouště časové zpoždění okamžité spouště

Ir = 0,8 x In = 0,8 x 2500 = 2000 A Isd = 3 x In = 3 x 2500 = 7500 A tsd = 0,1 s

Výše uvedené nastavení parametrů Isd a tsd je z důvodu zajištění selektivity s jističem BL1000.

31


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ

Obr.15

Po připojení jističe se můžeme přesvědčit přepnutím do jednotlivých paprsků, že při tomto nastavení spouště je nejen jistič BL1000, ale i jističe BH630 a BD250 „plně“ selektivní, tj. až do hodnoty zkratového proudu, s nadřazeným jističem Arion WL 12, viz obr.16 a 17 (BL1000 a Arion WL 12). Ve schématu paprsku, obr.16, je u vedení tvořeného paralelními kabely uvedena poznámka: Nutno splnit ustanovení ČSN 33 2000-4-473, čl 473.2.4N1. Znění článku je uvedeno výše. Uvedená poznámka signalizuje, že v případě zkratu na jednom z kabelů nezajistí společný jistící přístroj, aby nedošlo k nedovolenému tepelnému namáhání tohoto kabelu. Pokud chceme řešení použít, musíme tedy splnit uvedené ustanovení.

Obr.16

Vypínací charakteristiky - selektivita jištění - paprsek 1

Pokud by byla zobrazena červenou barvou nerovnost I2t > k2S2, znamenalo by to, že společný jistící přístroj nezajistí ochranu paralelního vedení proti zkratu z hlediska celkového průřezu fázových vodičů nebo vodičů PEN a dané řešení nelze v žádném případě použít. Stejně by tomu bylo, pokud bychom použili k ochraně proti zkratu jištění jednotlivých kabelů samostatnými jistícími přístroji a jistící přístroj předřazený kabelu by tento kabel neujistil. Pokud je vše v pořádku, je uvedena nerovnost ve tvaru I2t < k2S2 a bez poznámky. V případě, že jistící přístroj(e) nezajistí ochranu proti zkratu, máme dvě možnosti řešení. Buď zvětšíme průřezy vodičů anebo dosáhneme snížení I2t. Při použití jističů můžeme dosáhnout snížení I2t změnou nastavení parametrů nadproudové spouště jistče(ů). V případě pojistek zmenšením jmenovitého proudu, pokud to je z provozních důvodů možné. V našem případě nemůžeme z důvodu požadavku selektivity změnit nastavení spouště ETU25B. Abychom nemuseli realizovat ustanovení článku, zkusíme zvětšit

32

Obr.17


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ průřez vodičů PEN paralelních kabelů. Volíme kabely AYKY 3x240+240. Dáme tedy„Opravit“ a kabely změníme (pozor – musíme znovu zadat jejich původně uvažované uložení). Po provedené změně kabelů již není poznámka zobrazena, viz obr.18 na následující straně. Příčinou tedy bylo nesplnění nerovnosti I2t < k2S2, tzn. byl větší I2t propuštěný jističem Arion WL 12 v důsledku časového zpoždění tsd = 0,1s okamžité spouště při jednofázovém zkratu než k2S2 vodiče PEN jednoho kabelu AYKY 3x240+120. Nyní můžeme ještě zkontrolovat, zda je zajištěna ochrana automatickým odpojením od zdroje. Přepneme program do režimu „Impedance“. Zvolíme předepsaný čas vypnutí 5 s. Z uvedených údajů při zobrazení paprsku je patrné splnění požadované podmínky Zsv < Zs . Tím jsme dokončili vlastní návrh vedení. Abychom mohli v hlavním rozváděči vedení snadno odpojit, použijeme na jeho konci, tedy na vstupu hlavního rozváděče, odpínač. Jistič je zbytečný a navíc, těžko bychom dosáhli selektivity se společným jističem na začátku vedení. Vhodným odpínačem pro tuto aplikaci je Arion WL 12.

b) Jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji V některých případech, jak bylo uvedeno výše, je vhodné jistit jednotlivé paralelní kabely samostatnými jistícími přístroji proti nedovoleným přetížením, nebo je nutné je tímto způsobem jistit proti zkratu – a to v případech, kdy společný jistič neujistí paralelní vedení z hlediska celkového průřezu fázových vodičů nebo vodičů PEN nebo z hlediska průřezu vodičů jednoho kabelu a nechceme realizovat ustanovení ČSN 33 2000-4-473, čl. 473.2.4N1 nebo se jedná o hořlavé nebo výbušné prostředí. Dále si ukážeme řešení jištění jednotlivých paralelních kabelů samostatnými jistícími přístroji pomocí programu Sichr. Vyjdeme z předešlého příkladu. Ponecháme společný jistič na začátku vedení a společný odpínač na konci z důvodu snadného odpojení vedení. Pokud se rozhodneme pro dokonalejší ochranu jednotlivých kabelů proti nedovoleným přetížením samostatnými jistícími přístroji, máme možnost je vložit na začátek vedení nebo na konec. Zvolme variantu jištění na začátku jednotlivých kabelů pojistkami. Pokud jsme se rozhodli pro tuto variantu dodatečně a máme již vloženy paralelní kabely do projektu, vložíme pojistky k jednotlivým kabelům tím způsobem, že klikneme na vedení a zvolíme „Opravit“. Otevře se nám

