Page 1

WWW.OEZ.CZ

WWW.OEZ.SK

ZPRAVODAJ ČÍSLO 2/2012

Modernizace v pojistkovém programu Varius Jak jste určitě zaznamenali již v předchozích vydáních Zpravodaje OEZ, optimalizujeme produktové portfolio ve skupině pojistkových systémů Varius. Nyní se změny dotýkají jak samotných válcových pojistkových vložek, tak zejména jejich odpínačů a odpojovačů. Válcové pojistkové vložky Od podzimu 2012 budeme zákazníkům nabízet nové typy válcových pojistkových vložek PVA10, které nahradí dříve používané pojistkové vložky PV10. Jedná se o postupné inovování a nahrazování původních pojistkových vložek. Parametry nových pojistkových vložek jsou shodné s dříve používanými ý typy.

Nové odpínače a odpojovače OPVA, OPVP a OPVF Na první pohled lze tyto přístroje rozlišit podle barvy víka pojistkového přístroje. Pro standardní použití s výkonovými pojistkovými vložkami odpovídá barva víka barvě těla přístroje (světle šedá). U přístrojů pro použití válcových pojistkových vložek pro jištění polovodičů a odpojovačů pro DC použití je barva víka tmavě šedá. Přehledné vyobrazení produktů přinášíme na straně 3. Novinkou u všech velikostí odpínačů výkonových válcových vložek jsou pro-

Odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložek Zcela zásadní novinku představují nové odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložek. Důvodem pro jejich uvedení je modernizace dříve vyráběných přístrojů včetně zavádění nových výrobních technologií a materiálů.

vedení se světelnou signalizací stavu pojistkových vložek jako součást přístroje s označením OPVA…-S. Každá fáze má samostatnou LED diodu, která v případě přetavení pojistkové vložky svítí červeně a obsluha již na první pohled vidí stav pojistkové vložky. Typové označení Důraz byl kladen na jednoduché a mezi zákazníky už známé a zažité typové označení. Z tohoto důvodu jsme zvolili následující označení:

OPVA10-3-S OPV

Odpínače a odpoj ovače válcových pojistkových vložek

A P F

Pro pojistkové vložky s charakteristikou gG a aM Pro pojistkové vložky s charakteristikou gR a aR Pro pojistkové vložky s charakteristikou gR a gPV, DC použití

10 14 22

Velikost pojistkové vložky 10x38 mm Velikost pojistkové vložky 14x51 mm

Nové odpínače a odpojovače jsou rozděle- Velikost pojistkové vložky 22x58 mm ny do tří skupin podle použití a zatížení: 1-pólové provedení 1-pólové provedení + N-pól se zkratovou propojkou 1. OPVA - odpínače válcových výkonových pojistkových vložek 2-pólové provedení 2. OPVP - odpínače válcových pojistko3-pólové provedení vých vložek pro jištění polovodičů 3-pólové provedení + N-pól se zkratovou propojkou 3. OPVF - odpojovače válcových pojistkových vložek, DC použití. Světelná signalizace stavu pojistkové vložky

1 1N 2 3 3N S Pokračování na straně 2

— Znáte skutečný stav Vaší elektroinstalace? Nefunkční jistič nic nechrání, naopak může být sám příčinou výpadku provozu nebo požáru! Zamezte vlastním ztrátám. OEZ nyní každému poskytne rychlé a profesionální řešení! Nabízíme revizi, údržbu či náhradu starých přístrojů. Navíc mimořádně za výhodnější cenu.

 Nová Aplikační příručka Nová Aplikační příručka přepěťových ochran je pomůckou při výběru vhodných přepěťových ochran v závislosti na typu chráněného objektu. Předpokládáme, že tak napomůžeme k výraznějšímu zvýšení zájmu o řešení přepěze strany široké odborné veřejnosti. ťťových ý h ochran h

 Zákazníci E LMAN škole Nákupem přístrojů a dalšího sortimentu OEZ ve velkoobchodě ELMAN s.r.o. přispěli zákazníci během jara a léta 2012 k zajištění frekvenčního měniče pro Střední školu řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Díky!


2

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 2/2012

OBSAH Pokračování ze strany 1

Převodní tabulky

Aktuálně  Modernizace v pojistkovém programu Varius....................................1

OPVA - odpínač pro výkonové pojistkové vložky PV10, PVA10, PV14, PV22 (gG, aM) Stará provedení Typ

Technické informace  Znáte skutečný stav Vaší elektroinstalace?................................4  Rozšíření nabídky retrofitů.............5  Nová Aplikační příručka pro přepěťové ochrany Minia................6

Události v OEZ  Soutěž pro projektanty jaro 2012...........7  Zákazníci ELMAN škole............................7

OPV10S-1 OPV10S-1N OPV10S-2 OPV10S-3 OPV10S-3N OPV10S-4 OPV10-N

Kód výrobku 38819 38820 38821 38822 38823 38824 38825

Nová provedení Kód výrobku OPVA10-1 41005 OPVA10-1N 41007 OPVA10-2 41008 OPVA10-3 41010 OPVA10-3N 41012 bez náhrady bez náhrady Typ

Stará provedení

Nová provedení

Kód výrobku OPV22S-1 38644 OPV22S-1N 38646 OPV22S-2 38647 OPV22S-3 38648 OPV22S-3N 38649 OPV22S-4 38650 OPV22S-N1 38760 OPV22S-N3 38761

Kód výrobku OPVA22-1 41027 OPVA22-1N 41029 OPVA22-2 41030 OPVA22-3 41032 OPVA22-3N 41034 bez náhrady bez náhrady bez náhrady

Typ

Typ

Nová provedení se signalizací Kód výrobku OPVA10-1-S 41006

Stará provedení

Typ

Typ

OPVA10-2-S 41009 OPVA10-3-S 41011

OPV14S-1 OPV14S-1N OPV14S-2 OPV14S-3 OPV14S-3N OPV14S-4

Nová provedení se signalizací Kód výrobku OPVA22-1-S 41028

Kód výrobku 38636 38638 38639 38640 38641 38642

Kód výrobku OPVA14-1 41016 OPVA14-1N 41018 OPVA14-2 41019 OPVA14-3 41021 OPVA14-3N 41023 bez náhrady Typ

Nová provedení se signalizací Kód výrobku OPVA14-1-S 41017

Typ

OPVA14-2-S 41020 OPVA14-3-S 41022

OPVF - odpojovač pro válcové pojistkové vložky PF10 - DC provedení (1000 V d.c.)

Typ

OPVA22-2-S 41031 OPVA22-3-S 41033

Nová provedení

Stará provedení

Nová provedení

Kód výrobku 37432 38869

Typ OPF10 OPF10-2

Kód výrobku 41003 41004

Typ OPVF10-1 OPVF10-2

OPVP - nové provedení odpínače pro polovodičové pojistkové vložky PV510, PV514, PV522 (gR, aR), PV14 63A, PV22 125A (gG, aM) Nová provedení Nová provedení Nová provedení Velikost

10

Typ OPVP10-1 OPVP10-2 OPVP10-3

Kód výrobku 41013 41014 41015

Velikost

14

Typ OPVP14-1 OPVP14-2 OPVP14-3

Kód výrobku 41024 41025 41026

Velikost

22

Typ OPVP22-1 OPVP22-2 OPVP22-3

Kód výrobku 41035 41036 41037

Technické parametry odpínače válcových výkonových pojistkových vložek Typ Ie Ue Velikost pojistkové vložky

OPVA10

OPVA14

OPVA22

32 A

50 A 100 A 690 V a.c./440 V d.c. 10 x 38 14 x 51 22 x 58

odpínače válcových pojistkových vložek pro jištění polovodičů

OPVP10

OPVP14

odpojovače válcových pojistkových vložek, DC použití

OPVP22

32 A

63 A 125 A 690 V a.c./440 V d.c. 10 x 38 14 x 51 22 x 58

Příslušenství

Zpravodaj 2/2012 Vydal: OEZ s.r.o., Šedivská 339, Letohrad, 561 51 tel: +420 465 672 111, fax: + 420 465 672 151, e-mail: oez.cz@oez.com, www.oez.cz Ve spolupráci s OEZ Slovakia spol. s r.o., Rybničná 36c, Bratislava, 831 07 tel.: +421 2 49 21 25 11, fax: +421 2 44 87 27 70, e-mail: oez.sk@oez.com, www.oez.sk Editor: Mgr. Tomáš Hermann Jazyková korektura: Libuše Schindlerová, Ing. Denisa Káralová Technická korektura: Ing. Pavlína Trajtělová Grafická úprava a sazba: Roman Grus Tisk: TG Tisk s.r.o. Neprodejné Elektronická podoba na www.oez.cz, www.oez.sk

Do odpínačů válcových pojistkových vložek OPVA a OPVP můžete použít stejné příslušenství, které jste používali i pro původní provedení. Připojovací nástavce, připojovací blok a adaptéry na přípojnice s roztečí 60 mm. Přístroje lze propojovat pomocí pojistkových lišt, které jsou pro všechny velikosti pojistkových odpínačů stejné - typ S (kolíkové).