Obr.18

okno pro zadávání vedení. Pokud nechceme současně provést nějakou změnu v navrhovaném vedení, zvolíme „Připojit“. Následně se nás program zeptá, zdali budeme jistit jednotlivé kabely samostatnými pojistkami. Zvolíme „Ano“. Dále se nás program opět zeptá, zdali budeme kabely jistit samostatnými pojistkami na začátku kabelu. Zvolíme „Ano“. (Pokud bychom se rozhodli pro variantu jištění proti přetížení na konci kabelů, zvolili bychom „Ne“ a program by se nás následně zeptal, zdali budeme kabely jistit samostatnými pojistkami na konci kabelu.) Z nabídky pojistek zvolíme např. pojistky velikosti PN2 s charakteristikou gG. Jmenovitý proud pojistek na začátcích jednotlivých kabelů volíme In = 200 A vzhledem k dovolenému zatěžovacímu proudu jednoho kabelu Iz = 216,8 A (2168,4 / 10) a celkovému přenášenému výpočtovému proudu Ib = 1900 A (1900 / 10). Abychom ušetřili místo v rozváděči, volíme pojistky v lištových pojistkových odpínačích. Po volbě „Připojit“ vidíme při zobrazení paprsku projektu známou poznámku, viz obr.19: Nutno splnit ustanovení ČSN 33 2000-4-473, čl 473.2.4N1.

Příčinou jsou tepelné účinky zpětného proudu na zkratovaný kabel tak, jak bylo uvedeno výše při rozboru varianty jištění 2). Protože máme použity kabely s průřezem PEN vodiče 240 mm2, nemáme v tomto případě jinou možnost, než použít jištění jednotlivých kabelů samostatnými pojistkami také na konci. Jejich volbu provedeme opětovným kliknutím na kabel a volbou „Opravit“. Po volbě „Připojit“ se nás program v tomto případě už přímo zeptá, zda-li budeme jistit samostatnými pojistkami na konci kabelu. Pojistky na konci nemají v tomto případě jinou funkci než ochranu vedení proti zpětným proudům. Jejich jmenovitý proud tedy může být větší než dovolený zatěžovací proud kabelu. Vzhledem k selektivitě volíme pojistky PN2 gG In = 315 A spolu s lištovými pojistkovými odpojovači.

Obr.19

33


Odborné semináře 2009

NOVINKY V PROGRAMU SICHR, JIŠTĚNÍ PARALELNÍCH KABELŮ Při použití jištění jednotlivých kabelů samostatnými pojistkami i na konci kabelů můžeme použít kabely s průřezem vodiče PEN 120 mm2, tedy kabely AYKY 3x240+120, protože I2t propuštěný pojistkou na konci zkratovaného kabelu, vyvolaný zpětným proudem, je výrazně menší než propuštěný pojistkami na začátku kabelů, viz obr.20: Z údajů uvedených při zobrazení paprsku v režimu „Selektivita“, obr.20, a dále při postupném odstraňování pojistek 1F7 a 1F5 (selektivita je vyhodnocována vždy mezi sousedními jistícími přístroji) je patrno, že v tomto případě, při variantě jištění jednotlivých kabelů samostatnými pojistkami, je také splněn požadavek selektivity vývodových jističů se všemi předřazenými jistícími přístroji. Selektivita jistících přístrojů, které zajišťují ochranu proti nadproudům kabelového vedení a transformátoru, není tak důležitá. Pokud dojde k celkovému nedovolenému přetížení nebo zkratu na sběrnicích hlavního rozváděče nebo zkratu na kabelovém vedení, není z funkčního hlediska rozhodující, který jistící přístroj vypíná, protože jsou v tomto případě stejně vždy bez napájení všechny spotřebiče ve všech vývodech. Pokud je použit společný jistící přístroj na začátku vedení, je při jištění jednotlivých kabelů samostatnými jistícími přístroji ale vhodné, aby byla v co největším proudovém rozmezí tzv. „obrácená selektivita“ mezi společným jistícím přístrojem a pojistkami jistícími jednotlivé kabely. Při běžném požadavku selektivity se vyžaduje, aby vypínal jistící přístroj nejblíže nadřazený místu poruchy smě-