Detailnější informace můžete získat na internetových stránkách www.oez.cz nebo můžete využít kontaktů technické podpory.

Technická podpora: Pojistkové systémy Varius Tel.: +420 465 672 192 Email: varius.cz@oez.com

OPVF10 30 A 1000 V d.c. 10 x 38


OEZ — ZPRAVODAJ

3

ČÍSLO 2/2012

Nové odpínače a odpojovače válcových pojistkových vložek Vývoj jde kupředu a my držíme krok. Kvůli vám. Přesvědčte se!

OPVA odpínač pro výkonové pojistkové vložky PV (gG, aM) NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH PROVEDENÍ:

OPV10

OPV14

OPV22

OPVA10 Ie 32 A

OPVA14 Ie 50 A

OPVA OPVA22 V 22 Ie 100 A

OPVA...-S

Varius OPVF odpojovač pro válcové pojistkové vložky PF10, (1000 V d.c.) NÁHRADA STÁVAJÍCÍCH PROVEDENÍ:

OPF10-1

OPVF10-1 Ie 30 A

OPF10-2

OPVF10-2 Ie 30 A

OPVP odpínač pro polovodičové pojistkové vložky PV5 (gR, aR)

NOVINKA

NOVÁ PROVEDENÍ:

OPVP10 Ie 32 A

OPVP14 Ie 63 A

OPVP22 Ie 125 A

Život přináší překvapení, OEZ jistotu.

 možnost provedení s LED signalizací stavu pojistky


4

ČÍSLO 2/2012

OEZ — ZPRAVODAJ

Technické informace

Znáte skutečný stav Vaší elektroinstalace? Nefunkční jistič nic nechrání, naopak může být sám příčinou výpadku provozu nebo požáru! Zamezte ztrátám. OEZ nyní každému nabízí rychlé a profesionální řešení! Nabízíme revizi, údržbu či náhradu starých přístrojů. Navíc mimořádně za výhodnější cenu.

Víte, co může způsobit zastaralá elektroinstalace? Tušíte, jak se chová nefunkční jistič? Dovedete si spočítat ekonomické ztráty z dlouhého výpadku elektrické energie zapříčiněné zastaralou a nevhodnou elektroinstalací? Odstavení výroby po havárii rozváděče je časově, organizačně i ekonomicky náročné.

X

Namísto běžné údržby nebo retrofitu původního jističe následuje rekonstrukce celého rozváděče v ceně několika set tisíc korun.

X

Namísto plánovaného přerušení výroby v rozsahu dvou až tří hodin přichází několikadenní výpadek výroby.

X

Namísto drobné investice je třeba počítat s mnohonásobně vyšší ztrátou.

Nejste si jisti stavem Vaší elektroinstalace? Nevíte jak postupovat? OEZ je tu pro Vás. Jištění elektrických vyrábíme, distribuujeme a umíme zajistit obvodů a zařízení nízkého napětí se věnu- jejich bezproblémový provoz v průběhu jeme už více než 70 let. Přístroje vyvíjíme, jim předurčeného životního cyklu.

VYBERTE SI. POSKYTNEME VÁM ŘEŠENÍ NA MÍRU!

REVIZE zjistí skutečný stav zařízení a elektroinstalace. ÚDRŽBA prodlouží životnost Vašich jistících přístrojů při minimálních nákladech. NÁHRADA původního přístroje novým jističem formou retrofitu dodá klidu do dalších let bez nutnosti rekonstrukce rozváděčů.

NYNÍ MIMOŘÁDNĚ NABÍZÍME:

Retrofit přístrojů AR, ARV se slevou Záruku po dobu

6 let

30 %

Ekologickou likvidaci původních přístrojů

zdarma Před retrofitem

Po retrofitu


OEZ — ZPRAVODAJ

5

ČÍSLO 2/2012

Technické informace

CO SI POD MIMOŘÁDNOU NABÍDKOU PŘEDSTAVIT? Sleva 30%

Ekologická likvidace přístrojů ZDARMA

Příklad Retrofitu jističe ARV 1036 v průmyslovém rozvodu Obvyklá cena tohoto retrofitu je 105 000,- Kč včetně montáže. V době platnosti mimořádné nabídky bude cena přibližně 73 000,- Kč (přesná cena závisí na velikosti a výbavě nového jističe). Obvyklá cena revize a údržby jističe ARV je 7 000,- Kč. V době platnosti nabídky zaplatíte za údržbu jističe ARV… 4 900,- Kč.

OEZ provede ekologickou likvidaci původních přístrojů zcela zdarma. Jističe odvezeme a následně provedeme ekologickou likvidaci včetně vystavení protokolu.

Záruka 6 let Záruku po dobu 6 let získáte, pokud servis OEZ alespoň zkontroluje provedení retrofitu před uvedením do provozu a následně každý druhý rok provede na jističích servisní prohlídku.

NEBOJTE SE ZEPTAT Miroslav Uher vedoucí servisních služeb, OEZ s.r.o. Tel: +420 465 672 369 e-mail: uher.servis@oez.com

RÁDI VÁM PORADÍME!

Rozšíření nabídky retrofitů Počátkem letních prázdnin jsme uživatelům starších přístrojů OEZ nabídli možnost výhodného ověření stavu elektroinstalace. Ihned po odeslání nabídky a zveřejnění na webových stránkách OEZ jsme řešili velké množství dotazů směřujících k ověření funkčnosti jističů, ať již vlastními silami zákazníků nebo k provedení revizí a údržby jističů servisem OEZ. V případech, kde údržba již nestačí, jsme provedli posouzení stavu původních jističů a vypracovali návrh

vhodné náhrady novým jističem případně už i výměnu rovnou provedli. Zvláště nás těší zájem o zjištění skutečného stavu Vašich jističů a elektroinstalace. Z takového zájmu je jasně patrný zodpovědný přístup ke kvalitě jištění a bezpečnosti celých zařízení a rozvodů elektrické energie. Z tohoto důvodu chceme naši nabídku ještě rozšířit, abychom dokázali vyřešit více

problémových míst. Původně jsme se zaměřovali na velké vzduchové jističe. Na základě Vašich požadavků se v současné době zabýváme i vývojem náhrady kompaktních jističů J2Z75T a J2Z50T. Tuto náhradu chceme představit hned po ukončení zkoušek, a to ještě před koncem tohoto roku. Doufám, že rozšíření naší nabídky retrofitů Vás zaujme a pomůže Vám tak zvýšit bezpečnost Vašich stávajících elektrických rozvodů.


6

ČÍSLO 2/2012

OEZ — ZPRAVODAJ

Technické informace

Nová Aplikační příručka pro přepěťové ochrany Minia Právě jsme vydali novou Aplikační příručku přepěťových ochran. Příručka je pomůckou při výběru vhodných přepěťových ochran v závislosti na typu chráněného objektu. Původní verze Aplikační příručky přepěťových ochran OEZ se těší velké oblibě odborné veřejnosti právě díky zjednodušení volby konkrétních přístrojů. Byla průkopníkem hesla „V jednoduchosti je síla“ a ulehčuje práci všem, kteří se problematikou ochrany proti přepětí zabývají. Stejnou logiku rozdělení do skupin a zejména způsob vizualizace celé problematiky (popis + jednoduchý obrázek charakterizující typ objektu) začal používat i velice významný výrobce na českém trhu. Předpokládáme, že tak dojde k ještě výraznějšímu zvýšení zájmu o řešení přepěťových ochran ze strany široké odborné veřejnosti. Nepodceňováním ochranných opatření pak může přinést výrazné snížení škod jak před přepětím vznikajícím spínacími pochody, tak před přepětím vznikajícím z důvodu úderů blesku.

Tím ale náplň teoretické části nekončí. Věnuje se problematice do větší hloubky od navržení vhodných přístrojů včetně jejich konkrétního zapojení až po délku a průřez přívodních vodičů. Právě těmto oblastem byl v novém vydání věnován větší prostor.

Nová příručka je stejně jako její předchůdkyně rozdělena do tří základních částí: X teoretické X katalogové X aplikační

Před vydáním uvedené vyhlášky bylo možné potřebnou hladinu ochrany před bleskem (LPL) stanovit na základě zkušeností. Následné určení velikosti bleskového proudu a tak i konkrétní přepěťové ochrany bylo jen otázkou cviku. Nyní je mezi LPL a dalšími parametry objektu vazba pevně stanovená normou a poměrně složitý výpočet musí být doložen. Program Prozik umí nejen rizika spočítat, ale umožňuje i následnou změnou parametrů nalézt nejvýhodnější soubor ochranných opatření.