34

Obr.20

rem ke zdroji a jemu předřazený aby nevypínal. V případě „obrácené selektivity“ vyžadujeme naopak, aby vypínal vzdálenější jistící přístroj, v našem případě jistič Arion WL 12 a nevypínaly pojistky u jednotlivých kabelů. Důvodem je snadnější zapnutí jističe proti náročnější a nákladnější výměně pojistek. Při tomto způsobu koordinace jistících přístrojů jistí společný jistící přístroj vedení z hlediska celkového přetížení a zkratu na konci vedení, jednotlivé pojistky jistí jednotlivé kabely

proti přetížení v důsledku nerovnoměrného rozdělení proudů případně zkratu nebo tepelným účinkům zpětných proudů.

Výpočtový program Sichr verze 9 lze zdarma stáhnout z firemních internetových stránek www.oez.cz. V sekci Modrá planeta těchto stránek je uvedeno platné heslo pro tuto verzi programu. Program se také nachází na DVD „Produkty a SW podpora“.


Odborné semináře 2009

POZNÁMKY

35


Odborné semináře 2009

POZNÁMKY

36


KONTAKTY

OEZ s.r.o. Šedivská 339 561 51 Letohrad tel.: +420 465 672 111 fax: +420 465 672 151 e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz

DIČ: CZ49810146 IČO: 49810146 Firma zapsaná v obch. rejstříku KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4649

TECHNICKÁ PODPORA

SERVISNÍ SLUŽBY

Modulární přístroje MINIA tel.: +420 465 672 190 e-mail: minia.cz@oez.com

Servis tel.: +420 465 672 313 e-mail: servis.cz@oez.com Nepřetržitá pohotovostní služba mobil: +420 602 432 786

Kompaktní jističe MODEION, a vzduchové jističe ARION tel.: +420 465 672 191 e-mail: modeion.cz@oez.com e-mail: arion.cz@oez.com Pojistkové systémy VARIUS tel.: +420 465 672 192 e-mail: varius.cz@oez.com Přístroje pro spínání a ovládání CONTEO tel.: +420 465 672 355 e-mail: conteo.cz@oez.com

Podpora před uvedením složitých zařízení do provozu, pravidelná preventivní údržba tel.: +420 465 672 369 e-mail: servisni.sluzby.cz@oez.com Realizace retrofitů AR, ARV tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com

Rozvodnice a rozváděčové skříně DISTRI tel.: +420 465 672 197 e-mail: distri.cz@oez.com Modernizace rozváděčů - retrofity tel.: +420 465 672 193 e-mail: retrofity.cz@oez.com

OBCHOD

Teorie jištění, spolupráce přístrojů, program SICHR tel.: +420 465 672 194 e-mail: sichr.cz@oez.com

Prodej tel.: +420 465 672 323 e-mail: prodej.cz@oez.com

CAD/CAE podpora tel.: +420 465 672 196 e-mail: cad.cz@oez.com

Příjem objednávek tel.: +420 465 672 334 e-mail: objednavky.cz@oez.com

Propagace, katalogová dokumentace tel.: +420 465 672 195 e-mail: dokumentace.cz@oez.com

Expedice tel.: +420 465 672 345 e-mail: expedice.cz@oez.com

OEZ SLOVAKIA, spol. s r.o.

TECHNICKÁ PODPORA

OBCHOD

Rybničná 36c 831 07 Bratislava Slovakia tel.: +421 2 49 21 25 11 fax: +421 2 49 21 25 25 e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk

tel.: +421 2 49 21 25 55

SERVISNÉ SLUŽBY

Predaj, reklamácie, expedícia tel.: +421 2 49 21 25 13 +421 2 49 21 25 15 +421 2 49 21 25 16 e-mail: predaj.sk@oez.com

IČ DPH: SK2020338738 IČO: 314 05 614 Obchodný register Okresného súdu Bratislava I oddiel: Sro, vložka číslo: 9850/B

Servis tel.: +421 2 49 21 25 09 Nepretržitá pohotovostná služba (platí iba pre servis) mobil: +421 905 908 658 e-mail: servis.sk@oez.com

WWW.OEZ.COM


OS1-2009-C

Odborné semináře 2009

WWW.OEZ.COM

Změny vyhrazeny

Odborné semináře 2009  

Odborné semináře 2009

Odborné semináře 2009  

Odborné semináře 2009

Advertisement