TEORETICKÁ ČÁST Zde naleznete podrobné informace k tématům týkajícím se druhů přepětí, jak vznikají, jak se proti nim chránit apod. Přestože úvodní text zůstává prakticky nezměněn, zvýšila se jeho přehlednost doplněním barev: zelená – malé ohrožení instalace modrá – střední ohrožení instalace červená – velké ohrožení instalace černá – průmyslové a speciální aplikace

Které informace jsou v nové příručce doplněny? Výpočtový program Prozik Tento nový program OEZ slouží k výpočtu a řízení rizik v souladu s ČSN EN 62305-2. Dle vyhlášky o technických požadavcích na stavby č. 268/2009 Sb. ze dne 12. srpna 2009 je výpočet rizik povinný pro všechny dotčené stavby. Cílem programu je usnadnit zákazníkům práci a pomoci jim při analýze rizika dle výše jmenované normy.

Způsoby zapojení přepěťových ochran v závislosti na typu sítě nn L1 L2 L3 N PE

Stejnou barevnou logiku jsme zvolili i u barvy střech jednotlivých objektů, které charakterizují danou skupinu. Došlo tak k lepšímu provázání jednotlivých částí příručky.

Nevhodné umístění přepěťové ochrany

přepěťových ochran v rozváděči, délky přívodních vodičů, předjištění). Například nevhodné umístění přepěťové ochrany může při průchodu bleskového proudu způsobit poruchu koncových zařízení, přestože jsou instalovány přepěťové ochrany odpovídající hladině ochrany před bleskem (LPL). Pouhým přemístěním přepěťové ochrany v rámci rozváděče dosáhneme vyšší úrovně ochrany.

KATALOGOVÁ ČÁST V této kapitole informujeme o parametrech jednotlivých přístrojů včetně schémat vnitřního zapojení a rozměrových výkresů. Byly zde doplněny novinky letošního roku, jako jsou výsuvná provedení kombinovaného prvního a druhého stupně ochrany SVBC-…-MZ(S) nebo přepěťové ochrany třetího stupně do zásuvkové krabice společně se zásuvkou SVD-335-1N-AS.

APLIKAČNÍ ČÁST

Zapojení v síti TN-S (3+1)

PR

HR

T3

V této kapitole naleznete výčet typů sítí nn, jako jsou TN-C, TN-S, TT atd. Do každé sítě je vhodné jiné zapojení přepěťové ochrany. Správným výběrem je možné omezit například nechtěná vypnutí proudového chrániče a tím zajistit bezproblémový provoz elektroinstalace.

T1+T2

Běžné jsou i kombinace výše uvedených sítí. I pro takové případy naleznete v příručce řešení.

Pravidla pro montáž / připojení Tipy jak realizovat zapojení přepěťových ochran s cílem dosáhnout maximální možné ochrany koncových spotřebičů (umístění Velké lké ohrožení h ž í iinstalace l

Třetí aplikační část byla doplněna o podrobnější rozdělení typů sítí a rovněž doplněna o nové přístroje. Tato část je tvořena formou dvoulistů, na kterých jsou soustředěny všechny potřebné údaje pro správný výběr přístrojů a jejich zapojení. Střechy objektů a další grafické prvky opět barevně korespondují s předešlými kapitolami. Ukázku dvoustrany aplikační části naleznete na následující straně. Hlavním cílem rozšíření příručky bylo doplnit původní vydání o nové, užitečné informace a tipy, které bezpochyby přiblíží problematiku přepěťových ochran široké odborné veřejnosti. Technická podpora: Modulární přístroje MINIA Tel.: +420 465 672 190 Email: minia.cz@oez.com


OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 2/2012

7

Technické informace Ukázka Aplikační části

Události v OEZ

Soutěž pro projektanty jaro 2012 Zákazníci ELMAN škole Od 17. 2. 2012 do 15. 5. 2012 probíhala prostřednictvím webu OEZ čtyřkolová „Soutěž pro projektanty jaro 2012“. Po ukončení každého kola získalo 50 správných řešitelů malý jednotný dárek. Všichni úspěšní řešitelé pak byli zařazeni do slosování o pět hlavních cen - 3x LCD monitor, 2x RC auto.

Nákupem přístrojů a dalšího sortimentu od OEZ mohli v období od 1. 5. do 31. 8. 2012 přispět zákazníci velkoobchodu ELMAN s.r.o. ke zkvalitnění výuky ve Střední škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích.

Jak akce probíhala? Vylosování výherců soutěže pro projektanty Veřejné losování, do kterého bylo zařazeno celkem 506 správných odpovědí ze čtyř kol soutěže, jsme uskutečnili 22. května v rámci odborného školení programu Sichr v Praze.

Jak losování probíhalo? V rámci školení jsme náhodně vybrali pět účastníků, přičemž každý z nich vylosoval pomocí generátoru náhodných čísel jednoho výherce.

První, druhý a třetí vylosovaný X LCD monitor s podsvícením LED Philips 27“ běžná cena 9.599,- Kč Čtvrtý a pátý vylosovaný X RC auto Himoto buggy Z-3 1:10 elektro RTR, 27 MHZ, na dálkové ovládání běžná cena 3.290,- Kč

LCD Philips 27“

RC auto

Pět zákazníků, ať již firem nebo živnostníků, s největším počtem bodů se následně zúčastní slavnostního předání daru škole, kterým je frekvenční měnič. Slavnostní předání spojené s prezentací OEZ proběhne 21. 9. za účastni zástupců SŠŘS i OEZ v prostorách velkoobchodu ELMAN.

Kteří zákazníci nejvíce přispěli škole?

Kdo a co vyhrál?

Dárek

Za každých 100 Kč nákupu produktů OEZ získal zákazník jeden bod na podporu školy.

Pořadí

Losovací číslo

1. 2. 3. 4. 5.

329 129 165 282 281

Výherce

Kraus Miroslav Šár Jan Kiša Jiří Kliha Marek Horsák Marek

PSČ

19000 53003 73514 73543 66449

Blahopřejeme jak výhercům hlavních cen, tak i výhercům malých jednotných dárků ze čtyř kol znalostní soutěže. Všem řešitelům děkujeme za účast a věříme, že nové poznatky využijí při své práci!

www.oez.cz

X Vlastimil Holík X Fy Remont, Antonín Vítámvás X Rostislav Břinek X ZD Budkov, Václav Posád X Fy SWN, Milan Jasanský

Děkujeme všem zákazníkům, velkoobchodu ELMAN i SŠŘS v Moravských Budějovicích za spolupráci. V této podpoře elektrotechnických škol budeme nadále pokračovat.

Kupte OEZ a přispějte na vybavení školy! Nákupem přístrojů a dalšího sortimentu od OEZ přispějete ke kvalitě výuky ve Střední škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. Finanční prostředky z Vašeho nákupu v elektrotechnickém velkoobchodě ELMAN s.r.o. budou využity na zakoupení nezbytných zařízení pro odborný výcvik studentů.

Akce probíhá od 1. 5. 2012 do 31. 8. 2012. Více informací získáte od pracovníků velkoobchodu nebo z letáku.

Život přináší překvapení, OEZ jistotu


8

OEZ — ZPRAVODAJ

ČÍSLO 2/2012

www.oez.cz

EXTRA BALENÍ jističů a proudových chráničů  extra výhodné ceny u nejpoužívanějších přístrojů na trhu

„ŠESTKY“

„DESÍTKY“ EXTR

LPE-16B-1 kód balení: 38902

LPN-16B-1 kód balení: 38905

LPE-16B-1

EXTR

OFE-25-4-030AC kód balení: 38903

EXTR

OFI-25-4-030AC kód balení: 38906

EXTR

LPE-16B-1

OFI-40-4-030AC kód balení: 40414

LPN-16B-1

EXTRA BALENÍ SVBC + SVD

SVBC-12,5-3-MZ

A

LPN-16B-1

A

NOVINKA

Minia

A

LPN-16B-1

A

LPE-16B-1

EXTR

OFE-40-4-030AC kód balení: 40413

EXTR

A

SVD-335-1N-AS

OEZ s.r.o., Šedivská 339, 561 51 Letohrad, Česká republika Tel.: +420 465 672 111, Fax: +420 465 672 151, E-mail: oez.cz@oez.com

Kód balení: 41340

A

Zpravodaj OEZ 2/2012  
Zpravodaj OEZ 2/2012  

Aktuálně: | Modernizace v pojistkovém programu Varius...1 | Technické informace | Znáte skutečný stav Vaší elektroinstalace?...4 | Rozšíření...

Advertisement